Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de 
Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului...
TACIS CBC ENPI CBC
CIFRE !!! 
Programe Fonduri disponibile, 
ml. Euro 
Proiecte 
I. TACIS CTF 1996- 2003 31 23 
II. Programe vecinatate 2004-...
POC Ro-Ua-Md 2007-1013
POC Ro-Ua-Md 2007-1013 
Alocari financiare 
Fonduri ENPI, 
ml. Euro 
Co-finanțarea, 
ml. Euro 
Total, 
ml. Euro 
Total 114...
POC Ro-Ua-Md 2007-2013 
Proiecte contractate 
86 
Numar proiecte 
24 
30 
România Ucraina Republica 
Moldova 
Fonduri ENPI...
POC Ro-Ua-Md 2007-2013 
Propuneri proiecte remise 
Prioritate 
Nr. total de cereri 
pentru proiecte 
Nr. de cereri din RM ...
POC Ro-Ua-Md 2007-2013 
Apel pentru cereri 2009 Apel pentru cereri 
2011 
Nr. de cereri depuse 422 1060 (Notă Conceptuală)...
POC Ro-Ua-Md 2007-2013 
LSP- Proiecte majore de investiții - 1 
Denumirea 
proiectului 
Buget total, 
Euro 
Grant UE Grant...
POC Ro-Ua-Md 2007-2013 
LSP- Proiecte majore de investiții - 2 
Denumirea 
proiectului 
Buget total, 
Euro 
Buget 
total, ...
POC Ro-Ua-Md 2007-2013 
LSP- Proiecte majore de investiții - 3 
Denumirea 
proiectului 
Buget total, 
Euro 
Buget total, 
...
POC Marea Neagră 2007-2013
POC Marea Neagră 2007-2013- Rezultate 
I licitatie II licitatie Total 
Propuneri proiecte depuse per 
program 
173 195 368...
POC Marea Neagră 2007-2013- 
Propuneri remise 
Armeni 
a 
Azerbai 
jan 
Bulgari 
a 
Georgi 
a 
Grecia 
R.Mold 
ova 
Romani...
POC Marea Neagră 2007-2013 
Proiecte contractate 
1 
7 
0 
3 
2 
6 
9 
0 
3 
5 
3 
12 
3 
14 
29 
1 
licitatia 1 licitatia...
POC Marea Neagră 2007-2013 
Fonduri contractate 
Armenia Bulgaria Georgia Grecia 
R.Moldo 
va 
Romani 
a 
Turcia Ucraina 
...
Va multumesc pentru atenție!!!
Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalie...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat în Republica Moldova

563 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Eugen Furculiță, Cancelaria de Stat - Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat în Republica Moldova

 1. 1. Date și cifre: etapa actuală a implementării Programelor de Cooperare Transfrontalieră finanțate în cadrul Instrumentului European de Vecinătate și Parteneriat în Republica Moldova Eugen Furculiță, Consilier al Secretarului General al Guvernului, Autoritatea Națională pentru Programele de Cooperare Transfrontalieră
 2. 2. TACIS CBC ENPI CBC
 3. 3. CIFRE !!! Programe Fonduri disponibile, ml. Euro Proiecte I. TACIS CTF 1996- 2003 31 23 II. Programe vecinatate 2004- 2006 - PV Ro-Md 2004-2006 - PV CADSES 9.5 4.5 5 13 III.IEVP CTF 20 - POC Ro-Ua-Md 2007-2013 - POC BMN SEE TCP 126 ml. 35ml. 2ml. ENPI 140
 4. 4. POC Ro-Ua-Md 2007-1013
 5. 5. POC Ro-Ua-Md 2007-1013 Alocari financiare Fonduri ENPI, ml. Euro Co-finanțarea, ml. Euro Total, ml. Euro Total 114,82 33,1 147,92 Prioritatea 1 Către o economie mai competitivă a zonei de frontieră 34,93 5,155 40,085 Prioritatea II Mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 24,97 2,988 27,96 Prioritatea III Promovarea activităţilor de la om-la-om 10,79 1,286 12,076 Proiecte majore investiții- LSP 44,13 23, 722 67.852
 6. 6. POC Ro-Ua-Md 2007-2013 Proiecte contractate 86 Numar proiecte 24 30 România Ucraina Republica Moldova Fonduri ENPI, mln. Euro 43 25 32 Romania Ucraina Republica Moldova
 7. 7. POC Ro-Ua-Md 2007-2013 Propuneri proiecte remise Prioritate Nr. total de cereri pentru proiecte Nr. de cereri din RM Primul apel pentru cereri Prioritatea 1: O economie mai competitivă a zonei de frontieră 171 55 Prioritatea 2: Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 95 32 Prioritatea 3: Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni” 156 25 Al doilea apel pentru cereri Prioritatea 1: O economie mai competitivă a zonei de frontieră 372 (CN) 22(FA) 98 (CN) 4 (FA) Prioritatea 2: Schimbările de mediu şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă 231 (CN) 21 (FA) 80 (CN) 6 (FA) Prioritatea 3: Promovarea activităţilor „Oameni pentru Oameni” 475 (CN) 35 (FA) 100 (CN) 26 (FA)
 8. 8. POC Ro-Ua-Md 2007-2013 Apel pentru cereri 2009 Apel pentru cereri 2011 Nr. de cereri depuse 422 1060 (Notă Conceptuală) 69 (Aplicaţie Totală) Buget solicitat (ml. Euro) 302,26 - Buget valabil (ml. Euro) 35 36 Aplicanți din RM 112 (246 – Ro, 64 - Ua) 272 (638 – Ro; 156 - Ua) Proiecte contractate Prioritatea 1 – 16 proiecte Prioritatea 2 - 6 proooiecte Prioritatea 3 – 62 proiecte Prioritatea 1 – 15 proiecte Prioritatea 2 – 12 proiecte Prioritatea 3 – 23 proiecte Proiecte contractate cu beneficiari/ parteneri din RM P1: aplicanţi - 3; parteneri – 7; P2: aplicanţi – 1; parteneri – 4; P3: aplicanţi – 9; parteneri– 52. P1: aplicanţi – 3; parteneri – 17 P2: aplicanţi – 4; parteneri – 19; P3: aplicanţi – 7; parteneri– 21. Buget atras de RM ~ 8 milioane euro (20%) ~13 milioane euro (~50%)
 9. 9. POC Ro-Ua-Md 2007-2013 LSP- Proiecte majore de investiții - 1 Denumirea proiectului Buget total, Euro Grant UE Grant RM, Euro Aplicant Partneri 1.Crearea interconexiunii pentru conducta de transport de gaze direcţia Iaşi-Ungheni 20,286,768 (RM-?) 7,000,000 3,000,000 (300.00 cofinanțarea) Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România Ministerul Economiei al RM 2.Crearea unei infrastructuri transfrontaliere de comunicaţii 5,225,000 (RM-?) 4.700,000 3,000,000 (300.00 cofinanțarea) Ministerul Transportului și Infrastructurii din România 1. Ministerul afacerilor Interne RM 2.Ministerul afacerilor Interne România, 3.Ministerul Tehnologiilor Informaționale și Comunicațiilor RM 3.IMPEFO 3,442,112 (RM-?) 3,097,900. 2,350,000 (cofinanțarea 235,000 ) Serviciul Vamal al Republicii Moldova Serviciul Vamal din Romania
 10. 10. POC Ro-Ua-Md 2007-2013 LSP- Proiecte majore de investiții - 2 Denumirea proiectului Buget total, Euro Buget total, Euro Buget RM, Euro Aplicant Partneri 4.EAST AVERT 9,290,000 (RM-?) 8,329,000 2,070,000 ( co-finanțarea 207,000) Ministerul Mediului și Pădurilor din România 1.Departamentul resurselor de ape ale bazinului Nistru-Prut, Ucraina 2.Centrul regional al hidrometeorologiei Cernăuți, Ucraina 3.Centrul Științific și Tehnic de stat.pe problemele intersectoriale și regionale privind securitatea mediului și conservarea resurselor “EcoResource”, Ucraina 4.Agenția “Apele Moldovei”, RM 5. Administraţia Bazinală de Apă Siret- Siret, Romania 6. Administraţia Bazinală de Apă Prut- Romania 7. Institutul Național de hidrologie și managementul apelor , Romania 5. Inventarierea, evaluarea şi remedierea surselor antropogene de poluare a 5,840,000 (RM-?) 5,200,000 300,000 ( co-finanțarea 30,000) Departamentul de stat privind protecția mediului, Ucraina 1.Departamentul de stat de protecția mediului din regiunea Odesa, Ucraina 2.Centrul științific privin ecologia marii (Ministerul Protecției Mediului), Odessa, Ucraina 3 Institutul problemelor de marketing și cercetărilor ecologice și economice, Academia de stiințe, Odesa, Ucraina
 11. 11. POC Ro-Ua-Md 2007-2013 LSP- Proiecte majore de investiții - 3 Denumirea proiectului Buget total, Euro Buget total, Euro Buget RM, Euro Aplicant Partneri 6.SMURD 6,699,959 6,030,000 1,530,000 ( co-finanțarea 153,000) Ministerul Afacerilor Interne, Romania 1. Inspectoratul general al aviației , Romania 2. inspectoratul situației de urgenta, SMURD Romaânia 3 .Ministerul afacerilor Interne RM 7. ENSO-E 7,067,377 6, 360, 639 5,063,610 (co-finațarea506,3) Ministerul Econimiei al Republicii Moldova 1.Ministerul Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri din România 2.Ministerul Combustibilului și Energeticii din România
 12. 12. POC Marea Neagră 2007-2013
 13. 13. POC Marea Neagră 2007-2013- Rezultate I licitatie II licitatie Total Propuneri proiecte depuse per program 173 195 368 Propuneri proiecte – Aplicanți RM 10 17 27 Propuneri proiecte – Parteneri RM 64 75 139 Proiecte contractate per program 19 41 60 Propuneri proiecte contractate MD 2 3 5 Fonduri contractate pe program, ml. Euro 5,7 27,1 32,8 Fonduri contractate Beneficiari/ parteneri Md, ml. Euro 0, 996 2,463 3,4579
 14. 14. POC Marea Neagră 2007-2013- Propuneri remise Armeni a Azerbai jan Bulgari a Georgi a Grecia R.Mold ova Romani a Turcia Ucraina 120 100 80 60 40 20 0 licitatia 1 9 8 41 8 38 10 39 67 11 licitatia 2 8 0 27 7 59 17 63 105 14
 15. 15. POC Marea Neagră 2007-2013 Proiecte contractate 1 7 0 3 2 6 9 0 3 5 3 12 3 14 29 1 licitatia 1 licitatia 2
 16. 16. POC Marea Neagră 2007-2013 Fonduri contractate Armenia Bulgaria Georgia Grecia R.Moldo va Romani a Turcia Ucraina 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 0 licitatia 1 211,797 1,786,16 304,597 996,789 994,596 2,207,99 941,710 695,155 licitatia 2 1,547,48 2,265,97 2,014,79 3,348,73 2,462,46 4,786,90 5,637,00 2,568,56 Axis Title
 17. 17. Va multumesc pentru atenție!!!

×