Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
PRESS CLIPPING FOR NEWS /
PRESS CLIPPING ZA VIJEST
By the Modernization of the Electrical
Filters to a Better Environment ...
This press relase was published on March 12, 2014 by GIKIL
Corporate Communications & CSR Team.
First we will introduce yo...
http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/133-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-
okolia-i-kvaliteta-koksa
Mo...
http://www.gikil.ba/en/component/content/article/133-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-
okolia-i-kvaliteta-koksa
By...
Dnevni avaz, 14.03.2014 (strana 21)
Oslobođenje, 13.03.2014 (strana 20)
Dnevni avaz, 13.03.2014 (strana 13)
http://www.klix.ba/biznis/privreda/gikil-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i-kvaliteta-
koksa/140312014
GIK...
http://vazdan.com/vijest/gikil-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i-kvaliteta-
koksa/320400
http://www.netka...
http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=112175655
http://www.vijesti.at/tekst/bih/vijesti/gikil-modernizacijom-elek...
http://www.sodalive.ba/lukavac/modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i-kvaliteta-koksa/
Modernizacijom elektro ...
koncentracija kiseonika dođe na jedan određeni procenat, elektro filteri se
automatski isključuju odnosno uključuju sa dav...
Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i
regulacije ...
Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj
kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije ...
http://www.rtvlukavac.ba/index.php/vijesti/593-gikil-ugradeni-modernizovani-elektrofilteri
GIKIL: Ugrađeni modernizovani e...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

41. Press Clipping - Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa_By the Modernization of the Electrical Filters to a Better Environment and Quality of Coke

157 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

41. Press Clipping - Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa_By the Modernization of the Electrical Filters to a Better Environment and Quality of Coke

 1. 1. PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJEST By the Modernization of the Electrical Filters to a Better Environment and Quality of Coke Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije i KDO LUKAVAC, MARCH/ MART 2014
 2. 2. This press relase was published on March 12, 2014 by GIKIL Corporate Communications & CSR Team. First we will introduce you to the original version of article translated into English. After that we will present Media where article is published. ________________________________________________ Ovo saopštenje za javnost je objavljeno 12. marta, 2014. Godine od strane GIKIL Tima za korporativne komunikacije i KDO Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu na engleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekst objavljen.
 3. 3. http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/133-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg- okolia-i-kvaliteta-koksa Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa Srijeda, 12 Mart 2014 06:10 Projekat modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa je investicija kompanije GIKIL vrijedna 678.219 KM. Započeo je u septembru 2011. godine, a sada je uspješno realiziran i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji. Cilj projekta je postizanje potpune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima, a što u konačnici omogućava poboljšanje kompletnog tehnološkog procesa pogona „Kondenzacija“ i „Koksovanje“ u GIKIL-u. To će direktno uticati na kvalitet koksa, a indirektno će se odražavati na smanjenje negativnog uticaja na zagađenje okoline, što je svakako jedan od prioritetnih elemenata projekta. Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije kao što imaju sada. Danas su, pored elektro filtera, ugrađeni i online analizatori kiseonika koji u svakom momentu mjere sadržaj kiseonika, te upravljaju radom elektro filtera. Ukoliko koncentracija kiseonika dođe na jedan određeni procenat, elektro filteri se automatski isključuju odnosno uključuju sa davanjem signala da se treba izvršiti kontrola. Onda se provjeravaju mogući uzroci kao što su propuštanje, otvaranje ili ne zatvaranje nekih od dekala na bateriji ili gasovodu prilikom čišćenja katrana iz cjevovoda i slično. Beneficije realiziranog projekta su čišći koksni gas, te lakši rad na pogonima „Kondenzacija“ i „Koksovanje“. Koksni gas se inače koristi i kao gorivo za loženje na koksnoj bateriji i u fabrici „Energana“. Problem sa kojim su se susretali u prošlosti u GIKIL-u bila su stalna frekventna čišćenja kolektora gasa, dizni i mijenjanje šajbi zbog toga što u koksnom gasu uvijek ostane nešto malo katrana. Modernizacijom elektro filtera sada će suštinski frekvencija gore navedenih čišćenja biti drastično smanjena s obzirom na niži procenat izdvajanja katrana od 10 puta tj. sa 0,65 grama po normalnom metru kubnom na 0,06 grama po normalnom metru kubnom i niži procenat izdvajanja naftalina od 5 puta koji će se ostvarivati radom elektro filtera. Na drugoj strani, u procesu proizvodnje će se na mjesečnom nivou ostvarivati dodatnih 339 kilograma katrana koji su se prije gubili.
 4. 4. http://www.gikil.ba/en/component/content/article/133-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg- okolia-i-kvaliteta-koksa By the Modernization of the Electrical Filters to a Better Environment and Quality of Coke Wednesday, 12 March 2014 06:10 Project of the modernization of electrical filters 3 and 4 for coking gas treatment is the investment of company GIKIL of 678,219.00 KM. It was initiated on September 2011, and now it was successfully implemented and commissioned in Lukavac’s company. The project aim is to achieve the full efficiency of coke gas purification according to designed parameters, which ultimately allows the improvement of entire technological process in facilities of “Condensation” and “Coking”. This will directly affect the quality of coke, and indirectly will be reflected in the reduction of negative impacts on environment pollution, which is certainly one of the priority elements of the project. When the electrical filters commissioned in this company during the eighties, they did not have the level of automation, measuring and regulation as they have now. Today, in addition to electrical filters, there are built in online oxygen analysers that at any time measure oxygen content and manage the operation of electrical filters. If the concentration of oxygen occurs at a certain percentage, electrical filters automatically exclude or include and give signal to be executed a control. Then, it should be checked possible causes such as leakage, opening or closing of some of the oven tops on the battery or pipeline during cleaning of tar from pipelines etc. The benefits of implemented project are cleaner coke oven gas, and easier work on the facilities "Condensation" and "Coking". Coke oven gas is normally used as a fuel for combustion in the coke-oven battery and power plant “Energana”. Problem that have encountered in the past in GIKIL was constant and frequent cleaning of gas collectors, nozzles and changing of rings because of the fact that in coke gas always remains little amount of tar. Now, with the modernization of the electrical filters, frequencies of above mentioned cleaning will be drastically reduced due to the lower percentage of tar extractions of 10 times i.e. from 0.65 grams per normal cubic meter to 0.06 grams per normal cubic meter and lower naphthalene extractions of 5 times, which will be generated by work of electrical filters. On the other side, additional 339 kilos of tar will be achieved in the production process on monthly basis which were previously lost.
 5. 5. Dnevni avaz, 14.03.2014 (strana 21) Oslobođenje, 13.03.2014 (strana 20)
 6. 6. Dnevni avaz, 13.03.2014 (strana 13)
 7. 7. http://www.klix.ba/biznis/privreda/gikil-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i-kvaliteta- koksa/140312014 GIKIL: Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa Počeo je projekt modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa u Global Ispat koksnoj industriji u Lukavcu (GIKIL). Ova investicija kompanije GIKIL vrijedna 678.219 KM. Započeo je u septembru 2011. godine, a sada je uspješno realiziran i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji. Cilj projekta je postizanje potpune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima, a što u konačnici omogućava poboljšanje kompletnog tehnološkog procesa pogona Kondenzacija i Koksovanje u GIKIL-u. To će direktno utjecati na kvalitet koksa, a indirektno će se odražavati na smanjenje negativnog uticaja na zagađenje okoline, što je svakako jedan od prioritetnih elemenata projekta. Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije kao što imaju sada. Danas su, pored elektro filtera, ugrađeni i online analizatori kiseonika koji u svakom momentu mjere sadržaj kiseonika, te upravljaju radom elektro filtera. Ukoliko koncentracija kiseonika dođe na jedan određeni procenat, elektro filteri se automatski isključuju odnosno uključuju sa davanjem signala da se treba izvršiti kontrola. Onda se provjeravaju mogući uzroci kao što su propuštanje, otvaranje ili ne zatvaranje nekih od dekala na bateriji ili gasovodu prilikom čišćenja katrana iz cjevovoda i slično. Beneficije realiziranog projekta su čišći koksni gas, te lakši rad na pogonima Kondenzacija i Koksovanje. Koksni gas se inače koristi i kao gorivo za loženje na koksnoj bateriji i u fabrici Energana. Problem sa kojim su se susretali u prošlosti u GIKIL-u bila su stalna frekventna čišćenja kolektora gasa, dizni i mijenjanje šajbi zbog toga što u koksnom gasu uvijek ostane nešto malo katrana. Modernizacijom elektro filtera sada će suštinski frekvencija gore navedenih čišćenja biti drastično smanjena s obzirom na niži procenat izdvajanja katrana od 10 puta tj. sa 0,65 grama po normalnom metru kubnom na 0,06 grama po normalnom metru kubnom i niži procenat izdvajanja naftalina od 5 puta koji će se ostvarivati radom elektro filtera. Na drugoj strani, u procesu proizvodnje će se na mjesečnom nivou ostvarivati dodatnih 339 kilograma katrana koji su se prije gubili, saopćeno je iz GIKIL.
 8. 8. http://vazdan.com/vijest/gikil-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i-kvaliteta- koksa/320400 http://www.netkafa.net/2014/03/12/690158/gikil-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa- i-kvaliteta-koksa
 9. 9. http://www.skyscrapercity.com/showthread.php?p=112175655 http://www.vijesti.at/tekst/bih/vijesti/gikil-modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i- kvaliteta-koksa/1960266
 10. 10. http://www.sodalive.ba/lukavac/modernizacijom-elektro-filtera-do-boljeg-okolisa-i-kvaliteta-koksa/ Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa Pratite nas na socijalnim mrežamaFacebookTwitter Projekat modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa je investicija kompanije GIKIL vrijedna 678.219 KM. Započeo je u septembru 2011. godine, a sada je uspješno realiziran i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji. Cilj projekta je postizanje potpune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima, a što u konačnici omogućava poboljšanje kompletnog tehnološkog procesa pogona „Kondenzacija“ i „Koksovanje“ u GIKIL-u. To će direktno uticati na kvalitet koksa, a indirektno će se odražavati na smanjenje negativnog uticaja na zagađenje okoline, što je svakako jedan od prioritetnih elemenata projekta. Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije kao što imaju sada. Danas su, pored elektro filtera, ugrađeni i online analizatori kiseonika koji u svakom momentu mjere sadržaj kiseonika, te upravljaju radom elektro filtera. Ukoliko
 11. 11. koncentracija kiseonika dođe na jedan određeni procenat, elektro filteri se automatski isključuju odnosno uključuju sa davanjem signala da se treba izvršiti kontrola. Onda se provjeravaju mogući uzroci kao što su propuštanje, otvaranje ili ne zatvaranje nekih od dekala na bateriji ili gasovodu prilikom čišćenja katrana iz cjevovoda i slično. Beneficije realiziranog projekta su čišći koksni gas, te lakši rad na pogonima „Kondenzacija“ i „Koksovanje“. Koksni gas se inače koristi i kao gorivo za loženje na koksnoj bateriji i u fabrici „Energana“. Problem sa kojim su se susretali u prošlosti u GIKIL-u bila su stalna frekventna čišćenja kolektora gasa, dizni i mijenjanje šajbi zbog toga što u koksnom gasu uvijek ostane nešto malo katrana. Modernizacijom elektro filtera sada će suštinski frekvencija gore navedenih čišćenja biti drastično smanjena s obzirom na niži procenat izdvajanja katrana od 10 puta tj. sa 0,65 grama po normalnom metru kubnom na 0,06 grama po normalnom metru kubnom i niži procenat izdvajanja naftalina od 5 puta koji će se ostvarivati radom elektro filtera. Na drugoj strani, u procesu proizvodnje će se na mjesečnom nivou ostvarivati dodatnih 339 kilograma katrana koji su se prije gubili. http://ekapija.ba/bs/Vijest/vijesti/modernizacijom-elektro-filtera-u-gikilu-do-boljeg-okolisa-i- kvaliteta-koksa/36855 Modernizacijom elektro filtera u Gikilu do boljeg okoliša i kvaliteta koksa Izvor: eKapija.BA, 12.3.2014 8:17:05 Projekat modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa je investicija kompanije GIKIL vrijedna 678.219 KM. Započeo je u septembru 2011. godine, a sada je uspješno realiziran i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji. Cilj projekta je postizanje potpune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima, a što u konačnici omogućava poboljšanje kompletnog tehnološkog procesa pogona "Kondenzacija" i "Koksovanje" u GIKIL-u. To će direktno uticati na kvalitet koksa, a indirektno će se odražavati na smanjenje negativnog uticaja na zagađenje okoline, što je svakako jedan od prioritetnih elemenata projekta, navode iz GIKIL-a.
 12. 12. Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije kao što imaju sada. Danas su, pored elektro filtera, ugrađeni i online analizatori kiseonika koji u svakom momentu mjere sadržaj kiseonika, te upravljaju radom elektro filtera. Ukoliko koncentracija kiseonika dođe na jedan određeni procenat, elektro filteri se automatski isključuju odnosno uključuju sa davanjem signala da se treba izvršiti kontrola. Onda se provjeravaju mogući uzroci kao što su propuštanje, otvaranje ili ne zatvaranje nekih od dekala na bateriji ili gasovodu prilikom čišćenja katrana iz cjevovoda i slično. Beneficije realiziranog projekta su čišći koksni gas, te lakši rad na pogonima "Kondenzacija" i "Koksovanje". Koksni gas se inače koristi i kao gorivo za loženje na koksnoj bateriji i u fabrici "Energana". Problem sa kojim su se susretali u prošlosti u GIKIL-u bila su stalna frekventna čišćenja kolektora gasa, dizni i mijenjanje šajbi zbog toga što u koksnom gasu uvijek ostane nešto malo katrana. Modernizacijom elektro filtera sada će suštinski frekvencija gore navedenih čišćenja biti drastično smanjena s obzirom na niži procenat izdvajanja katrana od 10 puta tj. sa 0,65 grama po normalnom metru kubnom na 0,06 grama po normalnom metru kubnom i niži procenat izdvajanja naftalina od 5 puta koji će se ostvarivati radom elektro filtera. Na drugoj strani, u procesu proizvodnje će se na mjesečnom nivou ostvarivati dodatnih 339 kilograma katrana koji su se prije gubili. http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=57004 12.03.2014. Modernizacijom elektro filtera do boljeg okoliša i kvaliteta koksa Projekat modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa je investicija kompanije GIKIL vrijedna 678.219 KM. Započeo je u septembru 2011. godine, a sada je uspješno realiziran i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji. Cilj projekta je postizanje potpune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima, a što u konačnici omogućava poboljšanje kompletnog tehnološkog procesa pogona "Kondenzacija" i "Koksovanje" u GIKIL-u. To će direktno uticati na kvalitet koksa, a indirektno će se odražavati na smanjenje negativnog uticaja na zagađenje okoline, što je svakako jedan od prioritetnih elemenata projekta.
 13. 13. Puštanjem u rad osamdesetih godina elektro filteri u ovoj kompaniji nisu imali nivo automatizacije, mjerenja i regulacije kao što imaju sada. Danas su, pored elektro filtera, ugrađeni i online analizatori kiseonika koji u svakom momentu mjere sadržaj kiseonika, te upravljaju radom elektro filtera. Ukoliko koncentracija kiseonika dođe na jedan određeni procenat, elektro filteri se automatski isključuju odnosno uključuju sa davanjem signala da se treba izvršiti kontrola. Onda se provjeravaju mogući uzroci kao što su propuštanje, otvaranje ili ne zatvaranje nekih od dekala na bateriji ili gasovodu prilikom čišćenja katrana iz cjevovoda i slično. Beneficije realiziranog projekta su čišći koksni gas, te lakši rad na pogonima "Kondenzacija" i "Koksovanje". Koksni gas se inače koristi i kao gorivo za loženje na koksnoj bateriji i u fabrici "Energana". Problem sa kojim su se susretali u prošlosti u GIKIL - u bila su stalna frekventna čišćenja kolektora gasa, dizni i mijenjanje šajbi zbog toga što u koksnom gasu uvijek ostane nešto malo katrana. Modernizacijom elektro filtera sada će suštinski frekvencija gore navedenih čišćenja biti drastično smanjena s obzirom na niži procenat izdvajanja katrana od 10 puta tj. sa 0,65 grama po normalnom metru kubnom na 0,06 grama po normalnom metru kubnom i niži procen naftalina od 5 puta koji će se ostvarivati radom elektro filtera. Na drugoj strani, u procesu proizvodnje će se na mjesečnom nivou ostvarivati dodatnih 339 kilograma katrana koji su se prije gubili
 14. 14. http://www.rtvlukavac.ba/index.php/vijesti/593-gikil-ugradeni-modernizovani-elektrofilteri GIKIL: Ugrađeni modernizovani elektrofilteri Projekat modernizacije elektro filtera 3 i 4 za prečišćavanje koksnog gasa koji je započeo 2011. godine uspješno je realizovan i pušten u rad u lukavačkoj kompaniji GIKIL. Investicija je vrijedna oko 680.000 maraka, a cilj je postizanje potune efikasnosti prečišćavanja koksnog gasa prema projektovanim parametrima što u konačnici omogućava poboljšanje kompletnog tehnološkog procesa dvaju pogona u GIKILU.

×