Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APENDIX / DODATAK
PRESS CLIPPING FOR NEWS /
PRESS CLIPPING ZA VIJEST

Opening Ceremony of the Rooms
Intended for Voluntary...
This article was published on October 22, 2013. GIKIL
Corporate Communications & CSR Team.
First we will introduce you to ...
http://www.gikil.ba/bs/novosti/128-sveano-otvorene-prostorije-namjenjene-za-dobrovoljnodarivanje-krvi-u-gikil-u

Svečano o...
rekao je Suad Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a.
Zahvalnicu za human rad Sindikalnoj organizaciji i Sekciji ...
recognition.
„This award is a recognition for our work, but also the
a encouragement for future success, which I am sure
w...
http://www.ekapija.com/website/bih/page/803148/Sve%C4%8Dano-otvorene-prostorijenamjenjene-za-dobrovoljno-darivanje-krvi-u-...
Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca
krvi kompanije.
"Mi u Upravi smo ...
je vrijedno priznanje - „Počasna plaketa Općine Lukavac za izuzetno humane akcije",
kaže Mirsad Imamović, predsjednik Sind...
Radi se o jedinstvenom projektu u BiH koji je rezultat uspješne saradnje Sindikalne
organizacije i Uprave GIKIL-a, a čime ...
Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca
krvi kompanije.

„Mi u Upravi smo...
http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=54822

Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrov...
organizovana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se
odazvalo oko stotinu uposlenika GIKIL-a.

„Naši ...
„Ova nagrada predstavlja priznanje za naš dosadašnji rad, a ujedno i
poticaj za buduće uspjehe koji će siguran sam biti jo...
centra Tuzla koji dolaze ovdje kako bi obavili svoj posao“, rekao je Suad
Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a....
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

40. Press Clipping_ Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u - Opening ceremony of the rooms intended for voluntary blood donation in GIKIL

250 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

40. Press Clipping_ Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u - Opening ceremony of the rooms intended for voluntary blood donation in GIKIL

 1. 1. APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJEST Opening Ceremony of the Rooms Intended for Voluntary Blood Donation in GIKIL Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije i KDO LUKAVAC, OKTOBAR 2013
 2. 2. This article was published on October 22, 2013. GIKIL Corporate Communications & CSR Team. First we will introduce you to the original version of article translated into English. After that we will present Media where article is published. ________________________________________________ Ovaj tekst je objavljen 22. oktobra, 2013. godine. GIKIL Tim za korporativne komunikacije i KDO je pripremio i objavio ovaj tekst. Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu na engleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekst objavljen.
 3. 3. http://www.gikil.ba/bs/novosti/128-sveano-otvorene-prostorije-namjenjene-za-dobrovoljnodarivanje-krvi-u-gikil-u Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u Utorak, 22 Oktobar 2013 12:17 Nagrađeni rekorderi kompanije Uspješnom realizacijom projekta uređenja prostorija specijalno namjenjenih za dobrovoljno darivanje krvi u „Global Ispat Koksnoj Industriji“ d.o.o. Lukavac, višedecenijska praksa dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika ove kompanije koji to čine svaka tri mjeseca u godini ulazi u novi fazu. Radi se o jedinstvenom projektu u BiH koji je rezultat uspješne saradnje Sindikalne organizacije i Uprave GIKIL-a, a čime je još jednom dokazana visoka svijest o potrebi i vrijednostima akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj kompaniji. Nove prostorije su svečano otvorene danas uz prisustvo članova GIKIL- ove Uprave, predstavnika Sindikata i mnogobrojnih uposlenika kompanije, te predstavnika Sindikata hemije i nemetala FBiH. U isto vrijeme je organizovana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se odazvalo oko stotinu uposlenika GIKIL-a. „Naši uposlenici su nadaleko poznati po svojoj humanosti, a ono što me posebno raduje je činjenica da i naše društvo to prepoznaje. Povodom Dana Općine Lukavac, Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a uručeno je vrijedno priznanje – „Počasna plaketa Općine Lukavac za izuzetno humane akcije“, kaže Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a. On dodaje da su uposlenici kompanije koji redovno daruju krv i time spašavaju živote najviše zaslužni za ovo priznanje. „Ova nagrada predstavlja priznanje za naš dosadašnji rad, a ujedno i poticaj za buduće uspjehe koji će siguran sam biti još i bolji sa uređenjem prostorija koje su specijalno namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u. Želim da se zahvalim Upravi kompanije koja je sveshrdno pomogla prilikom realizacije ovog projekta“, kaže Imamović. Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi kompanije. „Mi u Upravi smo zaista ponosni na naše uposlenike koji redovno daruju krv i na taj način spašavaju mnoge živote. Stoga, i mi stalno pokušavamo da pomažemo te naše humane ljude i da ih nagradimo na najbolji mogući način. Ove prostorije koje smo uredili su jedinstvene u BiH što samo po sebi govori o našoj opredjeljenosti da pomognemo, kako našim humanim uposlenicima, tako i medicinskom osoblju sa Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla koji dolaze ovdje kako bi obavili svoj posao“,
 4. 4. rekao je Suad Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a. Zahvalnicu za human rad Sindikalnoj organizaciji i Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a ispred Sindikata hemije i nemetala FBiH uručila je predsjednica Kata Iveljić, te tom prilikom istakla: „Darovali ste krv bezbroj puta pri čemu ste spasili brojnu našu djecu i radnike, a na tome vam je Sindikat hemije i nemetala FBiH jako zahvalan. Takođe, želim da se zahvalim Upravi društva na podršci koju daje radnicima da se organizuju i da u prostorijama GIKILa mogu darovati krv, kao i prigodnim nagradama za to“. Na kraju su rekorderi u dobrovoljnom darivanju krvi GIKIL-a, Kasumović Zijad, Mešić Enes, Frkić Zikrija i Sakić Almir, koji su zajedno darovali krv oko tri stotine puta nagrađeni zasluženim novčanim nagradama. http://www.gikil.ba/en/component/content/article/128-sveano-otvorene-prostorije-namjenjene-zadobrovoljno-darivanje-krvi-u-gikil-u Opening Ceremony of the Rooms Intended for Voluntary Blood Donation in GIKIL Tuesday, 22 October 2013 12:17 Awarded Company's Record-holders Long-standing practice of voluntary blood donation of „Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac's employees, who do it every three months per year, enters in new phase with successful implementation of the project of the room's decoration that is specially intended for voluntary blood donation actions in this company. It is a unique project in Bosnia and Herzegovina which is result of successful cooperation between GIKIL's Union and Management, and which once again demonstrated high awareness of need and value of voluntary blood donation in this company. New rooms were inaugurated today in the presence of the Management members, Union representatives and numerous employees of the company, but also by representatives of the Union of Chemistry and Non-Metals of Federation B&H. Meanwhile, there was organized, another one in a series, voluntary blood donation action, which was attended by about a hundred employees of GIKIL. "Our employees are well-known for their humanity and what makes me particularly happy is the fact that our society recognizes this also. On the occasion of Municipality Day of Lukavac, GIKIL's Section of blood donors won a valuable recognition "Honorary Plaque of Lukavac's Municipality for very humane actions", says Mirsad Imamovic, president of Union Organization of GIKIL. He added that the company's employees, who regularly donate blood and thereby save lives, are most deserving for this
 5. 5. recognition. „This award is a recognition for our work, but also the a encouragement for future success, which I am sure will be even better with the decorated rooms that are specially intended for voluntary blood donation in GIKIL. I want to thank the Management of the company who helped a lot in the realization of this project”, says Imamovic. Anyway, GIKIL’s Management continually supports all activities of the company’s Section of blood donors. „We in Management are really proud of our employees who regularly donate blood, thus saving many lives. Therefore, we always try to help these humane people and reward them on the best possible way. The rooms that we decorated are unique in B&H which in itself speaks about our commitment to help our human employees. Also, this will help medical staff from the University Clinical Centre Tuzla who are coming here to do their job”, said Suad Dubravic, Deputy Managing Director of GIKIL. President of the Union of Chemistry and Non-Metals of Federation BiH, Kata Iveljic, handed over in front of this organization Appreciation for human labour to the Union organization and Section of blood donors of GIKIL. On this occasion she pointed out: “You donated blood countless times where you saved many our children and workers, and because of that Union of Chemistry and Non-Metals of Federation B&H are very grateful to you. Also, I would like to thank the Management Board for the support given to the workers in order to organize themselves and to donate blood in the premises of GIKIL, as well as special gifts were given to them for that”. At the end, the record-holders in voluntary blood donation in GIKIL, Kasumović Zijad, Mesic Enes, Frkic Zikrija and Almir Sakic, who together donated blood about three hundred times, were rewarded with a deserved cash prizes.
 6. 6. http://www.ekapija.com/website/bih/page/803148/Sve%C4%8Dano-otvorene-prostorijenamjenjene-za-dobrovoljno-darivanje-krvi-u-GIKIL-u Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u Srijeda, 23. 10. 2013.|10:46 | Izvor: eKapija Uspješnom realizacijom projekta uređenja prostorija specijalno namjenjenih za dobrovoljno darivanje krvi u "Global Ispat Koksnoj Industriji" d.o.o. Lukavac, višedecenijska praksa dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika ove kompanije koji to čine svaka tri mjeseca u godini ulazi u novi fazu. Radi se o jedinstvenom projektu u BiH koji je rezultat uspješne saradnje Sindikalne organizacije i Uprave GIKIL-a, a čime je još jednom dokazana visoka svijest o potrebi i vrijednostima akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj kompaniji. Nove prostorije su svečano otvorene danas uz prisustvo članova GIKIL- ove Uprave, predstavnika Sindikata i mnogobrojnih uposlenika kompanije, te predstavnika Sindikata hemije i nemetala FBiH. U isto vrijeme je organizovana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se odazvalo oko stotinu uposlenika GIKIL-a. "Naši uposlenici su nadaleko poznati po svojoj humanosti, a ono što me posebno raduje je činjenica da i naše društvo to prepoznaje. Povodom Dana Općine Lukavac, Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a uručeno je vrijedno priznanje – "Počasna plaketa Općine Lukavac za izuzetno humane akcije", kaže Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a. On dodaje da su uposlenici kompanije koji redovno daruju krv i time spašavaju živote najviše zaslužni za ovo priznanje. "Ova nagrada predstavlja priznanje za naš dosadašnji rad, a ujedno i poticaj za buduće uspjehe koji će siguran sam biti još i bolji sa uređenjem prostorija koje su specijalno namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u. Želim da se zahvalim Upravi kompanije koja je sveshrdno pomogla prilikom realizacije ovog projekta", kaže Imamović.
 7. 7. Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi kompanije. "Mi u Upravi smo zaista ponosni na naše uposlenike koji redovno daruju krv i na taj način spašavaju mnoge živote. Stoga, i mi stalno pokušavamo da pomažemo te naše humane ljude i da ih nagradimo na najbolji mogući način. Ove prostorije koje smo uredili su jedinstvene u BiH što samo po sebi govori o našoj opredjeljenosti da pomognemo, kako našim humanim uposlenicima, tako i medicinskom osoblju sa Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla koji dolaze ovdje kako bi obavili svoj posao", rekao je Suad Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a. Zahvalnicu za human rad Sindikalnoj organizaciji i Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a ispred Sindikata hemije i nemetala FBiH uručila je predsjednica Kata Iveljić, te tom prilikom istakla: "Darovali ste krv bezbroj puta pri čemu ste spasili brojnu našu djecu i radnike, a na tome vam je Sindikat hemije i nemetala FBiH jako zahvalan. Takođe, želim da se zahvalim Upravi društva na podršci koju daje radnicima da se organizuju i da u prostorijama GIKIL-a mogu darovati krv, kao i prigodnim nagradama za to". Na kraju su rekorderi u dobrovoljnom darivanju krvi GIKIL-a, Kasumović Zijad, Mešić Enes, Frkić Zikrija i Sakić Almir, koji su zajedno darovali krv oko tri stotine puta nagrađeni zasluženim novčanim nagradama. http://www.internovine.com/bilten-kantonalne-privredne-komore-tuzla/105-biltenkantonalne-privredne-komore-tuzla-/17948-sajam-privrede-brko-sredinom-novembra GIKIL: NAGRAĐENI REKORDERI KOMPANIJE Uspješnom realizacijom projekta uređenja prostorija specijalno namijenjenih za dobrovoljno darivanje krvi u „Global Ispat Koksnoj Industriji" d.o.o. Lukavac, višedecenijska praksa dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika ove kompanije koji to čine svaka tri mjeseca u godini ulazi u novu fazu. Radi se o jedinstvenom projektu u BiH koji je rezultat uspješne saradnje Sindikalne organizacije i Uprave GIKIL-a, a čime je još jednom dokazana visoka svijest o potrebi i vrijednostima akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj kompaniji. Nove prostorije su svečano otvorene danas uz prisustvo članova GIKIL- ove Uprave, predstavnika Sindikata i mnogobrojnih uposlenika kompanije, te predstavnika Sindikata hemije i nemetala FBiH. U isto vrijeme je organizovana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se odazvalo oko stotinu uposlenika GIKIL-a. „Naši uposlenici su nadaleko poznati po svojoj humanosti, a ono što me posebno raduje je činjenica da i naše društvo to prepoznaje. Povodom Dana Općine Lukavac, Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a uručeno
 8. 8. je vrijedno priznanje - „Počasna plaketa Općine Lukavac za izuzetno humane akcije", kaže Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a. On dodaje da su uposlenici kompanije koji redovno daruju krv i time spašavaju živote najviše zaslužni za ovo priznanje. „Ova nagrada predstavlja priznanje za naš dosadašnji rad, a ujedno i poticaj za buduće uspjehe koji će siguran sam biti još i bolji sa uređenjem prostorija koje su specijalno namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u. Želim da se zahvalim Upravi kompanije koja je sveshrdno pomogla prilikom realizacije ovog projekta", kaže Imamović. Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi kompanije. „Mi u Upravi smo zaista ponosni na naše uposlenike koji redovno daruju krv i na taj način spašavaju mnoge živote. Stoga, i mi stalno pokušavamo da pomažemo te naše humane ljude i da ih nagradimo na najbolji mogući način. Ove prostorije koje smo uredili su jedinstvene u BiH što samo po sebi govori o našoj opredjeljenosti da pomognemo, kako našim humanim uposlenicima, tako i medicinskom osoblju sa Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla koji dolaze ovdje kako bi obavili svoj posao", rekao je Suad Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a. Zahvalnicu za human rad Sindikalnoj organizaciji i Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a ispred Sindikata hemije i nemetala FBiH uručila je predsjednica Kata Iveljić, te tom prilikom istakla: „Darovali ste krv bezbroj puta pri čemu ste spasili brojnu našu djecu i radnike, a na tome vam je Sindikat hemije i nemetala FBiH jako zahvalan. Takođe, želim da se zahvalim Upravi društva na podršci koju daje radnicima da se organizuju i da u prostorijama GIKIL-a mogu darovati krv, kao i prigodnim nagradama za to". Na kraju su rekorderi u dobrovoljnom darivanju krvi GIKIL-a, Kasumović Zijad, Mešić Enes, Frkić Zikrija i Sakić Almir, koji su zajedno darovali krv oko tri stotine puta nagrađeni zasluženim novčanim nagradama. GiKiL http://www.sodalive.ba/lukavac/svecano-otvorene-prostorije-namjenjene-za-dobrovoljno-darivanjekrvi/ GIKIL Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi Objavio: Dino O. 22. Oktobar 2013. 15:02 Nema komentara Uspješnom realizacijom projekta uređenja prostorija specijalno namjenjenih za dobrovoljno darivanje krvi u „Global Ispat Koksnoj Industriji“ d.o.o. Lukavac, višedecenijska praksa dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika ove kompanije koji to čine svaka tri mjeseca u godini ulazi u novi fazu.
 9. 9. Radi se o jedinstvenom projektu u BiH koji je rezultat uspješne saradnje Sindikalne organizacije i Uprave GIKIL-a, a čime je još jednom dokazana visoka svijest o potrebi i vrijednostima akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj kompaniji. Nove prostorije su svečano otvorene danas uz prisustvo članova GIKIL- ove Uprave, predstavnika Sindikata i mnogobrojnih uposlenika kompanije, te predstavnika Sindikata hemije i nemetala FBiH. U isto vrijeme je organizovana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se odazvalo oko stotinu uposlenika GIKIL-a. „Naši uposlenici su nadaleko poznati po svojoj humanosti, a ono što me posebno raduje je činjenica da i naše društvo to prepoznaje. Povodom Dana Općine Lukavac, Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a uručeno je vrijedno priznanje – „Počasna plaketa Općine Lukavac za izuzetno humane akcije“, kaže Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a. On dodaje da su uposlenici kompanije koji redovno daruju krv i time spašavaju živote najviše zaslužni za ovo priznanje. „Ova nagrada predstavlja priznanje za naš dosadašnji rad, a ujedno i poticaj za buduće uspjehe koji će siguran sam biti još i bolji sa uređenjem prostorija koje su specijalno namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u. Želim da se zahvalim Upravi kompanije koja je sveshrdno pomogla prilikom realizacije ovog projekta“, kaže Imamović.
 10. 10. Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi kompanije. „Mi u Upravi smo zaista ponosni na naše uposlenike koji redovno daruju krv i na taj način spašavaju mnoge živote. Stoga, i mi stalno pokušavamo da pomažemo te naše humane ljude i da ih nagradimo na najbolji mogući način. Ove prostorije koje smo uredili su jedinstvene u BiH što samo po sebi govori o našoj opredjeljenosti da pomognemo, kako našim humanim uposlenicima, tako i medicinskom osoblju sa Univerzitetsko kliničkog centra Tuzla koji dolaze ovdje kako bi obavili svoj posao“, rekao je Suad Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a. Zahvalnicu za human rad Sindikalnoj organizaciji i Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a ispred Sindikata hemije i nemetala FBiH uručila je predsjednica Kata Iveljić, te tom prilikom istakla: „Darovali ste krv bezbroj puta pri čemu ste spasili brojnu našu djecu i radnike, a na tome vam je Sindikat hemije i nemetala FBiH jako zahvalan. Takođe, želim da se zahvalim Upravi društva na podršci koju daje radnicima da se organizuju i da u prostorijama GIKIL-a mogu darovati krv, kao i prigodnim nagradama za to“. Na kraju su rekorderi u dobrovoljnom darivanju krvi GIKIL-a, Kasumović Zijad, Mešić Enes, Frkić Zikrija i Sakić Almir, koji su zajedno darovali krv oko tri stotine puta nagrađeni zasluženim novčanim nagradama
 11. 11. http://www.bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=54822 Svečano otvorene prostorije namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKILu: Nagrađeni rekorderi kompanije Uspješnom realizacijom projekta uređenja prostorija specijalno namjenjenih za dobrovoljno darivanje krvi u „Global Ispat Koksnoj Industriji“ d.o.o. Lukavac, višedecenijska praksa dobrovoljnog darivanja krvi uposlenika ove kompanije koji to čine svaka tri mjeseca u godini ulazi u novi fazu. Radi se o jedinstvenom projektu u BiH koji je rezultat uspješne saradnje Sindikalne organizacije i Uprave GIKIL-a, a čime je još jednom dokazana visoka svijest o potrebi i vrijednostima akcija dobrovoljnog darivanja krvi u ovoj kompaniji. Nove prostorije su svečano otvorene danas uz prisustvo članova GIKILove Uprave, predstavnika Sindikata i mnogobrojnih uposlenika kompanije, te predstavnika Sindikata hemije i nemetala FBiH. U isto vrijeme je
 12. 12. organizovana još jedna u nizu akcija dobrovoljnog darivanja krvi kojoj se odazvalo oko stotinu uposlenika GIKIL-a. „Naši uposlenici su nadaleko poznati po svojoj humanosti, a ono što me posebno raduje je činjenica da i naše društvo to prepoznaje. Povodom Dana Općine Lukavac, Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a uručeno je vrijedno priznanje – „Počasna plaketa Općine Lukavac za izuzetno humane akcije“, kaže Mirsad Imamović, predsjednik Sindikalne organizacije GIKIL-a. On dodaje da su uposlenici kompanije koji redovno daruju krv i time spašavaju živote najviše zaslužni za ovo priznanje.
 13. 13. „Ova nagrada predstavlja priznanje za naš dosadašnji rad, a ujedno i poticaj za buduće uspjehe koji će siguran sam biti još i bolji sa uređenjem prostorija koje su specijalno namjenjene za dobrovoljno darivanje krvi u GIKIL-u. Želim da se zahvalim Upravi kompanije koja je sveshrdno pomogla prilikom realizacije ovog projekta“, kaže Imamović. Inače, Uprava GIKIL-a kontinuirano podržava sve aktivnosti Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi kompanije. „Mi u Upravi smo zaista ponosni na naše uposlenike koji redovno daruju krv i na taj način spašavaju mnoge živote. Stoga, i mi stalno pokušavamo da pomažemo te naše humane ljude i da ih nagradimo na najbolji mogući način. Ove prostorije koje smo uredili su jedinstvene u BiH što samo po sebi govori o našoj opredjeljenosti da pomognemo, kako našim humanim uposlenicima, tako i medicinskom osoblju sa Univerzitetsko kliničkog
 14. 14. centra Tuzla koji dolaze ovdje kako bi obavili svoj posao“, rekao je Suad Dubravić, zamjenik generalnog direktora GIKIL-a. Zahvalnicu za human rad Sindikalnoj organizaciji i Sekciji dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a ispred Sindikata hemije i nemetala FBiH uručila je predsjednica Kata Iveljić, te tom prilikom istakla: „Darovali ste krv bezbroj puta pri čemu ste spasili brojnu našu djecu i radnike, a na tome vam je Sindikat hemije i nemetala FBiH jako zahvalan. Takođe, želim da se zahvalim Upravi društva na podršci koju daje radnicima da se organizuju i da u prostorijama GIKIL-a mogu darovati krv, kao i prigodnim nagradama za to“. Na kraju su rekorderi u dobrovoljnom darivanju krvi GIKIL-a, Kasumović Zijad, Mešić Enes, Frkić Zikrija i Sakić Almir, koji su zajedno darovali krv oko tri stotine puta nagrađeni zasluženim novčanim nagradama.

×