36. PRESS CLIPPING"Again, GIKIL has Successfully ImplementedFish Ranching Project in Cooperation withSFC of the Lake Modra...
This article was published on Mart 1, 2013. Bosnian MediaGroup Agency Tuzla prepared and published this article incooperat...
http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/122-gikil-jo-jednom-uspjeno-realizirao-projekat-poribljavanja-jezera-modr...
http://www.gikil.ba/en/component/content/article/122-gikil-jo-jednom-uspjeno-realizirao-projekat-poribljavanja-jezera-modr...
http://www.tuzlanski.ba/bosanski-lonac/83-bosanski-lonac/6088-provedena-akcija-poribljavanja-jezera-modrac-foto.htmlProved...
"Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smo sretni i zadovoljni štona ovaj način pomažemo zajedn...
http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=52526Akcija poribljavanja u LukavcuMlađ šarana puštena u Mo...
U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva, odlučeno je da jejezeru najpotrebnija mlađ šarana, jer je dugogodišn...
http://www.internovine.com/koktel/43-kokteli/15950-mla-arana-putena-u-jezero-modracAkcija poribljavanja u Lukavcu/10.05.20...
http://www.sutra.ba/novost/86131/U-akciji-poribljavanja-mladj-sarana-pustena-u-ModracGreenpageObjavljeno: 10.05.2013. Kome...
"Izrazio je nadu da će se to u skorijem periodu promijeniti i pozvao zainteresirane firme da seuključe u neku od akcija ko...
Sportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac danas su proveli akcij...
http://www.vodic.ba/4520_foto-mlad-sarana-pustena-u-modracAkcija poribljavanja u LukavcuFoto: MLAĐ ŠARANA PUŠTENA U MODRAC...
-Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putem zahvaljuje firmi GIKIL koja jeprepoznala nas kao partnera i osigurala nam 60...
Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađi šaranačime seumnogomedoprinjelo daljnjem razvoju ribnog fonda na o...
36. Press Clipping_ GIKIL još jednom uspješno realizirao projekat poribljavanja jezera Modrac u saradnji sa SRZ jezera Mod...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

36. Press Clipping_ GIKIL još jednom uspješno realizirao projekat poribljavanja jezera Modrac u saradnji sa SRZ jezera Modrac Lukavac -Again, GIKIL has Successfully Implemented Fish Ranching Project in Cooperation with SFC

181 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

36. Press Clipping_ GIKIL još jednom uspješno realizirao projekat poribljavanja jezera Modrac u saradnji sa SRZ jezera Modrac Lukavac -Again, GIKIL has Successfully Implemented Fish Ranching Project in Cooperation with SFC

 1. 1. 36. PRESS CLIPPING"Again, GIKIL has Successfully ImplementedFish Ranching Project in Cooperation withSFC of the Lake Modrac“„GIKIL još jednom uspješno realiziraoprojekat poribljavanja jezera Modrac usaradnji sa SRZ jezera Modrac Lukavac“Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSRTeamPripremljeno od GIKIL Tima za korporativnekomunikacije i KDOLUKAVAC, MAJ 2013
 2. 2. This article was published on Mart 1, 2013. Bosnian MediaGroup Agency Tuzla prepared and published this article incooperation with GIKIL Corporate Communications Team.First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published.________________________________________________Ovaj tekst je objavljen 1. marta 2013. godine. Bosanskamedijska grupa Tuzla je pripremila i objavila ovaj tekst u saradnjisa GIKIL Timom za korporativne komunikacije.Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu naengleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekstobjavljen.
 3. 3. http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/122-gikil-jo-jednom-uspjeno-realizirao-projekat-poribljavanja-jezera-modrac-u-saradnji-sa-srz-jezera-modrac-lukavacGIKIL još jednom uspješno realizirao projekat poribljavanja jezera Modrac usaradnji sa SRZ jezera Modrac LukavacPetak, 10 Maj 2013 10:10"Global Ispat Koksna Industrija" d.o.o. Lukavac iSportsko-ribolovna zajednica jezera Modrac, radećiaktivno na očuvanju, zaštiti i doprinosu u obnovi ribljegfonda u ribolovnim vodama jezera Modrac, danas su (10.Maja 2013. godine), proveli akciju poribljavanja ovogajezera.Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađišarana čime se umnogome doprinjelo daljnjem razvoju ribnog fonda na ovom području.-Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smo sretni i zadovoljništo na ovaj način pomažemo zajednici i društvu u cjelini, kazao nam je Sanel Prelić, šefza korporativne komunikacije kompanije GIKIL i dodao kako će iste ili slične akcije bitinastavljene i u narednom periodu.U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva,odlučeno je da je jezeru najpotrebnija mlađ šarana, jer jedugogodišnjim krivolovom ova vrsta gotovo iščezla.-Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putemzahvaljuje firmi GIKIL koja je prepoznala nas kaopartnera i osigurala nam 600 kilograma mlađi šaranačija je vrijednost oko 3.5 hiljada konvertibilnih maraka, kazao je Amir Murgić, sekretarSportsko ribolovnog društva Lukavac.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lova potvrdio nam je SeadMuminović, šef ribočuvarske službe. On je izrazio nadu kako će se to u skorijem periodupromijeniti i pozvao sve zainteresovane firme da se uključe u neku od budućih akcija kojuSportsko-ribolovno društvo organizuje.
 4. 4. http://www.gikil.ba/en/component/content/article/122-gikil-jo-jednom-uspjeno-realizirao-projekat-poribljavanja-jezera-modrac-u-saradnji-sa-srz-jezera-modrac-lukavacAgain, GIKIL has Successfully Implemented Fish Ranching Project inCooperation with SFC of the Lake ModracFriday, 10 May 2013 10:10„Global Ispat Koksna Industrija“ d.o.o. Lukavac andSports-Fishing Community of the Lake of Modracinitiated an action of fish ranching of the lake. The eventtook place on May 10th, 2013. This project is a product ofsuccessful cooperation and active work between GIKIL andSFC of the Lake of Modrac on preservation, protection andcontribution to the restoration of fish stocks in waters of theModrac Lake.The lake is enriched with 600 kg of juvenile carp that significantly contributed to the furtherdevelopment of fish stocks in this area.-Fish ranching actions takes place for the third year in succession and we are very happyand satisfied because in this way we are helping community and society as a whole, SanelPrelic, Chief Corporate Communications & CSR in GIKIL said. He added that same orsimilar action will be continued in the future also.In agreement with the Agricultural Faculty in Sarajevo one has identified that juvenile carp ismost needed in Lake Modrac. Because of the extensive poaching this species is almostextinct.- Sports-Fishing Community of the Lake of Modrac takes this opportunity to thank thecompany of GIKIL which recognized us as a partner andprovided 600 kg of juvenile carp whose value is about3.500 KM, Amir Murgic, Secretary of SFC of the LakeModrac, said.Sead Muminovic, Head Fish Guard Service, confirmedthat the fish in the Modrac Lake is in constant danger ofillegal hunting. He expressed hope that it will be changedin the future and urged all interested companies to participate in the actions organized bySports-Fishing Community of the Lake of Modrac.
 5. 5. http://www.tuzlanski.ba/bosanski-lonac/83-bosanski-lonac/6088-provedena-akcija-poribljavanja-jezera-modrac-foto.htmlProvedena akcija poribljavanja jezera Modrac (FOTO)Petak, 10 Maj 2013 20:03ShareAkcija poribljavanja u Lukavcu: Mlađ šarana puštena u ModracSportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksnaindustrija Lukavc, radeći aktivno na očuvanju, zaštiti i doprinosu u obnovi ribljeg fonda uribolovnim vodama jezera Modrac, danas su (10. Maja 2013. godine), proveli akcijuporibljavanja ovoga jezera.Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađi šarana čime se umnogomedoprinjelo daljnjem razvoju ribnog fonda na ovom području.
 6. 6. "Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smo sretni i zadovoljni štona ovaj način pomažemo zajednici i društvu u cjelini", kazao je Sanel Prelić, šef zakorporativne komunikacije firme GIKIL i dodao kako će iste ili slične akcije biti nastavljene iu narednom periodu.U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva, odlučeno je da je jezeru najpotrebnijamlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovom ova vrsta gotovo iščezla."Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putem zahvaljuje firmi GIKIL koja je prepoznala naskao partnera i osigurala nam 600 kilograma mlađi šarana čija je vrijednost oko 3.5 hiljadakonvertibilnih maraka", kazao je Emir Murgić, sekretar Sportsko ribolovnog društvaLukavac.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lova potvrdio je SeadMuminović, šef ribočuvarske službe. On je izrazio nadu kako će se to u skorijem periodupromijeniti i pozvao sve zainteresovane firme da se uključe u neku od budućih akcija kojuSportsko-ribolovno društvo organizuje. (BMG Bosanska medijska grupa)
 7. 7. http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=52526Akcija poribljavanja u LukavcuMlađ šarana puštena u ModracSportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL GlobalIspat koksna industrija Lukavc, radeći aktivno na očuvanju, zaštiti idoprinosu u obnovi ribljeg fonda u ribolovnim vodama jezera Modrac,danas su (10. maja 2013. godine), proveli akciju poribljavanja ovogajezera.Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađi šarana čime seumnogome doprinjelo daljnjem razvoju ribnog fonda na ovom području.-Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smosretni i zadovoljni što na ovaj način pomažemo zajednici i društvu ucjelini, kazao nam je Sanel Prelić, šef za korporativne komunikacije firmeGIKIL i dodao kako će iste ili slične akcije biti nastavljene i u narednomperiodu.
 8. 8. U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva, odlučeno je da jejezeru najpotrebnija mlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovom ovavrsta gotovo iščezla.-Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putem zahvaljuje firmi GIKIL kojaje prepoznala nas kao partnera i osigurala nam 600 kilograma mlađišarana čija je vrijednost oko 3.5 hiljada konvertibilnih maraka, kazao jeEmir Murgić, sekretar Sportsko ribolovnog društva Lukavac.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lovapotvrdio nam je Sead Muminović, šef ribočuvarske službe. On je izrazionadu kako će se to u skorijem periodu promijeniti i pozvao svezainteresovane firme da se uključe u neku od budućih akcija kojuSportsko-ribolovno društvo organizuje.
 9. 9. http://www.internovine.com/koktel/43-kokteli/15950-mla-arana-putena-u-jezero-modracAkcija poribljavanja u Lukavcu/10.05.2013.MLAĐ ŠARANA PUŠTENA U JEZERO MODRACBMG: Sportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac ikompanija GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavc,radeći aktivno na očuvanju, zaštiti i doprinosu u obnovi ribljegfonda u ribolovnim vodama jezera Modrac, danas su (10. maja2013. godine), proveli akciju poribljavanja ovoga jezera.Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađišarana čime se doprinjelo daljnjem razvoju ribljeg fonda naovom području. -Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smosretni i zadovoljni što na ovaj način pomažemo zajednici i društvu u cjelini, - kazao namje Sanel Prelić, šef za korporativne komunikacije firme GIKIL i dodao kako će iste ili sličneakcije biti nastavljene i u narednom periodu.U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva, odlučeno je da je jezeru najpotrebnijamlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovom ova vrsta gotovo iščezla.-Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putem zahvaljuje firmi GIKIL koja jeprepoznala nas kao partnera i osigurala nam 600 kilograma mlađi šarana čija jevrijednost oko 3.5 hiljada konvertibilnih maraka, - kazao je Emir Murgić, sekretarSportsko ribolovnog društva „Lukavac."Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lova potvrdio nam je SeadMuminović, šef ribočuvarske službe. On je izrazio nadu kako će se to u skorijem periodupromijeniti i pozvao sve zainteresovane firme da se uključe u neku od budućih akcija kojuSportsko-ribolovno društvo organizuje.
 10. 10. http://www.sutra.ba/novost/86131/U-akciji-poribljavanja-mladj-sarana-pustena-u-ModracGreenpageObjavljeno: 10.05.2013. Komentari:LUKAVACU akciji poribljavanja mlađ šarana puštenau ModracSportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksnaindustrija Lukavac danas su proveli akciju poribljavanja tog jezera.Jezero Modrac obogaćeno je sa 600 kilograma mlađi šarana čime se umnogome doprinijelodaljnjem razvoju ribljeg fonda na tom području."Akcija poribljavanja odvija se treću godinu uzastopno. Sretni smo i zadovoljni što na tajnačin pomažemo zajednici i društvu u cjelini", kazao je šef za korporativne komunikacijefirme GIKIL Sanel Prelić. Dodao je da će iste ili slične akcije biti nastavljene.U dogovoru s Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva odlučeno je da je jezeru najpotrebnijamlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovom ta vrsta gotovo iščezla.Sekretar Sportsko ribolovnog društva Lukavac Emir Murgić zahvalio je, uime Sportsko-ribolovne zajednice, firmi GIKIL koja ih je prepoznala kao partnera i osigurala 600 kilogramamlađi šarana vrijednosti oko 3.500 KM.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lova potvrdio je šefribočuvarske službe Sead Muminović.
 11. 11. "Izrazio je nadu da će se to u skorijem periodu promijeniti i pozvao zainteresirane firme da seuključe u neku od akcija koje će organizirati Sportsko-ribolovno društvo", saopćila jeBosanska medijska grupa.Današnja akcija provedena je u okviru očuvanja, zaštite i doprinosa u obnovi ribljeg fonda uribolovnim vodama jezera Modrac.http://www.mojevijesti.ba/novost/157589/Mlad-sarana-pustena-u-jezero-ModracSportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavacdanas su proveli akciju poribljavanja tog jezera.Tekst: A A AAkcija poribljavanjaMlađ šarana puštena u jezero ModracObjavljeno 10.05.2013 u 18:35
 12. 12. Sportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksna industrija Lukavac danas su proveli akcijuporibljavanja tog jezera.Jezero Modrac obogaćeno je sa 600 kilograma mlađi šarana čime se umnogome doprinijelo daljnjem razvoju ribljeg fonda na tompodručju."Akcija poribljavanja odvija se treću godinu uzastopno. Sretni smo i zadovoljni što na taj način pomažemo zajednici i društvu u cjelini",kazao je šef za korporativne komunikacije firme GIKIL Sanel Prelić. Dodao je da će iste ili slične akcije biti nastavljene.U dogovoru s Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva odlučeno je da je jezeru najpotrebnija mlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovomta vrsta gotovo iščezla.Sekretar Sportsko ribolovnog društva Lukavac Emir Murgić zahvalio je, uime Sportsko-ribolovne zajednice, firmi GIKIL koja ih jeprepoznala kao partnera i osigurala 600 kilograma mlađi šarana vrijednosti oko 3.500 KM.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lova potvrdio je šef ribočuvarske službe Sead Muminović."Izrazio je nadu da će se to u skorijem periodu promijeniti i pozvao zainteresirane firme da se uključe u neku od akcija koje ćeorganizirati Sportsko-ribolovno društvo", saopćila je Bosanska medijska grupa.Današnja akcija provedena je u okviru očuvanja, zaštite i doprinosa u obnovi ribljeg fonda u ribolovnim vodama jezera Modrac.
 13. 13. http://www.vodic.ba/4520_foto-mlad-sarana-pustena-u-modracAkcija poribljavanja u LukavcuFoto: MLAĐ ŠARANA PUŠTENA U MODRAC10. Maj 2013 - 16:35PodijeliSportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksnaindustrija Lukavc, radeći aktivno na očuvanju, zaštiti i doprinosu u obnovi ribljeg fonda uribolovnim vodama jezera Modrac, danas su (10. Maja 2013. godine), proveli akcijuporibljavanja ovoga jezera.Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađi šarana čime se umnogomedoprinjelo daljnjem razvoju ribnog fonda na ovom području.-Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smo sretni i zadovoljništo na ovaj način pomažemo zajednici i društvu u cjelini, kazao nam je Sanel Prelić, šef zakorporativne komunikacije firme GIKIL i dodao kako će iste ili slične akcije biti nastavljene iu narednom periodu.U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva, odlučeno je da je jezeru najpotrebnijamlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovom ova vrsta gotovo iščezla.
 14. 14. -Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putem zahvaljuje firmi GIKIL koja jeprepoznala nas kao partnera i osigurala nam 600 kilograma mlađi šarana čija jevrijednost oko 3.5 hiljada konvertibilnih maraka, kazao je Emir Murgić, sekretar Sportskoribolovnog društva Lukavac.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti odnelegalnog lova potvrdio nam je Sead Muminović, šefribočuvarske službe. On je izrazio nadu kako će se to uskorijem periodu promijeniti i pozvao sve zainteresovanefirme da se uključe u neku od budućih akcija koju Sportsko-ribolovno društvo organizuje.http://www.sodalive.ba/lukavac/mlad-sarana-pustena-u-jezero-modrac/Akcija poribljavanjaMlađ šarana puštena u jezero ModracObjavio: Semir O. 10. Maj 2013. 16:11 5 komentaraSportsko-ribolovna zajednice jezera Modrac i kompanija GIKIL Global Ispat koksnaindustrija Lukavc, radećiaktivno na očuvanju, zaštiti i doprinosu u obnovi ribljeg fonda uribolovnim vodama jezera Modrac, danas su (10. Maja 2013. godine), proveli akcijuporibljavanja ovoga jezera.
 15. 15. Jezero Modrac obogaćeno je danas sa 600 kilograma mlađi šaranačime seumnogomedoprinjelo daljnjem razvoju ribnog fonda na ovom području.-Akcija poribljavanja odvija se već treću godinu uzastopno i jako smo sretni i zadovoljni štona ovaj način pomažemo zajednici i društvu u cjelini, kazao nam je Sanel Prelić, šef zakorporativne komunikacije firme GIKIL i dodao kako će iste ili slične akcije biti nastavljene iu narednom periodu.U dogovoru sa Poljoprivrednim fakultetom iz Sarajeva, odlučeno je da je jezeru najpotrebnijamlađ šarana, jer je dugogodišnjim krivolovom ova vrsta gotovo iščezla.-Sportsko-ribolovna zajednica se i ovim putem zahvaljuje firmi GIKIL koja je prepoznala naskao partnera i osigurala nam 600 kilograma mlađi šarana čija je vrijednost oko 3.5 hiljadakonvertibilnih maraka, kazao je Emir Murgić, sekretar Sportsko ribolovnog društva Lukavac.Da je riba u jezeru Modrac u konstantnoj opasnosti od nelegalnog lova potvrdio nam je SeadMuminović, šef ribočuvarske službe. On je izrazio nadu kako će se to u skorijem periodupromijeniti i pozvao sve zainteresovane firme da se uključe u neku od budućih akcija kojuSportsko-ribolovno društvo organizuje.

×