Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APENDIX / DODATAK     PRESS CLIPPING FOR NEWS /      PRESS CLIPPING ZA VIJESTRaising the level of awareness of t...
This article was published on October 23, 2012. BosnianMedia Group Agency Tuzla prepared and published this article incoop...
http://www.gikil.ba/bs/novosti/114-gikil-ov-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaPodizanje nivoa svijesti o potrebi za dar...
http://www.gikil.ba/en/component/content/article/115-podizanje-nivoa-svijesti-o-potrebi-za-darivanjem-krvi-akcija-darivanj...
http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6984:pozitivan-primjer&catid=40:novosti&Itemid=62Pozitiv...
http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=4963424.10.2012.Podizanje nivoa svijesti o potrebi za dariv...
- Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment           kompanije izađe u susret, te dobrovoljnim davaocima ...
- Moram da istaknem da svakoj akciji menadžment kompanije izađe u susret, tedobrovoljnim davaocima krvi osigura lunch pake...
resursima – objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a, tedodao da je je ova kompanija, k...
http://boljatuzla.ba/akcija-darivanja-krvi-uposlenika-gikil-a/Akcija darivanja krvi uposlenika GIKIL-aAutor: BMGVeliki bro...
Zijad Kasumović je inače jedan od rekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sadaje krv darivao 88 puta.- Moram da istakn...
- Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izaĎe u susret, te dobrovoljnimdavaocima krvi osigura lunch pake...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

33. Press Clipping -Raising the level of awareness of the need for blood donation_Podizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krvi

221 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

33. Press Clipping -Raising the level of awareness of the need for blood donation_Podizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krvi

 1. 1. APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJESTRaising the level of awareness of the need for blood donation Podizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krviPrepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativnekomunikacije i korporativnu društvenu odgovornost LUKAVAC, OCTOBER 2012
 2. 2. This article was published on October 23, 2012. BosnianMedia Group Agency Tuzla prepared and published this article incooperation with GIKIL Corporate Communications & CSR Team. First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published. ________________________________________________ Ovaj tekst je objavljen 23. oktobar 2012. godine. Bosanskamedijska grupa Tuzla je pripremila i objavila ovaj tekst u saradnjisa GIKIL Timom za korporativne komunikacije i korporativnudruštvenu odgovornost Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu naengleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekstobjavljen.
 3. 3. http://www.gikil.ba/bs/novosti/114-gikil-ov-cilj-je-poveanje-proizvodnje-i-izvozaPodizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krvi: Akcija darivanja krviuposlenika GIKIL-aUtorak, 23 Oktobar 2012 12:45 Veliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao se danas 23. oktobra 2012. godine dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je organizirana u ambulanti koja se nalazi u krugu ove tvornice. - Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL ima i svoju ambulantu koja ima doktore radnim danima od 8.00 do 14.00 sati, kao i dežurstvo koje jepokriveno medicinskim radnicima i sanitetskim vozilom, tako da u ovakve akcije ulazimo sasvojim resursima – objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krviGIKIL-a, te dodao da je je ova kompanija, kada je riječ o dobrovoljnom darivanju krvi,trenutno vodeća na Tuzlanskom kantonu i akciji se odazove oko stotinu uposlenika. ZijadKasumović je inače jedan od rekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sada je krv darivao88 puta.- Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izađe u susret, tedobrovoljnim davaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana – rekao jeKasumović.Današnjoj akciji odazvali su pored redovnih darivaoca krvi i novi članovi, mladi uposleniciove tvornice koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoa svijesti o potrebidarivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život.Uposlenici GIKIL-a svakih tri mjeseca u godini daruju krv.
 4. 4. http://www.gikil.ba/en/component/content/article/115-podizanje-nivoa-svijesti-o-potrebi-za-darivanjem-krvi-akcija-darivanja-krvi-uposlenika-gikil-aRaising the level of awareness of the need for blood donation: A blood donationactivity of the employees at GIKILTuesday, 23 October 2012 12:45 A large number of employees of GIKIL have responded to an action of voluntary blood donation campaign arranged in the clinic at the plant site today, 23 October 2012. - Considering that chemical industry is concerned, hence GIKIL is equipped with own clinic with doctors employed to attend it from 8 am to 2pm as well as duties covered by medical staff and ambulances, the action is completelyarranged within own resources - Zijad Kasumović, Chairman of the volunteers at GIKILexplained. He added that the company is holding a leading position in terms of voluntaryblood donation in Canton of Tuzla, with several hundred employees to have responded to it.Mr. Kasumović holds personal record in terms of the voluntary blood donation, having beena donor for already 88 times so far.- I have to emphasize that Management of GIKIL supports every our action and for blooddonors provides lunch packets and two days of leave - said Mr. Kasumovic.In addition to regular blood donors, todays action responded also and new members, youngemployees of this company.They wanted to show the humanity and influence to raiseawareness about the need to donate blood, because in that way it can be saved someones life.Employees of GIKIL donate blood every three months a year.
 5. 5. http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=6984:pozitivan-primjer&catid=40:novosti&Itemid=62Pozitivan primjerutorak, 23. oktobar 2012.Akcija darivanja krvi uposlenika GIKIL-aPodizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krvi Veliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao se danas 23. oktobra 2012. godine dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je organizirana u ambulanti koja se nalazi u krugu ove tvornice. - Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL ima i svoju ambulantukoja ima doktore radnim danima od 8.00 do 14.00 sati, kao i dežurstvo koje je pokrivenomedicinskim radnicima i sanitetskim vozilom, tako da u ovakve akcije ulazimo sa svojimresursima – objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a, tedodao da je je ova kompanija, kada je riječ o dobrovoljnom darivanju krvi, trenutno vodeća naTuzlanskom kantonu i akciji se odazove oko stotinu uposlenika. Zijad Kasumović je inačejedan od rekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sada je krv darivao 88 puta. - Moramda istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izaĎe u susret, te dobrovoljnimdavaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana – rekao je Kasumović.Današnjoj akciji odazvali su pored redovnih darivaoca krvi i novi članovi, mladi uposleniciove tvornice koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoa svijesti o potrebidarivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život. Uposlenici GIKIL-a svakih trimjeseca u godini daruju krv.BMG
 6. 6. http://bhstring.net/tuzlauslikama/tuzlarije/viewnewnews.php?id=4963424.10.2012.Podizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krviAkcija darivanja krvi uposlenika GIKIL-aVeliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao sejučer 23. oktobra 2012. godine dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja jeorganizirana u ambulanti koja se nalazi u krugu ove tvornice. - Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL imaZ.Kasumović i svoju ambulantu koja ima doktore radnim danima od 8.00 do14.00 sati, kao i dežurstvo koje je pokriveno medicinskim radnicima isanitetskim vozilom, tako da u ovakve akcije ulazimo sa svojim resursima– objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krviGIKIL-a, te dodao da je je ova kompanija, kada je riječ o dobrovoljnomdarivanju krvi, trenutno vodeća na Tuzlanskom kantonu i akciji se odazoveoko stotinu uposlenika.Zijad Kasumović je inače jedan od rekordera u dobrovoljnom darivanjukrvi. Do sada je krv darivao 88 puta.
 7. 7. - Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izađe u susret, te dobrovoljnim davaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana – rekao je Kasumović. Akciji su se pored redovnih darivaoca krvi odazvali i novi članovi, mladi uposlenici ove tvornice koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoa svijesti opotrebi darivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život.Uposlenici GIKIL-a svakih tri mjeseca u godini daruju krv. (tuzlarije.net - BMG Bosanska medijska grupa)http://www.internovine.com/index.php/koktel/43-kokteli/12954-akcija-darivanja-krvi-uposlenika-gikil-aPodizanje nivoa svijesti o potrebi za darivanjem krvi/23.10.2012. Akcija darivanja krvi uposlenika GIKIL-a BMG: Veliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao se danas 23. oktobra 2012. godine dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je organizirana u ambulanti koja se nalazi u krugu ove tvornice. - Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL ima i svoju ambulantu koja ima doktore radnim danima od 8.00 do 14.00 sati, kao i dežurstvo koje je pokriveno medicinskim radnicima i sanitetskim vozilom, tako da u ovakve akcije ulazimosa svojim resursima - objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krviGIKIL-a, te dodao da je je ova kompanija, kada je riječ o dobrovoljnom darivanju krvi,trenutno vodeća na Tuzlanskom kantonu i akciji se odazove oko stotinu uposlenika. ZijadKasumović je inače jedan od rekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sada je krvdarivao 88 puta.
 8. 8. - Moram da istaknem da svakoj akciji menadžment kompanije izađe u susret, tedobrovoljnim davaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana - rekao jeKasumović. Današnjoj akciji odazvali su osim redovnih darivaoca krvi i novi članovi, mladiuposlenici ove tvornice, koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoa svijestio potrebi darivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život. Uposlenici GIKIL-asvakih tri mjeseca u godini daruju krv.BMG Bosanska medijska grupa Tuzlahttp://www.sodalive.ba/lukavac/akcija-darivanja-krvi-uposlenika-gikil-a/Akcija darivanja krvi uposlenika GIKIL-aObjavio: Dino O. 23. Oktobar 2012. 12:41 2 komentaraVeliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao se danas 23. oktobra2012. godine dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je organizirana u ambulanti koja senalazi u krugu ove tvornice.- Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL ima i svoju ambulantu kojaima doktore radnim danima od 8.00 do 14.00 sati, kao i dežurstvo koje je pokrivenomedicinskim radnicima i sanitetskim vozilom, tako da u ovakve akcije ulazimo sa svojim
 9. 9. resursima – objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a, tedodao da je je ova kompanija, kada je riječ o dobrovoljnom darivanju krvi, trenutno vodeća naTuzlanskom kantonu i akciji se odazove oko stotinu uposlenika. Zijad Kasumović je inačejedan od rekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sada je krv darivao 88 puta.- Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izaĎe u susret, te dobrovoljnimdavaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana – rekao je Kasumović.Današnjoj akciji odazvali su pored redovnih darivaoca krvi i novi članovi, mladi uposleniciove tvornice koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoa svijesti o potrebidarivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život.Uposlenici GIKIL-a svakih tri mjeseca u godini daruju krv.http://www.rtvlukavac.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=284:uposlenici-gikil-a-darovali-krv-&catid=11:lukavac&Itemid=3Uposlenici GIKIL-a darovali krvČetvrtak, 26 Travanj 2012 Veliki broj uposlenika GIKIL-a Lukavac, odazvao se danas dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je još jednom organizovana u krugu ove fabrike. Ovo je bila druga po redu akcija u 2012. godini, kazao je Zijad Kasumović, predsjednik Sekcije dobrovoljnih davalaca krvi. -Zijad Kasumović je i jedan od rekordera kada je u pitanju dobrovoljno darivanje krvi. Do sada je krv darivao više od 70puta. Osim njega akciji su se odazvali i mladi uposlenici ove fabrike.Doktori i hirurzi, svakodnevno se oslanjaju na dobrovoljno davalaštvo krvi kako bi sproveliširoku lepezu operacija i tretmana koje spašavaju živote ili poboljšavaju liječenje i kvalitetživota oboljelih pacijenata.Dobrovoljno darivanje krvi je neophodno za one graĎane koji imaju neku od rijetkih krvnihgrupa, tako da je od velikog značaja da bude što više dobrovoljnih davaoca kako bi seobezbjedila različitost. Do kraja godine u GIKIL-u planiraju održati još dvije ovakve akcije.
 10. 10. http://boljatuzla.ba/akcija-darivanja-krvi-uposlenika-gikil-a/Akcija darivanja krvi uposlenika GIKIL-aAutor: BMGVeliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao se danas 23.oktobra 2012. godine dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je organizirana uambulanti koja se nalazi u krugu ove tvornice.- Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL ima i svoju ambulantukoja ima doktore radnim danima od 8.00 do 14.00 sati, kao i dežurstvo koje je pokrivenomedicinskim radnicima i sanitetskim vozilom, tako da u ovakve akcije ulazimo sa svojimresursima – objasnio je Zijad Kasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krviGIKIL-a, te dodao da je je ova kompanija, kada je riječ o dobrovoljnom darivanju krvi,trenutno vodeća na Tuzlanskom kantonu i akciji se odazove oko stotinu uposlenika.
 11. 11. Zijad Kasumović je inače jedan od rekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sadaje krv darivao 88 puta.- Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izađe u susret, tedobrovoljnim davaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana – rekao jeKasumović.Današnjoj akciji odazvali su pored redovnih darivaoca krvi i novi članovi, mladiuposlenici ove tvornice koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoasvijesti o potrebi darivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život.Uposlenici GIKIL-a svakih tri mjeseca u godini daruju krv.http://www.depo.ba/vijest/81029DEPO | HronikaLUKAVAC: Uposlenici GIKIL-a darivali krvUtorak | 23.10.2012. Veliki broj uposlenika Global Ispat koksne industrije Lukavac, odazvao se danas dobrovoljnoj akciji darivanja krvi koja je organizirana u ambulanti koja se nalazi u krugu ove tvornice - Obzirom da je riječ o hemijskoj industriji iz tih razloga GIKIL ima i svoju ambulantu koja ima doktore radnim danima od 8.00 do 14.00 sati, kao i dežurstvo koje je pokriveno medicinskim radnicima i sanitetskimvozilom, tako da u ovakve akcije ulazimo sa svojim resursima – objasnio je ZijadKasumović, predsjednik dobrovoljnih davalaca krvi GIKIL-a, te dodao da je je ovakompanija, kada je riječ o dobrovoljnom darivanju krvi, trenutno vodeća na Tuzlanskomkantonu i akciji se odazove oko stotinu uposlenika. Zijad Kasumović je inače jedan odrekordera u dobrovoljnom darivanju krvi. Do sada je krv darivao 88 puta.
 12. 12. - Moram da istaknem da svakoj akciji Menadžment kompanije izaĎe u susret, te dobrovoljnimdavaocima krvi osigura lunch pakete kao i dva slobodna dana – rekao je Kasumović.Današnjoj akciji odazvali su pored redovnih darivaoca krvi i novi članovi, mladi uposleniciove tvornice koji su željeli pokazati humanost i uticati na podizanje nivoa svijesti o potrebidarivanja krvi, jer na taj način mogu da spase nečiji život.Uposlenici GIKIL-a svakih tri mjeseca u godini daruju krv.(DEPO PORTAL/md)

×