Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
APENDIX / DODATAK      PRESS CLIPPING FOR NEWS /       PRESS CLIPPING ZA VIJESTPresentation of PEP-"Performanc...
This article was published on April 9, 2012. GIKIL CorporateCommunications & CSR Team prepared and published this articlei...
http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/105-gikil-dobio-okolinu-dozvoluPrezentacija programa „Izvrsnost performan...
http://www.gikil.ba/en/news/108-prezentacija-programa-izvrsnost-performansi-kroz-ljude-u-gikil-uPresentation of PEP-"Perfo...
http://www.ekapija.ba/website/bih/page/559162
http://www.indikator.ba/kompanije-trzista/11163-gikil-investiranje-u-kadrove
http://www.seebiz.net/poslovanje/kompanije/nove-investicije-u-gikilu-do-poslovne-izvrsnosti-ulaganjem-u-ljude
http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=4598:novosti-iz-gikil-a&catid=44:novosti&Itemid=70
29. Press Clipping -Presentation of PEP-Performance Excellence through People program in GIKIL_Prezentacija programa „Izvr...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

29. Press Clipping -Presentation of PEP-Performance Excellence through People program in GIKIL_Prezentacija programa „Izvrsnost performansi kroz ljude“ u GIKIL-u

356 views

Published on

Published in: News & Politics, Business
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

29. Press Clipping -Presentation of PEP-Performance Excellence through People program in GIKIL_Prezentacija programa „Izvrsnost performansi kroz ljude“ u GIKIL-u

 1. 1. APENDIX / DODATAK PRESS CLIPPING FOR NEWS / PRESS CLIPPING ZA VIJESTPresentation of PEP-"Performance Excellence through People" program in GIKIL Prezentacija programa „Izvrsnost performansi kroz ljude“ u GIKIL-u Prepared by GIKIL Corporate Communications & CSR Team Pripremljeno od GIKIL Tima za korporativne komunikacije i korporativnu društvenu odgovornost LUKAVAC, APRIL 2012
 2. 2. This article was published on April 9, 2012. GIKIL CorporateCommunications & CSR Team prepared and published this articlein cooperation with Bosnian Media Group Agency Tuzla. First we will introduce you to the original version of articletranslated into English. After that we will present Media wherearticle is published. ________________________________________________ Ovaj tekst je objavljen 9.aprila 2012. godine. GIKIL Tim zakorporativne komunikacije i korporativnu društvenu odgovornostje pripremio i objavio ovaj tekst u saradnji sa Bosanskommedijskom grupom Tuzla. Prvo ćemo predstaviti orginalnu verziju teksta prevedenu naengleski jezik. Zatim ćemo prezentirati medije gdje je tekstobjavljen.
 3. 3. http://www.gikil.ba/bs/component/content/article/105-gikil-dobio-okolinu-dozvoluPrezentacija programa „Izvrsnost performansi kroz ljude“ uGIKIL-uPonedjeljak, 09 April 2012 04:51 „Izvrsnost performansi kroz ljude“ je naziv još jedne nove inicijative menadžmenta „Global Ispat koksne industrije“ d.o.o. Lukavac, a koja je lansirana 4. aprila 2012.godine u „Mohan Lal Mittal“ auditorijumu kompanije. Generalni direktor GIKIL-a, gospodin Guntupalli Jagannadham je predsjedavao sesijom, dok je gospodin Santanu Kumar Nath prezentirao temu. Svi funkcionalnilideri kompanije su participirali u diskusiji.Gospodin Nath je predstavio: viziju – izvrsnosti performansi, te glavne karakteristike, okvir,faze i predložene jedinice programa „Izvrsnost performansi kroz ljude“ u GIKIL-u.U skladu sa GIKIL-ovom filozofijom, kompanija će da stremi ka dostizanju rasta na najvišemnivou i da bude konkurentna na tržištu putem:• Stvaranja orijentacije kulture poboljšanja i sveukupne izvrsnosti za sve svoje dioničare.• Njegovanjem ambijenta koji će stimulisati uključenost zaposlenika vezano za inovacije,kreativnost i učenje.• Oslobađajući ljudski potencijal u cilju izvedbe na najvećem nivou.Odmah nakon što je prezentacija gospodina Nath-a završena, gospodin Jagannadham jeizjavio da je početni budžet od 40.000 KM, koji je predložen u prezentaciji gospodina Nath-a,odobren i da inicijativa „Izvrsnost performansi kroz ljude“ mora biti implementirana što prijeu GIKIL-u.
 4. 4. http://www.gikil.ba/en/news/108-prezentacija-programa-izvrsnost-performansi-kroz-ljude-u-gikil-uPresentation of PEP-"Performance Excellence through People" programin GIKILMonday, 09 April 2012 04:51 Yet another new management initiative called „Performance Excellence through People” was launched in GIKIL on April 4, 12’ in Mohan Lal Mittal Auditorium. Managing Director of GIKIL, Mr. Guntupalli Jagannadham chaired the session. Mr. Santanu Kumar Nath presented the topic. All the functional heads of GIKIL had participated .Mr. Nath presented: vision – Performance Excellence, Salient features of PEP, PEPFramework, Phases of PEP program and Proposed PEP Units.In line with GIKIL philosophy, we shall strive towards achieving Top line Growth and CostLeadership through:- Creating a culture of improvement orientation and all round excellence for all itsstakeholders;- Nurturing an ambience that stimulates employees’ involvement for innovation, creativityand learning;- Unleashing people’s potential to perform at their highest level.Immediately after the presentation by Mr. Nath is over, Mr. Jagannadham has declared theinitial budget of 40,000 KM as proposed by Mr. Nath in his presentation is approved and thatthe initiative of „Performance Excellence through People" must be rolled-out at the earliest inGIKIL!
 5. 5. http://www.ekapija.ba/website/bih/page/559162
 6. 6. http://www.indikator.ba/kompanije-trzista/11163-gikil-investiranje-u-kadrove
 7. 7. http://www.seebiz.net/poslovanje/kompanije/nove-investicije-u-gikilu-do-poslovne-izvrsnosti-ulaganjem-u-ljude
 8. 8. http://volimtuzlu.ba/index.php?option=com_content&view=article&id=4598:novosti-iz-gikil-a&catid=44:novosti&Itemid=70

×