Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Διατροφή και Περιβάλλον, Τεύχος Α, Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, 7 ΓΕΛ Πειραιά,Μανωλάς Δ.

1,499 views

Published on

Διατροφή και Περιβάλλον,
Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας.Τεύχος Α, 7ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ.
Η έκθεση ερευνητικής εργασίας στον παρακάτω σύνδεσμο:
http://www.slideshare.net/GHGHGGHGGHJG/7o-201112-7o

Published in: Education
 • Be the first to comment

Διατροφή και Περιβάλλον, Τεύχος Α, Παρουσίαση ερευνητικής εργασίας, 7 ΓΕΛ Πειραιά,Μανωλάς Δ.

 1. 1. 7Ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-12 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1η Ομάδα ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΚΡΙΣΗ Τα μέλη της 1ης ομάδας : Ευαγγελία Αγγούρου, Γιάννης Αθανασιάδης, Γιάννης Γιαννακόπουλος, Ερίσα Τούσα, Ελένη Τουρτουλλή.Η εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του κ. Δημ. Μανωλά.
 2. 2. Διατροφική ΚρίσηΛόγοι και αίτια τηςδιατροφικής κρίσης.Σε τι οφείλεται τοφαινόμενο αυτό,που είναι έναςμεγάλος κίνδυνοςγια όλον τονπλανήτη, και τιεπιπτώσεις έχει στηζωή μας ;
 3. 3. Μεταλλαγμένα τρόφιμαΛόγος ύπαρξης τωνμεταλλαγμένωντροφίμων καιεπιπτώσεις στηνυγεία μας. Γιατί ηεπιστήμηαναγκάζεται ναεπέμβει στηνδιατροφή μας καιποιες είναι οιεπιπτώσεις τηςμετάλλαξης τωντροφίμων.
 4. 4. Οικονομία και κόστος τροφίμωνΗ οικονομία σεσχέση με τατρόφιμα. Η αύξησητου κόστους τωντροφίμων σεπεριόδους κρίσηςκαι οι επιπτώσειςπου έχει αυτό τογεγονός κυρίωςστους φτωχούςλαούς.
 5. 5. Έρευνα με ερωτηματολόγιο καιγραφήματαΤα ερωτηματολόγιακαι τα γραφήματαμε τις απαντήσειςτων ερωτηθέντων.Τα ερωτηματολόγιαμοιράστηκαν σε 20διαφορετικά άτομακαι οι απαντήσειςτους μετρήθηκαν σεγραφήματα.
 6. 6. Τέλος της εργασίας της 1ης ομάδας
 7. 7. 7ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑΣχολικό έτος 2011-12
 8. 8. Είναι ευρέως γνωστό πως ηδιατροφή μας, επηρεάζεται καισυνδέεται με ποικίλουςπαράγοντες όπως γιαπαράδειγμα την μουσική.Φαίνεται πως το τι ακούμεεπηρεάζει την ποσότητα τηςτροφής που καταναλώνουμε,όπως για παράδειγμα ημουσική σε ένα εστιατόριοΤο 5% των ερωτηθέντωνπιστεύει ότι η διατροφήεπηρεάζεται πολύ, το 20%πιστεύει ότι επηρεάζεται λίγο, ηπλειοψηφία, το 48%, πιστεύειότι δεν επηρεάζεται καθόλου.
 9. 9. Η διατροφή μας αποτελεί βάση τηςκαθημερινότητας μας καιεπηρεάζει άμεσα την στάση ζωήςμας. Ωστόσο, σχετίζεται και μεαρκετούς παράγοντες όπως ηγλώσσα. Μάλιστα, θαεντυπωσιαστούμε ακόμηπερισσότερο ότανσυνειδητοποιήσουμε ότι τοδιατροφικό λεξιλόγιο έχειδιεισδύσει σε αναρίθμητους τομείςτης ομιλίας μας!Το 45% πιστεύει ότι η γλώσσα και ηεπικοινωνία έχουν πολύ μεγάληεπίδραση στις διατροφικές επιλογέςμας, το 38% πιστεύει ότι επιδράνελίγο, το 10% καθόλου.Το 73% πιστεύει ότι οι διατροφικέςμας συνήθεις έχουν αλλάξει πολύ τατελευταία χρόνια, το 23% πιστεύει ότιέχουν αλλάξει λίγο, και το 5 %καθόλου.
 10. 10. Το δείγμα μας πιστεύειότι δεν τρεφόμαστε όπωςοι παππούδες μας καισταδιακά εγκαταλείπουμετον Μεσογειακό τρόποδιατροφής και μόνο ένα5% παραμένει πιστό στηνκατανάλωση οσπρίων,γαλακτοκομικών,λαχανικών και φρούτωνμε περιορισμένηκατανάλωση κρέατος.
 11. 11. Το είδος και η ποσότητα τηςδιατροφής καθορίζονται, κυρίως, απότο φυσικό περιβάλλον και τιςεπιδράσεις που ασκεί η εκάστοτεανθρώπινη δραστηριότητα σε αυτό.Σε ό,τι αφορά τη διατροφικήσυμπεριφορά, εκτός από ταπαρεχόμενα τρόφιμα καθοριστικόρόλο διαδραματίζουν ευρύτεροικοινωνικοί, οικονομικοί καιπολιτισμικοί παράγοντες.Το 53% πιστεύουν ότι επηρεάζεται τοείδος της τροφής από τον τόπο τηςπαραγωγή κατά μεγάλο βαθμό, το33% πιστεύει ότι έχει μια ελάχιστηεπίδραση, το 10% καθόλου και το 5%δεν έχει κάποια γνώμη γι αυτή τηνερώτηση.Σε ποσοστό 80% οι ερωτηθέντεςπιστεύουν ότι τα ήθη και τα έθιμαέχουν μεγάλη επίδραση στιςδιατροφικές μας επιλογές και το 20%πιστεύει ότι επηρεάζονται λίγο.
 12. 12. Οι πολιτισμικοί παράγοντεςμπορούν πολλές φορές νακαθορίσουν την διατροφήμιας συγκεκριμένης μάζαςανθρώπων. Ένας τέτοιοςπαράγοντας είναι και ηθρησκεία.Οι νηστείες που κατάκαιρούς ακολουθούν οιθρησκείες και οι περιορισμοίστην κατανάλωση τροφίμωνκαι αλκοολούχων ποτώνείναι πολλοί ωφέλιμες γιατους πιστούς.Το 33% πιστεύει ότι ηθρησκεία επηρεάζει τηνδιατροφή κατά μεγάλοβαθμό, το 57% πιστεύει ότιεπηρεάζεται λίγο και ένα10% πιστεύει ότι δενεπηρεάζεται καθόλου.
 13. 13.  Το δείγμα μας αποτελούν 40 ερωτηθέντες ηλικίας 15 έως 65 ετών και οι 21 είναι γυναίκες και οι 19 άντρες. Η ηλιακή συμμετοχή είναι 45% για ηλικίες από 15-24, 18% για ηλικίες από 25-34, 5% για ηλικίες από 35-49 και 33% για ηλικίες από 50-65. Το ποσοστό που αντιστοιχεί στις γυναίκες είναι 52% και 48% για τους άντρες. ο Μ.Ο. κάθε ατόμου να κυμαίνεται στα 66,3. κιλά, παρατηρώντας ότι συνολικά κάθε άτομο έχει φυσιολογικό βάρος. Οι άγαμοι κυμαίνονται στο 75% και οι έγγαμοι στο 25%.
 14. 14. •Ελέγχετε τις θερμιδικές αξίες των τροφίμων πουκαταναλώνετε ;•Ακολουθείτε τρόπο παραδοσιακής Ελληνικής διατροφής;•Ελέγχετε πόσα «Ε» υπάρχουν στα προϊόντα που αγοράζετε;•Καταναλώνετε μεταλλαγμένα ή γενετικά τροποποιημένατρόφιμα ;
 15. 15. Οι προβληματισμοί μας κατά πόσο οι συμπατριώτες μαςακολουθούν Μεσογειακή διατροφή ή αν έχουν μεταβληθεί οιδιατροφικές τους συνήθειες με ότι αυτό συνεπάγεται για τηνυγεία τους μας οδήγησε στην έρευνα μας αυτή. Όμως παρόλοπου έπρεπε να επικεντρώσουμε στο κομμάτι της έρευνας πουαφορά τους παράγοντες που επηρεάζουν την σύγχρονηδιατροφή, με λύπη μας ανακαλύψαμε ότι οι περισσότεροισυντοπίτες μας δεν γνώριζαν βασικούς κανόνες κατανάλωσης.Αυτό κατά την δική μας άποψη οφείλεται και στην οικονομικήκρίση. Όλοι οι παράγοντες της σύγχρονης ζωήςενοχοποιούνται για την απομάκρυνση από την Μεσογειακήδιατροφή των Ελλήνων.
 16. 16. 7ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑΣχολικό έτοΣ 2011-12 ΟΜΑΔΑ 3 Καριντζαΐδου Αντιγόνη Κιπιώτη Καλλιόπη Κολιογιώτη Κατερίνα Ξηρογιάννης Κωνσταντίνος Παυλάκης Αντώνης
 17. 17. Μεσογειακή Διατροφή  Άφθονες φυτικές ίνες (φρούτα, λαχανικά, ψωμί/δημητριακά, πατάτες, όσπρια, καρποί).  Ελάχιστα επεξεργασμένα προϊόντα  Γαλακτοκομικά προϊόντα (κυρίως τυρί και γιαούρτι) καθημερινά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες  Ψάρια και πουλερικά σε μικρές έως μέτριες ποσότητες  Κόκκινο κρέας σε μικρές ποσότητες  Ελαιόλαδο ως κύρια πηγή λιπαρών που περιέχουν μονοακόρεστα λιπαρά οξέα.
 18. 18. Βιολογικά Προϊόντα  Τα βιολογικά προϊόντα είναι το αποτέλεσμα της καλλιέργειας της γης χωρίς χημικά λιπάσματα, παρασιτοκτόνα και τοξικά φυτοφάρμακα.  Η καταπολέμηση των ασθενειών των φυτών καθώς και η λίπανση του εδάφους γίνονται με φυσικές μεθόδους και οργανικά εφόδια.
 19. 19. Αθλητισμός και Οφέλη  Ο αθλητισμός είναι η συστηματική σωματική καλλιέργεια και δράση.  Καλύτερη φυσική κατάσταση και βελτίωση διαφόρων δεικτών υγείας.  Οφέλη στη ψυχική υγεία και λιγότερο στρες.  Απώλεια βάρους-λίπους.  δίνει τη δυνατότητα να ξεφύγετε από τη καθημερινή ρουτίνα.
 20. 20. Παχυσαρκία  Παχυσαρκία είναι κλινική κατάσταση στην οποία η υπερβολική αποθήκευση λίπους μπορεί να έχει αρνητικές συνέπειες για την υγεία του ατόμου. Σύμφωνα με το ΔΜΣ ως παχύσαρκοι χαρακτηρίζονται τα άτομα με ΔΜΣ μεγαλύτερο από 30. Κατά μέσο όρο, οι παχύσαρκοι άνθρωποι έχουν μεγαλύτερη δαπάνη ενέργειας από λεπτότερους, λόγω της ενέργειας που απαιτείται για να διατηρηθεί μια αυξημένη μάζα σώματος.
 21. 21. Μεταλλαγμένα - Monsanto  Μεταλλαγμένα ή αλλιώς γενετικά τροποποιημένοι οργανισμοί είναι οι οργανισμοί εκείνοι οι οποίοι δημιουργήθηκαν τεχνητά από τους επιστήμονες με την αφαίρεση ή την προσθήκη γονιδίων που προέρχονται από οργανισμούς που μπορεί να ανήκουν ακόμα και σε εντελώς διαφορετικά είδη.  Η Monsanto ελέγχει το 90% των γενετικά τροποποιημένων φυτών και σπόρων και κατέχει το ρεκόρ βιομηχανικής μόλυνσης και το ρεκόρ μηνύσεων σε παγκόσμιο επίπεδο.
 22. 22. Ατμοσφαιρική Ρύπανση  Oι κυριότερες ομάδες ατμοσφαιρικών ρύπων είναι: SOx, CO, O3 και άλλοι φωτοχημικοί οξειδωτές, NOx, τα αιωρούμενα ατμοσφαιρικά σωματίδια.  Όλα αυτά προκαλούν κυρίως: βρογχόσπασμο, πνευμονίες , πνευμονικό οίδημα, ελαφριές ζαλάδες, νωθρότητα, ερεθισμούς στα μάτια, μείωση αναπνευστικών λειτουργιών, θάνατος.  Τα όργανα που επηρεάζονται περισσότερο από το μονοξείδιο του άνθρακα είναι ο εγκέφαλος, η καρδιά και οι σκελετικοί μύες.
 23. 23. Διοξίνες  Οι διοξίνες είναι μια οικογένεια χημικών ουσιών εξαιρετικά ύποπτη για καρκινογενέσεις, ιδιαίτερα τοξική για τον άνθρωπο και ανθεκτική στην βιολογική αποικοδόμηση. Οι διοξίνες αποτελούνται από δύο δακτυλίους βενζολίου ενωμένους με δύο γέφυρες οξυγόνου.
 24. 24. Ερευνητικό Μέρος
 25. 25. Συμπεράσματα Η Μεσογειακή Διατροφή θεωρείται ο καλύτερος, ο πιο υγιεινός και ο ιδανικότερος τρόπος διατροφής του ανθρώπου. Τα βιολογικά προϊόντα είναι ωφέλιμα και απαραίτητα για τον ανθρώπινο οργανισμό. Η παχυσαρκία κυριαρχεί σε μεγάλο ποσοστό των ανθρώπων ανά τον κόσμο. Η άσκηση και ο αθλητισμός είναι οι κύριοι τρόποι αντιμετώπισης για την καταπολέμηση της παχυσαρκίας. Η εταιρεία “Monsanto”, η οποία παρήγαγε μεγάλες ποσότητες μεταλλαγμένων τροφίμων-προϊόντων, ύστερα από την ανακάλυψη διάφορων εταιριών πιστοποίησης τροφίμων για την παρανομία τους, έκλεισε. Μέσω της ρύπανσης των εδαφών και των καλλιεργήσιμων εκτάσεων γης δημιουργήθηκαν καρκινοειδείς χημικές ουσίες με το όνομα διοξίνες. Έτσι μολύνθηκαν πολλές και μεγάλες εκτάσεις γης, με αποτέλεσμα να έχουν επηρεαστεί καταλυτικά οι διατροφικές μας συνήθειες και η υγεία μας να χάνει την βέλτιστη εικόνα της.
 26. 26. Ευχαριστούμε πολύ…!!!
 27. 27. 7ο ΓΕΛ ΠΕΙΡΑΙΑΣχολικό έτος 2011-12 ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μαθητές 4ης Ομάδας: Νίκη Τρυφωνοπούλου Μαρία Παγκάλου Αντώνης Τσιαμήτας Δημήτρης Μπελαβράκης Στάθης Σούφης
 28. 28. ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΑ ΤΡΟΦΙΜΑΕΙΣΑΓΩΓΗ Η αλλαγή του κλίματος αποτελεί μια σημαντική πρόκληση για την εποχή μας και ένα δυσεπίλυτο πρόβλημα που μας αφορά όλους. Η αντιμετώπισή του δεν αποτελεί ευθύνη μόνο των κυβερνήσεων αλλά και των πολιτών, ειδικά με τις επιλογές που έχουν ως υπεύθυνοι καταναλωτές. Στο πλαίσιο αυτό αποτελεί μια σημαντική προοπτική για τις επιχειρήσεις να μπορέσουν να καλύψουν τις ανάγκες που δημιουργούνται για προϊόντα που σέβονται και περιβάλλον και ελαχιστοποιούν στο ελάχιστο τις αρνητικές επιπτώσεις που έχουν στην κλιματική αλλαγή. Τα προϊόντα αυτά είναι τα κλιματικά ουδέτερα.
 29. 29. ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΟΥΔΕΤΕΡΟ; Η έκφραση «Κλιματικά Ουδέτερο» πχ για ένα τρόφιμο (Climate Neutral) σημαίνει ότι η διαδικασία παραγωγής και στη συνέχεια η διανομή και η κατανάλωση του τροφίμου δεν επιβαρύνει το περιβάλλον με εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Τα αέρια του θερμοκηπίου, προκαλούν υπερθέρμανση του πλανήτη και συμβάλουν στην κλιματική αλλαγή που συντελείται στην εποχή μας. Τα τρόφιμα αποτελούν μια σημαντική πηγή εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου. Μόνο η άσκηση της γεωργίας και κτηνοτροφίας συμβάλει στην εκπομπή των αερίων αυτών κατά 13,5% (IPCC, 2004). Αν ληφθεί υπόψη η ενέργεια που αναλώνεται για τη μεταποίηση, τυποποίηση, μεταφορά και συντήρησή τους, η κατανάλωση των τροφίμων καταλήγει να έχει μεγαλύτερη περιβαλλοντικό αντίκτυπο από ότι οι μετακινήσεις με αυτοκίνητο ή η θέρμανση των κατοικιών.
 30. 30. ΠΩΣ ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ Η ΠΟΣΌΤΗΤΑ ΤΩΝ ΑΕΡΊΩΝ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΚΗΠΊΟΥ ΠΟΥ ΕΚΠΈΜΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΕΝΑ ΤΡΟΦΙΜΟ; Για τον υπολογισμό είναι απαραίτητο να υπολογισθεί το Ανθρακικό Αποτύπωμα (carbon footprint) το οποίο μετρά το σύνολο των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου που δημιουργούνται άμεσα και έμμεσα από τις δραστηριότητες μιας βιομηχανίας, από τη διαδικασία παραγωγής ενός προϊόντος, ή από τη διαδικασία παροχής μίας υπηρεσίας. Τα αποτελέσματα ενός τέτοιου υπολογισμού εκφράζονται σε ισοδύναμα γραμμάρια, κιλά ή τόνους διοξειδίου του άνθρακα Στη βιομηχανία τροφίμων υπάρχουν διάφορες διαδικασίες για να υπολογιστεί το ανθρακικό αποτύπωμα οι οποίες ξεκινάνε με την πρωτογενή παραγωγή του προϊόντος στο αγρόκτημα. Στη συνέχεια υπολογίζεται η μεταποίηση και τυποποίηση του προϊόντος σε τρόφιμο. Το τρόφιμο αυτό αποθηκεύεται ή συντηρείται αντίστοιχα και στη συνέχεια μεταφέρεται προς τον τελικό καταναλωτή. Όλες αυτές οι διαδικασίες χρησιμοποιούν ενέργεια και πόρους, εκπέμπουν αέρια του θερμοκηπίου και συμβάλουν στην αύξηση του ανθρακικού αποτυπώματος ενός τροφίμου.
 31. 31. ΜΕ ΠΟΣΗ ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΥΠΟΛΟΓΊΖΕΤΑΙ ΤΟ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΑΠΟΤΥΠΩΜΑ; Για αυτόν τον υπολογισμό στα τρόφιμα χρησιμοποιείται η μεθοδολογία - εργαλείο της Ανάλυσης Αποτίμησης Κύκλου Ζωής. Με βάση διεθνώς αναγνωρισμένες και πιστοποιημένες διαδικασίες1.) Μετράται σε όλα τα στάδια παραγωγής κάθε εισροή και εκροή που σχετίζεται με το τελικό προϊόν. Για τη μέτρηση αυτή χρησιμοποιούνται τόσο πρωτογενή όσο και δευτερογενή στοιχεία.2.) Σε επόμενη φάση γίνεται η μετατροπή τους σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα βάση βάσεων δεδομένων. Με τον τρόπο αυτό γίνεται υπολογισμός του ανθρακικού αποτυπώματος σε κάθε στάδιο παραγωγής.3.) Μετά την ανάλυση της παραγωγικής διαδικασίας μιας εταιρείας συγκεκριμένα λογισμικά προγράμματα και βάσεις δεδομένων μετατρέπουν κάθε παραγωγική φάση σε εκπομπές ισοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα για να υπολογιστεί το ανθρακικό αποτύπωμα.
 32. 32. ΠΛΕΟΝΕΚΤΉΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΧΕΊΡΗΣΕΙΣ• Συμβολή στην αντιμετώπιση των κλιματικών αλλαγών με τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και διαμόρφωση μιας «πράσινης» κοινωνικής ευθύνης απέναντι στους πελάτες της.• Μείωση του κόστους παραγωγής λόγω εφαρμογής πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας, μείωσης εισροών και ελαχιστοποίησης παραγωγής αποβλήτων.• Διαφοροποίηση των προϊόντων που παράγει συγκριτικά με άλλα ομοειδή και κάλυψη της ζήτησης από τους «πράσινους» καταναλωτές.• Κάλυψη μιας διαρκώς επεκτεινόμενης ανάγκης της αγοράς για ενημέρωση των καταναλωτών σχετικά με το περιβαλλοντικό αντίκτυπο των τροφίμων.
 33. 33. ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ -ΣΤΟΙΧΕΙΑ Οι διατροφικές συνήθειες συνδέονται με το φαινόμενο του θερμοκηπίου. Η μοσχαρίσια μπριζόλα ευθύνεται για 24 φορές περισσότερες εκπομπές ρύπων από ότι ένα πιάτο με βάση λαχανικά μαγειρεμένα στο γουόκ, δηλαδή είναι κατά 2.400% πιο επιζήμια για τον πλανήτη. «Πιο απλά και χειροπιαστά, αν ο μέσος καταναλωτής κρέατος γινόταν χορτοφάγος θα γλίτωνε την ατμόσφαιρα από 1½ τόνο CO 2 ετησίως».. Όσο λιγότερα ζωικά προϊόντα καταναλώνουμε τόσο περισσότερο ωφελούμε τον πλανήτη. Επωφεληθείτε περισσότερο από την ποικιλία οσπρίων, λαχανικών και φρούτων που αφθονούν στον τόπο μας.
 34. 34.  Στη Μεγάλη Βρετανία ορισμένα σούπερ μάρκετ επιχειρούν ήδη, τοποθετώντας ειδική σήμανση στις ετικέτες των προϊόντων διατροφής, να τα κατηγοριοποιήσουν ανάλογα με το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Παρόμοια προσπάθεια γίνεται και στις ΗΠΑ από γνωστή αλυσίδα καταστημάτων εστίασης, που μάλιστα πρόσφατα εγκαινίασε στην ιστοσελίδα της και τη λειτουργία συστήματος υπολογισμού του ενεργειακού αποτυπώματος όλων των προσφερόμενων μενού της. Δεν αρκεί να γράψουμε στην ετικέτα ότι το τάδε τρόφιμο ταξίδεψε 100 χλμ. ώσπου να φτάσει στο πιάτο μας. Αυτό που εν προκειμένω βαρύνει είναι το μέσο με το οποίο μεταφέρθηκε: φορτηγό, πλοίο, τρένο ή αεροπλάνο. Ομως επί της ουσίας ο πιο καταλυτικός παράγων στον υπολογισμό των ρύπων για τους οποίους ευθύνεται το φαγητό μας δεν είναι η απόσταση που διήνυσε όσο οι μέθοδοι με τις οποίες παρήχθη.
 35. 35.  Στα «βρώμικα» μυστικά που κρύβει ένα κατά τα άλλα λαχταριστό κομμάτι κρέας συμπεριλαμβάνεται όμως και άλλη μια σημαντική παράμετρος. Πρόκειται για τον τόπο παραγωγής του, ο οποίος σχετίζεται με δύο ιδιαίτερα χρήσιμες πληροφορίες στενά συνδεδεμένες με την ορθολογική ή μη χρήση των φυσικών πόρων: τις κλιματολογικές συνθήκες που επικρατούν στη μονάδα εκτροφής των ζώων και τον τεχνολογικό εξοπλισμό που έχει στη διάθεσή του ο αγρότης. «Οι προηγμένες τεχνολογικά περιοχές συνεισφέρουν σε μεγαλύτερο βαθμό στις κλιματικές αλλαγές από τις πιο υπανάπτυκτες λόγω των εντατικότερων μεθόδων που χρησιμοποιούν» «Αντίστοιχα, στον υπολογισμό των ρύπων βασικό ρόλο διαδραματίζει το γεωγραφικό μήκος και πλάτος όπου βρίσκεται η κτηνοτροφική μονάδα. Γιατί μια γαλακτοπαραγωγός αγελάδα που μεγαλώνει στη Σαουδική Αραβία είναι πολύ πιο ενεργοβόρα από ένα βοοειδές της νότιας Ευρώπης. Δεν μπορεί να επιβιώσει αν στη φάρμα ο κλιματισμός δεν λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο».
 36. 36. ΣΥΝΈΠΕΙΕΣ ΤΡΟΦΊΜΩΝ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΆΛΛΟΝ Από την κτηνοτροφία προέρχεται το 18% των εκπομπών ρύπων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες - αυτό είναι περισσότερο από το ποσοστό των αερίων που αντιστοιχούν στον τομέα των μεταφορών! Πιο συγκεκριμένα, η κτηνοτροφία εκπέμπει το 9% του CO2, το 35%-40% του μεθανίου και το 65% του υποξειδίου του αζώτου. 60% αύξηση στις εκπομπές μεθανίου από την κτηνοτροφία ώς το 2030 προβλέπει ο ΟΗΕ. 2,4 δισεκατομμύρια τόνοι CO2 εκλύονται κάθε χρόνο ως αποτέλεσμα της αποψίλωσης δασών για να δημιουργηθούν χορτολιβαδικές εκτάσεις και βοσκοτόπια. Σε 1,5 δισεκατομμύριο ανέρχονται τα βοοειδή σε όλο τον κόσμο. Το 30% της επιφάνειας της γης που δεν καλύπτεται από πάγους συμμετέχει άμεσα ή έμμεσα στην παραγωγή του κρέατος. 1 κιλό CO2 εκλύεται για να παραχθεί 1 χάμπουργκερ. 56 δισεκατομμύρια ζώα εκτρέφονται και σφάζονται ετησίως για ανθρώπινη κατανάλωση, σύμφωνα με στατιστικές του FAO. Αριθμός που υπολογίζεται πως θα διπλασιαστεί μέχρι το 2050. 230 κιλά περίπου είναι το κρέας που παίρνουμε από μια μέση αγελάδα.
 37. 37. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΑΣ !!!

×