Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Presentatie Reset4all 12 september 2017

537 views

Published on

Reset4all is een oplossing waarbij gezinnen in crisis ondersteund en direct ook behandeld worden. GGz de Viersprong werkt hierin samen met praktijk Memo in West-Brabant. We bieden een kortdurend gezinshuis om tijdelijk rust te bieden en vanuit daar de gezinsbehandeling te starten.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Presentatie Reset4all 12 september 2017

 1. 1. RESET4ALL Zodat het gezin vanuit de crisis de eigen kracht terug vindt Versie 0.2. 12 september 2017
 2. 2. Inhoud 1 Achtergrond Reset4all 2 Voorstel Reset4all
 3. 3. Achtergrond Reset4all
 4. 4. Wat is Reset4all? Reset4all is opgezet naar aanleiding van de vraag vanuit de regio West- Brabant West: Denk met ons mee over een alternatief voor de gesloten (crisis) jeugdzorg Het doel van Reset4all is Jongeren en hun gezinnen maximaal en op meerdere dimensies door de gezinscrisis loodsen, zodat de situatie structureel en duurzaam beter wordt voor kind en gezin We doen dit in de vorm van een zorgarrangement: een manier van samenwerken, specifiek voor deze gezinnen. 4
 5. 5. Doelgroep Voor wie is Reset4all bedoeld en geschikt? Het gaat om gezinnen met jongeren tussen de 0 en 18 jaar met ernstige problemen op meerdere vlakken die vastzitten in escalatiepatronen. Jongeren die tijdens het traject ouder worden dan 18 kunnen in zorg blijven vanuit de ZVW en WMO Uitgesloten zijn: • Jongeren die geen perspectief hebben op een opvoedsituatie thuis met tenminste 1 volwassen opvoeder, denk daarbij aan; – Jongeren met een acuut psychiatrisch probleem zoals een psychose – Jongeren met een ernstige autistische stoornis – Jongeren die ernstig suïcidaal zijn 5
 6. 6. Hoe werkt Reset4all? Uitgangspunt tijdens het hele traject • Niet het kind, maar het gezin is probleemdrager • Binnen het gezin zijn in eerste instantie de opvoeders probleemdragers • We maken gebruik van aanwezige krachten in het gezin en in het netwerk om het gezin heen Hoe Reset4all werkt • Samen met ouders tot duurzaam andere oplossingen komen • Werken aan wat lukt • Bekrachtigen wat werkt • Juist terughoudend zijn met ontlasten en ontzorgen  hierin werken we nauw samen met de jeugdprofessional en kunnen we deze ook coachen 6
 7. 7. Wat maakt Reset4all anders? Wij leggen de gebeurtenissen rondom een gezinscrisis vaak uit m.b.v. de temperatuur als metafoor. Vaak gebeurt het volgende: • OF de temperatuur gaat omhoog doordat hulpverleners en gezinsleden aan het kind meer regels gaan stellen, strenger gaan straffen etc. Gevolg: de crisis verergert • OF de temperatuur gaat drastisch omlaag doordat het kind wordt geplaatst op een crisisplek Gevolg: de crisis is voorbij, maar …. er is niets opgelost Reset4all werkt met het vasthouden van de temperatuur. Een crisismoment is vaak een scharnierpunt voor verandering (“lever for change”). Want: • We zien nu duidelijk wat er niet goed gaat tussen de gezinsleden • De gezinsleden zijn nu bereid om te veranderen 7
 8. 8. Hoe werken we binnen Reset4all samen? • De jeugdprofessional is opdrachtgever en meld kinderen aan bij Reset4all • De Viersprong/Memo pakken de case op en voeren dezelfde dag de triage uit. Bepaald wordt wie (Memo of Viersprong) hoofdaannemer en aanspreekpunt wordt. • Het kind verblijft 1 – (max) 21 dagen in een gezinsvervangend tehuis. Dagritme en structuur worden hersteld of vastgehouden. • De Viersprong of Memo starten specialistische gezinstherapie aan huis met ouders en kind met interventies passend bij de situatie 8
 9. 9. Overleggen over Reset4all
 10. 10. Hoe overleggen over Reset4all? Mailt u naar: info@deviersprong.nl met onderwerp: Reset4All Of belt u de Viersprong op: 088 – 7656 216 (ma t/m vrij van 9.00 – 13.00 uur) U kunt ook bellen naar praktijk Memo: 0164 243 413 (ma t/m vrij van 9.00 – 17.00 uur) 10

×