Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

MST of: hoe werkt een goede gezinstherapie voor probleemjongeren?

1,019 views

Published on

Wij leggen uit hoe Multi Systeem Therapie (MST) een effectieve en kosteneffectieve behandeling kan zijn om probleemjongeren vanuit hun gezin in uw gemeente verder te helpen. Transformatie jeugd product.

Published in: Healthcare
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

MST of: hoe werkt een goede gezinstherapie voor probleemjongeren?

 1. 1. Multi Systeem Therapie (MST) bij de Viersprong Versie 1.1. 19 november 2015
 2. 2. Inhoud 2 1 Over De Viersprong 2 Wat is MST? 3 Resultaten en onderbouwing van MST 4 Wat zeggen betrokkenen over MST? 5 Hoe kun je een cliënt aanmelden voor MST?
 3. 3. Over De Viersprong
 4. 4. Specialist in persoonlijkheid, gedrag en gezin • De Viersprong is de eerste en grootste specialist in Nederland op het gebied van persoonlijkheidsstoornissen • Hoogwaardige producten: we bieden alleen behandelingen die langdurig blijken te werken. We monitoren deze behandelingen en zoeken voortdurend naar betere behandelingen • Psychologen, psychiaters, psychotherapeuten, sociotherapeuten en vaktherapeuten werken als 1 team • Diagnostiek en behandeling met inzet van naasten (systeembetrokkenheid) • Ons doel is altijd: duurzaam herstel van cliënten 4
 5. 5. Wat is MST?
 6. 6. Multi Systeem Therapie (MST) in het kort: • Leeftijd: 12-17,5 • Systeembehandeling aan huis + outreachende zorg • Gericht op voorkomen van uithuisplaatsing of plaatsing in een JJI door het verbeteren van interactie tussen gezinsleden en voorkomen van recidive. • Duur: 3-5 maanden • Intensiteit: bij start 3 keer per week, daarna als mogelijk lagere frequentie • 24-uurs bereikbaarheidsdienst • Contra-indicaties: acute psychiatrie, IQ lager dan 70, ASS alleen in overleg met supervisor, primaire zedenproblematiek -> MST PSB 6
 7. 7. Hoe werkt MST? • Multi Systeem Therapie: Is een bewezen effectieve behandeling Voor jongeren met ernstige gedragsproblemenbij wie plaatsing dreigt in de (gesloten) jeugdzorg. • MST is een intensieve vorm van behandeling waarbij één hoog opgeleide MST therapeut het gezin meerdere malen per week in de thuissituatie bezoekt én gedurende 3-5 maanden 24 uur per dag voor het gezin bereikbaar is. • Één therapeut voor de multi problemen (opvoeding, schoolverzuim, (huiselijk) geweld, arrestaties, drugs, liegen, stress, depressie, gevoel van onmacht etc). • MST versterkt de ouders in opvoeden, zoekt net zo lang totdat concrete oplossingen werken voor de ouders en het sociaal netwerk (het systeem: vrienden, school, buurt) hen steunt. Dit borgt tevens de resultaten na beëindiging MST.
 8. 8. Voor wie is MST bedoeld? MST is bedoeld voor jongeren tussen de 12 en 18 jaar die ontsporen. • Jongeren met ernstig antisociaal gedrag in meerdere levensgebieden (thuis, school, buurt, sport) die vandalisme/ overlast en huiselijk geweld veroorzaken. • Zonder MST behandeling wordt de jongere uithuisgeplaatst, krijgt gedwongen opname of detentie (met hoge kosten tot gevolg). • Voorbeelden van gedragsproblemen zijn: onttrekken aan toezicht en gezag, agressief gedrag, uitval op school, weglopen, drugsgebruik, crimineel gedrag en/of in aanraking komen met politie/justitie
 9. 9. Wat maakt MST vaak succesvol? • Jongeren hoeven niet gemotiveerd te zijn, het werkt ook bij opleggen van de behandeling. • Therapie vindt plaats in thuissituatie van de jongere en meerdere malen per week: geen momentopname. • 24 uurs bereikbaarheid. • Therapie gaat altijd door: collega kan direct invallen. • MST geeft niet op, altijd positieve benadering en feedback. • De omgeving van de jongere wordt betrokken en er worden steunfiguren voor de ouders en de jongere gezocht. Neuzen dezelfde kant op. • Kort en krachtig, maximaal 5 maanden.
 10. 10. Resultaten en onderbouwing van MST
 11. 11. Resultaten MST in Nederland • In 2014 hebben 990 jongeren in Nederland een MST behandeling gekregen. • Alle behandeling worden door onafhankelijk onderzoek gevolgd en daaruit blijkt dat 85% tot 90% van de MST doelen worden bereikt. – De jongere woont thuis – De jongere gaat naar school of heeft werk – De jongere recidiveert niet 96% 83% 94% Woont thuis / zelfstandig Werk / school Geen recidive Ultimate outcomes: wat heeft MST de cliënt opgeleverd wat betreft thuis, school en werk? 83% 83% 80% 79% 79% 81% A. Opvoedingsvaardigheden verbeterd B. Verbeterde gezinsrelaties C. Netwerk ondersteuning verbeterd D. In opleiding of werk slagen E. Prosociale vrienden en activiteiten F. Veranderingen houden stand Instrumental outcomes : wat heeft MST de cliënt qua vaardigheden opgeleverd?
 12. 12. Geen recidive, maar wel vaak politiecontact vóór de MST behandeling
 13. 13. Wat is de winst van MST? • Aantal MST behandelingen in Nederland 2014: 990 • Op basis van deze 990 MST behandelingen heeft dit de maatschappij bespaard tussen € 47.000.000,- (uithuisplaatsing) en € 84.000.000,- (gesloten zorg). • Verdere maatschappelijke winst: – Kind houdt toekomst, gaat naar school – Gemotiveerde en sterke ouders; broertjes en zusjes krijgen ook een veilige omgeving om op te groeien – Betrokken leefomgeving; samenwerking met school en wijk – Minder belasting, wijkagent, leerkrachten, buurtbewoners
 14. 14. MST wordt breed erkend en is evidence-based • Nederlandse erkenningen – Erkenningscommissie Gedragsinterventies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie – NJI (Nederlands Jeugdinstituut) Richtlijn uithuisplaatsing voor jeugdhulp en jeugdbescherming – Trainingen worden erkend door verschillende beroepsorganisaties: FGZP, NVRG en VGCT • Wetenschappelijke onderbouwing van MST – Evidence-based is het uitvoeren van een handeling door een beroepsbeoefenaar op zo'n wijze dat de uitvoering is gebaseerd op de best beschikbare informatie over doelmatigheid en doeltreffendheid – MST is een Evidence-based programma omdat het altijd wordt uitgevoerd zoals het bedoeld is – Uit verschillende RCT (Randomized Controlled Trial) onderzoeken uit de Verenigde Staten en het Nederlandse 10 jarige onderzoek van Dekovic blijkt MST wetenschappelijk effectief te zijn
 15. 15. De hoogste NJI erkenning voor MST
 16. 16. Hoe bewaken wij deze kwaliteit? • Continue en sterke kwaliteitsbewaking therapie op inhoud behandeling en persoonlijke performance: MST wordt altijd uitgevoerd zoals het bedoeld is • Feedback systeem (onafhankelijke meeting) van ouders over therapeut, van therapeut over supervisor, van supervisor over expert • Resultaten worden (onafhankelijk) gemeten en houden iedereen scherp • Bewezen effectief programma (onafhankelijk onderzoek) op zowel de korte als langere termijn: de resultaten spreken voor zich.
 17. 17. Wat zeggen betrokkenen over MST?
 18. 18. Dit zeggen professioneel betrokkenen over MST: • MST therapeut: ‘de situaties in de gezinnen kunnen echt heftig zijn, maar je staat er niet alleen voor. MST is voor mij een warm bad waardoor ik mijn werk goed kan blijven doen’ • Gemeente ambtenaar: ‘Een MST team geeft nooit op in moeilijke gezinnen’ • Kinderrechter: ‘Door dit werkbezoek heb ik (nog meer) vertrouwen dat MST een trendbreuk kan betekenen voor een vastgelopen jongere’ • Gedragswetenschapper jeugdreclassering: ‘MST is het enige programma dat wij zijn tegengekomen dat daadwerkelijk doet wat het van te voren belooft en dat niet afhaakt als de jongere niet meewerkt’ • Professor Geert-Jan Stams: ‘Investeren in onderzoek naar evidence-based jeugdzorg is investeren in kinderen’ • Jeugdzorg advsieur Jo Hermanns: ‘Afname van recidive jeugddelinquentie bij meest ernstige groep is vooral het gevolg van effectieve Gedragsinterventies’
 19. 19. Dit zeggen de ouders over de MST behandeling: • ‘Door MST meer positieve dan negatieve dagen’ • ‘Ik had genoeg van alle hulpverlening. Ben blij dat ik MST eindelijk toch heb gedaan, het gaat heel goed met mijn zoon’ • ‘Sommige ouders moeten een stuk harder werken voor minder opvoedingsresultaat, je moet er op tijd bij zijn’ • ‘MST was voor mij de tolk tussen vader en zoon en het gezin, zodat we elkaar weer gingen begrijpen’ • ‘Ik maakte van obstakels juist uitdagingen. Zo kreeg ik zelf steeds meer grip op de situatie thuis’
 20. 20. Hoe kun je een cliënt bij de Viersprong aanmelden?
 21. 21. Een jongere aanmelden bij de Viersprong: stappenplan • Via GGZ, huisarts, JB etc. Cliënten kunnen zich ook zelf aanmelden • Diagnostiek is optie bij onduidelijkheid over diagnose bij aanvang – daarnaast mogelijk procesdiagnostiek • Wilt u als verwijzer persoonlijk contact met de Viersprong? Overleg met het expertteam is mogelijk • Zie voor meer informatie ook www.deviersprong.nl. 21 Telefonische screening Wij ontvangen de officiële verwijzing (zonder verwijzing starten we niet met intakeprocedure) Screening op basis van schriftelijke informatie Afhankelijk van programma: meteen van start of eerst intake Stap 1 Stap 2 Stap 3 Stap 4
 22. 22. Telefonisch contact voor aanmeldingen & overleg Voor een MST behandeling: 088-76 56 707 Doelgroep Kinderen en Jongeren in het algemeen: 088-76 56 200 22
 23. 23. Dank voor jullie aandacht! Op een goede samenwerking!

×