Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Datalagringsdirektivet – myter og fakta <ul><li>Girl Geek Dinner Kristiansand </li></ul><ul><li>11. januar 2011 </li></ul...
Post- og teletilsynet <ul><li>155 ansatte – 43% ingeniører / 15% jurister / 11% økonomer </li></ul><ul><li>Noen ansvarsom...
EUs formål med Datalagringsdirektivet (DLD) <ul><li>Harmonisere EU-landenes bestemmelser om plikter for lagring av trafik...
Vedtak og motstand <ul><li>EU-direktiv 206/24/EF om lagring av trafikkdata </li></ul><ul><li>Vedtatt av EU-rådet 15. mars ...
” Trafikkdata for elektronisk kommunikasjon” <ul><li>Elektronisk kommunikasjon: </li></ul><ul><ul><li>fasttelefon, mobilte...
Innhold i DLD <ul><li>Fra lagrings rett til lagrings plikt </li></ul><ul><li>Lagring av de samme dataene som lagres i dag...
Utlevering av data til politiet <ul><li>Politiet kan be om: </li></ul><ul><ul><li>Trafikkdata fra/til ett bestemt telefonn...
Utlevering av data til politiet - prosedyre i dag: <ul><li>Politiet må anmode Post- og teletilsynet om fritak </li></ul>...
Utlevering av data til politiet - forslag i Prop. 49 L: <ul><li>Politiet må anmode domstolen om fritak </li></ul><ul><li...
Statistikk 2010 <ul><li>2040 innkomne anmodninger </li></ul><ul><ul><li>1491 om trafikkdata, innvilget for 2995 telefonnum...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Om datalagringsdirektivet

543 views

Published on

Foredrag av Aslaug Hagestad Nag om datalagringsdirektivet.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Om datalagringsdirektivet

 1. 1. Datalagringsdirektivet – myter og fakta <ul><li>Girl Geek Dinner Kristiansand </li></ul><ul><li>11. januar 2011 </li></ul><ul><li>avdelingsdirektør Aslaug Hagestad Nag </li></ul>
 2. 2. Post- og teletilsynet <ul><li>155 ansatte – 43% ingeniører / 15% jurister / 11% økonomer </li></ul><ul><li>Noen ansvarsområder: </li></ul><ul><ul><li>Representerer Norge nasjonalt og globalt i Internettsamfunnet </li></ul></ul><ul><ul><li>Elektronisk signatur / elektroniske sertifikat </li></ul></ul><ul><ul><li>Ansvar for at tele- og datanettene har ”nødvendig sikkerhet for brukerne i fred, krise og krig” </li></ul></ul><ul><ul><li>Informasjon om sikker bruk av Internett – Nettvett.no </li></ul></ul><ul><ul><li>Planlegger og tildeler frekvenser til radio/tv, mobiltelefoni, radiolinjer, festivaler, satellitter, babycalls… </li></ul></ul><ul><ul><li>” Sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester” </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>-> Virksom konkurranse </li></ul></ul></ul>
 3. 3. EUs formål med Datalagringsdirektivet (DLD) <ul><li>Harmonisere EU-landenes bestemmelser om plikter for lagring av trafikkdata for elektronisk kommunikasjon. </li></ul><ul><li>Dette for å sikre adgang til disse data i forbindelse med etterforskning, avsløring og rettsforfølgelse av grov kriminalitet. </li></ul>
 4. 4. Vedtak og motstand <ul><li>EU-direktiv 206/24/EF om lagring av trafikkdata </li></ul><ul><li>Vedtatt av EU-rådet 15. mars 2006 </li></ul><ul><li>Skulle være implementert innen 15. sept 2007 for telefoni og 15. mars 2009 når det gjelder trafikkdata for Internettilgang, e-post og bredbåndstelefoni </li></ul><ul><li>Hellas, Irland og Sverige er dømt for ikke å ha gjennomført direktivet innen fristen </li></ul><ul><li>Direktivet er heller ikke gjennomført i Østerrike </li></ul><ul><li>Prop. 49 L fra Regjering til Storting 10. des 2010 </li></ul>
 5. 5. ” Trafikkdata for elektronisk kommunikasjon” <ul><li>Elektronisk kommunikasjon: </li></ul><ul><ul><li>fasttelefon, mobiltelefon, bredbåndstelefon </li></ul></ul><ul><ul><li>faks </li></ul></ul><ul><ul><li>Internett, e-post og annen datatrafikk </li></ul></ul><ul><li>Lagres i dag – kun for fakturering </li></ul><ul><ul><li>hvem du har ringt til </li></ul></ul><ul><ul><li>hvilken IP-adresse du har blitt tildelt </li></ul></ul><ul><ul><li>når du har brukt telefonen eller Internett </li></ul></ul><ul><ul><li>hvor du har ringt fra </li></ul></ul><ul><li>Opplysningene er taushetsbelagte – også internt hos tilbyder, og det er strenge krav til oppbevaring og sletting. </li></ul>
 6. 6. Innhold i DLD <ul><li>Fra lagrings rett til lagrings plikt </li></ul><ul><li>Lagring av de samme dataene som lagres i dag </li></ul><ul><ul><li>ett unntak: Plikt til å lagre samtaler som ikke besvares (lagres ikke i dag) </li></ul></ul><ul><li>Men , visse typer data vil bli lagres vesentlig lengre enn i dag </li></ul><ul><ul><li>trafikkdata knytte til e-post og internettsurfing </li></ul></ul><ul><ul><li>fra tre uker i dag til seks måneder </li></ul></ul>
 7. 7. Utlevering av data til politiet <ul><li>Politiet kan be om: </li></ul><ul><ul><li>Trafikkdata fra/til ett bestemt telefonnummer eller IP-adresse </li></ul></ul><ul><ul><li>Basestasjonssøk </li></ul></ul><ul><ul><li>PUK-kode for ett SIM-kort/telefonnummer </li></ul></ul><ul><li>Abonnementsinformasjon kan politiet hente direkte fra tilbyder, også for hemmelig nummer. </li></ul>
 8. 8. Utlevering av data til politiet - prosedyre i dag: <ul><li>Politiet må anmode Post- og teletilsynet om fritak </li></ul><ul><li>PT vurderer i hver enkelt sak samfunnets interesse av så effektivt som mulig å bekjempe kriminalitet, opp mot personvernet </li></ul><ul><ul><li>Kan antas å ville utsette staten eller allmenne interesser for skade, eller </li></ul></ul><ul><ul><li>Vil virke urimelig overfor den eller de som har krav på hemmelighold </li></ul></ul><ul><li>PT krever at nummeret/IP-adressen eies/disponeres av siktet eller mistenkt for straffbar handling (noen unntak) </li></ul><ul><li>PT svarer normalt innen 24 timer </li></ul>
 9. 9. Utlevering av data til politiet - forslag i Prop. 49 L: <ul><li>Politiet må anmode domstolen om fritak </li></ul><ul><li>Bare saker med: </li></ul><ul><ul><li>strafferamme på fengsel i 4 år eller mer (5 år for basestasjonssøk), eller </li></ul></ul><ul><ul><li>organisert kriminalitet med strafferamme på fengsel i 3 år eller mer, eller </li></ul></ul><ul><ul><li>” særlige saker” som f.eks. spionasje, terrorvirksomhet, narkotikalovbrudd eller hvitvasking </li></ul></ul><ul><li>Utleveres bare hvis: ”opplysningene vil være av vesentlig betydning for etterforskningen” </li></ul>
 10. 10. Statistikk 2010 <ul><li>2040 innkomne anmodninger </li></ul><ul><ul><li>1491 om trafikkdata, innvilget for 2995 telefonnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>316 om basestasjonssøk, innvilget for 396 lokasjoner </li></ul></ul><ul><ul><li>243 om PUK-kode, innvilget for 355 telefonnummer </li></ul></ul><ul><ul><li>7 om IP-adresser, trafikkdata eller innhold i e-post-korrespondanse </li></ul></ul><ul><li>I 40 % av sakene innhentet PT mer informasjon fra politiet </li></ul><ul><li>Konklusjon på behandling av anmodningene </li></ul><ul><ul><li>79 % helt eller delvis innvilget </li></ul></ul><ul><ul><li>13 % skriftlig krav om ytterligere informasjon </li></ul></ul><ul><ul><li>5 % avslått </li></ul></ul><ul><ul><li>3 % avskrevet </li></ul></ul>

×