Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1<br />Fremtidens InternettPost- og teletilsynets rolle ved utviklingen av Internett<br />Elise Lindeberg<br />
Styring av Internett = Internet Governance<br />Samfunnet er avhengig av Internett - både økonomisk, kulturelt og sosialt....
Praktisk betydning av Internet Governance<br />Som privat bruker - vil forutsette sikkerhet for at du kan foreta trygge be...
Norske myndigheters rolle <br />Utgangspunkt - Ekomloven § 1-1: <br />Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode...
Samferdselsdepartementet (SD) og Post- og teletilsynet (PT) har ansvar for å legge til rette for nye tjenester på Internett.
Regulere kun der det er nødvendig.</li></li></ul><li>Eksempler på PTs arbeid på Internettområdet <br /><ul><li>Samarbeid m...
Arbeider nasjonalt og internasjonalt med utvikling av prinsipper for nettnøytralitet.
Nasjonalt initiativ for å sikre at norske internettaktører har en planlagt og styrt innføring av IPv6, slik at norske aktø...
Tilsyn, rammeregelverk og premissleverandør ovenfor registerenheten Uninett Norid AS (Norid) som forvalter .no-domenet i h...
Deltakelse i det internasjonale arbeidet i ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Amerikansk sel...
Muligheter og bekymringer!<br />Det blir dyrt å etablere nye toppdomener - vil dette bety at bare de store aktørene får mu...
Og de heteste nye toppdomenene er:<br />.xxx - toppdomene for ”adult entertainment”.<br />.gay - flere konkurrerende søke...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Fremtidens internett

534 views

Published on

Foredrag av Elise Lindeberg fra Post og Teletilsynet om "Fremtidens internett"

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Fremtidens internett

 1. 1. 1<br />Fremtidens InternettPost- og teletilsynets rolle ved utviklingen av Internett<br />Elise Lindeberg<br />
 2. 2. Styring av Internett = Internet Governance<br />Samfunnet er avhengig av Internett - både økonomisk, kulturelt og sosialt.<br />Et åpent og fungerende Internett er nå ansett for å være en grunnleggende forutsetning for fortsatt vekst, innovasjon, ytringsfrihet og demokrati.<br />Tidligere ble Internett omtalt som det ”perfekte anarki”. <br />Internet Governance er det samarbeidet som foregår internasjonalt for å etablere systemer/strukturer og rammer som sikrer stabilitet, robusthet, tillit og bekjempelse av kriminalitet.<br />Samarbeid mellom privat sektor og offentlige myndigheter og akademia - dvs. universitetsmiljøer. <br />
 3. 3.
 4. 4. Praktisk betydning av Internet Governance<br />Som privat bruker - vil forutsette sikkerhet for at du kan foreta trygge betalingstransaksjoner.<br />Som rettighetshaver (varemerker/åndsverk) - vil etterspørre redskap for å hindre misbruk og rettighetstap.<br />Som foretak - behov for beskyttelse mot dataangrep og datainnbrudd. <br />Som nyhetsformidler og informasjonskanal - behov for å sikre nettnøytralitet og fri tilgang til Internett. Netteier kan være interessert i å lage egne tilgangs- og prioriteringsregler.<br />
 5. 5. Norske myndigheters rolle <br />Utgangspunkt - Ekomloven § 1-1: <br />Lovens formål er å sikre brukerne i hele landet gode, rimelige og fremtidsrettede elektroniske kommunikasjonstjenester, gjennom effektiv bruk av samfunnets ressurser ved å legge til rette for bærekraftig konkurranse, samt stimulere til næringsutvikling og innovasjon.<br /><ul><li>Utarbeidelse av og tilsyn med etterlevelse av lov og forskrifter, herunder ekomforskrift og domeneforskrift. Setter offentlige rammebetingelser for tilbydere og ekomaktører for å sikre at markedet fungerer.
 6. 6. Samferdselsdepartementet (SD) og Post- og teletilsynet (PT) har ansvar for å legge til rette for nye tjenester på Internett.
 7. 7. Regulere kun der det er nødvendig.</li></li></ul><li>Eksempler på PTs arbeid på Internettområdet <br /><ul><li>Samarbeid med politi og justismyndigheter for bekjempelse av kriminalitet på Internett.
 8. 8. Arbeider nasjonalt og internasjonalt med utvikling av prinsipper for nettnøytralitet.
 9. 9. Nasjonalt initiativ for å sikre at norske internettaktører har en planlagt og styrt innføring av IPv6, slik at norske aktører har nok adresseressurser og forblir konkurransedyktige.
 10. 10. Tilsyn, rammeregelverk og premissleverandør ovenfor registerenheten Uninett Norid AS (Norid) som forvalter .no-domenet i henhold til ekomloven § 7-1 og 10-1.
 11. 11. Deltakelse i det internasjonale arbeidet i ICANN (the Internet Corporation for Assigned Names and Numbers). Amerikansk selskap under californisk lov som styrer det globale domenenavnsystemet som brukes til kommunikasjon på Internett. PT representerer her Norge i ICANNs rådgivende myndighetsorgan: GAC (Governmental Advisory Commitee). </li></li></ul><li>Spennende nye ting på Internett ….<br />Nye toppdomener introduseres i juni 2011<br />Dagens system: <br />Landkode-toppdomener (ccTLD) som .no, .se, .uk m.fl.<br />Generiske toppdomener (gTLD) som .com, .org, .net m.fl.<br />Totalt 249 ccTLDer og 21 gTLDer.<br />Nytt system: <br />Alle ord kan etableres om som nye gTLDer - dvs. at geografiske navn, begreper, samfunnsgrupper, interesseorganisasjoner m.v. kan få sitt nye toppdomene.<br />Eksempler: .oslo, .kristiansand, .NYC, .film, .music, .miljøpartiet, .art, .travel, .hotel, ………det kan i prinsippet komme tusenvis av nye toppdomener på Internett.<br />Bakgrunnen for det nye regimet er ønske om å tilrettelegge for mer konkurranse og nye forretningsmodeller.<br />
 12. 12. Muligheter og bekymringer!<br />Det blir dyrt å etablere nye toppdomener - vil dette bety at bare de store aktørene får mulighet?<br />Varemerker - ny profileringsmåte og samtidig fare for misbruk.<br />Forbrukerhensyn - nye tjenester kontra forvirring.<br />Gavepakke til søkermotorer (google, bing, firefox).<br />Nasjonale hensyn - ivaretakelse av nasjonale rettigheter.<br />Omstridte navn - nasjonale og regionale forskjeller.<br />Er det er behov i markedet, eller skapes det behov?<br />
 13. 13. Og de heteste nye toppdomenene er:<br />.xxx - toppdomene for ”adult entertainment”.<br />.gay - flere konkurrerende søkere til dette toppdomenet. <br />.film - filmbransjens nye profileringskanal.<br />.shop - kan bli handleportal med underdomener.<br />.game - samlested for nettspill.<br />.berlin - første city-toppdomene som har inne en søknad.<br />.nyc - forkortelse for New York - sterkt merkevarenavn. <br />
 14. 14. Vi er snart tomme for IP-adresser på Internett !<br />Antallet internettbrukere var over 2 milliarder ved starten av 2011.<br />Internettadresser i dag er en begrenset ressurs. Vi bruker IPv4-adresser til surfing, nettbank, samfunnskritiske kontrollsystemer - alt, og vi har snart brukt opp disse 4,3 milliarder adressene!! <br />ICANN/IANA, som har det overordnede globale ansvar for tildeling av IPv4-adresser, er tomme.<br />De regionale tildelingsenhetene (RIPE NCC i Europa) regner med å være tomme i løpet av 2012. <br />Internettaktører over hele verden må starte å bruke de nye IPv6-adressene. <br />
 15. 15. 11<br />
 16. 16. Hva er IPv6?<br />En lengre rekke med tall som sikrer nærmes uendelig kombinasjonsmuligheter og adresser på Internett.<br />Fra en tennisball til sola <br />IPv4: 32 bit gir 207.142.131.235 kombinasjoner<br />IPv6: 128 bit gir 3,4∙1038 kombinasjoner<br />Det vil være tilstrekkelig mange adresser til at man kan ”sløse”, og at alle får nok til fremtidige behov. <br />IPv4 og IPv6 vil leve side om side i mange år - Internett vil ikke gå ned når vi er tomme for IPv4 adresser. Alternativ:<br />NAT: Flere maskiner i et nett deler IP-adresse ut på Internett <br />-> økt kompleksitet<br />Konverterings-gateway: Oversetter mellom IPv4 og IPv6 <br /> -> reduserer hastigheten<br />
 17. 17. Norske internettaktører og IPv6 <br />Forberedelsene til bruk av IPV6 i Norge har startet for lenge siden - økt fokus og intensitet det siste året. <br />Ulike utfordringer for ulike aktører avhengig av størrelse og teknisk system (sluttbrukerutstyr, kjernenett m.v.).<br />Bransjen har en felles interesse i at overgangen skal gå bra - ellers er man ute av konkurransen om nye tjenester og kunder.<br />Noe strategi og forberedelser er konkurransesensitivt. Bransjen ser likevel fordelen med å dele erfaring og utfordringer.<br />PT har etablert et nasjonale møteforum for bransjen. <br />

×