Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
GGDHvordan sikre forretningsorientert styring av IT-prosjekter        Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bo...
Virksomhetenes hverdag•  Mer kundeorientering og samhandling•  Økende informasjonsmengde – informasjon som «asset»•  Li...
Lukke gapet - se på helheten                  Visjon                          ...
Alt henger sammen             Forretningsstrategi              Organisasjon     Systemer  ...
Arkitektur                                 S                       ...
Noen trender                                      Rammebetingelser         ...
Virksomhetsarkitektur - endringsprosesser         Organisasjon                          ...
Strategi - forretningsmål    Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
Prosessmodellering I    Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
Prosessmodellering II eller   Use case    Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
Informasjonsmodell                                                    ...
Teknisk arkitektur    Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
Hvordan lukke gapet?    Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
Prosjekt – program•  Prosjektledelse som fag•  Forretningssiden involveres tungt•  Partnerskap med leverandører•  Ivar...
Takk for oppmerksomheten                Bente Langerud Mortensen / 54°23´57´´S 3°24´15´´E         ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Forretningsorientert styring av it prosjekter

529 views

Published on

Foredrag av Bente Mortensen på GGD i Kristiansand 23. januar 2013

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Forretningsorientert styring av it prosjekter

 1. 1. GGDHvordan sikre forretningsorientert styring av IT-prosjekter Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 2. 2. Virksomhetenes hverdag• Mer kundeorientering og samhandling• Økende informasjonsmengde – informasjon som «asset»• Life-cycle management• Stadig raskere endringer• Økte krav til kontroll – sporbarhet• Nye og langt flere interessenter - verdikjeder• Legal-strukturer ift operativ styring • Bedre oversikt og kontroll i hele verdikjeden • Større fleksibilitet - mer agil – raskere endringer • Kontroll på dataene – eierskap til informasjon • Nye, forbedrede prosesser – eierskap til prosessene • IT som tilrettelegger (ikke hinder) Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 3. 3. Lukke gapet - se på helheten Visjon TeknologiskeForretnings- I Prosesser N muligheterbehov F Infra- O struktur R M A Systemer S J O N Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 4. 4. Alt henger sammen Forretningsstrategi Organisasjon Systemer Prosesser Teknisk infrastruktur Data Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 5. 5. Arkitektur S O P T DArkitektens grunnleggende utfordringer OPPGAVER «Alt henger sammen med alt» TEKNOLOGI MENNESKER STRUKTUR Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 6. 6. Noen trender Rammebetingelser Analysere virksomheten O5: Solution Architecture Enterprise Architecture Mulighetsrom og løsningerVirksomhetsarkitektur ser på virksomheten som helhet og vi hjelper våre kunder, påen effektiv måte, å nå sine mål. Måloppnåelsen skjer ved at organisasjonen over tidmå endre seg. Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 7. 7. Virksomhetsarkitektur - endringsprosesser Organisasjon Strategi(ene) og prosess operasjonaliseres gjennom endringer Strategi og Styring og innovasjon Endring ledelse En dynamisk og kontinuerlig prosess, dvs. at en organisasjons arkitektur er i kontinuerlig utvikling Teknologi på samme måte som strategiene og (IKT) innovasjonsprosessene er det.Arkitekturrammeverkene gir arkitektene et sett med aktiviteter, analyseteknikker og–leveranser som brukes i beslutnings- og/eller forvaltningsammenheng Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 8. 8. Strategi - forretningsmål Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 9. 9. Prosessmodellering I Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 10. 10. Prosessmodellering II eller Use case Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 11. 11. Informasjonsmodell Project Definisjon Et project er definert gjennom et arbeidsomfang, enten internt eller eksternt. Også kalt Project Definition Forklaring Project Definitions i SAP er identifisert med dette symbolet Bruk Identifiseres gjennom et 6-sifret nummer i SAP, Project Definition, som automatisk genereres gjennom registrering i SAP. Alle projects registreres med eget nummer i SAP for å kunne allokere kostnader og beregnede inntekter. Disse 6 sifrene ligger alltid som de 6 første siffer i samtlige elementer i planstrukturen (Work Breakdown Structure, WBS) til project. Et project i SAP bærer all standard organisatorisk informasjon som brukes av påfølgende WBS- elementer. Det kan ikke brukes til å planlegge eller motta faktiske kostnader og inntekter, men bærer aggregerte verdier fra alle nedenforliggende WBS’er knyttet opp. Det er ett Profitcenter pr project, men det kan være flere project per Profitcenter. Customer Gyldige verdier Contract fullfills Frame-agreement divided divided Registreres i felt SAP, Project Definition og WBS, Scenarios Site / plant Safran, Sub project Product group fullfills deliveres Connected to PIMS, Project Simulates fullfills Project Divided into measured Cost-progress Eies av Risk Connected to Budget-group Opprettes i prosess Prosjektstyring, planlegging Broken down into Brukes i prosess Budsjettering, planlegging, timeføring, bokføring, accounted Sales order Phases Connected Variation order Connected to toEmployee-group aggregated Divided into WBS Connected to Location/ Sub-contractor Purchase order rapportering Connected Employee Disciplin Connected to Account aggregated to Account-group Master register SAP Planning progress divided Sentrale attributter Id, navn, type, IM-struktur, prosjektleder, fra-til POC types Revenue-group (Materials) dato, .......... Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 12. 12. Teknisk arkitektur Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 13. 13. Hvordan lukke gapet? Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 14. 14. Prosjekt – program• Prosjektledelse som fag• Forretningssiden involveres tungt• Partnerskap med leverandører• Ivareta kobling til helhet – program• Virksomhetsarkitekt vs løsningsarkitekt Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67
 15. 15. Takk for oppmerksomheten Bente Langerud Mortensen / 54°23´57´´S 3°24´15´´E bente.mortensen@bouvet.no Mob 916 36567 Bente Langerud Mortensen, bente.mortensen@bouvet.no, mob 91 63 65 67

×