Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Het nieuwe werken en tijdregistratie

1,009 views

Published on

GET klantendag 2012 - Presentatie die aantoont dat tijdregistratie hand in hand gaat met de filosofie achter 'Het Nieuwe Werken'

Published in: Technology
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Het nieuwe werken en tijdregistratie

  1. 1. Het Nieuwe Werken en Tijdsregistratie 1 + 1 = 3
  2. 2. > Potentiële besparing > Verandering in – Managementstijl – Organisatiestructuur & -cultuur – Ontwerp fysieke werkplekken Implicaties voor werkgever
  3. 3. > Flexibele werkindeling > Sociale en psychologische aandachtspunten – Zelfstandig werken – Zelfmotivatie – Sociaal contact ↘ – Moeilijke grens wanneer voldoende arbeidstijd Implicaties voor werknemer
  4. 4. = geïntegreerde automatisering van bedrijfsprocessen rond arbeidstijd ↘ kostenbesparend ↘ neutraal tegenover gelijk welke bedrijfscultuur Tijdsregistratie (TR) Het Nieuwe Werken (HNW) = plaats- en tijdsonafhankelijk uitvoeren van kantoorwerkzaamheden ↘ kostenbesparend ↘ meer werkcomfort voor medewerker dezelfdebestaansreden
  5. 5. > HNW = resultaatgerichte evaluatie ↘ TR ≠ instrument om te beoordelen > Prikklok = ‘big brother’ ↘ praktische noodzaak ↘ multifunctionele terminal ↘ TR ook mogelijk zonder prikklok (= afwezigheidsregistratie) HNW en TR – water en vuur?
  6. 6. > TR voor thuiswerkers? ↘ ‘virtuele klok’ op PC ↘ afwezigheidsregistratie > TR = controlefunctie ↘ allegorie van de hamer • onschuldig werktuig • wapen HNW en TR – water en vuur?
  7. 7. > Werkgever – invoeren van flexibele werktijden? > Medewerker – realisatie van objectieven vraagt meer tijd dan contracturen? Sleutelbegrip = vertrouwen • doordacht personeelsbeleid • heldere communicatie • consistente toepassing van het beleid ‘big brother’ & misverstanden vermijden
  8. 8. TR en HNW: 1 + 1 = 3 Rapportage – positieve bijdrage aan HNW Inzicht arbeids- productivi- teit Resultaat- gerichte afspraken

×