Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Paisatge nuria

1,204 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Paisatge nuria

 1. 1. Núria Capellas i Casabayó El paisatge i la seva diversitat
 2. 2. El paisatge és dinàmic <ul><li>El paisatge. </li></ul><ul><li>- És la vista que presenta un indret, no és estàtic, ja que les activitats humanes el van modificant. </li></ul><ul><li>- Els agents que produeixen els canvis són: </li></ul><ul><li>· L’activitat agrària. </li></ul><ul><li>· El procés urbanitzador. </li></ul><ul><li>· L’activitat industrial. </li></ul>
 3. 3. <ul><li>L’activitat agrària. </li></ul><ul><li>- L’agricultura i la ramaderia han estat els principals agents amb l'alternança del paisatge. </li></ul><ul><li>- Han substituït boscos per conreus i pastures. </li></ul><ul><li>(Persones conreant un camp). </li></ul>
 4. 4. <ul><li>El procés urbanitzador. </li></ul><ul><li>- Els nuclis de població cada vegada estan tenint més importància en el paisatge. </li></ul><ul><li>- Superant els límits del relleu. </li></ul><ul><li>(El litoral català amb grans </li></ul><ul><li>construccions i grans nuclis </li></ul><ul><li>de població). </li></ul>
 5. 5. <ul><li>L’activitat industrial. </li></ul><ul><li>- Explotacions de matèries primeres, per l’ús industrial. </li></ul><ul><li>- Infraestructures per a la producció o al transport d’energia. </li></ul><ul><li>- Equipaments industrials. </li></ul><ul><li>(Una zona industrial i la contaminació </li></ul><ul><li>que comporta). </li></ul>
 6. 6. Diversitat paisatgística de Catalunya <ul><li>Des de l’antiguitat hem anat transformant el medi segons les nostres necessitats. </li></ul><ul><li>- Per distingir uns paisatges d’uns altres s’empra el concepte una unitat de paisatge: és un sector del territori que mostra una combinació particular i es pot diferenciar a simple vista. </li></ul>
 7. 7. <ul><li>(Mapa d’unitats de paisatge de Catalunya, que expressa la diversitat que hi ha al nostre país). </li></ul>
 8. 8. <ul><li>Ha Catalunya en total hi ha 135 unitats de paisatges diferents i podem dir que encara hi ha una gran riquesa i diversitat. </li></ul><ul><li>Nosaltres ens situem a una unitat de paisatge anomenada, Plana del Vallès. </li></ul>Més informació sobre les unitats de paisatge de Catalunya.
 9. 9. <ul><li>Abans els canvis del paisatge es produïen d’una manera lenta, però actualment les modificacions es produeixen a un ritme vertiginós. </li></ul><ul><li>Amb aquests canvis es produeix una pèrdua de diversitat i de la qualitat del paisatge, generalment per l’acció del procés urbanitzador. </li></ul><ul><li>- Banalització del paisatge: és una forma d’anomenar aquest fenomen de pèrdua de la diversitat i de la identitat paisatgística. </li></ul>
 10. 10. La gestió dels paisatges de Catalunya <ul><li>La industrialització posa en perill la diversitat del paisatge a Europa. </li></ul><ul><li>L’any 2000, es fundà el Conveni Europeu del Paisatge, que consisteix en: </li></ul><ul><li>· en el benestar del ciutadà. </li></ul><ul><li>· la qualitat del patrimoni natural i cultural. </li></ul>
 11. 11. <ul><li>Llei del paisatge de Catalunya. </li></ul><ul><li>- Estableix el marc legal per a la protecció, gestió i millora del paisatge, i per assolir els seus objectius, ha promogut diverses iniciatives: </li></ul><ul><li>- Catàlegs de paisatge: són documents que indiquen l’estat, delimiten les unitats i n'estableixen els objectius de qualitat. </li></ul><ul><li>Diferents exemples: </li></ul>Catàlegs de paisatge de les terres de l’Ebre Catàlegs de paisatge de les comarques Gironines
 12. 12. Preguntes <ul><li>Què és una unitat de paisatge? </li></ul><ul><li>Què es va fundar amb la finalitat de frenar el procés de diversitat paisatgística a Europa? </li></ul>
 13. 13. <ul><li>Quins han estat els agents de canvi al nostre paisatge i explica'ls. </li></ul><ul><li>- L’activitat agrària: formada per l’agricultura i la ramaderia que han estat un dels principals agents modificadors del paisatge. (substituint boscos per conreus i pastures). </li></ul><ul><li>- El procés urbanitzador: els nuclis de població han estat un dels majors elements dominants del paisatge. (superant els obstacles que imposava el relleu). </li></ul><ul><li>- L’activitat industrial: Explotacions de matèries primeres, infraestructures per a la producció o al transport d’energia i equipaments industrials. </li></ul>
 14. 14. Webgrafia i Bibliografia <ul><li>http://gatopelao.org/images/pollution.jpg </li></ul><ul><li>http://www.catpaisatge.net/imatges/ilustracions_articles/135_paisatges.jpg </li></ul><ul><li>http://www.tv3.cat/multimedia/jpg/8/1/1294680675818.jpg </li></ul><ul><li>http://2.bp.blogspot.com/_tLPQ0I8J4do/SQhKqrQR8SI/AAAAAAAABQ0/DuPzxyX5JDU/s400/Benidorm21-25Ag_118.jpg </li></ul><ul><li>http://www10.gencat.net/gencat/AppJava/cat/actualitat/acordsdegovern/50308acords/lleidelpaisatge.jsp </li></ul><ul><li>Geografia, batxillerat. Barcanova; Joan M. Serra, Adolf Cucala, Jaume Busquets. </li></ul>
 15. 15. Fi.

×