Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pers 11/11/11

989 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Pers 11/11/11

 1. 1. N
 2. 2. G1000 Omdat democratie meer is dan alleen maar verkiezingen 1. Een aanvulling op het bestaande stelsel, geen aanval. 2. De G1000 koestert de representatieve democratie, net daarom organiseren we participatieve democratie. 3. Verkiezingen zijn de vaste maaltijden, burgerinspraak is het fruit tussendoor. 4. Geen antipolitiek, maar propolitiek. 4. Democratie is ook samenkomen en met elkaar overleggen. 5. Onze functie is consultatief, niet legislatief. We zijn raadgevend, niet wetgevend. 6. Resultaat: inhoud en procedure. 7. Een drietrapsraket.
 3. 3. Recrutering 1. telefonische rekrutering door GfK Significant 2. vier quota: geslacht, taal, leeftijd, provincie 3. bijrekrutering (10%) voor moeilijk bereikbare groepen (laaggeschoolden, kansarmen, etnische en culturele minderheden) via middenveldorganisaties 4. 1000 mensen hebben bevestigd, maar opkomst uit vrije wil
 4. 4. AgendaJuli- sep: Burgers leveren 5000 ideeën aan en prioritiseren elkaars voorstel: top 25.Okt: Top 25 wordt ter stemming voorgelegd aan burgers: top 3Nov: Top 3 wordt de agenda voor G1000 1. Sociale zekerheid expert: Bea Cantillon (UA) expert: Philippe Van Parijs (UCL) 2. Welvaart in tijden van financiële crisis expert: Koen Schoors (UG) expert: Eric De Keuleneer (ULB) 3. Immigratie expert: Marie-Claire Foblets (KUL) expert: Marco Martiniello (ULg) 4. Open sessie 100 tafels kiezen uit nummer 4 tot 14 van de Top 25.
 5. 5. Procedure
 6. 6. 11 november 2011: heel het land spreekt ! G-OFF: spontaan initiatief van burgers die er graag waren bij geweest  Waar?  Hoe? Via livestreaming uitleg experten volgen, vervolgens overleg  Aantal: van 5 tot meer dan 100 deelnemers per plek. G-HOME: online in debat met anderen over de themas van de G1000  Waar? Van thuis uit. Via Synthetron, online brainstorming tool  Hoe? Via livestreaming uitleg experten volgen, vervolgens overleg vanaf eigen pc.  Resultaten worden gescheiden opgenomen in het verslag van de G1000
 7. 7. Internationale monitors monitoren het proces van de G1000 en schrijven evaluatie-rapport Prof. dr. David Farrell (University College Dublin, Ireland) Specialist in the study of parties, elections, electoral systems and members of parliament. Dr. Julien Talpin (Université de Lille 2, France) Researches deliberative democracy, political socialisation and the transformations of representative government. Prof. Dr. Jean Tillie (Universiteit van Amsterdam, Nederland) Professor Electoral Policies and programme leader of the AISSR programme group ‘Challenges to Democratic Representation’. Ms. Ida Andersen (Danish Board of Technology, Denmark) The Danish Board of Technology is an independent council of the Danish government since 1986. The Danish Board of Technology has developed numerous methods for the purpose of involving citizens, including the so-called Citizens’ Hearing and the Consensus Conference. Dr. Clodagh Harris (University College Cork, Ireland) Dr Clodagh Harris researches deliberative democracy, active democratic citizenship and political participation. Prof. Dr. Richard Stilmann II (University of Colorado Denver, USA) Professor of Public Administration. Elected fellow in the National Academy of Public Administration. Cécile Le Clercq (European Commission) Ms. Le Clercq represents the ‘Citizens Policy’ Unit at the European Commission’s Communication DG. The unit’s Europe for Citizens programme’s main priorities include encouraging citizens to become actively involved in the process of European integration. Mr. Martin Wilhelm (Citizens for Europe, Germany) Director of Citizens for Europe, a Berlin-based, non-partisan, non-governmental and nonprofit organisation, established to empower citizens in the EU with more political participation opportunities, from local to European level.
 8. 8. G1000 : modus vivendi1. Middenveld:Diverse waarnemers uit het middenveld zullen (een deel van) de dag bijwonenals toeschouwer. 2. Pers: Journalisten zijn welkom om (een deel van) de dag bij te wonen, op voorwaarde dat beraadslaging niet gestoord wordt. Interviewers met deelnemers mogelijk tijdens pauzes en maaltijden. Foto, film en audio: geen probleem. 3. Politiek: De voorzitters van de zeven parlementen van België zullen de slotceremonie bijwonen (18h30-19h30)
 9. 9. Financiën G1000 – Market price 750.000 € Budget (juni 2011) 465.000 € “In kind & cost reduction” 150.000 € Budget forecast 317.000 € Transport, Catering, Hotels 76154 23% Logistiek 56767 18% Donations 289.000 € Communicatie 50000 16% Deficit (7 november 2011) 28.000 € Audio-visueel 50759 16% Recrutering 26000 8%Voorbereidings phase 110700 Facilities 21870 7%Dag van de Event 206550 DONATORS Algemene coordinatie 14500 5%Totaal 317250 3018 <500 € Online Process 14400 5% 26 >500 Financiële kosten 6800 2% 13 >5000 317250
 10. 10. Thema’s/thèmesHoe ontwikkelen we een duurzaam energiebeleid in dit land?Comment développer une politique énergétique durable dans ce pays ?Hoeveel bestuursniveaus heeft België nodig? Welke bevoegdheid en welke omvangdienen die te hebben?De combien de niveaux administratifs la Belgique a-t-elle besoin ? Quellescompétences et quelle envergure doivent-ils posséder ?Hoe kunnen we de democratie vernieuwen en verbreden?Comment renouveler et étendre la démocratie ?Hoe kunnen we het mobiliteitsvraagstuk duurzaam oplossen?Comment résoudre de façon durable la question de la mobilité ?Hoe moeten ons onderwijs en onze arbeidsmarkt zich tot elkaar verhouden?Quels doivent être les rapports entre notre enseignement et notre marché del’emploi?Hoe kan ons bestuur krachtiger en efficiënter worden?Comment notre gestion gouvernementale peut-elle gagner en force et enefficacité ?Hoe kunnen we kennis en creativiteit stimuleren als grondstof voor onzeeconomie?Comment stimuler les acquis du savoir et de la créativité en tant que matièrespremières de notre économie ?Hoe gaan we om met meertaligheid in dit land? Hoe belangrijk is het kennen enverwerven van andere landstalen?Comment voyons-nous le multilinguisme dans ce pays ? Quelle importanceaccordons-nous à la connaissance et à l’acquisition des autres languesnationales ?Moeten burgers kunnen stemmen op kandidaten uit een anderetaalgemeenschap? Zin en onzin van een federale kieskringLes citoyens doivent-ils pouvoir voter pour les candidats d’une autre communautélinguistique ? Sens et non-sens de la circonscription fédéraleWelke rol en toekomst zien we voor Brussel?Quel rôle et quel avenir envisageons-nous pour Bruxelles ?

×