Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hielspoor: hoe kom je er aan en hoe kom je er vanaf.

28,265 views

Published on

Hielspoor of beter gezegd fasciitis plantaris (overbelasting van de peesplaat onder je voet) is een veel voorkomende probleem. Één op de tien mensen krijgt er last van. Het is ook een zeer hardnekkige klacht. Wij zetten op een rij wat het is, hoe het ontstaan en wat je er aan kunt doen. Wil je meer informatie vraag dan één van onze fysiotherapeuten via onze website fysio24.com. Veel lees plezier!

Published in: Health & Medicine

Hielspoor: hoe kom je er aan en hoe kom je er vanaf.

 1. 1. door Janno BarlageDe belangrijkste informatieover hielspoorSPOORLOOS?
 2. 2. OverbelastingHielspoor komt door een overbelasting van depeesplaat onder je voet, de zogenaamde fasciaplantaris. Deze plaat is belangrijk voor je voetgewelfen als shockdemper.Door overbelasting vertoont de pees scheurtjes enwordt deze zwakker. En het gaat pijn doen. Inmedische termen heetdit een fasciitis plantaris.WAT IS HET?
 3. 3. DegeneratieDoor overbelasting ontstaan er kleine scheurtjes inde peesplaat. Normaal zou het lichaam hetgeblesseerde weefsel herstellen (en sterkermaken). Door onduidelijke redenen herstelt dit niet(voldoende) en ontstaan er steeds nieuwescheurtjes. Gevolg: het weefsel wordt steedszwakker en kwetsbaarder.
 4. 4. Is het een itis?De naam fasciitis plantaris komt van het idee dathet om een ontstekingsreactie gaat. Maar net alsbij een tenniselleboog of achillespeesklachten iser geen ontsteking maar een geleidelijke afbraakvan peesweefsel.HOE ONTSTAAT HET?
 5. 5. Deze factoren kunnen een rol spelenAGEKomt m.n. voortussen de 40-60jrDIKHoe zwaarderhoemeer risicoZwangerschapverhoogt kansMeer kans als jesuikerziekte hebtVoetafwijkingenzoals platvoeten ofeen holle voetBelastendeactiviteiten alsrennen ofspringenWerk waarbij jelang moet staanSchoeisel metweinig steun
 6. 6. De pijn is gelocaliseerd onder de hiel. Meestalvoel je een scherpe pijn als je uit je bed stapt ofals je opstaat na lang te hebben gezeten.Bij ernstiger klachten doet lopen ook pijn.Soms kun je de pijn opwekken door de grote teenomhoog te brengen.SYMPTOMENAU!
 7. 7. De klachten gaan bij 80% van allemensen vanzelf over (ongeacht wat jedoet). Bij de meesten duurt dit eenaantal maanden, maar het kan ookjaren duren…PROGNOSE
 8. 8. RUSTCORRIGEREN VANVOETAFWIJKINGHOE KOM IK ER VANAF?Tja…Er is geen consensus over wat echt helpt.Conservatief behandelen (dus niet prikken ofsnijden) lijkt de beste optie.Verder is het goed om verschillendeaanpakken naast elkaar te gebruiken. Debehandeling bestaat uit:GOEDESCHOENENOVERIGESTRETCHEN
 9. 9. rust ….Zodra je merkt dat je voetzool pijnlijkis tijdens belasting of gevoelig is als jeopstaat ‘s ochtend of na lang zitten,dan is het zaak om even rust tenemen. Dit betekent even nietintensief belasten zoals rennen ofspringen, lang staan of langeafstanden lopen.
 10. 10. Één van de belangrijkste onderdelen van debehandeling is het rekken van je achillespees en van depeesplaat zelf. De gedachte is dat een peesplaat-overbelasting veroorzaakt wordt door te kortespieren, vooral de kuiten en voetzool. Een te kortekuitspier zorgt namelijk voor veel rek op de peesplaat.RekinstructiesVolg het schema in de volgende dia’s om je peesplaatgoed te rekken. Hou de rek bij elke oefening 60seconden vast.Neem 10 tot 20 seconden rust en herhaal de oefeningnog twee keer.
 11. 11. Oefening 1Je hamstrings hebben een nauwe verbindingmet je kuitspieren. Rek de hamstrings als volgt:• Ga rechtop staan. Zet de hak van het terekken been voor je met de hak in de grond.• Hou je rug goed recht en buig dan rustigvanuit de heupen naar voren toe tot je lichterek voelt. Hou de rek 60 seconden vast.• Neem 10 tot 20 seconden rust en herhaal ditnog twee keer.
 12. 12. Oefening 2De volgende oefening is voor je langekuitspier.• Leun voorover tegen een muur, methet te rekken been naar achtergestrekt, en de ander gebogen onderhet lichaam, met de hak op degrond.• Oefen rek uit op de kuit van hetachterste been door het lichaam naarvoren te verplaatsen en de hak in degrond te duwen. Hou de rek 60seconden vast.• Neem 10 tot 20 seconden rust enherhaal dit nog twee keer.
 13. 13. Oefening 3Hier volgt een rekoefening voor dekorte kuitspier:• Leun tegen een muur met beidevoeten achter elkaar, waarbij hette rekken been voor staat.• Zak langzaam naar beneden. Derek wordt diep in de kuit van hetachterste been gevoeld.
 14. 14. Oefening 4Deze oefening rekt zowel jekuitspier als de peesplaat onderje voet.• Ga met je voorvoet op eentrap staan (hou wel eveneen leuning vast).• Laat je voeten langzaamzakken door je kuitspier teontspannen totdat je eenrek voelt onder je voet en inje kuit.
 15. 15. Oefening 5Rekken van de peesplaat: Ga zitten, en sla de terekken voet kruiselings over de knie van het anderebeen. Pak met je hand je grote teen en trek dezenaar achter totdat je een rek voelt onder je voet.Een andere manier om de peesplaatte rekken is door te hurken. De terekken voet plaats je achter. Je druktje tenen naar voren met het gewichtvan je lichaam totdat je rek voelt inje voetzool.
 16. 16. Corrigeren vanvoetafwijkingenPlatvoeten? Holvoeten? Steunzolen zijnbelangrijk om bij een voetafwijking de voetextra steun te geven. Dit wordt nogbelangrijker als je veel moet staan of lopen.Bij hoog belastende activiteiten als rennenen springen kan extra schokabsorptie(hielkussen) in de schoen verlichting gevenen peesplaatoverbelasting voorkomen.Het combineren van zooltjes en stretchen iseen goede manier om overbelasting van depeesplaat te verhelpen.
 17. 17. Het is belangrijk om overbelasting van depeesplaat te voorkomen. Dat begint met goedeschoenen. Schoenen die voldoende steunbieden en schokken absorberen. Dit is metname van groot belang als je gaat rennen ofandere sporten gaat doen.
 18. 18. MassageGa zitten en rol een golfbal onder devoetzool heen en weer, om zo devoetzool te masseren. Als dat te gevoeligis kan ook een zachtere bal gekozenworden zoals een tennisbal.WAT KAN NOG MEER HELPEN?IjsHet gebruik van ijs helpt bij acute pijn.Plaats je voet in een ijsbad of plaatseen koude gelpack tegen je voetzool(niet direct op je huid i.v.m.bevriezing). Je kunt dit een aantalkeer per dag doen, ongeveer 20 mingedurende 4 tot 7 dagen.
 19. 19. Last van een hielspoor?Toch liever een fysiotherapeutdirect live online spreken?Ga naar fysio24.comWij staan voor je klaar 24/7CONNECT YOUR HEALTH
 20. 20. • Anderson J, Stanek JJ. Effect of foot orthoses as treatment for plantar fasciitisor heel pain. Sport Rehabil. 2013 May;22(2):130-6.• Attar, S.M. Plantar Fasciitis: a review article. Suadi Journal of InternalMedicine. Volume 2 no. 1 1433 H - 2012.• Huisarts en Wetenschap, jaargang 2010, nummer 11:647-647• www.moveforwardpt.com• David JA et al. Injected corticosteroids for treating plantar heel pain in adults.Cochrane Database of systematic Reviews 2011, Issue 10• Jan D. Rompe et al. Plantar Fascia-Specific Stretching Versus Radial Shock-Wave Therapy as Initial Treatment of Plantar Fasciopathy. J Bone Joint SurgAm, 2010 Nov 03;92(15):2514-2522• Sportzorg.nl• http://www.patient.co.uk/health/plantar-fasciitis• http://www.webmd.com/fitness-exercise/plantar-fasciitis-directory• http://www.mayoclinic.com/health/plantar-fasciitis/DS00508• WikepediaRESOURCES

×