Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fütüristler Derneği 2011 Sunum

5,426 views

Published on

Fütüristler Derneği 2011 Sunum

Published in: Business

Fütüristler Derneği 2011 Sunum

 1. 1. Vizyonumuz; Geleceği şekillendirmekten sorumluyuz
 2. 2. Fütürizmin tanımı Tüm dünya ve ülkemizde daha iyi bir gelecek için birey, kurum ve toplumlara ilişkin olası, olanaklı ve tercih edilen gelecek senaryolarını gerçekleştirmek üzere atılması gereken adımları ilkeli ve bütünsel olarak inceleyen çalışmalar zinciridir
 3. 3. Fütürist yaklaşım <ul><ul><li>Geçmişten ders alır </li></ul></ul><ul><ul><li>Sürdürülebilirliği gözeterek senaryolar oluşturur </li></ul></ul><ul><ul><li>Zaman ufku on yıldan daha uzundur </li></ul></ul><ul><ul><li>Uzmanca, uzlaşmacı, uzak görülü stratejiler kurgular </li></ul></ul><ul><ul><li>Senaryoların gerçekleşmesi için gerekli adımları </li></ul></ul><ul><ul><li>Tanımlar, yöngörülerde bulunur </li></ul></ul>Geleceği tahmin etmeye değil anlamaya anlamlandırmaya, tarif etmeye çalışır !
 4. 4. Fütüristlerin hedefi Toplumun her kesiminde ilerici, yenilikçi vizyon geliştirmek olumlu gelecek beklentilerinde buluşmak Kişi ve kurumların doğru yol haritası oluşturmalarına yardımcı olmak Geleceğe katılmak, katlanmak değil; onu tasarlamak Geleceği şekillendirmenin anlamını ve katacağı değeri geniş kitlelerle paylaşmak Dünyanın örgütlenmesinde yer alarak, toplumu bu bilinç etrafında toplamanın önderlerinden olmak İnsanlıktan sorumlu olduğumuzu kabul etmek Çağdaşlık sözcüğünün bugünü yaşamakla sınırlı olmadığını göstermek ve açıklamak sorumluluğunu üstlenmek
 5. 5. <ul><li>2005 yılında, sosyal yaşamın ve iş yaşamının </li></ul><ul><li>gelecekte nasıl şekilleneceğine dair uzgörülerde bulunmak, </li></ul><ul><li>multidisipliner çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur </li></ul><ul><li>Sosyal ve pozitif bilimler açısından tüm disiplinlerin ve </li></ul><ul><li>teknolojinin insanlığı ne kadar ve nasıl etkileyeceği, nelerin değişeceği ve </li></ul><ul><li>dönüşeceğiyle ilgili görüşleri paylaşmak; iş yaşamını ve sosyal hayatı </li></ul><ul><li>iyileştirmeye yönelik yöntemler geliştirmek üzere faaliyetlerde bulunmaktadır. </li></ul><ul><li>Kurucu üyeleri (alfabetik sıra) ; </li></ul><ul><li>alphan manas, faruk eczacıbaşı, ışık biren, ibrahim kavrakoğlu, irfan sayar, </li></ul><ul><li>jan nahum, oguz manas, rıfat sağlam, ufuk emekli, uğur yüce ve yurtsan </li></ul><ul><li>atakan’dan oluşmaktadır. </li></ul><ul><li>Mayıs 2010 itibariyle Yönetim Kurulu: Ufuk Tarhan (Başkan), </li></ul><ul><li>Murat Şahin (Başkan Yardımcısı), Dr. Mustafa Aykut (Genel Sekreter), </li></ul><ul><li>Dr. Alper Alsan (Sayman), </li></ul><ul><li>Betül Onat, Cem Tarık Yüksel, Çiğdem Ertem, Zafer Parlar, Zehra Öney </li></ul><ul><li>Fütüristler Derneği bünyesinde başkanlığını Yeditepe Üniversitesi öğrencisi Yücel Demirtaş’ın yaptığı, Gençlik Komitesi de bulunmaktadır. </li></ul>Fütüristler derneği hakkında
 6. 6. <ul><li>Gelecek farkındalığı yaratmak, yaymak </li></ul><ul><li>Gelecek ve başarı algısını değiştirerek </li></ul><ul><li>bilgiyi yeniden anlamlandırmaya çalışmak </li></ul><ul><li>İnsanlara ve çevreye saygılı </li></ul><ul><li>yeni ve yararlı gelecek </li></ul><ul><li>senaryoları tasarlayarak </li></ul><ul><li>olumlu gelecek beklentilerini </li></ul><ul><li>gerçekleştirmek için </li></ul><ul><li>k işi ve kurumlara sürdürülebilir, uygulanabilir </li></ul><ul><li>stratejik planlar yapma refleksi kazandırmak bunlar için bilgiler, network, teknikler paylaşmak... </li></ul>Fütüristler Derneği’nin yapmak istedikleri
 7. 7. <ul><li>Yatırımcı, iş sahibi ve girişimcilere; işleri </li></ul><ul><li>Çalışanlara; kariyer ve yaşam gelişimleri </li></ul><ul><li>Ebeveynlere; çocuklarının yarınları </li></ul><ul><li>Eğitmenlere; öğretecekleri </li></ul><ul><li>Öğrencilere; eğitimleri ve meslek seçimleri </li></ul><ul><li>Buluşçulara; projelerini hayata geçirmeleri ve yatırımcı bulmak </li></ul><ul><li>Birey, kurum ve kitlelere; daha iyi bir gelecek </li></ul><ul><li>İçin; </li></ul><ul><li>‘’ Kullanılabilir, nitelikli, etkin ’’ </li></ul><ul><li>Bilgi, ortam, insan gücü, kaynak ve paylaşım </li></ul><ul><li>platformu olmak </li></ul>Fütüristler Derneği’nin amacı
 8. 8. Kimler fütürist olabilir, nasıl? Herkes “ fütürist ” olabilir “ Fütürist ” olmak için “ en iyi gelecek fotoğrafı ’’ yla başla “ Uzgörü ile senaryo ” larını geliştir “ tercih ettiğin ” “ sürdürebileceğin ” şekilde ‘’ stratejik ’’ olarak “ planla ” ve “ uygula ”
 9. 9. <ul><li>Dünya’da fütüristler </li></ul><ul><li>www.wfs.org </li></ul><ul><li>Türkiye’de fütüristler </li></ul><ul><li>www.futurizm.org </li></ul> Fütüristler örgütlü müdür?
 10. 10. Fütüristler Derneği Ankara Şubesi 16 Nisan 2011 de Kamuoyuna tanıtımı yapıldı, Kazım Erbay başkanlığında çalışmalarına başladı. Fütüristler Derneği’nin merkezde başlattığı faaliyetlerini Ankara’da da gerçekleştirecek Kamu, devlet kurum, kuruluş ve projeleri ile iş-güç birliği yapacak. Derneğin etki alanı ve bilinirliğini artıracak Okul ve şirket kulüpleri kuracak
 11. 11. <ul><li>Türkiye’de fütüristler www.futurizm.org </li></ul>Türkiye’de Fütüristler Web sitemize üye olanlar; 1.500 kişi Nisan 2011 itibariyle Üye sayısı ve dağılımı   Ankara 2006 2007 2008 2009 2010   Toplam Üye   31 34 48 97 241 404   Kadın 5     17 89 139 0,34 Erkek   26     80 152 265 0,66 Öğrenci         58 110 0,27 Kurumsal Katkı         7 8   Arzum, Mobilera, IBM, Intel, Nike, Turkcell, Özel Sezin Okulu, Inventram              
 12. 12. Etkinlik ve projeler Amacı: fütürizme dikkat çekmek, yenilikçi projeleri, ürünleri, firmaları kitlelere tanıtmak vizyon açılımı, fikir sıçraması sağlamak Hedef kitlesi: 1.000+ yatırımcı, iş insanı, girişimci, genç, kurum, buluşçu Paydaşa faydası : yarın da var olacağının, gelecekten sorumlu olduğunun iletişimini kurmak, yeni ürün ve fikirlerini sergileyip, sunarak marka değer algısını yükseltmek Jacque Fresco İlk zirve konuşmacısı
 13. 14. fütüristler zirvesi’ne 1.200 kişi katıldı yatırımcı, iş sahibi, girişimciler % 40 gençler, öğrenciler % 30 çalışanlar, profesyoneller % 20 akademisyenler % 10
 14. 15. jacque fresco verne wheelwright dr. serdar savaş yelda karataş ufuk tarhan alphan manas prof. deniz ülke arıboğan enver yücel akın öngör cem tarık yüksel
 15. 16. Jacque fresco verne wheelwright
 16. 17. ufuk tarhan alphan manas prof. deniz ülke arıboğan enver yücel
 17. 18. cem tarık yüksel akın öngör dr serdar savaş yelda karataş
 18. 19. Etkinlik ve Projeler Fütürizm Okulu İlk okul 2009 gerçekleştirildi. Yedişer haftalık on dört haftalık programla 2010’da Bilgi Üniversitesi’nde devam ediyor Konuşmacılar; Ali Türker(Sentim), Dr. Alper alsan (Siemens), Alphan Manas (Brightwell), Cem Tarık Yüksel (Unilever), Dr. Cenk Tezcan (Danışman), Eray Yüksek (IBM), Nuri Çankaya (Siemens), Dr. Serdar savaş (Genar), Tunç Yorulmaz (Ericsson), Ufuk Tarhan (M-GEN), Volkan Öztürk (Brightwell), Yasemin Sungur (Gelişim Enst.), Yılmaz Argüden (ARGE), Zafer Parlar (Istventures), Zehra Öney (Mobilera)
 19. 20. Future talks Future Talks – yılda 5-10 kez yapılan 2 saatlik seminerler İlki 2009’da yapıldı. Konu: ‘’Geleceğin Meslekleri, İş Modelleri’’ idi. 2010’da çeşitli üniversitelerde 6, 2011 de 15 future-talks gerçekleştirildi Konuları; Geleceğin Meslekleri Ve İş Alanları - Sağlık Teknolojilerinde Gelecek idi Millenium prize Llise çağındaki gençlerin katıldığı, Meksika’da gerçekleştirilen uluslararası Millenium Prize Senaryo Yarışması’nın Türkiye uyarlaması ilk fütürist lise Özel Sezin Okulları ile 3 yıldır gerçekleştiriliyor. Bu yılın derece alan okulları; Darüşşafaka eğitim kurumları, Özel Eyüpoğlu Koleji, Özel Sezin Lisesi Etkinlik ve Projeler
 20. 21. Futurist Shuffle Fütüristlerin, yönetim kurulunun, derneğe üye olmak isteyenlerin, daha iyi bir gelecek isteyen herkesin, bilgi, buluş ve deneyimlerini paylaşabilecekleri, yeni fütüristler kazanmak amaçlı buluşma- kaynaşma-paylaşma-arttırma amaçlı toplantılardır. Üç-dört ayda bir yapılır. Nisan 2011’e kadar 5 kez ve Microsoft sponsorluğunda gerçekleştirilmiştir. Etkinlik ve Projeler
 21. 22. ufuk tarhan dr. alper alsan Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan
 22. 23. cem tarık yüksel zafer parlar sohail inayetullah, msutafa aykut, ufuk tarhan
 23. 24. volkan öztürk zafer babür zehra öney zafer babür Fütürist Shuffle 5
 24. 25. mehmet nuri cankaya İlk okuldan 87 fütürist sertifika aldı
 25. 26. State of the Future Millenium Project; dünyanın çeşitli yerlerinden 2.500 den fazla uzman, akademisyen, fütürist, iş insanı, liderin katılımı ile sürdürülen bir çalışmadır. Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmektedir. Türkiye uzantısı Fütüristler Derneğidir. Grup her yıl ‘’State of the Future’’ araştırması yapar ve raporlar.  Fütürizm Düşünce Grubu 30’a yakın iş insanı, akademisyen, sanatçı, siyasetçi, bürokrat ile Türiye için ‘’Gelecek Raporu’’ hazırlamak üzere, TÜSİAD – Fütüristler Derneği işbirliğinde kurulmuş bir think-thank çalışma komitesidir. İlk raporunu 2012 başında yayınlanmak üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Etkinlik ve Projeler
 26. 27. Üniversite, Lise ve Şirketlerde Fütürizm Kulüpleri Bahçeşehir, Bilkent, Ege, İzmir Ekonomi, Kadir Has, Okan, Selçuk, TOBB, Yeditepe Üniversitelerinde - Özel Sezin Lisesinde – Bursa Yeşim Tekstil A.Ş. De Fütürizm Kulüpleri var. 15 Civarında üniversitede Kurulum çalışmaları devam ediyor. Eskişehir Anadolu ve ODTÜ çok yakında… Future Tips & Bültenler Araştırma, öneri, rapor vb. tavsiyelerinin olduğu aylık e-posta listesi. Etkinlik ve Projeler
 27. 28. ‘ ’ Geleceği Blogger-Sanal Ticaret yapan anneler kurtaracak ‘’sloganıyla M-GEN tasarladı, Fütüristler Derneği işbirliği ile Intel Sponsorluğu ve MEB himayesinde yeniçağın atılım projelerinden biri olarak 10 Mart 2011 de kamu oyuna MEB Bakanı tarafından resmen duyurusu yapıldı. Etkinlik ve Projeler
 28. 29. The Futurist 1967 den bu yana yayınlanmaktadır Dünyada 30.000 okuyucusu olan, İki ayda bir çıkan dergi Mayıs-Haziran 2010 da Türkçe olarak Türkiye’de yayına başladı. 6 sayı ile ilk yılı tamamladı… Elektronik versiyon da eklenerek devam Abone olun, destekleyin ! Yayın
 29. 30. Web Sitemiz www.futurizm.org Sosyal Medya sayfalarımız
 30. 31. Sosyal, Proje Paydaşlarımız
 31. 32. Sponsor ve Paydaşlarımız
 32. 33. <ul><li>Gelecekle geleceklerin belirleyicisi olun </li></ul><ul><li>Yeni pazarlar açın </li></ul><ul><li>Açtığınız pazarların alıcı kitlesini yarat ın </li></ul><ul><li>Potansiyel müşterilerinizle </li></ul><ul><li>Yeni konu ve kanallarda iletişim kurun </li></ul><ul><li>Ürün, hizmet, çeşitliliği yara tın </li></ul><ul><li>İnovatif iş, ürün, hizmet, fikir </li></ul><ul><li>Ve fırsatlara erişin </li></ul><ul><li>Yeniliklere ilk ulaşan olun </li></ul><ul><li>İzleyen ve izlenen olun. Sadece takipçi değil… </li></ul>Bize katılın!
 33. 34. <ul><li>Olumlu geleceği </li></ul><ul><li>birlikte şekillendirelim! </li></ul>Bize katılın!

×