Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

[Quality Meetup #19] Magdalena Drechsler-Nowak - Tester w pułapce myślenia

333 views

Published on

Efekt potwierdzenia. Samospełniająca się przepowiednia. Iluzja grupowania. Paradoks hazardzisty… i dziesiątki innych, które próżno wymieniać. Homo Sapiens, jako gatunek, choć tak doskonale wierzący w ideały, jest doskonale nieidealny. Błędy (skrzywienia) poznawcze sprawiają, że ufamy sobie bardziej, niż powinniśmy.

Omawiając błędy poznawcze, przytrafiające się w codziennej pracy, Magda starała się przekonać nas do tego, co i tak podejrzewamy — że za błędy możemy odpowiadać tylko przed sobą.

Published in: Software
 • D0WNL0AD FULL ▶ ▶ ▶ ▶ http://1url.pw/zsFkY ◀ ◀ ◀ ◀
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

[Quality Meetup #19] Magdalena Drechsler-Nowak - Tester w pułapce myślenia

 1. 1. Tester w pułapce myślenia
 2. 2. Kim jestem? Zwycięzcą :D
 3. 3. Kim jestem? Zwycięzcą :D
 4. 4. Kim jestem? Zwycięzcą :D
 5. 5. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 6. 6. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 7. 7. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 8. 8. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 9. 9. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 10. 10. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 11. 11. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 12. 12. *Złudzenie Ponza (Ponzo illusion)
 13. 13. *Szachownica Adelsona (Adelson's checker shadow illusion)
 14. 14. *Szachownica Adelsona (Adelson's checker shadow illusion)
 15. 15. *Szachownica Adelsona (Adelson's checker shadow illusion)
 16. 16. Metafora „iluzji” poznawczych
 17. 17. Błędy* poznawcze Systematyczne odchylenia od optymalnego wnioskowania. *Skrzywienia -cognitive biases-
 18. 18. Błędy* poznawcze Systematyczne odchylenia od optymalnego wnioskowania. *Skrzywienia -cognitive biases-
 19. 19. - ograniczone zasoby poznawcze - brak czasu i motywacji - pragnienie dobrego samopoczucia Dlaczego?
 20. 20. Efekt potwierdzenia
 Efekt zakotwiczenia
 Heurystyka reprezentatywności
 Heurystyka dostępności Efekt framingu
 Ślepota pozauwagowa
 Efekt halo
 Efekt ślepej plamki Co dzisiaj?
 21. 21. Efekt potwierdzenia - confirmation effect - Tendencja do preferowania informacji, które potwierdzają wcześniejsze oczekiwania i hipotezy. Powoduje błędy w poszukiwaniu, interpretacji i zapamiętywaniu informacji.
 22. 22. 2 - 4 - 6 Badanie Petera Wasona Na jakiej zasadzie został stworzony ciąg cyfr:
 23. 23. 2 - 4 - 6 …dowolna sekwencja trzech kolejnych liczb rosnących Badanie Petera Wasona Na jakiej zasadzie został stworzony ciąg cyfr:
 24. 24. 2 - 4 - 6 …dowolna sekwencja trzech kolejnych liczb rosnących Badanie Petera Wasona Na jakiej zasadzie został stworzony ciąg cyfr:
 25. 25. „Inteligentni ludzie wierzą w dziwne rzeczy, ponieważ potrafią inteligentnie bronić swoich przekonań, które uzyskali w mało inteligentny sposób”. Michael Shermer
 26. 26. - tendencja do testowania z użyciem tych samych ścieżek i danych - preferowanie happy-pathów - skupienie uwagi na już znanych błędach Wpływ na jakość
 27. 27. Efekt zakotwiczenia* - anchoring effect - Metoda wnioskowania polegająca na zakotwiczeniu na jakiejś informacji, a następnie dostosowaniu się do niej w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie lub wydania sądu. * Heurystyka zakotwiczenia i dostosowania
 28. 28. Czy byłbyś skłonny przekazać coroczny datek na ochronę 50 000 ptaków morskich […] ? Badanie Jacowitz/Kahnemann - Grupa kontrolna (brak kotwicy)
 - Grupa 1 (niska kotwica): czy byłbyś skłonny przekazać 5$?
 - Grupa 2 (wysoka kotwica): czy byłbyś skłonny przekazać 400$?
 29. 29. 20 143 64 BEZ KOTWICY KOTWICA WYSOKA (400) KOTWICA NISKA (5) Ile byłbyś skłonny przekazać?
 30. 30. 20 143 64 BEZ KOTWICY KOTWICA WYSOKA (400) KOTWICA NISKA (5) Ile byłbyś skłonny przekazać?
 31. 31. Oszacuj wynik działania: Badanie Tversky/Kahnemann
 32. 32. 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 Oszacuj wynik działania: Badanie Tversky/Kahnemann
 33. 33. 8 * 7 * 6 * 5 * 4 * 3 * 2 * 1 1 * 2 * 3 * 4 * 5 * 6 * 7 * 8 Oszacuj wynik działania: Badanie Tversky/Kahnemann
 34. 34. rosnąca: 512
 35. 35. rosnąca: 512 malejąca: 2250
 36. 36. rosnąca: 512 malejąca: 2250 prawdziwa wartość: 40320
 37. 37. rosnąca: 512 malejąca: 2250 prawdziwa wartość: 40320
 38. 38. - ogólny wpływ na negocjacje - wpływ na estymacje - zakotwiczenie na metrykach Wpływ na jakość
 39. 39. „Należy zrobić scenę i albo wyjść, trzaskając drzwiami, albo zagrozić, że za chwilę tak właśnie zrobimy” Daniel Kahneman
 40. 40. „Należy zrobić scenę i albo wyjść, trzaskając drzwiami, albo zagrozić, że za chwilę tak właśnie zrobimy” Daniel Kahneman
 41. 41. Heurystyka
 42. 42. Heurystyka Prosta procedura pozwalająca udzielić adekwatnych, choć niedoskonałych odpowiedzi na trudne pytania.
 43. 43. Heurystyka Prosta procedura pozwalająca udzielić adekwatnych, choć niedoskonałych odpowiedzi na trudne pytania.
 44. 44. Heurystyka dostępności - availability heuristic -
 45. 45. Heurystyka dostępności - availability heuristic - Pytanie zastępcze: jak łatwo przychodzą ci do głowy typowe przykłady?
 46. 46. Jakich słów angielskich jest więcej? Z literą „K”* na początku czy na trzecim miejscu?  Badanie Tversky/Kahnemann * badani podzieleni na 5 grup otrzymali jedną z 5 liter: K, L, N, R lub B
 47. 47. Heurystyka reprezentatywności* - representativeness heuristic- *Zgodności ze stereotypem
 48. 48. Heurystyka reprezentatywności* - representativeness heuristic- Pytanie zastępcze: Jak podobna jest osoba/rzecz do przykładu typowego? *Zgodności ze stereotypem
 49. 49. John jest 30-letnim, żonatym mężczyzną z 2 dzieci. Działa w lokalnych organizacjach politycznych. Jego hobby to kolekcjonowanie książkowych "białych kruków". Jest elokwentny, przekonujący i nastawiony rywalizacyjnie. Jakie jest prawdopodobieństwo, że John jest raczej prawnikiem, niż inżynierem?  Badanie Tversky/Kahnemann
 50. 50. Według badanych 50-80%
 51. 51. Według badanych Według prawdziwych statystyk 50-80%
 52. 52. Według badanych Według prawdziwych statystyk 50-80% 30%
 53. 53. Według badanych Według prawdziwych statystyk 50-80% 30%
 54. 54. - tendencja do wyszukiwania znanych i pomijania nieoczywistych błędów
 - wpływ na szacowanie poziomu jakości Wpływ na jakość
 55. 55. Efekt framingu* - framing effect - * ram interpretacyjnych, sformułowania Tendencja do postrzegania sytuacji decyzyjnej w kategoriach zysku bądź straty i w zależności od tego przyjmującej działania ryzykowne lub awersyjne w stosunku do ryzyka.
 56. 56. Czy wykonałbyś zabieg jeśli… A. W okresie jednego miesiąca przeżywalność 
 wynosi 90%
 B. W pierwszym miesiącu notuje się umieralność 
 na poziomie 10% Badanie Tversky/Sox/Pauker/McNeil
 57. 57. A B
 58. 58. 16% 84% TAK NIE A B
 59. 59. 16% 84% TAK NIE 50% 50% A B
 60. 60. - wpływ na decyzję osoby otrzymującej komunikat, np. O błędzie - priorytetyzacja zadań Wpływ na jakość
 61. 61. A. Istnieje 10% ryzyko, że funkcjonalność nie zadziała
 B. Funkcjonalność zadziała z pewnością wynoszącą 90%
 62. 62. - inattentional blindness - Ślepota pozauwagowa
 63. 63. - inattentional blindness - Ślepota pozauwagowa
 64. 64. Efekt halo* - halo effect - * efekt aureoli Tendencja do automatycznego, pozytywnego lub negatywnego, przypisywania cech osobowościowych na podstawie pierwszego wrażenia.
 65. 65. - wpływ na estymacje, negocjacje, podejmowanie decyzji np. względem wykorzystywanych technologii - dokładność w testowaniu Wpływ na jakość
 66. 66. - przed spotkaniem spisać swoje stanowisko na kartce - korzystać z porad niezależnych osób
 67. 67. - przed spotkaniem spisać swoje stanowisko na kartce - korzystać z porad niezależnych osób
 68. 68. Efekt ślepej plamki - blind-spot bias - Nieumiejętność rozpoznania własnych błędów poznawczych.
 69. 69. Błądzą wszyscy! (ale nie ja)
 70. 70. Power of BookBook® Kahneman D. : „Pułapki Myślenia”
 Ariely D.: „Szczera prawda o nieuczciwości”
 Ariely D.: „Potęga irracjonalności"
 Tavris C.: Elliot A.: „Błądzą wszyscy (ale nie ja)”
 Taleb N.: „Czarny Łabędź”
 Charbis C., Simons D., „The invisible gorilla”
 71. 71. Co więcej? - Wpisz „Invisible Gorilla” na YT - wystąpienia Daniela Kahnemana, Dana Ariely’a na TEDx - https://youarenotsosmart.com/
 72. 72. Dziękuję za uwagę

×