Om att hitta vägenOm man går i skogen hittar man rätt snabbt stigar som     Det är obruten mark och nya stigar. Det är...
Välkommen tillNetPort Karlshamn och                    är att skapa förutsättningar för långsiktig til...
När Mötesplatsarbetet inleddes för sju år sedan var detallra viktigast att skapa en nationell struktur, en ge-menskap och ...
FUTURE POSITION X                     · Till detta kommer ett 30-tal SME som arbetar med       ...
NORDIC GAME                          lan spelutvecklare och spelare.              ...
etablerande av eLBeS genom att använda spel- och un-    nyfikna på att få se vad framtiden har att bjuda. Vilkaderhålln...
SESSION ONE                         ”Det borde finnas en tjänst där du kan se vilka som kan   ...
”Det borde finnas en tjänst där du kan se vilka som kan    ”Ett personligt GIS, ett eget positioneringsmoln, därfölja ...
SESSION TWO                         mycket smarta gamla cash-kortet i telefonen redan. När    ...
”Jag vill ha RFID i postlådan så jag kan kolla på nätetvad jag har fått för post. Jag vill ha det för att se den postjag i...
SESSION THREEPer-Ola Clemedtson på NetPort.Karlshamn AB tog ossvidare. Han är projektledare för Arena, ett nationelltproje...
förfinas inte och därför blir den inte så värdefull. Som   Tänk en långtradare som hamnar i en återvändsgränd.”trafikka...
SESSION FOUR                          gladare och då får deras kroppar större förmåga att    ...
Miljö- mode, Jump-mode, Slow-mode, War-mode ochså vidare. ’Varför hoppar Bent på kontoret idag? Aha,han är i Jump Mode!’””...
FUTURE WORKSHOP                       geo-data fritt. Det blev en katalysator för det svenska   ...
”Digitaliseringen av de stora vårdsystemen var en viktiggrej, att vi fick internationell standard på patient-journaler. Hä...
DELTAGARNA   JONAS LINDKVIST       PATRIK OTTOSSON     FRODE THORSÉN   Jonas Lindkvist Design   ESRI-GROU...
HELENA COLLIN       PHILIP STANKOVSKI      ROLAND NORGRENNetPort.Karlshamn AB    Öresund IT        ...
LARS PALM           STEN SELANDER     JOHAN SALOFPX              Nordic Game      Do-Fil...
MATTIAS LINDSJÖ       ALEXANDER EKVALLFivestarday AB       Fabrication Gamesmattias.lindsjo@gmail.com  alexa...
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Point2point
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Point2point

1,018 views

Published on

Den 25-26 februari 2010 samlades Sveriges positioneringselit i Karlshamn för att samtala om möjligheter och snårigheter med tillämpningar av positioneringsteknik inom vitt skilda tillämpningsområden som logistiklösningar och nearfield communications, locasion based games, grävmaskinsstyrning, mobila applikationer och Facebook-applikationer.

Avsikten var att skapa ett gränsöverskridande möte mellan forskning och företag, mellan teori och praktik och vad kunde då vara bättre än att samla människor som är bra på att förstå kartan.

Målet var att hitta konkreta saker och projekt att göra tillsammans och att hjälpas åt att skapa uppmärksamhet, möjligheter och affärsutveckling inom positioneringsområdet.

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,018
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Point2point

 1. 1. Om att hitta vägenOm man går i skogen hittar man rätt snabbt stigar som Det är obruten mark och nya stigar. Det är dags att sättaingen har gått. Det kan vara rådjur som trampat upp en spaden i jorden för att se om det går att odla något ellerliten väg som man kan följa eller kanske naturliga sänkor om vi till och med hittar guld.som bildar en stig som verkar vettig att gå. Varmt välkomna till Karlshamn och det första steget påSpårare och stigfinnare har haft en stor betydelse för otrampade stigar!mänskligheten genom historien.I den digitala världen består stigfinnarna av entreprenör- Helena Collin Lars Andersener, programmerare och systemvetare som hittat proto- Projektledare Projektledarekoll, tekniker och nätverkslösningar som gett oss andra NetPort Karlshamn eLBesverktyg och vägar för att leda oss dit vi är idag. Sten Selander Johan P. BångMen skogen är till stora delar outforskad. Det finns fort- Utvecklingschef VDfarande goda möjligheter att skjuta pilarna långt in i bus- Nordic Game Program Future Position Xkarna för att sen försöka finna dem på en ny plats där viinte varit förut.Så är det med det här området; positionering, navigeringoch tjänster som baserar sig på geografisk information.
 2. 2. Välkommen tillNetPort Karlshamn och är att skapa förutsättningar för långsiktig tillväxt, där nya företag med verksamhet inom fokusområdena kan etableras.NetPort Science ParkUpplevelseindustrin är växande och ny. För att stärka en I Karlshamn byggs det idag för fullt. Inte bara en nyframtida utveckling för samhälle och näringsliv har KK- högskola, utan också starka nätverk, både nationellt ochstiftelsen tagit flera initiativ riktade mot upplevelsein- internationellt. NetPort Science Park är idag en saligdustrin. Flera Mötesplatser skapades under 2003. Net- blandning av företag inom IT, media, rörlig bild ochPort Karlshamn var en av dem, med fokus på datorspel. ljud och datorspelsutveckling, akademiker, studenter, politiker, tjänstemän, spelinkubatorn, vår gourmetres-NetPort är en Triple helix-organisation, som genom taurang, konferenser, seminarier, bolagsstämmor, kurser,samverkan mellan näringsliv, högskola och offentlig produktioner, forskningsprojekt och besökare från närverksamhet, bidrar till en hållbar ekonomisk tillväxt och och fjärran.samhällelig utveckling. NetPort Science Park är en viktig nod och börjar bli, omVår vision är att vara ett internationellt erkänt Innova- inte det största, så ett av de mest aktiva, dynamiska ochtionssystem inom Nya medier, Digitala upplevelser och pragmatiska. Det byggs ett livskraftigt ekosystem för in-Intelligent logistik/Intelligenta transportsystem. Målet teraktiva media, rörlig bild och datorspel. Väl förankrat i det regionala rotsystemet.
 3. 3. När Mötesplatsarbetet inleddes för sju år sedan var detallra viktigast att skapa en nationell struktur, en ge-menskap och en förståelse för hur datorspelbranschensåg ut som helhet, att utan prestige knyta ihop noderna.Så skedde. Det ledde bland annat fram till Spelplan,som idag organiserar de största spelföretagen i Sverige,det ledde till framgångsrika konferenser och succéartadeexportsatsningar och det ledde till initierade artiklar pånäringslivssidorna i våra dagstidningar och det har letttill ett antal projekt och förstudier som ligger till grundför det fortsatta arbetet och de framtida strategierna.NetPort Karlshamn fyller en viktig roll i sin dagligagärning som en aktör som arbetar med utbildningar,forskning, kulturella yttringar och med företagen på in-ternationell, nationell, regional och lokal nivå. NetPortKarlshamn är en kontaktyta, en katalysator och en han-dlingskraftig aktör som kan se till att produktiva mötenmellan forskning, utbildning, näring och kultur kom-mer till stånd och att det händer saker.
 4. 4. FUTURE POSITION X · Till detta kommer ett 30-tal SME som arbetar med tjänste- och produktutveckling samt ytterligare ca 180FPX är Europas ledande kluster inom området; IT- och tjänsteföretag i regionen som berörs av och deltarGeografisk Informationsteknik (GIT) och sysselsät- i klusterutvecklingsprocesserna.ter idag över 26 000 människor, med en omsättningpå över 43 miljarder kronor. Vi är en oberoende arena · Gävle kommun, länsstyrelsen samt andra offentliga ak-för demonstration, utveckling och marknadsföring av törers långa erfarenhet och framgångsrika implementer-GIT tjänster och kunskap. Vi erbjuder våra medlemmar ing av olika GIS-tjänster i sin verksamhet.produkt- och tjänsteutveckling, marknad, know-howoch forskning inom GIT-områdetFPX har representationskontor i Oslo, Helsingfors, Tal-linn, Beijing, Zuh Hai och Berlin.Några byggstenar i vår roll att vara en nationell nodinom vårt område:· Lantmäteriet och Metria som har sina huvudkontor iGävle.· Forskningen vid Sveriges enda GIS forskningsinstitutoch geomatik-utbildningarna vid Högskolan i Gävle.
 5. 5. NORDIC GAME lan spelutvecklare och spelare. Deltagande i de största speleventen i världen, så somNär vi startade Nordic Game Program 2004 så visste vi Game Developers Conference i San Fransisco, E3 iinte vad vi gav oss in på. Los Angeles och Game Connection.Men så här i backspegeln blev det ganska bra. Vi har Nordic Game finansieras av Nordiska Ministerrådet ochstöttat massor med företag till bättre affärer. Vi har givit Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige är repre-pengar till talangfulla spelutvecklare med grymma spel- senterade i Nordic Game.koncept och vi har sett till att en mängd människor har ELBESträffats och utbytt kunskaper, erfarenheter och e-postadresser. European Location-Based Entertainment Summit(eLBes)Den nordiska datorspelsindustrin är idag den sjätte är en mötesplats för näringslivet och akademin där aktu-största i världen. De nordiska datorspelutvecklarna be- ella frågor om location-based entertainment diskuteras.traktas idag som bland de världsledande och har byggt eLBes genomförs för tredje gången i Malmö i april i år iupp en nät-baserad industri, som är tio i topp om man samband med Nordic Game.ser till storlek och försäljning. Location based games har sedan början av 2000-talet fått mycket uppmärksamhet. Men inte så många spelBland de aktiviteter som Nordic Game Program idag ge- har tagit sig in på spelmarknaden och ännu färre kannomför kan nämnas; visa på ett framgångsrikt track-record. De flesta spelStöd till spelutvecklare och skapande av en digital platt- har producerats som delar av PR-kampanjer och ingetform för distribution av spel för att korta avståndet mel- spel har riktigt stått för sig själv. Vi vill lyfta frågan om
 6. 6. etablerande av eLBeS genom att använda spel- och un- nyfikna på att få se vad framtiden har att bjuda. Vilkaderhållningstjänster. Hur kan vi göra Location Based nya affärsmöjligheter och samarbeten kan vi finna om viGames framgångsrika? Hur kan spelindustrin dra nytta sätter samman människor med intresse för positioneringav och utveckla nya spel för de nya mobiltelefonsgenera- i alla dess former?tionerna? Kan den bredare ITS-industrin dra nytta av de Vi ser att inom området positionering finns det mångagenombrott som forskning och spelutvecklare skapat de intressanta möjligheter till nya idéer, utveckling och isenaste åren? slutändan business. Allt från vårt dagliga sätt att vilja visaKommer slutanvändaren att uppskatta den här typen av vår position till hur allt mer avancerade tjänster integre-produkter? ras i våra mobiler, spel och allt annat vi omger oss av,Genom att föra samman forskarna och näringslivet för leder till att positionering blir en naturlig del i våra liv.samtal och diskussioner vill vi skapa ljus och fokus påunderhållning och spel inom Location Based teknolo- I snart 10 år har NetPort.Karlshamn varit med och dri-gierna. vit utvecklingen framåt, hittat nya affärsmöjligheter och idéer inom det som vi valt att kalla digitala upplevelserNETPORT.KARLSHAMN och då främst inom sfären datorspel. Vårt arbetssätt är att skapa möten mellan människorVarför detta intresse för positionering? med kunskap och idéer för att kunna driva utvecklingenDet finns en mängd tekniker som kan inordnas under framåt. Vi hoppas att detta samarbete med Future Posi-detta och har de alla verkligen så mycket gemensamt för tion X och Nordic Game kommer att vara just ett sådantatt vara föremål för en två-dagars workshop? möte där vi kan titta lite närmare vad framtiden kommerVi hör talas om positionering dagligen. Därför är vi att ge oss.
 7. 7. SESSION ONE ”Det borde finnas en tjänst där du kan se vilka som kan följa dig. Om du inte vill att de ska kunna fortsätta medJohan P. Bång, vd Future Position X, drog i gång dagens det skulle du kunna få hjälp, typ minposition.se”första session. Han poängterade att 80 procent av all in-formation har en position och att allt kommer att vara ”Ideérna är det nog inte brist på om vi bara kan få till-uppkopplat i framtiden. gång till datan.Innan han presenterade sina frågeställningar gav han Vi måste påverka våra statliga myndigheter, till exempelen nutidshistorisk tillbakablick. På 80-talet talade man lantmäteriet, att göra data mer öppen. Regeringskanslietom att storebror, staten, ser dig. På 90-talet började det har inte råd med en kartserver eftersom Lantmäterietsgälla även företagen som kunde kartlägga dina konsum- information är så dyr”tionsvanor. På 2000-talet, när positioneringen ständigtutvecklas, kan även familjen och därmed vem som helst ”Man borde kunna få realtidsinformation om tåg ochse dig. bussar.”Frågeställning: ”Alla som går på till exempel en IKEA-restaurang kan fåVi är bäst i världen på att samla in information. Vad kan en förteckning på all mat, var den är odlad och så vidare.vi göra med informationen? Vilka nyttiga tjänster kan vi Vad den har för ingredienser och var de kommer ifrån.utveckla? Vem vill betala för dem? Vad är det klimatsmarta valet? Jag vill inte ha sparris från Nordafrika. Jag äter bara käk från Europa… Och närod- lat.”
 8. 8. ”Det borde finnas en tjänst där du kan se vilka som kan ”Ett personligt GIS, ett eget positioneringsmoln, därfölja dig. Om du inte vill att de ska kunna fortsätta med man kan sätta en tag på sin nyckelknippa. Om man ärdet skulle du kunna få hjälp, typ minposition.se” mer än en meter från plånboken piper det i mobilen””Ideérna är det nog inte brist på om vi bara kan få till- ”Vi behöver totalanarki på internet för att det ska bli engång till datan. utveckling”.Vi måste påverka våra statliga myndigheter, till exempellantmäteriet, att göra data mer öppen. Regeringskansliet ”Vi kan se hur tjänster som Gowalla och Waynes Cof-har inte råd med en kartserver eftersom Lantmäteriets fee ger människor erbjudanden genom att de själva po-information är så dyr” sitionerar sig. Har du loggat in tio gånger på kaféet så får du en kopp kaffe. Detta innebär att andra betalar för”Man borde kunna få realtidsinformation om tåg och dina tjänster, en slags sponsor pay”.bussar.” ”Hur ska vi gifta ihop den statligt insamlade informa-”Alla som går på till exempel en IKEA-restaurang kan få tionen med frivilligt insamlat material?”en förteckning på all mat, var den är odlad och så vidare.Vad den har för ingredienser och var de kommer ifrån. ”Ska man betala för en integritetsvakt? Ska man kunnaVad är det klimatsmarta valet? Jag vill inte ha sparris från välja olika filter?”Nordafrika. Jag äter bara käk från Europa… Och närod-lat.”
 9. 9. SESSION TWO mycket smarta gamla cash-kortet i telefonen redan. När ska man kunna betala sin mobilräkning med mobilen? IMats Jonsson, affärsutvecklare på NetPort.Karlshamn Afrika är mobil till mobil det vanligaste sättet att flyttaAB, var inspiratör till dagens andra session. Mats är pengar mellan människor”.ansvarig för NetPort.Karlshamn AB:s del i värdskapetför NFC Conference som hålls i Karlshamn sommaren ”Det vore häftigt att kunna lämna ett visitkort vars in-2010. Konferensen är en världskonferens som tidigare formation landar i någons telefon direkt. De coola til-hållits i bland annat Shanghai och New York. lämpningarna behövs för att skapa spridning och media, något som kan ge fem minuter på Rapport”Frågeställning:Mats efterlyser enkla tjänster inom sfären för relativ ”Hur ska man kunna se nya möjligheter genom att kom-positionering. binera NFC och FPXs arbete? Här är den stora utman- ingen: hur kan man få inomhus och utomhus att fungera”NFC-tekniken bidrar till att vi måste vara nära varan- ihop. Det handlar om hårdvaran. För att slippa springadra. Denna teknik kommer garanterat att finnas som so- omkring med flera olika batterier, gadgets och så vidare.”cialt kitt under events och datingtjänster framöver. Justpositioneringen har exempelvis bidragit till att en dat- ”På min arbetsplats är det enorm säkerhet. Det äringsite just nu går med vinst på webben.” plågsamt att dra kort i flera dörrar bara för att gå på toa. Kan min telefon vara laddad med matchad informa-”Teleoperatörerna har inte fattat att det bästa de sitter tion?”på är betalningslösningar. Vi har det misslyckade men
 10. 10. ”Jag vill ha RFID i postlådan så jag kan kolla på nätetvad jag har fått för post. Jag vill ha det för att se den postjag inte får men skulle ha fått!””RFID skulle kunna användas som en tjänst för person-lig säkerhet. Du anger en tid när du beräknar att varahemma. Om du inte har läst av din tag på ytterdörrenså får du en fråga på SMS om allt är bra. Inget svar =larmet går.””Det är lätt att hamna i ett register för brott om polisensamlar data om olika personer som har funnits i ett om-råde där ett brott har begåtts. Polisen lämnar inte utstatistik så gärna, då går det inte att få ut röda (far- liga),gröna (säkra) områden på t.ex. googlemaps. Detta harFPX gjort, men efter mycket trassel med polisen. I Karl-stad jobbar man med denna statistik för att få ’tryggaområden’. Detta är en bra tjänst för kommunerna attkunna se hur säkra olika stadsdelar är.”
 11. 11. SESSION THREEPer-Ola Clemedtson på NetPort.Karlshamn AB tog ossvidare. Han är projektledare för Arena, ett nationelltprojekt som syftar till att utveckla en forsknings- ochutvecklingsmiljö inom e-transaktioner, driftsätta ettförsöksområde för it-tjänster samt att utveckla ett kon-cept för vägavgifter.Frågeställning:Vilka tjänster har mest potential på den privata sidanav transportnäringen? Vilka tjänster har störst potentialinom den offentliga sektorn?”Skapa luffarmärken för lastbilschaufförer. Tagga uppkunder och leveransadresser för att undvika att chaffisar-na hamnar i en återvändsgränd med lastbil. Godsmot-tagare vet inte alltid hur krångligt det kan vara att backai en gränd med stort släp.””Vi har jättemycket information, men informationen
 12. 12. förfinas inte och därför blir den inte så värdefull. Som Tänk en långtradare som hamnar i en återvändsgränd.”trafikkamerorna, de kan användas till mer än att jagafortkörare. Det finns många sensorer som vi inte använ- ”Under vad som inte bara är en transportsträcka utander för att hantera information.” även min mentala förflyttning från jobbet till hemmet är det ganska stressande att höra den groteska signalen från”Det står ett lastbilssläp på tvären i Rotebro, men ingen trafikredaktionen när jag vet att 90 procent av informa-talar om hur lång kön är, om det finns en alternativ res- tionen därifrån inte handlar om min väg. Jag borde inteväg eller hur lång tid det tar innan släpet är flyttat”. behöva höra det som inte gäller min väg””I många sammanhang borde vi kunna integrera spel idet verkliga livet. Tänk vad mycket roligt att det blir attkvicka sig till hamnen för att lämna sitt gods om resansamtidigt är ett spel där man ska rädda en prinsessa frånatt bli uppäten av en drake.””Genom ett webbgränssnitt skulle man kunna ha denkoll som behövs för en liftartjänst inom lastbilstrafiken.””Vägnätet förändras hela tiden och informationen måsteuppdateras i takt med det.En DHL-bil som kör fel kostar hur mycket som helst.
 13. 13. SESSION FOUR gladare och då får deras kroppar större förmåga att bekämpa sjukdomen. Att spela och komma till en annanAnnika Waern, forskningsledare på SICS och stud- värld är inte bara en fråga om att göra saker magiska utanieföreståndare för Interactive Institute, avslutade med även skapa ett inflytande och kontroll över sitt eget liv”att ta upp frågan om vad som händer när spel och posi-tionering integreras i vår fysiska verklighet. Hon menar ”Vi lever i efterdyningarna av rationalismens århundradeatt det finns jättemånga fördelar med att leka i den rikti- där man gjorde tidsstudier på fabriker och allt skulle varaga världen. Den är stor, har bra grafik och har en historia. så effektivt som möjligt. Teknikutveckling motiverades av mätbar effektivitet för att kunna tjäna pengar och tid.Frågeställning: När den mobila tekniken kommer går det in i livet utan-Hur lever vi i en förtrollad värld? Vad innebär det att alla för jobbet också. Man ska spela spel effektivt, det går attkan vara en del av den? hyra någon som levlar upp gubben åt oss. Effektivitet och teknik är samma sak. Men Magi då? Nöje? Skönhet?”Det är inte att spela golf i sig som är det häftiga med Känsla? Är inte det precis lika starka behov? Att användagolfspelet till Wii. Det intressanta är att du kan spela teknik för att göra det trevligt kan också leda till sparadesom Tiger Woods. Spelen sänker tröskeln till att kunna pengar och sparad tid.”delta i aktiviteter. Med hjälp av Guitar Hero behöver duinte öva på gitarr i fem år för att kunna spela som dina ”Glöm tanken med att avbryta ditt liv för att spela, vi görfavoritgitarrister” tvärtom. Låt vardagslivet bli själva spelet. Genom posi- tionering kan vi sedan lägga olika virtuella webbaserade”Allvarligt sjuka barn behöver leka och spela. De blir raster som gör att vi agerar annorlunda i verkligheten.
 14. 14. Miljö- mode, Jump-mode, Slow-mode, War-mode ochså vidare. ’Varför hoppar Bent på kontoret idag? Aha,han är i Jump Mode!’””Vi måste skapa ett spel som gör att människor börjatagga saker, alla saker!”
 15. 15. FUTURE WORKSHOP geo-data fritt. Det blev en katalysator för det svenska positioneringsundret. Alla svenska kommuner och myn-God morgon! digheter tillgängliggjorde sin data. Det svåra i början varTack för de fantastiska talen och den fina sången vi bjöds att få myndigheterna att se det här som en möjlighet ipå i går under middagen. stället för en våtfilt”.God mat, gemenskap och toner av harpisten SusanEnochsson fick runda av en intensiv och spännande dag. ”En integritetsombudsmannatjänst inrättades som en följd av att mycket användargenererad data började sam-Efter en kort ”replay” satte Jörgen och Anna- Lena från las in och användas”.Glow igång vår Future Workshop.Tillsammans gjorde vi på 45 minuter en tre år lång resa, ”Idag, vet ingen hur det startade...till positionerings-Sverige 2013. Men, ungefär så här var det: Fabrication Games gjorde spelet ”This is the shit” – vem som helst kunde delta och”Genom användning av ips-tjänster har vi minskat alla spelare var med på att märka upp världen. Efter ettkoldioxidutsläppen med 23 procent i svensk vägtrafik, halvår kom TELIA, SvT och 3 med på banan . 6-8 taggarmed det är vi bäst i västvärlden. Arena projektet arbete om dagen, sa Socialstyrelsen. Let´s Dance var med överhar anammats som internationell standard för brukarav- landet när det var Tag Dance. Hela Sverige blev taggatgifter på vägar”. som ett resultat av detta. Alla som taggade i “This is the shit” följde överenskom-”En stor sak var Inspire, den EU-standard som regler- melsen om att all info var öppen. De svenska myndighe-ar hur geo-data ska användas. I och med det släpptes terna följde snabbt med.”
 16. 16. ”Digitaliseringen av de stora vårdsystemen var en viktiggrej, att vi fick internationell standard på patient-journaler. Hälsoläget i världen håller på att förbättras.””Vi fick alla teleoperatörerna att gå med på flat rate pådatatrafik. Utvecklingen drevs av myndigheter och före-tag som utvecklar applikationer och som såg vilka storamöjligheter det innebär. Det ledde till en enorm rörelsei hela Europa.””Sju av tio positionsspel på App Store är skapade avsvenskar.””2010 kunde en fastighetsbildning inte vara en webb-tjänst eftersom det krävdes fysiska underskrifter. Nu harvi accepterat digitala signaturer. Något som kostade35 000 kronor då, kostar nu 35 kronor.”
 17. 17. DELTAGARNA JONAS LINDKVIST PATRIK OTTOSSON FRODE THORSÉN Jonas Lindkvist Design ESRI-GROUP Sverige AB Mobile Heights jonas.lindkvist@comhem.se patrick.ottoson frode.thorsen@ @esri-group.se mobileheights.org ANNIKA WAERN ERIK STENBERG PER-OLA CLEMEDTSON SICS Mobile Heights NetPort.Karlshamn AB annika@sics.se erik.stenberg per.ola.clemedtson @mobileheights.org @netport.se
 18. 18. HELENA COLLIN PHILIP STANKOVSKI ROLAND NORGRENNetPort.Karlshamn AB Öresund IT FPXhelena.collin@netport.se philip.stankovski roland.norgren@fpx.se @oresundit.orgMATS JONSSON DANIEL BALOG MARTIN SNYGGNetPort.Karlshamn AB FPX FPXmats.jonsson@netport.se daniel.balog@fiberdata.se martin.snygg@fpx.se
 19. 19. LARS PALM STEN SELANDER JOHAN SALOFPX Nordic Game Do-Filars.palm@lm.se sten@nordicgame.com johan@do-fi.seLARS ANDERSEN JOHAN P. BÅNG RIKARD WINDHNordic Game FPX Combain Mobile ABlars@nordicgameresources.com johanpb@fpx.se rikard@combain.com
 20. 20. MATTIAS LINDSJÖ ALEXANDER EKVALLFivestarday AB Fabrication Gamesmattias.lindsjo@gmail.com alexander.ekvall @fabricationgames.comJONAS RÖRÉNExtransitjonas@extransit.com

×