Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Verkoopbrochure Servaasplein Eindhoven

1,101 views

Published on

Verkoopbrochure voor de verkoop van een kleinschalig nieuwbouwproject in Eindhoven. Huizen worden gebouwd in een kerktuin.

Published in: Real Estate
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Verkoopbrochure Servaasplein Eindhoven

 1. 1. Aan het Sint Servaasplein woont u in Eindhoven: een bruisende Eindhoven oogt jong en modern, maar bezit als één van de stad! Als vijfde stad van Nederland heeft deze veelzijdige oudste steden van Nederland een rijke historie. metropool alles wat het leven veraangenaamt! Het is ook een stad van onderzoek, techniek en industrie. Een levendig centrum met een enorm winkelaanbod, Innovatie en ondernemingslust gaan er hand in hand. Vele ontelbare cafés en restaurants met gezellige terrassen zorgen grensverleggende bedrijven startten hier - bijvoorbeeld voor een bruisend uitgaansleven. Op het gebied van sport, Philips en DAF - en ontwikkelden revolutionair nieuwe evenementen, kunst - het Van Abbe-museum - en cultuur producten. Kortom: Eindhoven blijft verrassen en inspireren. is er veel te doen. Knooppunt02 Ekkersweijer 03 Woensel- Knooppunt Noord Batadorp Nuenen Woensel- Zuid Strijp Tongelre EINDHOVEN Stratum Geldrop Veldhoven Gestel Knooppunt De Hogt Knooppunt Aalst Leenderheide Waalre www.servaasplein.nl
 2. 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 De woningen zullen aan het Sint Servaasplein worden De woningen worden gebouwd in de sfeervolle wijk gebouwd, naast de voormalige Fatimakerk welke sinds begin ‘Tuindorp’ vlak naast het bekende ‘Witte Dorp’. De wijk is deze eeuw deels niet meer in gebruik is en een nieuwe ruim van opzet met mooie straten en veel groen. Het project bestemming krijgt. is kleinschalig en heeft het voordeel van een nieuwbouw woning in een bestaande wijk, zodat het geen jaren duurt voordat bomen en bossages zich gaan tonen!04 05 Door de ligging nabij het stadscentrum van Eindhoven zijn de vele winkels, restaurants, musea en theater op loopafstand bereikbaar. Ook (basis) scholen en kinderdagverblijf zijn in de buurt. Binnen 5 minuten bent u op de snelweg A2 van waar u zo naar Maastricht, Venlo, Antwerpen, Tilburg en Den Bosch rijdt. Alle gemak van de stad binnen handbereik maar in een vriendelijke woonomgeving. Kortom, wonen in de stad met de dorpse sfeer! www.servaasplein.nl
 3. 3. 0706 Het plan bestaat uit 14 woningen welke in een rij worden Via de entreehal, welke is voorzien van een toilet en gebouwd. Onder de woningen wordt een halfverdiepte trap-opgang, is de ruime en lichte woonkamer te bereiken. stallingsgarage met parkeerplaatsen gemaakt. Gemiddeld hebben de woningen een inhoud van circa De woonkamer is standaard voorzien van een uitbouw, 400 m3, de woonoppervlakte is 142 m2 groot. de keuken is aan de voorzijde van de woning geplaatst. Vanuit de woonkamer kunt u de 1e verdieping bereiken. Middels openslaande terrasdeuren heeft u toegang tot de achtertuin welke ongeveer 1 meter boven het maaiveld is gelegen. Hierdoor ontstaat een mooi uitzicht over het achtergelegen groen. www.servaasplein.nl www.servaasplein.nl
 4. 4. www.servaasplein.nl www.servaasplein.nl
 5. 5. Op de 1e verdieping bevinden zich 3 mooie slaapkamers 2e verdieping en een ruime badkamer. Tevens een vaste trap naar de De 2e verdieping is een vrij indeelbare etage die naar behoefte 2e verdieping. ingedeeld kan worden. Hier is een 4e slaapkamer mogelijk of een riante werkkamer. De 4 middelste woningen worden voorzien van een verhoogde kapconstructie hetgeen niet alleen zorgt voor een bijzonder aanzicht van de woning rij maar tevens voor extra ruimte op de 2e etage van deze woningen. 1010 11
 6. 6. 12 In de stallingsgarage heeft iedere woning een eigen privé 13 parkeerplaats en berging. Vanuit de garage is de woning inpandig te bereiken. www.servaasplein.nl www.servaasplein.nl
 7. 7. www.servaasplein.nl www.servaasplein.nl
 8. 8. A - Algemeen Niet in de ‘vrij op naam’-prijs is opgenomen: Woningborg-garantie: extra zekerheid in het uiteindelijke hypotheekbedrag alle bijkomende de bouw. Dit gebeurt door middel van bijvoor- 5. Funderingen - Kosten voor eventueel meerwerk; Uiteraard wilt u er zeker van zijn, dat wij uw kosten (onder andere renteverlies tijdens de bouw) beeld een kopersinformatieavond en kijkmiddagen De funderingen van de woningen worden Algemene projectgegevens - Abonnee- en aansluitkosten voor telefoon en woning in perfecte staat en conform hetgeen met worden meegenomen, zodat u in het eindstadium op de bouwplaats. uitgevoerd als betonnen paalfundering. De Het project bestaat uit 14 rijwoningen op een kabel; u is overeengekomen aan u opleveren. Om die niet met een depottekort wordt geconfronteerd. afmetingen van de funderingspalen worden halfverdiepte parkeerkelder. - De afsluitprovisie en notaris- en kadaster- extra zekerheid te bieden, is op uw woning de Laat u ook op dit punt door uw makelaar, hypo- Daarnaast zal de kopersbegeleider/-ster met u het door de constructeur bepaald aan de hand kosten voor uw hypotheek; garantie- en waarborgregeling van de Stichting theekadviseur of geldverstrekker uitvoerig gehele meer- en minderwerk behandelen om u in van sonderingonderzoeken en berekeningen. Alle woningen zijn op de situatietekening - Kosten voor het aanvragen van hypotheek- Woningborg van toepassing. De garantie houdt informeren. staat te stellen uw nieuwe woning zo goed moge- De woningen worden geplaatst op een aan-gegeven d.m.v. een bouw-/kavelnummer. garantie; in grote lijnen in dat wij ons garant stellen dat lijk aan uw individuele woonwensen en smaak betonnen parkeerkelder. - Renteverlies tijdens de bouw (waarover u uw woning aan bepaalde eisen voldoet. Indien de Een hypotheek is maatwerk. Deze is per slot van aan te passen. De koop meer leest onder ‘de betaling’). woning technische mankementen vertoont dan rekening afhankelijk van uw persoonlijke om- 6. Wanden Een woning kopen doet u niet dagelijks. Omdat kunt u een beroep doen op de garantie. standigheden. Juist omdat in de toekomst allerlei Wijzigingen en voorbehoud het bovendien om grote bedragen gaat en een De betaling omstandigheden kunnen wijzigen, is het belang- Alle informatie over het plan wordt u gegeven 6.1 Buitenwanden belangrijke stap in uw leven is, vinden wij het van In de koop- en aannemingsovereenkomst wordt U ontvangt hiervoor een waarborgcertificaat dat rijk om ook naar de flexibiliteit van verschillende onder voorbehoud van goedkeuring Bouw- en De binnenspouwbladen van de woningen groot belang helder te zijn over de gebruikelijke de koopprijs aangeduid als koopsom en aanneem- wordt afgegeven door de Stichting Woningborg. hypotheken te kijken. Woningtoezicht alsmede van de nutsbedrijven. worden uitgevoerd in prefab beton. procedures en voorwaarden bij de koop van een som. De betaling van de koop- en aanneemsom Dit is een organisatie die is belast met de uitvoe- De buitenspouwbladen van de woningen nieuwbouwwoning. geschiedt in termijnen. ring van de Garantie- en waarborgregeling en de Aandachtspunten zijn: Artist Impressions worden uitgevoerd in metselwerk (zie ook U ontvangt na ondertekening van de koop- en in de regeling vermelde waarborgen verstrekt. - De hoogte van uw inkomen; De perspectieftekeningen in deze brochure geven onderdeel metselwerk). De tuinmuren, daar De overeenkomst aannemingsovereenkomst vier typen facturen van - Uw inkomensverwachting; een impressie. Het is met recht een ‘artist impres- waar van toepassing, worden uitgevoerd in Op het moment dat u kiest voor de koop van een ons. We sommen ze voor alle duidelijkheid op: Wanneer u een woning met Woningborggarantie - Uw leeftijd; sions’, waarin de ‘artist’ zich soms wat artistieke metselwerk c.q. metalen hekwerk. woning, sluit u een koop-/aannemingsovereen- - de grondfactuur koopt, betekent dat onder andere het volgende: - De mogelijkheid van vervroegde aflossing; vrijheden gunt. De reële kleuren van gevels, schilder- komst. U verplicht zich daarmee tot het betalen - de termijnfactuur - Met de afgifte van het waarborgcertificaat stelt - De kosten daarvan; werk en dakbedekking kunnen afwijken. De tuin- 6.2 Woningscheidende wanden van de koopprijs terwijl de ontwikkelaar/aan- - de rentefactuur de aannemer zich garant voor de technische - De overdraagbaarheid; aanleg en inrichting van de openbare ruimte is De woningscheidende wanden worden nemer zich als verkoper verplichten tot levering - de meer- en/of minderwerkfactuur kwaliteit van uw woning. Alles over de garantie- - De mogelijkheid om de hypotheek bij naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze uitgevoerd in prefab beton. van de grond en bouw van de woning. Nadat u de en waarborgregeling (onderdelen van de garantie verhuizing mee te nemen. tekening kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid overeenkomst heeft getekend, stuurt de makelaar De eigendomsoverdracht en garantietermijnen) vindt u in het boek dat die wij nagestreefd hebben, geen rechten worden 6.3 Binnenwanden deze naar de ontwikkelaar/aannemer door waarna De eigendomsoverdracht vindt plaats via de u ontvangt bij het ondertekenen van de koop-/ Waarvan is de rente afhankelijk? ontleend. De dragende binnenwanden worden uitge deze de overeenkomst medeondertekenen. notaris met een zogenaamd ‘akte van levering’ aannemingsovereenkomst. Een van de meest belangrijke factoren die de voerd in kalkzandsteen lijmblokken. De als U ontvangt de overeenkomsten vervolgens retour. (notarieel transport) en door inschrijving van - De tekst van zowel de koopovereenkomst als hoogte van de hypotheek bepaalt, is de rente. zodanig op tekening aangegeven separatie- deze akte in de openbare registers. In de akte de aannemingsovereenkomst is goedgekeurd De hoogte daarvan is afhankelijk van: wanden e.d. worden uitgevoerd als lichte van levering worden alle van toepassing zijnde door de Stichting Woningborg. U heeft dus - Eventuele garantstellingen (Nationale Hypo- B - TechnIsche scheidingswanden. Daar waar het technisch De makelaar, de Stichting Woningborg en de16 notaris ontvangen van ons een kopie. De notaris rechten, lasten en beperkingen ten aanzien van altijd een veilig contract. theekgarantie of borgstellingen); OmschrIjvIng noodzakelijk is worden in de wanden 17 kan aan de hand hiervan de akte van levering voor uw woning vastgelegd. De notaris zorgt ervoor - In de garantie- en waarborgregeling is een - De relatie tussen het onderpand en de hoogte dilatatievoegen aangebracht. de eigendomsoverdracht (ook wel transportakte dat de akte van levering wordt ingeschreven in klachtenprocedure opgenomen in het geval van de lening; 1. Peil van de woning genoemd) opmaken. de openbare registers waadoor eigendom van de er een geschil ontstaat over de technische - De rentevast periode (variabel, vast); Het peil, -P, waaruit alle hoogten en diepten 7. Prefab beton grond met eventueel daarom reeds gebouwde kwaliteit van de woning. - De wijze van betaling (per maand, kwartaal worden gemeten, komt overeen met de De geïsoleerde begane grondvloer, boven De makelaar vervult een bemiddelende rol bij opstallen, op uw naam komt te staan. Ook het - U krijgt een ’afbouwgarantie’. Dit betekent of jaar; vooraf of achteraf); bovenkant van de afgewerkte begane een niet toegankelijke kruipruimte, en de de verkoop van de woningen. eventuele transport van de hypotheek, waarin dat u nooit met een half afgebouwd huis blijft - De hypotheekvorm (annuïteiten-, leven-, grondvloer. De juiste maat wordt bepaald in prefab verdiepingsvloeren worden uitge- de financiering is geregeld, wordt verzorgd door zitten wanneer er tijdens de bouw iets mis spaar-, beleggingshypotheek etc.) overleg met de Dienst Bouw- en Woning- voerd in beton. Aan de door de makelaar verstrekte informatie de notaris. Deze akte zal tegelijkertijd met de mocht gaan met de bouwonderneming. toezicht van de Gemeente. en/of toezeggingen kunnen uitdrukkelijk geen leveringsakte worden getransporteerd. Via bemiddeling van Woningborg bouwt De fiscus en uw hypotheek 8. Daken rechten worden ontleend. Slechts schriftelijke een andere onderneming uw huis af, terwijl Doordat u de betaalde rente over uw hypotheek 2. grondwerk De hellende daken van de woningen (contract-)stukken en/of schriftelijke toezegging- In de koop- en aannemingsovereenkomst is de de schade tot een bepaald maximum door op uw belastbaar inkomen in mindering kunt Onder grondwerk wordt verstaan de nodige worden uitgevoerd als een zogenaamde en van ontwikkelaar / aannemer zijn bindend. uiterste datum van het notarieel transport van Woningborg wordt gedragen. brengen (box I), kunnen de netto-hypotheeklasten grondwerken te verrichten voor funderingen, scharnierkap c.q. een traditionele gording- uw woning vermeld. Dat is dus de datum waarop een stuk lager uitvallen. De fiscus betaalt dus leidingen en bestratingen. Nadere inzichten kap met geïsoleerde dakplaten. De koopprijs u uiterlijk eigenaar van de woning wordt. Vóór De financiering mee. U dient voor de aftrekbaarheid van de en metingen kunnen mogelijk leiden tot De koopprijs van een nieuwbouwwoning is in die datum stuurt de notaris u een afrekening, Bij de koop van een woning krijgt u niet alleen hypotheek rente uiteraard wel te voldoen aan de kleine aanpassingen waar het aansluitingen 9. staalconstructies euro’s en altijd ‘vrij op naam’ (v.o.n.). Dit wil waarop het totale, op die datum verschuldigde te maken met de woning zelf, maar ook met de daarvoor geldende voorwaarden als vermeld in de oplossingen bij kavelgrenzen betreft. De staalconstructies en stalen lateien zeggen dat de volgende kosten in de prijs zijn bedrag (grondkosten en eventuele vervallen financiering ervan. Net zoals in de woning tal van Wet inkomensbelasting 2001 (uw woning dient Het openbare terrein (= gebied buiten de worden uitgevoerd conform opgave van de opgenomen: bouwtermijnen) is aangegeven. persoonlijke varianten mogelijk zijn, is dat bij bijvoorbeeld als hoofdverblijf te fungeren). Hoe bebouwing en private delen) wordt door constructeur. Onderdelen die in het zicht - Grondkosten; de financiering ook het geval. U laat zich bij het groot dit voordeel is, hangt af van uw inkomen en de ontwikkelaar/aannemer aangelegd en en/of met buitenlucht in aanraking komen - Bouwkosten, inclusief loon- en materiaal- Dit is inclusief de bijkomende kosten zoals: aangaan van een hypotheek ongetwijfeld bijstaan de gekozen hypotheekvorm. Ook de kosten die overgedragen aan de gemeente. worden thermisch verzinkt. De staalcon- kostenstijging; - De rente over de vervallen maar tot de door een adviseur; een makelaar, hypotheek- verband houden met het verkrijgen van financiering, structies in de woningen worden behandeld - Kosten van de architect en overige adviseurs; leverings-datum nog niet betaalde (bouw) adviseur of bank. Toch willen we u hier alvast zoals afsluitprovisie, notaris- en taxatiekosten en 3. Buitenriolering met corrosiewerende grondverf. - Toezichtkosten tijdens de bouw; termijnen; wat eerste aanwijzingen geven. kosten van het Kadaster, zijn aftrekbaar van de De buitenriolering wordt uitgevoerd in kunst- - Aanlegkosten van water, elektra, riolering - Rente vanaf datum grond rentedragend. belasting. Houd er echter rekening mee, dat u stof. Er wordt een gescheiden riolerings- 10. Kozijnen en hang- en sluitwerk en gas; Hypotheek ook een bijtelling krijgt, het zogenaamde ‘eigen- systeem toegepast wat betekent dat hemel- - Gemeentelijke leges; En eventueel; De keuze van een passende hypotheek (= finan- woningforfait’. Uw hypotheekadviseur kan voor en vuilwater apart worden afgevoerd. 10.1 Buitenkozijnen, -ramen en –deuren - Notariskosten voor de aankoop van uw woning; - De notariskosten voor het opmaken van de ciering) is erg belangrijk. Uitgangspunten voor u de volledige berekeningen maken, zodat u goed De buitenkozijnen en –ramen worden uitge- - Makelaarscourtage; hypotheekakte; alle financiële zaken rond uw eigen woning is de zicht krijgt op uw netto maandlasten. 4. Terreinverharding, terreininrichting voerd in hout. De draaiende delen worden - Omzetbelasting (momenteel 19%; eventuele - De afsluitkosten van de hypotheek. voor u acceptabele hoogte van de maandelijkse en beplanting voorzien van tochtprofielen. wettelijke wijzigingen van dit BTW-tarief woonlasten. Als u daarvan de onderhouds- en Uw kopersbegeleider De als zodanig op tekening aangegeven tijdens de bouw worden aan u doorberekend); Het hypotheekbedrag dat uw geldverstrekker voor energielasten, de verzekeringspremie en de Na het ondertekenen van de koop-/aannemings- bestrating t.p.v. de voordeuren, daar waar 10.2 Binnenkozijnen en –deuren - Kosten van het waarborgcertificaat van de u heeft gereserveerd en in depot blijft, zal door- onroerende zaakbelasting aftrekt, houdt u over overeenkomst wordt u door de kopersbegeleider/- van toepassing, worden uitgevoerd in De binnenkozijnen in de woningen worden Stichting Woningborg. gaans gelijk zijn aan de vanaf de transportdatum wat uw hypotheek mag bedragen. Nu kunnen ster uitgenodigd voor een individueel gesprek. betontegels. Tussen de tuinen van de naast uitgevoerd als een stalen nastelkozijn welke nog verschuldigde bouwtermijnen en eventuele bij een gelijk hypotheekbedrag de maandelijkse elkaar gelegen woningen wordt een metalen worden voorzien van fabrieksmatig gelakte geschatte meerkosten. Indien dit niet het geval is, lasten aanzienlijk verschillen. Gedurende het gehele verkooptraject en bouw- erfafscheiding aangebracht. De inrichting opdekdeuren met bovenlicht. zult u het eventueel ontbrekende bedrag uit eigen Die lasten zijn afhankelijk van de gekozen proces is de kopersbegeleider/-ster uw persoon- en beplanting van het openbare gebied middelen moeten voldoen. hypotheekvorm en uw persoonlijke omstandig- lijke aanspreekpunt. Hij/zij zal u regelmatig geschiedt door de ontwikkelaar en wordt heden. Wij adviseren u er goed op te letten dat informeren over onder andere de voortgang van overgedragen aan de gemeente. www.servaasplein.nl www.servaasplein.nl
 9. 9. 10.3 Hang- en sluitwerk 17.2 Vloertegelwerk 25. sanitair Het hang- en sluitwerk aan de buitendeuren De als zodanig in de afwerkstaat aangegeven Het te leveren sanitair, uitvoering conform en –ramen wordt uitgevoerd in weerstand- vloeren worden voorzien van vloertegels. de sanitairlijst, wordt aangebracht daar klasse voor inbraakwerendheid 2 (SKG **), De voegen van de vloeren worden standaard waar op tekeningen dit is aangegeven. o.a. met metalen sluitkommen bij de buiten- ingewassen met zand en cement, kleur grijs, deuren. De binnenkozijnen worden voorzien met toevoeging van een dichtingsmiddel. 26. verwarmingsinstallatie van sloten deurkrukken en rozetten. De centrale verwarmingsinstallatie wordt De deurgreep voor de entreedeur van de 18. Aftimmerwerk uitgevoerd als een voerverwarming. woningen wordt uitgevoerd in RVS. De Diverse kleine timmerwerken worden uitge- De woning wordt voorzien van een hoog brievenbus is een RVS briefplaat voorzien voerd welke nodig zijn voor een deugdelijke rendement combiketel. De temperatuur- van een valklep/veer. afwerking. regeling vindt plaats d.m.v. een thermostaat. 11. metselwerk 19. Keukeninrichting 27. ventilatievoorzieningen en gasafvoer- / De buitengevels worden uitgevoerd in Per woning wordt een keuken geplaatst. rookkanalen metselwerk. Het metselwerk zal worden De woning wordt voorzien van een venti- voorzien van gevelschilderwerk. 20. schilderwerk latiesysteem. De luchtafvoer in de keuken, Het voegwerk wordt platvol uitgevoerd. Het buitenschilderwerk, waaronder de het toilet en de badkamer vindt plaats gevelkozijnen inclusief draaiende delen middels afzuigventielen. 12. Trappen en gevelbetimmeringen buiten, worden De trap(pen) in de woning worden vervaar- uitgevoerd in een dekkend verfsysteem. De luchttoevoer in de badkamer, toilet en digd uit vurenhout in gegronde uitvoering. Trappen, hekken en leuningen worden meterkast vindt plaats via de onderzijde van gegrond uitgevoerd. In het zicht blijvende de deur. De luchtcirculatie in de meterkast 13. Dakbedekkingen leidingen worden geschilderd, voor zover vindt plaats via een opening in het paneel De schuine daken worden voorzien van niet chromatisch verzinkt of van kunststof. boven en onder het deurkozijn. keramische dakpannen. De platte daken In technische ruimten, berging en meterkast worden voorzien van een bitumineuze dak- worden geen onderdelen geschilderd. 28. elektrische installaties bedekking. De randafwerking van de platte De elektrische installatie wordt volgens daken worden uitgevoerd in aluminium. 21. Behangwerk het gemodificeerd centraaldozensysteem De wanden worden behangklaar afgewerkt. geïnstalleerd conform NEN 1010. De elek- 14. Beglazing trische installatie wordt aangelegd vanuit de De buitenbeglazing van de woningen wordt 22. Binnenriolering meterkast, verdeeld over voldoende aantal18 uitgevoerd als hoog rendement isolerende De binnenriolering wordt uitgevoerd in groepen naar de diverse aansluitpunten. dubbele beglazing e.e.a. conform EPN- kunststof. berekening en regelgeving. Het aantal lichtpunten, schakelaars en 23. Dakgoten en hemelwaterafvoer wandcontactdozen dient conform de 15. natuur- en kunststeen Ter plaatse van de schuine daken wordt een regelgeving uit de NEN 1010 te worden Onder de raamkozijnen, daar waar een ge- goot toegepast van het materiaal zink in de aangebracht. metselde borstwering aanwezig is, worden kleur naturel. Hemelwaterafvoeren worden vensterbanken aangebracht van natuursteen uitgevoerd in zink en in de kleur naturel. De installatie wordt uitgevoerd met schakel- c.q. kunststeen. De drempels naar toilet materiaal in de kleur wit. De wandcontact- en badkamer worden tevens uitgevoerd in 24. Water- / gasinstallatie dozen worden geaard uitgevoerd. Rook- kunststeen. melders worden conform tekening geplaatst. 24.1 Waterleidingen Voor exacte plaats en hoeveelheid wand- 16. vloer- , wand- en plafondafwerking De koudwaterleiding wordt aangelegd contactdozen, lichtpunten, schakelaars etc. vanaf de individuele watermeter, geplaatst per ruimte, zie de verkooptekeningen. 16.1 Vloerafwerking in de meterkast van de woningen; de De vloeren in de woningen worden voor- waterleiding is afsluit-/aftapbaar volgende De schakelaars en wandcontactdozen zien van een cementdekdekvloer. voorschriften van het nutsbedrijf. worden aangebracht op de volgende hoogten boven de vloer: 16.2 Wandafwerking De volgende tappunten worden aangesloten, - Schakelaars 1050mm De wanden van de woningen worden respectievelijk afgedopt aangebracht: - Wandcontactdozen 300mm behangklaar afgewerkt. - Keuken spoelbak in woon-, eet- en t.b.v. vaatwasmachine in slaapkamers 16.3 Plafondafwerking gootsteenkast - Wandcontactdozen 1050mm De plafonds in de woningen worden voor- - Toilet toiletcombinatie in keuken zien van spuitwerk. De V-naden blijven in fonteintje - Wandcontactdozen 1050mm het zicht. - Badkamer ligbad gecombineerd wastafel met schakelaars 17. Tegelwerk toiletcombinatie - Dozen KPN en CAI 300mm - CV vulpunt CV 17.1 Wandtegelwerk - Wasmachine aansluitpunt 29. Telecommunicatievoorzieningen De als zodanig in de afwerkstaat aan- wasmachine De woningen zijn voorzien van zowel gegeven wanden worden betegeld met bedrade als onbedrade leidingen met een wandtegels. indien een muuropening in het 24.2 Gasleidingen inbouwdoos voor telefoon en Centraal tegelwerk valt worden de neggen van de Er wordt een gasleiding gelegd naar de Antenne Systeem (CAI) in de ruimten als vensterbank mee betegeld. volgende punten: aangegeven op de verkooptekening. De voegen in de hoeken en de aansluiting - Keuken fornuis De aanvraag voor telefoon en CAI-signaal tussen wand- en vloertegels worden afge- - CV combitoestel dient door de koper zelf te geschieden. dicht met siliconenkit. www.servaasplein.nl
 10. 10. OnTWIKKelIng vAnverKOOPInFOrmATIevan engelen de Wilde makelaarsDen Hof 845582 JZ WAALREtel.: 040 - 222 37 77e-mail: info@vanengelendewilde.nlwebsite: www.vanengelendewilde.nlAlles in deze brochure is indicatief, de verkoopstukken kunnen afwijken. Deze brochure maakt geen deel uit van de verkoopstukken.

×