Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

"Marnując żywność - marnujesz planetę" || kampania społeczna || Federacja Polskich Banków Żywności

213 views

Published on

Case study kampani społecznej "Marnując żywność - marnujesz planetę" Federacji Polskich Banków Żywnośći.
Kampania była prezentowana podczas spotkania DIY w ramach programu Watchit!
Więcej o Watchit!:
http://fundacjaglosniej.pl/czas-antenowy-dla-ngo/
https://watchit.org.pl/
Więcej na temat Banków Żywności:
https://bankizywnosci.pl/

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

"Marnując żywność - marnujesz planetę" || kampania społeczna || Federacja Polskich Banków Żywności

 1. 1. „Marnując żywność - Marnujesz planetę” CASE STUDY
 2. 2. „Zostawmy następnym pokoleniom, świat nie gorszy niż ten, w którym żyjemy.”
 3. 3. Komunikowana skala problemu w Polsce ❖ W Polsce marnuje się 9 mln ton żywności (2006) ❖ Straty żywności generuje każdy obszar łańcucha „od pola do stołu” czyli rolnictwo, produkcja, dystrybucja, konsumpcja ❖ W Unii Europejskiej konsumenci odpowiadają za 53% całej marnowanej w UE żywności (2016). W Polsce obecnie jest podobnie (jedyne dostępne badania dot. Polski sprzed 12 lat mówią o odpowiedzialności konsumentów jedynie za ¼ strat) ❖ W Polsce na jednego Polaka przypada średnio 235 kg żywności zmarnowanej w ciągu roku ❖ Problem krajów wysokorozwiniętych ❖ To tyle ile starczyłoby na nakarmienie wszystkich mieszkańców Warszawy przez 10 lat
 4. 4. Komunikowana skala problemu w Polsce Dane po ponad 10 latach zdają się być nieaktualne, co skutecznie utrudnia podejmowanie działań, które odpowiadałyby na realnie zdiagnozowane problemy. Dane z 2006 roku opublikowane w raporcie Komisji Europejskiej w październiku 2010 r., wskazują, że w Polsce marnuje się blisko 9 mln ton żywności. Produkcja odpowiedzialna jest za marnowanie około 6,6 mln ton odpadów żywnościowych, gospodarstwa domowe za 2mln ton, natomiast inne źródła za 0,35 mln ton. JEDNAK…
 5. 5. Rzeczywista skala problemu w Polsce Przełomowy projekt badawczy PROM Program Racjonalizacji Strat i Ograniczania Marnotrawstwa Żywności Federacja Polskich Banków Żywności jest liderem w tym projekcie Dostarczenie realnych danych dotyczących ilości całej marnowanej w Polsce żywności Opracowanie narodowego planu przeciwdziałania stratom i marnotrawstwu żywności Realizowany w konsorcjum: Instytut Ochrony Środowiska – PIB; Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie; Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa; Polskie Towarzystwo Technologów Żywności Wzmocnienie instytucji publicznych w zakresie zarządzania polityką publiczną dotyczącą ograniczania strat i marnotrawstwa żywności Program będzie realizowany w latach 2018 - 2020
 6. 6. O projekcie „EkoMisja Nie Marnuję” Celem projektu jest: • zwiększenie świadomości na temat marnotrawstwa żywności w aspekcie skali problemu i jego ekologicznych skutków oraz wskazywanie sposobów przeciwdziałaniu marnowania jedzenia • pokazanie pozytywnych aspektów ograniczenia marnowania żywności dla indywidualnych konsumentów (oszczędność pieniędzy, oszczędność energii, wody, surowców, troska o planetę, odpowiedzialność społeczna) • Kreowanie mody na niemarnowanie żywności, jako kompleksowego zachowania proekologicznego Grupa docelowa: dzieci i młodzież, osoby dorosłe – rodzice, opiekunowie, nauczyciele Czas trwania projektu: 2 lata Efekty: dotarcie z przekazem do 2 mln osób, w tym 4 tys. dzieci i młodzieży
 7. 7. BRIEF: • Jasno określony cel • Komplet potrzebnych informacji i materiałów • Sprecyzowane oczekiwania Klienta
 8. 8. WYZWANIA: Jak opowiedzieć barwną historię od wyrzuconej pomarańczy do dewastacji lasów deszczowych, kiedy ma się do dyspozycji kilka sekund? (A przy tym poruszyć odbiorcę i skłonić go do zmiany postawy, zachowując przy tym wiarygodność?)
 9. 9. 1. Pokazać skutki = wywołać emocje Pokażmy wymierne, namacalne skutki postawy, którą chcemy zmienić, by wzbudzić emocje, a tym samym zwrócić uwagę na naszą kampanię. Skutki niektórych zachowań nieekologicznych da się przedstawić konkretnymi, bezpośrednimi dowodami wywołującymi emocje. Ale wpływ marnowania żywności na środowisko jest długoterminowy i wielowymiarowy, dlatego musimy skrócić dystans pomiędzy działaniem a skutkiem.
 10. 10. 2. Pokazać liczby = edukacja i wiarygodność Liczby i porównania oddające ogrom marnowanej żywności to motyw edukacyjny, który uargumentuje przekaz. Zwłaszcza w komunikacji nieoczywistego skutku marnowania żywności ważne jest poparcie przekazu danymi.
 11. 11. 3. Wykorzystać insighty = edukacja i wpływ na jednostkę Opierając komunikację na sytuacjach, z którymi każdy może się zidentyfikować, motywujemy do autorefleksji, a tym samym możemy wpłynąć na zmianę postawy na właściwą.
 12. 12. KONCEPT Insight: To tylko jabłko, nic się nie stanie, jak wyrzucę… Rozwiązanie: Nie, to nie jest tylko jabłko, to woda wykorzystana na jego wyhodowanie, energia zużyta przy transporcie, praca rolnika i sprzedawcy… RTB: Co roku w Polsce marnuje się 9 mln ton żywności, co przekłada się na równie gigantyczne ilości zmarnowanej wody, energii, odpadów i pracy ludzkiej.
 13. 13. KREACJA
 14. 14. OUTDOOR prasa / digital • przykucie uwagi • wzbudzenie zainteresowania • radykalnie skrócony dystans pomiędzy przyczyną a skutkiem
 15. 15. RADIO • przykucie uwagi • edukacja • wykorzystanie silnego kodu budującego natychmiastowe skojarzenie z pożądaną tematyką
 16. 16. TV • zasięg! • edukacja • kształtowanie postaw
 17. 17. WIELKIE DZIĘKI!
 18. 18. Kontakt: Aleksandra Damentko Koordynatorka ds. programów edukacji żywnościowej Federacja Polskich Banków Żywności Mail: aleksandra.damentko@bankizywnosci.pl Jan Markowski ADVALUE sp. z o.o. Mail: jan.markowski@advalue.pl

×