Innoempresa Manresa 2010

545 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
545
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
5
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Innoempresa Manresa 2010

  1. 1. Programa de suport a la innovació de les petites i mitjanes empreses g j INNOEMPRESA 2007- 2013 Manresa, 19 de febrer de 2010 “ Tot el contingut és informatiu. En cap cas tindrà caràcter vinculant o pressuposarà la sol·licitud de cap línia d’ajut “
  2. 2. ÍNDEX InnoEmpresa 2010 1. Objectiu 2. Àmbit d’actuació 3. 3 Estructura dels projectes 4. Despeses subvencionables 5. Preguntes freqüents g q 6. Criteris de valoració i ponderació 7. Servei Personalitzat de R+D+i www.acc10.cat
  3. 3. OBJECTIU Recolzar a les petites i mitjanes empreses (PIME) en el desenvolupament de projectes innovadors que permetin augmentar la seva competitivitat: Projectes d’innovació Projectes de sistematització del procés de R+D+i Projectes d’innovació en col·laboració d innovació Transferència de Coneixement PIME Col·laboració Externa www.acc10.cat
  4. 4. ÀMBIT D’ACTUACIÓ Projectes d’innovació d innovació Ajuts destinats a promoure la realització de projectes d’innovació (projectes d’implantació) entre el teixit empresarial català. “ Entenent com a innovació la introducció d’un nou producte (bé o servei) o una millora significativa del mateix, d’un nou procés, d’un nou mètode de comercialització o d’un nou mètode organitzatiu que aporti avantatges competitives a l’empresa “ Projectes de sistematització del procés de R+D+i Ajuts destinats a finançar projectes, dirigits a implantar un model de sistematització del procés de R+D+i i certificar-se d’acord a la norma UNE 166.002 (Sistemes de Gestió de la R+D+i) entre el teixit empresarial català *. “ La norma UNE 166.002 pretén la sistematització del procés de R+D+i dins de l’empresa, la qual ha d’establir, documentar, implantar i mantenir un sistema de gestió de R+D+i ” * El procés de ce t cac ó de p ojectes d p océs certificació projectes d’R+D+i, està inclòs d t e de les despeses sub e c o ab es , c òs dintre es subvencionables. www.acc10.cat
  5. 5. ÀMBIT D’ACTUACIÓ Projectes d’innovació en col·laboració d innovació Ajuts destinats a finançar projectes innovadors en la que col·laboren un mínim de 3 empreses relacionades per l cadena d valor. El projecte h d suposar una l i d la d de l j t ha de millora en els processos i/o productes de la cadena de valor de la que formen part les empreses participants. www.acc10.cat
  6. 6. ESTRUCTURA DELS PROJECTES Beneficiari Peticionari Projectes presentats per empreses, de Col·laboració Empresa Transferència de Coneixement forma individual externa Peticionari Organisme intermedi Transferència Projectes presentats per un organisme de Coneixement intermedi en el que participen empreses Empreses Transferència de Coneixement Col·laboració participants externa Beneficiaris 5 - 15 Beneficiaris Peticionari Empresa 1 Projectes presentats per un conjunt d’empreses Transferència de Coneixement Col·laboració externa Empresa 2 Empresa n www.acc10.cat
  7. 7. DESPESES SUBVENCIONABLES Projectes presentats per empreses, de forma individual Petites i mitjanes empreses (PIME) segons la Recomanació de la Comissió Europea de 6 de maig de 2003 (DOCE L 124/36, de 20.5.2003), incloses les cooperatives i les societats laborals. Beneficiari Despeses P. Innovació P. Sistematització subvencionables Peticionari Col·laboracions Fins al 50% Fins al 50% externes Empresa Inversions Petita 15% No materials o Mitjana 7,5% Subvencionable immaterials xement ransferència Coneix No Personal tècnic No Subvencionable Subvencionable Despesa subvencionable mínima: Tr P. Innovació P. Sistematització Col·laboració externa 30.000€ petita 10.000€ petita 60.000€ mitjana 20.000€ mitjana www.acc10.cat
  8. 8. DESPESES SUBVENCIONABLES Projectes presentats per un organisme intermedi Organitzacions públiques, semipúbliques i privades, sense ànim de lucre, amb personalitat jurídica pròpia, que de manera habitual prestin serveis de suport a la innovació i a la modernització en les seves diverses formes a les pimes i disposin de d recursos materials i h t i l humans per a i impulsar i orientar projectes i l i t j t innovadors. d Els projectes hauran de tenir un mínim de 5 empreses i un màxim de 15 empreses per projecte. Despesa subvencionable mínima de cadascuna de les empreses participants: Peticionari Organisme P. Innovació P. Sistematització intermedi Transferència de Coneixement 20.000€ 10.000€ Empreses Col·laboració Transferència Coneixement T f è i C i t participants Externa Els projectes sol·licitats per organismes intermedis Beneficiaris podran destinar un 15% com a màxim de la despesa subvencionable a activitats de difusió (amb un màxim de 45.000 €) un cop finalitzat el projecte. www.acc10.cat
  9. 9. DESPESES SUBVENCIONABLES Projectes presentats per un organisme intermedi (cont.) Despeses subvencionables P. Innovació P. Sistematització Empreses Col·laboracions externes Fins al 50% Fins al 50% Inversions materials o Petita 15% No subvencionable immaterials Mitjana 7,5% Despeses subvencionables Organisme Intermedi Personal tècnic * Fins al 50% Fins al 50% Difusió Fins al 50% Fins al 50% * Només per a Org. Int. Adscrits al registre de Centres d’innovació i tecnologia del Ministeri d'Indústria i Energia p g g g g (BOE 2609/1996) o el registre de Centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004). www.acc10.cat
  10. 10. DESPESES SUBVENCIONABLES Projectes presentats per un conjunt d’empreses Projectes desenvolupats conjuntament per diverses pimes independents (mínim 3) que formen part de la cadena de valor d’un o diversos productes i/o serveis. Les pimes participants han d’estar vinculades per la cadena de valor i no per p p p p p lligams societaris. Un dels membres actuarà com a coordinador i la resta com a participants. El coordinador serà el sol·licitant de l’ajut i el responsable de la realització del projecte davant l’òrgan concedent. Peticionari Despeses P. Innovació en col·laboració subvencionables Empresa 1 Col·laboracions Fins al 50% externes Inversions materials o Petita 15% immaterials Mitjana 7,5% Empresa 2 Empresa n Personal tècnic No subvencionable Beneficiaris www.acc10.cat
  11. 11. DESPESES SUBVENCIONABLES Projectes P j t presentats per un conjunt d’ t t j t d’empreses ( (cont.) t) Els projectes presentats hauran de tenir una despesa subvencionable mínima de 100.000€. 100 000€ Les empreses hauran de tenir les seves relacions formalitzades documentalment mitjançant un contracte, conveni o acord en el que s’hi estableixi els drets i obligacions dels diferents participants en el projecte. g p p p j www.acc10.cat
  12. 12. DESPESES SUBVENCIONABLES Taula resum Bases mínimes Col·laboracions Inversions materials o Beneficiari Personal tècnic** subvencionables *** externes **** immaterials 30.000€ petita Empresa (Individual) 60.000€ 60 000€ mitjana Petita 15% * Fins 50% Mitjana 7,5% * Projectes d’innovació Empreses (amb O. 20.000€ Intermedi) O. O Intermedi Fins 50% 10.000€ petita Empresa (Individual) 20.000€ mitjana Fins 50% Sistematització del procés de d R+D+i i Empreses (amb O. 10.000€ Intermedi) O. Intermedi Fins 50% Projectes d’innovació en Base mínima conjunta: Petita 15% * Empreses Fins 50% col·laboració 100.000€ Mitjana 7,5% * * Amb un màxim de 18.000€ per PIME. ** Només per a Org. Int. Adscrits al registre de Centres d innovació i tecnologia del Ministeri d'Indústria i Energia (BOE 2609/1996) o el registre d’innovació d Indústria de Centres tecnològics de la Generalitat de Catalunya (DOGC 379/2004). *** Base mínima subvencionable correspon a la despesa mínima que ha de tenir el projecte objecte de subvenció. **** No s’admetran com a subvencionables les despeses on el proveïdor tingui vinculacions amb el sol·licitant. www.acc10.cat
  13. 13. PREGUNTES FREQÜENTS Quin tipus de col·laboracions externes són objecte d’ajut? Despeses externes d'assessorament en el di d' t l disseny d nous processos d negoci, productes i serveis o de de i d t i millora dels actuals; gestió del canvi i coneixement; formació, certificat que dictamina que es tracta d’un projecte de R+D+i i que pot acollir-se a deduccions fiscals, certificació del model de sistematització de R+D+i i d'altres serveis relacionats amb el projecte que no suposin desenvolupament i/o adaptació d'aplicacions telemàtiques *... Quines factures seran subvencionables? Només seran subvencionables les factures fact res compreses en el període q e va des de la data de presentació de la sol licit d que a sol·licitud de subvenció fins a final d’any, amb possibilitat d’ampliació de pròrroga. Poden existir relacions accionarials entre les empreses que participen en p q p p projectes conjunts? No, no pot existir cap tipus de vinculació entre les empreses participants. * En el cas d'adaptació de les aplicacions informàtiques, es podria incloure aquí les despeses de parametrització, entenent com a tals, aquelles a les quals és suficient la intervenció d’un expert en el programa però que no necessàriament hagi de ser un tècnic informàtic (no es toca codi /programa de l'aplicació). [ Codi > Inversió ]. www.acc10.cat
  14. 14. PREGUNTES FREQÜENTS Dins de la tipologia de projectes d’innovació, no seran subvencionables: Estudis i anàlisis sense implantació. Projectes que presenten un cost subvencionable que suposa més d'un 50% de la darrera facturació de l'empresa sol·licitant l empresa sol·licitant. Projectes en el que més d'un 50% del pressupost subvencionable sigui d’inversió. Projectes de desenvolupament de nous productes que no arriben a mercat. Desenvolupaments a mida (trets de casos molt ben justificats) justificats). Implantació i certificació de sistemes de gestió mediambiental (Norma UNE-EN-ISO 14001). Sistemes de gestió de Qualitat (Norma UNE-EN-ISO 9001). Excel·lència empresarial EFQM. Sistemes de Gestió de la Seguretat de la Informació (Norma ISO 27001 o eventuals desenvolupades posteriorment). Elaboració i implantació de plans estratègics. Implantació de metodologies de desenvolupament de SW. Plans de successió a les empreses. Projectes de desenvolupament d pàgines web comercials. P j t d d l t de à i b i l www.acc10.cat
  15. 15. PREGUNTES FREQÜENTS Quin tipus d’inversions materials o immaterials són subvencionables? La compra d’equipament informàtic associat al projecte la compra de llicències de d equipament projecte, software i despeses d’adaptació de les aplicacions (codi) *, motllos i matrius... Excloses: L’adquisició i condicionament d’immobles, les despeses de mobiliari, l’equipament d’oficina (excepte equipament informàtic) i els mitjans de transport. Despeses fungibles (matèries primeres, material auxiliar que s'incorpora al producte final en el transcurs del procés productiu, material semielaborat i material final), així com qualsevol altre compra que l'empresa imputi a la partida de despeses. Prototips, proves i assajos. En els projectes presentats per un Organisme Intermedi, les PIMEs han de presentar memòria individual? A les plantilles de les memòries corresponents, s’especifica quins punts han de ser emplenats per l’Organisme Intermedi i quins per cada una de les PIMEs participants participants. •Ha estat imprescindible la intervenció d’un tècnic informàtic de la casa proveïdora, que hagi hagut d’adaptar la programació utilitzant llenguatges informàtics específics, per adaptar l’aplicació a l’empresa (increment del actiu). En termes comptables aquestes partides es comptabilitzen als comptes 20 i 21 i de "l’actiu” de l’empresa que corresponen respectivament a immobilitzats intangibles i immobilitzats materials. i i bili i ibl i bili i l www.acc10.cat
  16. 16. PREGUNTES FREQÜENTS És necessari certificar-se en la norma UNE 166.002 (Sistemes de Gestió de la R+D+i) per obtenir l’ajut? Si. Són subvencionables les despeses de viatge ? No No. Són subvencionables les despeses del personal intern de la PIME? No. Són Só subvencionables l b i bl les ddespeses d subcontractació d proveïdors no de b t t ió de ïd nacionals ? Si, sempre que la seva participació estigui justificada. www.acc10.cat
  17. 17. CRITERIS VALORACIÓ I PONDERACIÓ SIST. PROCÉS INNOVACIÓ R+D+i Taula resum INNNOVACIÓ EN COL·LABORACIÓ PIME OI PIME OI Pla estratègic i/o pla d'innovació a l'empresa g p p 10 10 10 Objectius, planificació, mitjans interns, pressupost, 20 20 40 40 15 etc. Viabilitat econòmica del projecte 20 20 25 Grau d’innovació del projecte, per tal d’esser més 40 40 30 competitius Impacte previsible del projecte en la competitivitat de 40 40 l’empresa Qualitat i sinèrgies entre el grup d’empreses 10 10 10 Foment al reequilibri territorial i cont. al reforç del 10 10 10 10 10 teixit empresarial 100 100 100 100 100 www.acc10.cat
  18. 18. SERVEI PERSONALITZAT R+D+i http://www.acc10.cat/ACC1O/cat/innovacio-tecnologica/rdi/serveis/servei-personalitzat-rdi.jsp www.acc10.cat
  19. 19. MÉS INFORMACIÓ A: www.acc10.cat Delegació ACC1Ó a Comarques Centrals: Av Bases de Manresa, 1 Edifici CTM 08242 Manresa Tel 93 877 73 79 bages@acc10.cat www.acc10.cat
  20. 20. www.acc10.cat

×