SlideShare a Scribd company logo
1 of 3
Download to read offline
Fun88 » ข่าว Fun88 » คี่/คู่ | การเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นแทงบอลออนไลน์ผ่านเว็บตรง
คี่/คู่ | การเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นแทงบอลออนไลน์ผ่านเว็บตรง
การแทงบอลคี่/คู่ ถือว่าเป็นรูปแบบการแทงที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ แล้วรูปแบบนี้คืออะไรมาหาคำตอบได้จากบทความนี้ และวิธีทำเงินจากรูปแบบนี้
ที่คุณไม่ควรพลาด เลือกรูปแบบเดิมพันที่ถนัด พร้อมลุยไปกับการแทงบอลที่จะมีโอกาสชนะ 50:50 เลยก็ว่าได้พร้อมทำเงินได้ผ่านเว็บ
Fun88Thai บริการแทงบอลออนไลน์ที่ครบวงจรที่ดีที่สุดในปัจจุบัน สมัครและรับโบนัสเพียบ
 ทางเข้า 1
 ทางเข้า 2
 ทางเข้า 3
 ทางเข้า 4
รูปแบบการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร
สำหรับรูปแบบการแทงบอลออนไลน์ คี่/คู่ (Even/Odd) ได้รับความนิยมในการแทงบอลมากที่สุด ซึ่งคุณอาจจะเห็นรูปแบบนี้บนตารางแทงบอล
อย่างแน่นอน ดังนั้นมาหาคำตอบว่าการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร บทความนี้มีคำตอบให้
ถ้าพูดถึงการแทงบอลรูปแบบ เอาง่ายๆ ก็คือการนับประตูรวมทั้ง 2 ทีมของเกมที่คุณเลือกแทงมาดูว่าออกคู่หรือคี่เมื่อจบการแข่งขันนั้นเองเท่านี้ก็
สามารถแทงบอลได้แล้วง่ายๆ ซึ่งแน่นอนว่าการแทงบอลออนไลน์ก็จะมี ครึ่งแรก เต็มเวลา ประตูรวม โดยจะมีกติกาการเล่นคี่คู่ ฟุตบอล Fun88ของ
แต่ละเว็บไซต์ โดยการแทงผ่านเว็บนี้มีให้เลือกเล่นดังต่อไปนี้
รูปแบบการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร
แทงคู่ (Even) เลือกได้ว่าแทงเต็มเวลาหรือครึ่งแรก โดยการทายผลจำนวนประตูรวมของทั้ง 2 ทีมออกมาเป็น คู่ เช่น 1-1=2, 3-1=4, 0-0=0, 2-
2=4 และอื่นๆ
แทงคี่ (Odd) ก็สามารถเลือกแทงเต็มเวลาหรือครึ่งแรกเช่นกัน และทายผลประตูรวมของทั้ง 2 ทีมให้ออกมาเป็น คี่ เช่น 1-0=1, 2-1=3, 2-3=5
และอื่นๆ
ประตูรวม โดยทางเว็บจะกำหนดประตูรวมที่คุณขาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะทายผลทั้ง 2 ทีมว่ารวมกันแล้วได้กี่ประตู เลือกเดิมพันได้เช่นนี้ 0-1, 2-3,
4-6, 7+ หากแมตซ์ที่คุณเลือกเล่นได้3-1=4 และคุณแทง 4-6 ถือว่าชนะเลย
 ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว 
1 รูปแบบการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร
1.1 วิธีเดิมพันคี่/คู่ที่ Fun88ผ่านเว็บพนันบอลออนไลน์ที่ครบวงจร
1.2 เคล็ดลับกติกาการเล่นคี่คู่ ฟุตบอล Fun88ร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกัน
1.3 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแทงบอลออนไลน์คี่/คู่
1.4 บทส่งท้าย คี่/คู่ ที่เล่นง่ายได้เงินจริง

เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน
Fun88 เป็นเว็บพนันออนไลนท์ไีี ดร้ับความนยิ มเป็นอยาี งมากเพราะบรกิ ารทห่ ลากหลายและความปลอดภยั
ของระบบ fun88 ใหค้วามสา คญั กบั ระบบความปลอดภยั เป็นอยาี งมาก. Fun 88 ตงั้ ใจทจ่ ะปกป้องประวตั ขิ อ้มลู
สว นตวัทกุ อยาี ง ของสมาชกิไวอ้ยาี งดท ส่ ดุ แล. Fun 88 จงึไดร้ับการรับรองจาก First Cagayan Leisure Resort
and Corporation (CEZA) และไดร้ับการรับรองจากประเทศฟิลปิินสอ์ยาี งถกู ตอ้งตามกฏหมายอก ดว้ย ไมว าี
คณุ จะรว มสนุกจากชอ งทาง ไหน fun88 th รับประกนั ความปลอดภยั และความบนั เทงิในคราเดย วกนั ใหค้ณุ
ไดอ้ยาี งแนนอน.
Hashtags:
#Fun88 #Fun888 #Fun88Asia1 #Fun88Asia #Fun88Thai #Fun88TH #เว็บFun88 #Fun88เอเชย
#Fun88Thailand #Fun88th123
ขอ้มลู ตดิ ตอ
เว็บไซต:ี์ https://fun88th123.com/
ทอ่ ย:ีู ี 41 ถนนเพชรหงึษ์ตา บล บางกอบวั Chang Wat, สมทุ รปราการ 10130
ไทยจดหมาย: fun88th123.com@gmail.com
Social Links:
Facebook Page: https://www.facebook.com/FUN88Thailands
FB Group: https://bit.ly/3dBgf6t
Twitter: https://twitter.com/fun88_th123
Instagram: https://www.instagram.com/fun88th123/
Tiktok: https://www.tiktok.com/@fun88th123.com
Tumblr: fun88th123.tumblr.com
Reddit: https://www.reddit.com/user/fun88th123
Flickr: https://www.flickr.com/people/fun88th123com/
Myspace: https://myspace.com/fun88th123com/bio
Pinterest: https://www.pinterest.ph/fun88th123co/
Patreon: https://www.patreon.com/fun88th123
4mark: http://www.4mark.net/story/8081959/fun88th123
9gag: https://9gag.com/u/fun88th123com
Band.us: https://band.us/band/88443137
Bittube: https://bittube.video/a/hoacfun88th123/video-channels
Blogspot: https://hoacfun88th123.blogspot.com/
Weebly: http://fun88th123.weebly.com/
Flipboard: https://flipboard.com/@hoacfun88th123
Gab: https://gab.com/fun88th123
Medium: https://medium.com/@fun88th123
Mioola: https://www.mioola.com/fun88th123/
Onmogul: https://onmogul.com/fun88th123-04f3155a-ae54-4a1b-a2e9-8ee2bc078b01
Pbase: https://pbase.com/hoacfun88th123/image/173085754
Peartrees: https://www.pearltrees.com/fun88th123
Picsart: https://picsart.com/u/hoacfun88th123
Quora: https://www.quora.com/profile/Fun88th123
Reedsy: https://reedsy.com/discovery/user/hoacfun88th123
Scoop It: https://www.scoop.it/u/fun88th1231-gmail-com/curated-scoops
Vingle: https://www.vingle.net/fun88th123c
Visual.ly: https://visual.ly/users/fun88th123co/portfolio
Zoimas: https://zoimas.com//profile/fun88th123
Linkhay: https://linkhay.com/u/fun88th123com
Skyrock: https://hoacfun88th123.skyrock.com/
Microsoft: https://social.msdn.microsoft.com/Profile/fun88th123com

More Related Content

Featured

Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Search Engine Journal
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summarySpeakerHub
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Tessa Mero
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentLily Ray
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best PracticesVit Horky
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementMindGenius
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...RachelPearson36
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Applitools
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at WorkGetSmarter
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...DevGAMM Conference
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationErica Santiago
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellSaba Software
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageSimplilearn
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...Palo Alto Software
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free VacationWeekdone.com
 

Featured (20)

Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
Trends In Paid Search: Navigating The Digital Landscape In 2024
 
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
5 Public speaking tips from TED - Visualized summary
 
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
ChatGPT and the Future of Work - Clark Boyd
 
Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next Getting into the tech field. what next
Getting into the tech field. what next
 
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search IntentGoogle's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
Google's Just Not That Into You: Understanding Core Updates & Search Intent
 
How to have difficult conversations
How to have difficult conversations How to have difficult conversations
How to have difficult conversations
 
Introduction to Data Science
Introduction to Data ScienceIntroduction to Data Science
Introduction to Data Science
 
Time Management & Productivity - Best Practices
Time Management & Productivity -  Best PracticesTime Management & Productivity -  Best Practices
Time Management & Productivity - Best Practices
 
The six step guide to practical project management
The six step guide to practical project managementThe six step guide to practical project management
The six step guide to practical project management
 
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
Beginners Guide to TikTok for Search - Rachel Pearson - We are Tilt __ Bright...
 
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
Unlocking the Power of ChatGPT and AI in Testing - A Real-World Look, present...
 
12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work12 Ways to Increase Your Influence at Work
12 Ways to Increase Your Influence at Work
 
ChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slidesChatGPT webinar slides
ChatGPT webinar slides
 
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike RoutesMore than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
More than Just Lines on a Map: Best Practices for U.S Bike Routes
 
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
Ride the Storm: Navigating Through Unstable Periods / Katerina Rudko (Belka G...
 
Barbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy PresentationBarbie - Brand Strategy Presentation
Barbie - Brand Strategy Presentation
 
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them wellGood Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
Good Stuff Happens in 1:1 Meetings: Why you need them and how to do them well
 
Introduction to C Programming Language
Introduction to C Programming LanguageIntroduction to C Programming Language
Introduction to C Programming Language
 
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
The Pixar Way: 37 Quotes on Developing and Maintaining a Creative Company (fr...
 
9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation9 Tips for a Work-free Vacation
9 Tips for a Work-free Vacation
 

odd_even.pdf

  • 1. Fun88 » ข่าว Fun88 » คี่/คู่ | การเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นแทงบอลออนไลน์ผ่านเว็บตรง คี่/คู่ | การเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร เหมาะสำหรับมือใหม่ที่เริ่มต้นแทงบอลออนไลน์ผ่านเว็บตรง การแทงบอลคี่/คู่ ถือว่าเป็นรูปแบบการแทงที่เรามักจะเห็นกันบ่อยๆ แล้วรูปแบบนี้คืออะไรมาหาคำตอบได้จากบทความนี้ และวิธีทำเงินจากรูปแบบนี้ ที่คุณไม่ควรพลาด เลือกรูปแบบเดิมพันที่ถนัด พร้อมลุยไปกับการแทงบอลที่จะมีโอกาสชนะ 50:50 เลยก็ว่าได้พร้อมทำเงินได้ผ่านเว็บ Fun88Thai บริการแทงบอลออนไลน์ที่ครบวงจรที่ดีที่สุดในปัจจุบัน สมัครและรับโบนัสเพียบ  ทางเข้า 1  ทางเข้า 2  ทางเข้า 3  ทางเข้า 4 รูปแบบการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร สำหรับรูปแบบการแทงบอลออนไลน์ คี่/คู่ (Even/Odd) ได้รับความนิยมในการแทงบอลมากที่สุด ซึ่งคุณอาจจะเห็นรูปแบบนี้บนตารางแทงบอล อย่างแน่นอน ดังนั้นมาหาคำตอบว่าการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร บทความนี้มีคำตอบให้ ถ้าพูดถึงการแทงบอลรูปแบบ เอาง่ายๆ ก็คือการนับประตูรวมทั้ง 2 ทีมของเกมที่คุณเลือกแทงมาดูว่าออกคู่หรือคี่เมื่อจบการแข่งขันนั้นเองเท่านี้ก็ สามารถแทงบอลได้แล้วง่ายๆ ซึ่งแน่นอนว่าการแทงบอลออนไลน์ก็จะมี ครึ่งแรก เต็มเวลา ประตูรวม โดยจะมีกติกาการเล่นคี่คู่ ฟุตบอล Fun88ของ แต่ละเว็บไซต์ โดยการแทงผ่านเว็บนี้มีให้เลือกเล่นดังต่อไปนี้ รูปแบบการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร แทงคู่ (Even) เลือกได้ว่าแทงเต็มเวลาหรือครึ่งแรก โดยการทายผลจำนวนประตูรวมของทั้ง 2 ทีมออกมาเป็น คู่ เช่น 1-1=2, 3-1=4, 0-0=0, 2- 2=4 และอื่นๆ แทงคี่ (Odd) ก็สามารถเลือกแทงเต็มเวลาหรือครึ่งแรกเช่นกัน และทายผลประตูรวมของทั้ง 2 ทีมให้ออกมาเป็น คี่ เช่น 1-0=1, 2-1=3, 2-3=5 และอื่นๆ ประตูรวม โดยทางเว็บจะกำหนดประตูรวมที่คุณขาดว่าจะเกิดขึ้น โดยจะทายผลทั้ง 2 ทีมว่ารวมกันแล้วได้กี่ประตู เลือกเดิมพันได้เช่นนี้ 0-1, 2-3, 4-6, 7+ หากแมตซ์ที่คุณเลือกเล่นได้3-1=4 และคุณแทง 4-6 ถือว่าชนะเลย  ตรวจสอบอย่างรวดเร็ว  1 รูปแบบการเดิมพันแบบคี่/คู่คืออะไร 1.1 วิธีเดิมพันคี่/คู่ที่ Fun88ผ่านเว็บพนันบอลออนไลน์ที่ครบวงจร 1.2 เคล็ดลับกติกาการเล่นคี่คู่ ฟุตบอล Fun88ร่วมวิเคราะห์ไปด้วยกัน 1.3 คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการแทงบอลออนไลน์คี่/คู่ 1.4 บทส่งท้าย คี่/คู่ ที่เล่นง่ายได้เงินจริง  เข้าสู่ระบบ ลงทะเบียน
  • 2. Fun88 เป็นเว็บพนันออนไลนท์ไีี ดร้ับความนยิ มเป็นอยาี งมากเพราะบรกิ ารทห่ ลากหลายและความปลอดภยั ของระบบ fun88 ใหค้วามสา คญั กบั ระบบความปลอดภยั เป็นอยาี งมาก. Fun 88 ตงั้ ใจทจ่ ะปกป้องประวตั ขิ อ้มลู สว นตวัทกุ อยาี ง ของสมาชกิไวอ้ยาี งดท ส่ ดุ แล. Fun 88 จงึไดร้ับการรับรองจาก First Cagayan Leisure Resort and Corporation (CEZA) และไดร้ับการรับรองจากประเทศฟิลปิินสอ์ยาี งถกู ตอ้งตามกฏหมายอก ดว้ย ไมว าี คณุ จะรว มสนุกจากชอ งทาง ไหน fun88 th รับประกนั ความปลอดภยั และความบนั เทงิในคราเดย วกนั ใหค้ณุ ไดอ้ยาี งแนนอน. Hashtags: #Fun88 #Fun888 #Fun88Asia1 #Fun88Asia #Fun88Thai #Fun88TH #เว็บFun88 #Fun88เอเชย #Fun88Thailand #Fun88th123 ขอ้มลู ตดิ ตอ เว็บไซต:ี์ https://fun88th123.com/ ทอ่ ย:ีู ี 41 ถนนเพชรหงึษ์ตา บล บางกอบวั Chang Wat, สมทุ รปราการ 10130 ไทยจดหมาย: fun88th123.com@gmail.com Social Links: Facebook Page: https://www.facebook.com/FUN88Thailands FB Group: https://bit.ly/3dBgf6t Twitter: https://twitter.com/fun88_th123 Instagram: https://www.instagram.com/fun88th123/ Tiktok: https://www.tiktok.com/@fun88th123.com Tumblr: fun88th123.tumblr.com Reddit: https://www.reddit.com/user/fun88th123 Flickr: https://www.flickr.com/people/fun88th123com/ Myspace: https://myspace.com/fun88th123com/bio Pinterest: https://www.pinterest.ph/fun88th123co/ Patreon: https://www.patreon.com/fun88th123 4mark: http://www.4mark.net/story/8081959/fun88th123 9gag: https://9gag.com/u/fun88th123com
  • 3. Band.us: https://band.us/band/88443137 Bittube: https://bittube.video/a/hoacfun88th123/video-channels Blogspot: https://hoacfun88th123.blogspot.com/ Weebly: http://fun88th123.weebly.com/ Flipboard: https://flipboard.com/@hoacfun88th123 Gab: https://gab.com/fun88th123 Medium: https://medium.com/@fun88th123 Mioola: https://www.mioola.com/fun88th123/ Onmogul: https://onmogul.com/fun88th123-04f3155a-ae54-4a1b-a2e9-8ee2bc078b01 Pbase: https://pbase.com/hoacfun88th123/image/173085754 Peartrees: https://www.pearltrees.com/fun88th123 Picsart: https://picsart.com/u/hoacfun88th123 Quora: https://www.quora.com/profile/Fun88th123 Reedsy: https://reedsy.com/discovery/user/hoacfun88th123 Scoop It: https://www.scoop.it/u/fun88th1231-gmail-com/curated-scoops Vingle: https://www.vingle.net/fun88th123c Visual.ly: https://visual.ly/users/fun88th123co/portfolio Zoimas: https://zoimas.com//profile/fun88th123 Linkhay: https://linkhay.com/u/fun88th123com Skyrock: https://hoacfun88th123.skyrock.com/ Microsoft: https://social.msdn.microsoft.com/Profile/fun88th123com