Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

Jak pytać, aby się dowiedzieć? O prowadzeniu FGI w kontekście UX

More Related Content

Jak pytać, aby się dowiedzieć? O prowadzeniu FGI w kontekście UX

 1. 1. Dominika Winogrodzka Fundacja Rozwoju Badań Społecznych F u R B S Jak pytać,
 aby się dowiedzieć?
 O prowadzeniu FGI
 w kontekście UX Warsztat w ramach 4. edycji konferencji „Ciemna Strona UX”
 2. 2. FOKUSYFGI (focus group interview) ➡ dyskusja grupowa (4-8 osób) ➡ prowadzona przez moderatora ➡ skoncentrowana na danym
 zagadnieniu ➡ wśród grona osób, które są
 dobrane pod względem
 charakterystycznych cech ➡ 1,5h - 2h *warsztat partycypacyjny jako wariacja FGI
 3. 3. KIEDY? ➡ analizy kontekstu projektu ➡ projektowania konkretnych rozwiązań ➡ podstawa redesignu PO CO? ➡ poznanie grupy odbiorców: wzorców zachowań,
 dotychczasowych doświadczeń, opinii, często
 ukrytych potrzeb ➡ zbadanie konkurencyjnych rozwiązań (Mościchowska, Rogoś-Turek 2015) UX
 4. 4. METODA UŻYTECZNA, POD WARUNKIEM, że wykorzystujemy ją do odpowiednich celów i we właściwy sposób!
 5. 5. efekty grupowe MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA FGI - efekt synergii wspólny wysiłek grupy prowadzi
 do ujawnienia się dodatkowego potencjału jednostek: szersza gama opinii i pomysłów efekty grupowe - efekt kuli śnieżnej wypowiedzi jednych uczestników grupy
 wywołują wypowiedzi kolejnych osób,
 co zwiększa ilość otrzymywanych informacji - efekt stymulacji grupa stymuluje, mobilizuje do wypowiedzi
 oraz wykonywania zadań - efekt bezpieczeństwa grupa daje poczucie bezpieczeństwa,
 opinie wyrażane są śmielej - efekt spontaniczności dyskusja sprzyja naturalności wypowiedzi, opinie wyrażane są w odniesieniu do innych - lider osoba o dominującej osobowości, która
 ma tendencję do narzucania swojego zdania
 pozostałym uczestnikom dyskusji - outsider - osoba nie zainteresowana udziałem w FGI - osoba marginalizowana przez grupę - konformizm uczestnicy ulegają presji grupowej, nawet kiedy przeczy to zmysłowym spostrzeżeniom (eksperyment Ascha) - syndrom myślenia grup. uczestnicy ulegają sugestii większości
 grupy dyskusyjnej - podgrupy uczestnicy tworzą swoje własne forum dyskusyjne
 6. 6. efektywność MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA FGI informacje od kilku osób na raz, w stosunkowo krótkim czasie elastyczność możliwość zastosowania różnorodnych technik projekcyjnych i zadań praktycznych, co wpływa pozytywnie na zaangażowanie uczestników możliwość dotarcia
 do ukrytych potrzeb użytkowników trudności logistyczne czasochłonność zbierania danych,
 trudności w umówieniu uczestników FGI stosunkowo trudna
 analiza: możliwość mylnej
 interpretacji niereprezentatywność wniosków nie można uogólnić
 7. 7. SCENARIUSZ FGI plan rozmowy, określający główne problemy i zagadnienia, które powinny być poruszone podczas badania fokusowego. Nie powinien zawierać zbyt wielu pytań, ponieważ nie jest ankietą(!), lecz kierunkowskazem, który determinuje przebieg dyskusji.
 8. 8. BUDOWA SCENARIUSZA
 9. 9. 0. Zanim przystąpisz
 do budowy narzędzia upewnij się, że dobrze rozumiesz cele badania
 10. 10. 1. Nadaj scenariuszowi FGI jasną strukturę. Wstęp - rozwinięcie - zakończenie Podział scenariusza na bloki
 11. 11. Rozpocznij od wprowadzenia :) Przedstaw uczestnikom cel spotkania oraz przypomnij zasady dyskusji. Zapoznaj
 ze sobą uczestników. 2.
 12. 12. Pytaj stosując zasadę od ogółu do szczegółu 3.
 13. 13. 4. Zadawaj pytania otwarte, dotyczące osobistych doświadczeń) NIE: Czy posiadacie ulubioną restaurację? TAK: Jaka jest Wasza ulubiona restauracja?
 14. 14. 5. Urozmaicaj! (wprowadzenie - dyskusja - ćwiczenie - dyskusja - ćwiczenie - podsumowanie)
 15. 15. 6. Podsumuj spotkanie. Zapytaj czy uczestnicy mają coś do dodania oraz podziękuj za udział w dyskusji
 16. 16. 7. Przeprowadź pilotaż narzędzia. Upewnij się, że wszystkie pytania są zrozumiałe
 17. 17. WSTĘP powitanie uczestników spotkania, przedstawienie moderatora, prezentacja tematu rozmowy, przypomnienie zasad dyskusji ROZWINIĘCIE FUNKCJE PYTAŃ
 W ZALEŻNOŚCI OD MIEJSCA PODCZAS FGIPytania wstępne, otwierające Pytania „na rozgrzewkę”, łatwe do odpowiedzenia:
 rundka dająca możliwość wypowiedzi każdej osobie Pytania wprowadzające Pytania rozpoczynające dyskusję, dot. często ogólnych doświadczeń
 z produktem/usługą 15 min. Pytania zasadnicze Pytania kluczowe dla badanego zagadnienia DYSKUSJA (pytanie ogólne, pytania szczegółowe) ĆWICZENIE (ćwiczenie praktyczne, rozmowa) DYSKUSJA (pytanie ogólne, pytania szczegółowe) ĆWICZENIE (ćwiczenie praktyczne, rozmowa) 15 min. 30 min. 15 min. 20 min. Podsumowanie, podziękowanie za udział w dyskusji ZAKOŃCZENIE5 min. 100 min.
 18. 18. TECHNIKI PROJEKCYJNE - wydobywanie tego, co nieuświadamiane - udrażnianie komunikacji, zwłaszcza informacji
 trudnych do zwerbalizowania - pobudzanie dynamiki grupowej - uruchomienie kreatywności - funkcje relaksacyjne: „przerywnik”
 19. 19. tworzenie kompozycji ze zdjęć, rysunków, wycinków z gazet KOLAŻ ✓ Pokazanie sposobu rozumowania na dany temat: percepcji badanych ✓ Poznanie kontekstu kontaktu badanego z produktem/usługą ✓ Analiza relacji: badany - produkt/usługa ✓ Pretekst do dalszej rozmowy Dobrze sprawdza się na wczesnych
 etapach tworzenia produktu, kiedy
 eksplorujemy daną tematykę. Zastosowanie Źródło: Galeria zdjęć z II Kongresu Ewaluacji organizowanego przez Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne
 20. 20. podawanie pierwszych, spontanicznych skojarzeń TEST SKOJARZEŃ ✓ Poznanie pierwszych skojarzeń, reakcji badanego ✓ Analiza stosunku badanego do produktu/usługi ✓ Szczególnie sprawdza się przy badaniu nazw, logo,
 cech produktu/usługi, wizerunku Zastosowanie Źródło: Winogrodzka (2015) Praca magisterska pt. „Praktyki studenckie wysokiej jakości - czy to możliwe? …”
 21. 21. postrzeganie marki/produktu/usługi jako człowieka, przedmiot, itd. PERSONIFIKACJA „brand party game”
 „family game” „chiński portret” ✓ Identyfikacja osobowości marki/produktu/usługi ✓ Analiza relacji: osoba badana - marka/przedmiot ✓ Analiza uczuć towarzyszących
 korzystaniu z produktu/usługi ✓ Analiza wizerunku Zastosowanie Źródło: Badanie wizerunku Międzynarodowego Centrum Kultury (Warsztaty badań marketingowych w IS UJ)
 22. 22. dokończenie niepełnego zdania lub rozpoczętej historii TECHNIKA UZUPEŁNIEŃ ✓ Dotarcie do głęboko skrywanych motywów, pragnień, wyobrażeń
 i opinii dotyczących badanych produktów, usług czy sposobów
 ich reklamowania ✓ Pobudzenie wyobraźni badanych Zastosowanie W korzystaniu z notatnika elektronicznego X najbardziej
 drażni mnie…. Przekonałabym znajome koleżanki
 do korzystania z salonu kosmetycznego X, mówiąc im, że…
 23. 23. przegląd znanych konkurentów produktu lub usługi PRZEGLĄD KONKURENCJI ✓ Poznanie wizerunku produktu lub usługi na tle konkurencji ✓ Poznanie słabych oraz mocnych stron produktu lub usługi ✓ Odkrycie możliwych braków,
 wygenerowanie nowych
 funkcjonalności ✓ Uzyskanie konkretnych wskazówek
 dot. ulepszenia produktu/usługi Zastosowanie
 24. 24. ĆWICZENIE Wydawnictwo planuje zmianę koncepcji czasopisma „Business Woman”. Zastanów się kogo zaprosisz do udziału w dyskusji grupowej dot. nowego formatu i zawartość czasopisma. Jakie techniki projekcyjne zaplanujesz i dlaczego?
 25. 25. Źródło: Badanie wizerunku Międzynarodowego Centrum Kultury (Warsztaty badań marketingowych w IS UJ) PRZYKŁADOWE PYTANIA DOŚWIADCZENIA Z MCK Jakie są Wasze doświadczenia z Międzynarodowym Centrym Kultury? Opowiedzcie o wizycie, którą najbardziej zapamiętaliście. WIZERUNEK TYPOWEGO GOŚCIA MCK Wyobraźcie sobie osobę, która regularnie odwiedza MCK. Kto to jest? Kto na pewno nie korzysta z oferty MCK? Dlaczego? MCK NA TLE KONKURENCJI Co w MCK jest unikatowego, czego nie mają inne instytucje kultury w Krakowie? Czego brakuje MCK, a co, być może, posiadają inne instytucje? Badanie wizerunku MCK (IS UJ)
 26. 26. Źródło: Badanie „Diagnoza krakowskiej młodzieży” (Fundacja Rozwoju Badań Społecznych) PRZYKŁADOWE PYTANIA OBSZAR „KRAKÓW” Podzielę tablicę na dwie części, na których zapiszę Wasze odpowiedzi na pytania: 1) Za co lubicie Kraków, co dobrze kojarzy się Wam z tym miastem? 2) Za czym w Krakowie nie przepadacie, co Wam w nim przeszkadza? Co oznacza dla Was „miasto przyjazne młodzieży”? Stwórzmy wspólną definicję.
 Czy można powiedzieć, że Kraków jest przyjazny młodzieży? Co musiałoby się zmienić
 w Krakowie, żeby można było nazywać go „miastem przyjaznym młodzieży”? Diagnoza krakowskiej młodzieży (FuRBS) OBSZAR „SZKOŁA” Wyobraźcie sobie, że Wasz najlepszy kolega/Wasza najlepsza koleżanka mają jakiś kłopot, np. ktoś dokucza im w szkole. Do kogo w pierwszej kolejności zgłosilibyście to?
 Gdzie szukalibyście porady? (rodzice, rodzeństwo, rówieśnicy, starsi koledzy/koleżanki
 ze szkoły, ksiądz, nauczyciel, pedagog, dyrektor, ktoś z sąsiedztwa, jakaś organizacja)
 A może próbowalibyście samodzielnie rozwiązać ten problem?
 27. 27. BUDOWA SCENARIUSZA PRACA ZESPOŁOWA
 28. 28. 1. Najpierw upewnijcie się, że wszyscy tak samo
 rozumiecie cel badania. 5. Upewnijcie się, że o niczym nie zapomnieliście :) 2. Ustalcie grupę docelową - kogo zaprosicie
 do udziału w badaniu aby uzyskać jak najwięcej
 trafnych informacji? 3. Zastanówcie się nad ogólną strukturą narzędzia.
 Czy da się wydzielić jakieś zagadnienia? 4. Zaplanujcie co najmniej dwie techniki projekcyjne.
 29. 29. PREZENTACJA
 SCENARIUSZY
 WYWIADÓW
 30. 30. IDEALNY PLANER
 31. 31. MIEJSCE DO PRACY PROJEKTOWEJ STUDENTÓW
 32. 32. MIEJSCE PRZYJAZNE MALUCHOM
 33. 33. PROWADZENIE FOKUSÓW
 34. 34. MODERACJA
 to… proces koordynowania dyskusji grupowej,
 jej ukierunkowywanie,
 stanie na straży przyjętych
 zasad, tworzenie sprzyjającej
 atmosfery, czuwanie
 nad efektami dyskusji
 - wypełnianiem celów badania
 35. 35. MODERATOR
 36. 36. CO JEST WAŻNE? ➡ Kontrolowanie czasu i postępów ➡ Tworzenie atmosfery sprzyjającej swobodnej wymianie myśli:
 budowanie klimatu otwartości i zaufania ➡ Balansowanie grupy ➡ Wzbudzanie i podtrzymywanie motywacji od początku, w trakcie, aż do zakończenia spotkania ➡ Obserwacja grupy fokusowej - czujne oko na ewentualne oznaki
 zmęczenia, rozproszenia uwagi *przerwa jako narzędzie strategiczne
 37. 37. CO JEST WAŻNE? ➡ Aktywne słuchanie! parafrazowanie: ujęcie własnymi słowami tego, co usłyszeliśmy uproszczenie, czytelne uporządkowanie wypowiedzi, dążenie
 do uwspólnienia zrozumienia („Czy dobrze rozumiem, że…?”) syntetyzowanie: krótkie podsumowania wątków w postaci wskazywania wspólnego mianownika, istotnych różnic ➡ CZUWANIE NAD ZREALIZOWANIEM CELU BADANIA klaryfikacja: wyjaśnianie niejasnych, niedopowiedzianych wypowiedzi („Wiem, że wszystko jest dla was ważne, ale czy jakaś rzecz szczególnie wymaga poprawy?”) TECHNIKI MODERACJI
 38. 38. FUNKCJE PYTAŃ W CZĘŚCI ZASADNICZEJ FGI Pytania rozwijające Pytania nawiązujące do tego, co zostało już powiedziane, również „hmm” :) Pytania pogłębiające „Możesz rozwinąć ten wątek?”, „Możesz opowiedzieć coś więcej na ten temat”? Pytania uszczegóławiające „W jaki dokładnie sposób przebieg zamówienia przez Ciebie jedzenia przez internet”? Pytania pojęciowe …kiedy badany opowiada zbyt abstrakcyjnie: „Co dokładnie rozumiesz przez…?” Pytania pośrednie „Co sądzisz o ludziach, którzy korzystają z usług sprzątaczy i sprzątaczek?” Pytania strukturyzujące „Chciałbym teraz przejść do…” Pytania prowokacyjne Aby przeciwdziałać postawom konformistycznym badanych TECHNIK MODERACJI CIĄG DALSZY
 39. 39. CO JEST BŁĘDEM? ➡ Dominowanie nad grupą ➡ Bycie uczestnikiem zamiast moderatorem ➡ Zbieranie opinii bez próby poznawania ich przyczyn,
 brak pogłębiania wątków, dociekania ➡ Brak kontroli nad grupą ➡ …i wiele wiele innych ➡ Zadawanie pytań niejasnych, nieprecyzyjnych ➡ Pytanie o wiele rzeczy naraz ➡ Zadawanie pytań wartościujących, sugerujących
 40. 40. UCZESTNICY FGI
 41. 41. Trudne zachowania uczestników Możliwe reakcje moderatora
 42. 42. POD SU MO WA N I E
 43. 43. dominika.winogrodzka@gmail.com Dziękuję za uwagę!
 Pozostańmy w kontakcie! https://www.facebook.com/FundacjaFuRBS/ https://www.linkedin.com/in/dominika-winogrodzka/

×