Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!

2,973 views

Published on

När projektkontor startar brukar projektmål och effektmål definieras. Man låter projektledare ta ansvar för att driva mot projektmålet. Beställaren får ansvaret för effektmålet, ofta etableras ett projektkontor genom att driva ett förändringsarbete. Men ofta glömmer vi bort en av de största framgångsfaktorerna; att se till att det finns en framtid efter det att vi etablerats!

Published in: Business
 • Be the first to comment

Frontit seminarium: Projektkontoret- släpp sargen, gör nytta eller dö!

 1. 1. PROJEKTKONTORET - SLÄPP SARGEN, GÖR NYTTA ELLER DÖ! Seminarium – 2014
 2. 2. 30% inom 3 år ! Källa PMI 2013 ”Pulse of the Profession”
 3. 3. VAD VILL DU ATT ERT PROJEKT- KONTOR SKA ÅSTADKOMMA?
 4. 4. ”Ordning och reda” ”Rapportering och kontroll” ”Överblick” ”Stöd” ”Samordnad resurs- planering”
 5. 5. NAVET I PROJEKTVERKSAMHETEN
 6. 6. ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________ ______ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ __________ _________
 7. 7. VAD! HUR?
 8. 8. EN LYCKAD ETABLERING Byggstenarna
 9. 9. Projektdefinition Projektmodell Beslutsprocess Stöd till PL Projektkarta Verksamhets-planVerksamhets- modell Infrastruktur Effekt-hemtagning Resurshantering Portföljhantering PL-ForumStöd till SGStöd till PÄ Utbildning Ledningens stöd
 10. 10. VIDAREUTVECKLING Etableringen Stöd till ledning Infrastruktur o verktyg Projekt modell Portfölj-styrning Stöd till PL
 11. 11. ÖVERLEVNADSSTRATEGI Framgångsfaktorer
 12. 12. OBEROENDE ROLL
 13. 13. GER STÖD MER ÄN STÄLLER KRAV
 14. 14. KOMMUNICERAR – VISUALISERAR – SKAPAR MÖTEN
 15. 15. ”Visdom är erfarenhetens dotter” Leonardo da Vinci STOR PRAKTISK ERFARENHET AV PROJEKTLEDNING
 16. 16. SKAPAR VÄRDE FÖR LEDNINGEN
 17. 17. BEVAKAR OMVÄRLDEN
 18. 18. BYGGER UPP PROJEKTKULTUR
 19. 19. VAD GÖR FRAMGÅNGSRIKA PROJEKTKONTOR?  Kompetensutvecklar projektledarna  Sätter effekterna framför processen  Arbetar aktivt med processförbättringar tillsammans med processägare och andra intressenter.  Stöttar och hjälper istället för att kontrollera och klaga. Jobbigt men värt väldigt mycket i det långa loppet  Kan förmedla att (informations-)transparens är nyttigt, inte taktiskt förkastligt  Säkerställer att samverkan mellan projektgrupper och olika intressenter är effektivt  Skapar en lärande organisation genom att tillämpa verktyg och tekniker för erfarenhetsåtervinning
 20. 20. HUR VET MAN ATT MAN GÖR NYTTA?  Andelen ”skunk-projekt” minskar alt. stannar på noll  När ledningen erkänner att man aldrig mer kommer att starta projekt i korridoren  När projektledare och beställare ber om hjälp  När man vågar flytta omkring planerade projekt i portföljen för att maximera effekterna  När enskilda projekt och portföljen som helhet har små avvikelser
 21. 21. STÄNDIG FÖRBÄTTRING AV PROJEKTKONTORET
 22. 22. ÄR UTHÅLLIGA
 23. 23. MED I MATCHEN! - SIST Släpp sargen och börja spela!
 24. 24. VAD HÄNDER NU?  Utvärdering + presentationen till dig efter seminariet!  Vill du ha Frontits nyhetsbrev och information om kommande seminarier? – Anmäl dig på hemsidan – www.frontit.se – Följ oss på sociala medier! www.frontit.se
 25. 25. www.frontit.se TACK!

×