Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Design thinking workshop

182 views

Published on

Spännande workshop om hur man arbetar med Design Thinking för att skapa innovativa lösningar som skapar nytta för sina kunder. Workshopen är interaktiv, där teoretiska inslag varvas med praktiska övningar. Anette Lovas från Frontit går igenom designprocessen, metoder och verktyg för hur man involverar användare under hela designprocessen på ett målstyrt sätt, hur man arbetar tillsammans i tvärfunktionella team för att identifiera, designa och validera bra lösningar. Hur design processen kan hjälpa olika branscher och organisationer att mäta kundnytta för att spara eller tjäna pengar, eller ge den bästa servicen till kunder och medborgare. Workshopen riktar sig till dig som vill jobba mer kundfokuserat.

Published in: Business
 • DOWNLOAD FULL BOOKS, INTO AVAILABLE FORMAT ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. PDF EBOOK here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. EPUB Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... 1.DOWNLOAD FULL. doc Ebook here { https://tinyurl.com/yxufevpm } ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... ......................................................................................................................... .............. Browse by Genre Available eBooks ......................................................................................................................... Art, Biography, Business, Chick Lit, Children's, Christian, Classics, Comics, Contemporary, Cookbooks, Crime, Ebooks, Fantasy, Fiction, Graphic Novels, Historical Fiction, History, Horror, Humor And Comedy, Manga, Memoir, Music, Mystery, Non Fiction, Paranormal, Philosophy, Poetry, Psychology, Religion, Romance, Science, Science Fiction, Self Help, Suspense, Spirituality, Sports, Thriller, Travel, Young Adult,
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Be the first to like this

Design thinking workshop

 1. 1. Ni har 3 pappersblad Bygg det högsta tornet Ni har 3 min på er Uppvärmning
 2. 2. ””Vad kul!” ”Aha, dom gjorde så” ”Kan vi göra en gång till”
 3. 3. Vad är design?
 4. 4. User Experience Design
 5. 5. Design är inte dekoration
 6. 6. Design bor inte i ett rum
 7. 7. Desirable ViabilityFeasibility vill ha! Marknad ! Teknik Människor Affär Möjligt !
 8. 8. ’Design Thinking is a human- centric, systematic approach of problem solving.’
 9. 9. Nuläge Framtida läge Fokusera på rätt problem – inte alla
 10. 10. Design Thinking • Utgår från mänskliga förutsättningar, behov och kontext – inte våra fördomar • Holistisk syn på problem - systemtänkande • Iterativ, experimentell och visuell process – bygger för att hjälpa processen framåt • Kräver samarbete och gynnas av fler perspektiv (mångfald, kundinvolvering) • “Designen” är resultatet av ovanstående!
 11. 11. Designprinciper
 12. 12. Vem kan rita?
 13. 13. Vi föds kreativa!! 9-åringar 98% 30% 12% 10-åringar 15-åringar 2% Vuxna
 14. 14. Skissa
 15. 15. Övning: Kommunikation 1. Jobba två och två, ryggen mot varandra 2. Den som ritar får INTE prata 3. Den som beskriver får INTE använda substantiv ex. ”rita ett hus”, utan man ska beskriva formen av objektet, eller nedre i vänstra hörnet ska du rita en trekant
 16. 16. Dagens utmaning: Re-designa ett boardingkort
 17. 17. Vad saknas?
 18. 18. Discovery Intervjua din granne - hur var han/hennes senaste flygupplevelse?
 19. 19. Hur kändes det att intervjua någon?
 20. 20. Innan
 21. 21. Innan Under
 22. 22. Innan Under Efter
 23. 23. Define Formulera en hypotes
 24. 24. Hypotes Insikter - det första steget, vilka problem som observeras Åtgärd- beskrivning av förändring vi vill göra och för vem vill vi göra den. Resultat - vilken förändring i beteendet vill vi se. Hur ska vi kunna mäta förändringen. Hur vet vi att vi lyckas?
 25. 25. Vi tror att (genom att göra detta) ______________________________ för (målgrupp)_________________ kommer bidra till (outcome)_____________________ _______________________________ Vi kommer veta om detta är sant när (återkoppling från användaren): _______________________________ _______________________________
 26. 26. Ideate Övning i flera steg
 27. 27. 1.Rita 2. Presentera 3.Diskutera 4. Välj
 28. 28. Prototypa Rita upp den slutliga lösningen som ni vill testa!
 29. 29. Test Få feedback från en annan grupp Beskriv lösningen på 1 min Få feedback, bara lyssna – inte prata!
 30. 30. Hur kan ni använda det här i er vardag?
 31. 31. ’Design Thinking is a human- centric, systematic approach of problem solving.’

×