Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fröjds verktygslåda
Innovationsmixa
Syfte
Att snabbt komma på oväntade och
innovativa koncept som utgår från faktiska
beho...
Innovationsmixa
Inspirerad av Hyper Island
1) Ingredienser
Instruktioner till deltagarna
Skriv ned ett antal utmaningar / ...
Innovationsmixa
Inspirerad av Hyper Island
2) Baka ihop
Instruktioner till deltagarna
Nu är uppgiften att skapa så många k...
Innovationsmixa
Inspirerad av Hyper Island
3) Smaka & krydda
Instruktioner till deltagarna
Samlas och läs upp alla idéer u...
Fröjd ı www.frojd.se Inspirerad av Hyper Island
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Innovationsmixa – en workshopmetod

242 views

Published on

En övning för att snabbt komma på oväntade och innovativa koncept som utgår från faktiska behov men öppnar för nya lösningar.

Published in: Design
  • Be the first to comment

Innovationsmixa – en workshopmetod

  1. 1. Fröjds verktygslåda Innovationsmixa Syfte Att snabbt komma på oväntade och innovativa koncept som utgår från faktiska behov men öppnar för nya lösningar. Deltagare Personer i teamet som ansvarar för konceptarbetet Material Post-its, markers
 och A4-papper Tid Ungefär 1-2 timmar Fröjd ı www.frojd.se Förberedelse Denna övning utgår från en lista med problem och utmaningar som ni vet att målgruppen har idag. Bryt ned varje punkt till sin kärna genom att fråga varför problemet uppstått – och säkerställ att det är ett verkligt problem för användaren och inte ett resultat av ett ”inifrån-och-ut-tänk”. Se till att ni har detta underlag på plats innan ni inleder innovationsmixandet. Inspirerad av Hyper Island
  2. 2. Innovationsmixa Inspirerad av Hyper Island 1) Ingredienser Instruktioner till deltagarna Skriv ned ett antal utmaningar / problem / möjligheter som ni vill lösa. Välj sedan ett ämne i listan nedan att spåna utifrån, och skriv ned minst 
 sju och max trettio begrepp som dyker upp på olika post-it-lappar: • Smarta vardagstjänster • Klassiska uppfinningar • Saker som inspirerar • Aktuella trender Genomförande Sätt en timer på 10 minuter och uppmana deltagarna att jobba två och två när det är dags att spåna. Sträva efter att hålla ett högt tempo. Sätt upp lapparna på väggen allteftersom de skrivs och försök att gruppera liknande begrepp. Fröjd ı www.frojd.se
  3. 3. Innovationsmixa Inspirerad av Hyper Island 2) Baka ihop Instruktioner till deltagarna Nu är uppgiften att skapa så många kombinations-koncept som möjligt! Dra slumpvis en lapp med ett begrepp från den förra övningen och tänk på vad som skulle hända om man bakade ihop den med en utmaning som ni vill lösa. Vad poppar upp i skallen? Beskriv varje idé kort på ett A4-papper tillsammans med ett catchigt namn, och sätt dit lapparna med de begrepp som skapar det nya konceptet. Dra sedan två nya lappar att kombinera ihop. Genomförande Om ni är många, dela upp deltagarna i grupper om 3-6 personer. Använd återigen en timer som ställs på 30 minuter och håll ett högt tempo – det ska inte behövas mer än 5-10 minuter per idé. Fröjd ı www.frojd.se
  4. 4. Innovationsmixa Inspirerad av Hyper Island 3) Smaka & krydda Instruktioner till deltagarna Samlas och läs upp alla idéer utan att beskriva dem alltför ingående. Lägg ut alla papper på ett bord eller på golvet för att få en överblick. Välj sedan ut en eller två koncept att jobba vidare med. Fundera över följande frågor: • Vad kan man skruva på för att göra idén mer relevant? • På vilket sätt kopplar vi lösningen mot målen? • Hur skulle man beskriva konceptet när det lanseras? • Hur skulle lösningen fungera rent praktiskt? Skriv ned en något mer utförlig beskrivning av idén som går att presentera. Genomförande Låt samma grupper jobba ihop igen, eller hjälp dem att kvickt bilda nya. 
 Sätt timern på 20 minuter. Samla alla för presentation när tiden är slut. Fröjd ı www.frojd.se
  5. 5. Fröjd ı www.frojd.se Inspirerad av Hyper Island

×