MEGHÍVÓ
   az „E-learning módszerek a hazai iskolák gyakorlatában”
          címő szakmai konferenciára
   ...
A konferencia programja
2010. október 1.
930 – 1000 Érkezés, regisztráció
1000 – 1015 Köszöntı
Kıváriné Kovács Andrea igaz...
A KONFERENCIA HELYSZÍNE:
Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, 7621 Pécs, Király u. 44.
Idıpontja: 2010. október ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban

506 views

Published on

Meghívó és konferenciaprogram
„E-learning módszerek a hazai iskolák gyakorlatában” című szakmai konferencia
(Pécs, 2010. október 1-2.)

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

E-learning-modszerek-a-hazai-iskolak-gyakorlataban

 1. 1. MEGHÍVÓ az „E-learning módszerek a hazai iskolák gyakorlatában” címő szakmai konferenciára (Helyszín, idıpont: Pécs, 2010. október 1-2.) A hazai oktatásügy az elmúlt évtizedekben központi kérdésként kezelte az iskolák informatikai infrastruktúrájának fejlesztését.1 Mára elmondhatjuk, hogy a magyarországi iskolák számítógép-ellátottsági szintje közel van az EU-25- ök átlagához. Komoly állami törekvés érzékelhetı arra, hogy a számítógéppel támogatott oktatás, a hálózati tanulás, az e-learning módszerek minél inkább integrálódjanak az iskolák mindennapi munkájába, ezen a téren azonban nem egyértelmő a siker. Ez sajnos nem csupán Magyarországra jellemzı. Az európai szintő elemzésekbıl az látszik, hogy néhány élenjáró ország kivételével az eredmények nem arányosak a ráfordításokkal: az e- learning termékek nem növelik az oktatás hatékonyságát a remélt mértékben. Ezen a konferencián a tanárokat kérdezzük: van jó gyakorlat Magyarországon? Vannak konkrét iskolai tapasztalatok? Valóban igényli a netgenerációnak nevezett korosztály azt, hogy a tanítási módszereket a hálózati technológia kínálta lehetıségekkel megújítani igyekezzünk? Van erre kereslet? Mit szól ehhez a diákság? Milyen nehézségekkel küzd a tanár, ha felvállalja ezt a feladatot? Milyen informatikai felkészültséget igényel a pedagógus részérıl a feladat vállalása? Sok-sok érdekfeszítı kérdés, amelyekre ezen az összejövetelen nem az oktatáspolitikusoktól, hanem a tanároktól szeretnénk választ kapni! A konferencia programja kapcsolódik egy a Leonardo projekt keretében zajló kísérlethez, amelyben 60 hazai pedagógus és négy hazai szakközépiskola vesz részt. 2009 októberében kezdıdött a kísérlet egy nyertes Leonardo pályázat keretén belül. A pályázat angol címe: TENEGEN – Connect the TEachers to reach and to teach the Net GENeration. Az alapgondolat az angol nyelvő netgenerációs tanulmányokból ismert „always connected” kifejezéshez kapcsolódik2, ami arra utal, hogy a mai fiatalok szinte elveszettnek érzik magukat, ha nincsenek „bekapcsolva”, ha legalább egy mobiltelefon nincs a kezükben, amivel „vészhelyzetben” villámsebesen csatlakozhatnak a netre, vagy „dobhatnak” egy segélykérı sms-t. Mit tudunk mi, tanárok errıl a generációról? Hogyan hasznosulhatna a sok-sok neten töltött idı az iskolában? Mi lenne, ha mi tanárok is megpróbálnánk bekapcsolódni, és megtapasztalni a gyerekeink számára kétségtelenül létszükségletté vált hálózati közeget? Errıl szólt a hat hónapra tervezett, de ma is tartó kísérlet, aminek történetét és tanulságait magunk számára is égetı volna összegezni. A rendezvényen a pedagógusok és iskolák konkrét eredményeit, tapasztalatait és jövıbeli elképzeléseit szeretnénk meghallgatni, és azt reméljük, hogy a feltett kérdésekre résztvevık az elıadókkal együtt közösen adnak választ! A KONFERENCIA SZERVEZİI 1 Néhány a lezajlott és futó, nagymérető projektek közül: Közoktatási informatikai fejlesztési program, Információs technológia az általános iskolákban, Társadalmi Megújulás Operatív Program (TAMOP), és a „Társadalmi Infrastruktúra OP (TIOP), a XXI. század iskola program 2 Az egyik legátfogóbb tanulmány a témában 2005-ben jelent meg: „Educating the Net Generation” Diana G. Oblinger and James L. Oblinger, Editors, 2005 EDUCAUSE. http://www.educause.edu/educatingthenetgen/
 2. 2. A konferencia programja 2010. október 1. 930 – 1000 Érkezés, regisztráció 1000 – 1015 Köszöntı Kıváriné Kovács Andrea igazgató, Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola Hartyányi Mária igazgató, Prompt Számítástechnikai Oktatóközpont Kipróbáltam! – Pedagógusok tapasztalatai Hogyan szerepeltek a web 2.0-ás eszközök az órán? Hogyan reagáltak a diákok? Valóban rejteget pedagógiai lehetıségeket a web 2.0, vagy ez egy újabb „e-learning lufi”? 1015 – 1040 Akit az e-learning szele megcsapott – WEB 2.0-s eszközök megjelenése egy iskola hétköznapjaiban – Matúz Éva, tanár, Tompa Mihály Utcai Iskola, Komló 1040 – 1105 A hagyományos tanár-kép lebontása a hálózati tanulás során – Fodorné Tóth Krisztina, egyetemi tanársegéd, PTE FEEK Távoktatás és Médiainformatika Tanszék 1105– 1220 Kávészünet 1120 – 1145 A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán alkalmazott „e-learning-kurzusok” tapasztalatai – Hajdicsné Varga Katalin, fıiskolai docens, Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kar, Magyar Nyelvészeti és Irodalmi Tanszék 1145 – 1210 Hálózatra hangolva – Uher Bertalan, zenetanár, Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium 1210 – 1300 Kerekasztal beszélgetés az elıadókkal 1300– 1400 Ebéd Tanárok és a netgeneráció 1400 – 14 45 Elektronikus portfolió – netgenerációs tanárok online együttmőködési platformja – Farkas Róbert, Prompt Számítástechnikai Oktatóközpont 1445 – 15 00 Kérdések, válaszok 1500– 1545 A „Netgeneráció” jellemzıi Magyarországon – Fehér Péter, egyetemi adjunktus, ELTE BTK Informatikai és Könyvtártudományi Intézet, Informatika Tanszék; Hornyák Judit, tanár, Teleki Blanka Közgazdasági Szakközépiskola 1545 – 1630 Kérdések, válaszok, beszélgetés 2010. október 2. E-learning módszerek az iskolában Az eredeti kérdés így hangzott: mi kell ahhoz, hogy az e-learning megoldások beépüljenek az iskola pedagógiai programjába? Egy fecske is csinálhat nyarat? Vagy ennél több kell? Hogyan látják a lehetıségeket a programban részt vevı tanárok és az intézményvezetı? Errıl szólnak a második nap elıadásai, és az elıadásokat követı tapasztalatcsere. 930 – 1000 Bottyán János Mőszaki szakközépiskola (Szent Imre Iskola), Esztergom 1000 – 1015 Kérdések, válaszok 1015 – 1100 Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, Pécs 1100 – 1115 Kérdések, válaszok 1115– 1130 Kávészünet 1130 – 1210 Öveges József Szakképzı Iskola, Gimnázium és Kollégium, Balatonfőzfı 1210 – 1225 Kérdések, válaszok 1225– 1330 Ebéd 1330 – 1400 Nemzeti Szakképzési és Felnıttképzési Intézet, Budapest 1400 – 1415 Kérdések, válaszok 1415 – 1455 Krúdy Gyula Gimnázium, Két Tanítási Nyelvő Középiskola, Idegenforgalmi és Vendéglátóipari Szakképzı Iskola, Gyır 1455 – 1510 Kérdések, válaszok 1510 – 1525 Kávészünet 1525 – 1600 Kerekasztal beszélgetés az elıadókkal 1600 A konferencia zárása
 3. 3. A KONFERENCIA HELYSZÍNE: Széchenyi István Gimnázium és Szakközépiskola, 7621 Pécs, Király u. 44. Idıpontja: 2010. október 1-2. Részvételi díj: 8.500,- Ft/fı (A kísérleti képzésben résztvevık és elıadók számára a konferencián való részvétel ingyenes.) Szállás és étkezési lehetıség igény esetén a kollégiumban: Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimnázium Kollégiuma, 7621 Pécs, Széchenyi tér 11. Szállás és étkezés költsége összesen (pénteken szállás, pénteken ebéd és vacsora, szombaton reggeli, ebéd): 4.500 Ft/fı. Fizetés átutalással a Prompt-G Kft számlaszámára: Budapest Bank 10103836-52652739-00000003 Kérjük, a befizetés igazolását a konferenciára hozza magával! JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: Jelentkezés: Mezei Judit oktatási referens E-mail: office@prompt.hu Prompt-G Számítástechnikai Oktatóközpont H-2100 Gödöllı, Testvérvárosok útja 28. Web (online jelentkezés): http://mahara.prompt.hu Tel: (36) 28 430 695 Fax: (36) 28 415 434 Jelentkezési határidı: 2010. szeptember 20.

×