Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Generalsekretærfrokost 23.05.16

Alle presentasjoner fra Generalsekretærfrokost 23.05.16

 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Generalsekretærfrokost 23.05.16

 1. 1. Generalsekretærfrokost: Hvordan treffer vi offentligheten med budskapene våre?
 2. 2. NHOs årskonferanse Silje Sevendal, eventansvarlig NHO 23. mai 2016
 3. 3. Hva er et godt event? • Relevant innhold • Engasjerende form • Prikkfri avvikling
 4. 4. 4 NHOs årskonferanse • Samfunnsmessig betydning • Aktualitet – de store debattene • Legitimitet og troverdighet • Allianser • Kommunikativt – nyhetsverdi • Langsiktighet • Bygge godt omdømme Valg av tema
 5. 5. 5 Arbeidsprosess Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Jan Innsikt og analyse Politikk og budskap Key note og research innledere Booking og oppfølging Navn og profil Utvikling og produksjon Medie- og kommunikasjonsplan Medieinnsalg Konseptutvikling event Planlegging og produksjon
 6. 6. Medieklipp: ÅK16 s. 6
 7. 7. 7 Mediearbeid • 1. januar løftet vi delingsøkonomi-debatten betydelig der Kristin Skogen Lund ble intervjuet av VG i en Uber. Hovedoppslag på VG Nett og saken ble til to sider i papiravisen dagen etter, 2. januar. • Søndag 3. januar var Kristin Skogen Lund hovedoppslaget i Aftenpostens økonomiseksjon (bildet). Her fikk hun fem helsider om omstilling, kompetanse og industrialisering. • Tirsdag 5. hadde Dagbladet to helsider hvor vi presenterte ett av de viktigste politikkforslagene våre, ungdomsreformen. Dette ble også tema for mange journalister på pressebriefen senere på dagen. • 7. januar lanserte vi Bærekraftsalternativet i DN og felles opptreden på scenen med LO-lederen. Hovedoppslag
 8. 8. 8 NHOs årskonferanse • Tenk journalistisk. • Vær en tydelig og spissformulert avsender. • Skap nyhetene selv. • Vær godt forberedt. • Timing er avgjørende. • Kanalvalg og målgruppe Mediearbeid
 9. 9. Noen tall fra 2016 9 • NHOs årskonferanse er nevnt i media 430 ganger i tidsrommet 1. desember til 14. januar. • VG melder tilbake at Uber-utspillet er en av de mest leste artiklene i jule- og nyttårsuken på VG-nett. • Vår nettsending ble sett av 7 172 personer og ble streamet på Aftenposten, DN, Nettavisen, Adresseavisen og Stavanger Aftenblad. • NRK1 sendte også innleggene direkte, med egen studiosending i pausene. I alt var 372 000 personer innom deres sending. • Totalt hadde vi 46 000 brukere på nho.no på ÅK-uken. • Via Facebook har vi nådd 450 000 personer og 24 000 har likt, delt eller kommentert innholdet vårt. • 120 000 personer har sett videoklipp av Linn Skåbers åpning av årskonferansen. NHOs årskonferanse
 10. 10. 10 NHOs årskonferanse • Timing og tidspunkt • Deltakerne • Relevans og konsept • Paranoid og modig • Oppfølging av innledere • Logistikk og detaljfokus • Et tverrfaglig dedikert team Suksessfaktorene
 11. 11. 11
 12. 12. Korleis treffer vi offentligheten? Generalsekretærfrokost Frivillighet Norge 23. mai 2016
 13. 13. Bestillinga • Korleis tenker ein på media tidleg i planlegginga? • Kva er det som gjer saker aktuelle? • Korleis jobbar redaksjonene sjølv med å gjere seg aktuelle? • Og korleis kan ein samarbeide med mediene for å finne budskap som treffer publikum?
 14. 14. Leveransen: • Nyheitskriteriene Vesentleg Identifikasjon Sensasjon Aktualitet Konflikt
 15. 15. Utgangspunktet •«Norge er verdensledende på frivillig arbeid, og halvparten av befolkningen i Norge engasjerer seg i frivillig arbeid. Innsatsen de gjør har betydning for enkeltmennesker, men også for samfunnet.» regjeringen.no
 16. 16. Utgangspunktet • Nyheitskriteriene Vesentleg: Viktig for mange i samfunnet Identifikasjon: Mange kan kjenne at «det gjeld meg» Aktualitet: Skjer noko heile tida.
 17. 17. Utfordringa • Fokus på sak • Kompliserte greier • Politikk/forvaltning
 18. 18. Historiene • Personlege • Større enn seg sjølv • Illusterer saka • Skapar engasjement
 19. 19. Tilbake til bestillinga • Korleis tenker ein på media tidleg i planlegginga? Tenke på media tidleg i planlegginga. Finne historia som kan bære saka/poenget. Historia som engasjerer. Løfte den fram, la den bane vei.
 20. 20. Tilbake til bestillinga • Kva er det som gjer saker aktuelle? At dei er ei sak som er viktig for mange, at det er råd å identifisere seg med den, at det skjer noko her og no, kanskje noko spektakulært og uventa – eller at det er ei spennande konflikt.
 21. 21. Tilbake til bestillinga • Korleis jobbar redaksjonene sjølv med å gjere seg aktuelle? Mediene vil skrive om/dekke det folk snakkar om. Og dei bestemmer kva folk skal snakke om. Sjølvforsterkande. Sett agendaen sjølv i sosiale medier.
 22. 22. Tilbake til bestillinga • Og korleis kan ein samarbeide med mediene for å finne budskap som treffer publikum? Spør. Kva er interessant? Kva saker ønskjer de å fokusere på? Tilby kunnskap, kontakter og konkrete døme/historier.
 23. 23. Frivillighet Norges topplederkonferanse • Norges viktigste samling av styreledere og generalsekretærer i Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner • Innlegg fra sentrale politikere og forskere, partidebatt og Frivillighetsbarometeret • Tema: relevant for bredden av frivilligheten, synliggjøre frivillig sektor som en viktig samfunnssektor
 24. 24. Forslag til tema: Samarbeid med næringslivet • Sponsing og finansiering • Samarbeid om å løse samfunnsproblemer • Sosialt entreprenørskap • Omdømme • Uavhengighet • Ulike ordninger: fri til frivillighet, hospitantordninger etc • Konkurransesituasjoner

×