Komstrat 071209

463 views

Published on

MKB's kommunikationsstrategi 2008 - 2010.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Komstrat 071209

 1. 1. Kommunikationsstrategi <ul><li>Kultur og Borgservice </li></ul>Styregruppen for Kommunikation – 7. december 2009
 2. 2. Afsæt <ul><li>Virksomhedsmodellen </li></ul><ul><ul><li>Ydre vilkår </li></ul></ul><ul><ul><li>Grundlag og strategi </li></ul></ul><ul><ul><li>Mål og handlinger </li></ul></ul><ul><ul><li>Resultater og kommunikation </li></ul></ul>
 3. 3. Ydre vilkår <ul><li>Stigende krav og forventninger til det offentliges service og kommunikation </li></ul><ul><li>Behov for at sikre MKB en fælles identitet i medierne </li></ul><ul><li>Øget konkurrence om mediernes opmærksomhed </li></ul><ul><li>Rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer </li></ul>
 4. 4. Grundlag og strategi <ul><li>ÅK’s 3 værdier (TRE) </li></ul><ul><li>MKB’s egne værdisæt </li></ul>
 5. 5. Mål og handlinger <ul><li>4 indsatsområder </li></ul><ul><ul><li>Understøttelse af markedsføring i MKB </li></ul></ul><ul><ul><li>Kommunikativ synergieffekt i MKB </li></ul></ul><ul><ul><li>Mødet med borgeren </li></ul></ul><ul><ul><li>En attraktiv arbejdsplads </li></ul></ul>
 6. 6. Målgrupper <ul><li>Borgere og andre interessenter </li></ul><ul><li>Nuværende og potentielle medarbejdere </li></ul><ul><li>Byrådet </li></ul>
 7. 7. Strategiens vision <ul><li>Medvirke til at indfri MKB’s mission og vision </li></ul><ul><li>Være med til at sikre en professionalisering af kommunikatonen i MKB </li></ul><ul><li>Styrke kommunikation i MKB og i forvaltningerne </li></ul><ul><li>Bidrage til at skabe et positivt image </li></ul><ul><li>Sikre at MKB opleves som en attraktiv arbejdsplads </li></ul>
 8. 8. Strategiens effekt <ul><li>Forøgelse af borgernes tilfredshed med og engagement i vores services </li></ul><ul><li>Organisering af det tværgående kommunikationsarbejde </li></ul><ul><li>Forøgelse af medarbejdertilfredsheden </li></ul><ul><li>Et skarpere og mere præcist billede hos omverdenen af MKB og vores services </li></ul><ul><li>Øget positiv omtale i pressen </li></ul>
 9. 9. Understøttelse af markedsføring i MKB <ul><li>Ydelser - indsatsområde 1 </li></ul><ul><ul><li>Ydelseskatalog for ITK-Kommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablering af opgaveportal hos ITK-Kommunikation </li></ul></ul><ul><ul><li>Designmanual til websites i MKB (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Udarbejdelse af identitetsmateriale til afdelingerne i MKB (2010) </li></ul></ul><ul><ul><li>Udarbejdelse og iværksættelse af en handlingsplan for markedsføring og branding af MKB (2010) </li></ul></ul>
 10. 10. Kommunikativ synergieffekt i MKB <ul><li>Ydelser - indsatsområde 2 </li></ul><ul><ul><li>Organisering af muligheder for tværgående markedsføring </li></ul></ul><ul><ul><li>Kontaktinformationer til den tværgående markedsføring synliggøres </li></ul></ul><ul><ul><li>Præsentation af og undervisning i Infogallerierne </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablering af netværk blandt kommunikationsmedarbejdere i MKB </li></ul></ul>
 11. 11. Mødet med borgeren <ul><li>Ydelser - indsatsområde 3 </li></ul><ul><ul><li>Implementering af Århus Kommunes kommunikationspolitik </li></ul></ul><ul><ul><li>Guidelines lægges på KB-intra </li></ul></ul><ul><ul><li>Medievaneanalyse - “Målgruppers medievaner” </li></ul></ul><ul><ul><li>Projektdatabase i MKB (portefølje) </li></ul></ul><ul><ul><li>Klarlægning af de fælles, gode historier og budskaber i MKB, samt udarbejdelsen af anbefalinger til deres brug i ekstern branding </li></ul></ul>
 12. 12. En attraktiv arbejdsplads <ul><li>Ydelser - indsatsområde 4 </li></ul><ul><ul><li>Introduktionsbrochure til nye medarbejdere </li></ul></ul><ul><ul><li>Udarbejdelse af kommunikationshåndbog </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetenceudvikling for medarbejdere i brug af kommunikationsværktøjer </li></ul></ul><ul><ul><li>Kompetenceudvikling for ledere </li></ul></ul><ul><ul><li>Handlingsplan for den interne kommunikation i MKB </li></ul></ul><ul><ul><li>Etablering af fælles nyhedsmedie </li></ul></ul>
 13. 13. Udfordringer <ul><li>At nå ud i alle krogene - ejerskab - forankring! </li></ul><ul><li>At (fast)holde fokus </li></ul><ul><li>Administrativ opfølgning vs. produktion </li></ul><ul><li>At finde energien til at lave en 2’er! </li></ul>

×