Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Innovationsnetværk 190516

113 views

Published on

Præsentation af Dokk1, ITK og Center for Innovation i Aarhus.

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Innovationsnetværk 190516

 1. 1. Velkommen til Dokk1
 2. 2. Dokk1 - Folkets Hus • Bibliotek • Borgerservice • Stadsarkiv • ITK - Innovation, Teknologi, Kreativitet • Folkeoplysning • VisitAarhus + EventAarhus • Erhverv Aarhus + 9 • Private virksomheder
 3. 3. Dokk1 - Aktiviteter • 1 mio. mennesker de første 9 måneder • 4 - 5.000 mennesker hver dag • 5 - 6 arrangmenter hver dag • InternetWeek Denmark • Coding Pirates • MakerFaire • Litteratur arrangementer • Konferencer • Workshops
 4. 4. ITK - Innovation, Teknologi, Kreativitet • ITK-Design • ITK-Digital • ITK-Media • ITK-Lab • Aarhus City Lab / SmartAarhus • Center for Innovation i Aarhus • 50 + medarbejdere • Budget til 1/3-del af aktiviteterne
 5. 5. / CENTER FOR INNOVATION I AARHUS CFIA
 6. 6. Innovation i Aarhus • Visionen ”Aarhus fortællingen ”– Aarhus en god by for alle… • Behov for effektiviseringer, bedre services til flere - færre midler • Fælles finansieret tværgående indsats ”Innovation i Aarhus” • Byrådsbesluttet strategi • Stor forankring og engagement i direktørgruppen
 7. 7. Lokale innovationsprojekter Byrådet Direktørgruppen Innovationsarbejdsgruppe CFIA Byensudviklingogvækst Forebyggelseog tidligindsats Fremmeligeværd Øgetselvforsørgelse Øgetlivskvalitetfor borgeremedhandicap
 8. 8. Fælles mødested og værksted for innovation i Aarhus Kommune
 9. 9. CFIA team
 10. 10. • Arbejder med innovation på tværs af Aarhus Kommune • Anvender en designdrevet tilgang til innovation • Indgår som projektpartner med kompetencer inden for design, antropologi og procesfacilitering • Kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere CFIA team
 11. 11. Ydelser
 12. 12. PROJEKTSAMABEJDE SPARRING
 13. 13. Sparring på proces for udarbejdelse af en tværgående model for iværksætteri i Aarhus Kommune
 14. 14. PROJEKTSAMABEJDE
 15. 15. Samarbejde på projekt om at afprøve Google Glass som teknologi i forskellige arbejdessammenhænge i Aarhus Kommune
 16. 16. Facilitere proces der omsætter politik til konkrete handlingsplaner
 17. 17. PROTOTYPER
 18. 18. Fysiske produkter
 19. 19. Digitale produkter
 20. 20. Servicerejser Brugerrejser
 21. 21. KURSER
 22. 22. Inspiration Kompetenceudvikling Værktøjer
 23. 23. NETVÆRK
 24. 24. Samtalesalon om mesterlære
 25. 25. Åbent arrangement om “Vejen til en mangfoldig innovationskultur”
 26. 26. Opgave / aktivitet Kunde Status Google Glass MKB_ITK Udført Borgerportalen, Digital borgerinddragelse MBA_Kommunikation Udført 12-12 seminar MBU Anne Steensgaard Udført Bookingsystem MKB Sport og Fritid Udført 12-12 seminar MKB Henrik Traberg Udført Borgerservice venteområde MKB Borgerservice Udført 29 innoprojekter – proces for læring/opfølgning MBA Inge Lisbeth I gang Fremme ligeværd MBA Rose Gill I gang HMU workshop MBU John Lassen I gang Ny kulturpolitk (Proces + paradigme) MKB Mette Damm I gang Iværksætteri MSB Anne Mette Frederiksen I gang Visitationsprototype MSO Kirsten Engholm I gang Fælles MED dag MBA Inge Lisbeth I gang MBU Rum MBU John Lassen I gang MTM Prototype MTM Gustav Friis I gang Portefølje
 27. 27. www.cfiaarhus.dk

×