Activiteitenplan Platform Elfa 2010 in Concept

992 views

Published on

Concept activiteitenplan van Platform ELFA voor 2010.

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
992
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Activiteitenplan Platform Elfa 2010 in Concept

 1. 1. PLATFORM ELFA ACTIVITEITENPLAN 2010 [Versie 0.1: Open voor commentaar revisie tot 1 maart 2010] Versie 0.1: januari 2010 Platform ELFA Westervoortsedijk 50 6827 AT ARNHEM www.platformelfa.nl | www.eeiplatform.com | www.eeiplatform.be © Platform ELFA 2010
 2. 2. Inhoudsopgave 0 Leeswijzer...................................................................................................... 4 1 Algemeen....................................................................................................... 5 1.1 DE POSITIONERING VAN PLATFORM ELFA ......................................................................6 1.2 INDELING VAN ACTIVITEITEN: SEGMENTEN.....................................................................6 1.3 CROWD SOURCING: INPUT GEVRAAGD..........................................................................7 2 Activiteiten en instrumenten ............................................................................... 9 2.1 S.M.A.R.T...........................................................................................................9 2.2 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN 2009 ...................................................................... 10 2.3 ACTIVITEITEN EN INSTRUMENTEN IN DETAIL................................................................. 11 2.3.1 CONTENT WEBSITE PLATFORM ELFA ................................................................... 12 2.3.2 (OPEN)DEELNEMERSBIJEENKOMSTEN .................................................................. 13 2.3.3 INTERNATIONALISERING (EEIPLATFORM.COM)........................................................ 14 2.3.4 INTERNATIONALISERING (EEIPLATFORM.BE) .......................................................... 15 2.3.5 INTERVIEWS ............................................................................................... 16 2.3.6 KEURMERK E-FACTUREREN + CHECKLIST E-FACTUREREN ........................................... 17 2.3.7 NIEUWSBRIEF: EXTERN................................................................................... 18 2.3.8 NIEUWSBRIEF: INTERN ................................................................................... 19 2.3.9 ONAFHANKELIJKE NIEUWSVOORZIENING .............................................................. 20 2.3.10 ONLINE COMMUNITY ..................................................................................... 21 2.3.11 OVERLEGSTRUCTUREN / SAMENWERKINGSVERBANDEN ............................................. 22 2.3.12 PRAKTIJKVOORBEELDEN ................................................................................. 23 2.3.13 PRESENTATIES ............................................................................................ 24 2.3.14 PROFIELEN DEELNEMERS ................................................................................ 25 2.3.15 PROMOTIEMATERIAAL.................................................................................... 26 2.3.16 PUBLICATIES .............................................................................................. 27 2.3.17 SAMENWERKING MET BOEKHOUDPAKKETTEN......................................................... 28 2.3.18 SECRETARIAAT ............................................................................................ 30 2.3.19 SOCIALE NETWERKEN .................................................................................... 31 3 Prioriteit en planning ...................................................................................... 32 3.1 PRIORITEIT ....................................................................................................... 32 3.2 PLANNING ........................................................................................................ 32 3.3 EXTERNE ACTIVITEITEN ......................................................................................... 34 2
 3. 3. 4 Toelichting segmenten..................................................................................... 35 KENNIS+DELEN ........................................................................................................... 35 INFORMATIE+VERSPREIDEN ............................................................................................. 35 SAMEN+WERKEN ......................................................................................................... 35 MARKT+BEWERKEN ...................................................................................................... 36 5 Bijlagen....................................................................................................... 37 BIJLAGE 1: BUSINESS CASE PLATFORM ELFA 2010................................................................... 37 BIJLAGE 2: ACTIVITEITENPLAN EXPERTGROEP AWARENESS 2010 ................................................. 37 BIJLAGE 3: COMMUNICATE COMMUNITY 2009........................................................................ 37 3
 4. 4. 0 Leeswijzer Dit activiteitenplan geeft een overzicht van de activiteiten die Platform ELFA gaat uitvoeren in 2010. Dit document is beschikbaar voor iedere organisatie die interesse heeft in en betrokken is bij de diverse aspecten van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Deze versie van het activiteitenplan geeft een overzicht van de activiteiten en instrumenten in 2010 zoals die bekend zijn op 20 januari 2010. Nieuwe ontwikkelingen en activiteiten leiden tot een aangepaste versie van het activiteitenplan. Het doel van deze versie van het activiteitenplan en de vermelde activiteiten is om de (deel)doelstellingen van Platform ELFA te realiseren. Deze conceptversie is bedoeld om de voorgestelde activiteiten zoveel mogelijk te kunnen afstemmen met in eerste instantie de deelnemers van Platform ELFA en daarnaast met andere partners en stakeholders op het terrein van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Er wordt alvast een start gemaakt met de uitvoering van activiteiten die los staan van afstemming ter uitvoering van de missie en (deel)doelstellingen van Platform ELFA. In hoofdstuk 1 van dit document wordt kort ingegaan op het onderwerp e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking en op de missie en positionering van Platform ELFA. Vervolgens wordt kort ingegaan op verdeling van de diverse activiteiten in segmenten. Hoofdstuk 2 behandelt in alfabetische volgorde de activiteiten en instrumenten die voor het jaar 2010 kunnen worden uitgevoerd. De activiteiten zijn zoveel mogelijk ‘SMART’ uitgewerkt. In hoofdstuk 3 worden de activiteiten en instrumenten in hoofdstuk 2 aan een planning gekoppeld. In hoofdstuk 4 worden de vier en segmenten KENNIS+DELEN, SAMEN+WERKEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN toegelicht. Hoofdstuk 5 tenslotte bevat verwijzingen naar diverse bijlagen bij dit activiteitenplan 4
 5. 5. 1 Algemeen E-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking zijn sinds 2006 in toenemende mate onderwerp op de agenda van politiek en bedrijfsleven in Nederland en in de Europese Unie. Eind 2006 is Platform ELFA opgericht. Sindsdien is het aantal deelnemers van en samenwerkingsverbanden met Platform ELFA en het EEI Platform tot boven de zestig gestegen. Voor het jaar 2010 is de verwachting dat dit aantal verder toeneemt naar meer dan tachtig organisaties (deelnemers, partners, samenwerkingsverbanden) uit binnen- en buitenland. De deelnemers van Platform ELFA zijn per eind 2009: 20/20 vision Europe (FP), AcceptEmail (FP), Accounting Plaza Clearing Services (FP), Accountis, AdValvas Europe, Anachron (FP), BancTec, Basware, BCT, Bluem (FP), Certipost (FP), ClearBIZZ, CreditBility, Docspro, Document Dialog, D Soft, Edmond, Enigma, ESG de electronische signatuur, Factuurwijzer (FP), IBS, IM Nederland, Indocs, ING (FP), Intellimens, InterCommIT (FP), ISProjects, MagSoft, Pitney Bowes, ReadSoft, RetailPay, Ricoh, Rotaform Document Services (FP), Scan Sys, Service Point, SIMAC Datacollect (FP), SRC System Integrators, Sterling Commerce, StreamServe (FP), TIE Kinetix, Tieto, TNT, UnifiedPost, Zevij. (FP = Founding Partner) De deelnemers van het EEI Platform zijn per eind 2009 20/20 vision Europe, AcceptEmail, Accounting Plaza Clearing Services, Accountis, AdValvas Europe, Anachron, b-process, Basware, BCT, Certipost, ClearBIZZ, D Soft, ING, InterCommIT, ISIS Papyrus, ISProjects, OB10, Ricoh, Rotaform, SRC System Integrators, Sterling Commerce, StreamServe, TIE Kinetix, Tieto. Tot eind 2009 heeft Platform ELFA en het EEI Platform samengewerkt met: Kluwer, Credit EXPO, Syntens, leden van de expertgroep awareness, Ministerie van Economische Zaken, Logius (voorheen GBO.Overheid), Novay, Universiteit Twente, Mediaplaza en tal van andere organisaties. In 2010 wordt de groei van Platform ELFA gerealiseerd door het opzetten van het EEI Platform België (www.eeiplatform.be), samenwerking met het Kennisplatform Administratieve Software, samenwerking met NUMIQ en met de Stichting Waarborg E-factureren. 5
 6. 6. 1.1 DE POSITIONERING VAN PLATFORM ELFA Platform ELFA heeft een resultaatgerichte ambitie en bijbehorende doelstellingen. Daarom wordt er hard gewerkt om iedereen maximaal te kunnen laten profiteren van de voordelen en mogelijkheden van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Platform ELFA heeft als missie om de penetratiegraad van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van e-factureren. Platform ELFA doet dit aan de hand van vier segmenten: KENNIS+DELEN, SAMEN+WERKEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en tot slot MARKT+BEWERKEN. De nadruk van Platform ELFA ligt op het gebied van het creëren van awareness en het faciliteren van business development. Zie voor meer informatie de Business Case van Platform ELFA. 1.2 INDELING VAN ACTIVITEITEN: SEGMENTEN De activiteiten en instrumenten kunnen naar hun aard en werking worden ingedeeld in een matrix met vier segmenten. De activiteiten kunnen allereerst naar hun aard enerzijds worden toegekend aan een ‘kenniscluster’ insteek en anderzijds aan een ‘businesscluster’ insteek. We spreken van een kenniscluster als er sprake is van een groep (deelnemers aan Platform ELFA) dat kan dienen als klankbord en vraagbaak en dat ingezet kan worden om nieuwe ontwikkelingen in of toe te passen. Er is vervolgens sprake van een businesscluster, als de cluster probeert nieuwe marktsegmenten aan te boren, bestaande markten te informeren, te verbreden, te verdiepen of te consolideren, et cetera. Daarnaast kunnen de activiteiten naar hun werking intern of juist extern gericht zijn. Van intern gerichte activiteiten is sprake als deze nadrukkelijk betrekking hebben op - de branche rondom elektronisch facturen en geautomatiseerde factuurverwerking of op - de deelnemers aan Platform ELFA. Logischerwijs is er sprake van extern gerichte activiteiten als deze gericht zijn of betrekking hebben op ‘anderen’ dan de branche of de deelnemers aan Platform ELFA. 6
 7. 7. Op basis van het bovenstaande kan een matrix worden gemaakt, waarbij de aard van de activiteiten kolommen en de werking van de activiteiten rijen vormen. Deze vier cellen kunnen als ‘segmenten’ worden beschouwd die verder invulling geven aan de missie van Platform ELFA (zie 1.1. hierboven): Kenniscluster Businesscluster Intern KENNIS+DELEN SAMEN+WERKEN Extern INFORMATIE+VERSPREIDEN MARKT+BEWERKEN Samenvattend kunnen de activiteiten als hierboven worden ingedeeld. Vervolgens is het aan iedere deelnemer om te bepalen (1) of en zo ja, (2) op welke gebieden hij of zij zich (3) in welke mate wil inspannen of profileren. Platform ELFA faciliteert daarbij zo veel mogelijk. Daardoor voert elke deelnemer de regie over wat de direct meetbare en de indirect meetbare resultaten voor zichzelf kunnen zijn, los van de resultaten die Platform ELFA genereert. En, welke –combinaties van- voordelen de deelnemer wil behalen: - commerciële profilering inzake e-factureren; - recente informatie over e-factureren; - participatie bij ontwikkelingen rondom e-factureren; - (internationale) representatie als het gaat om e-factureren. 1.3 CROWD SOURCING: INPUT GEVRAAGD Eind 2009 hebben we de deelnemers, founding partners en de community rondom Platform ELFA gevraagd hun voorkeuren weer te geven. Hieronder worden de resultaten weergegeven van deze enquete die overvloedig is ingevuld. 7
 8. 8. De eerste zes onderwerpen zijn in dit activiteitenplan verwerkt, activiteiten die niet in het activiteitenplan 2009 stonden vermeld, worden hieronder als aanvulling vermeld. 8
 9. 9. 2 Activiteiten en instrumenten 2.1 S.M.A.R.T. In dit activiteitenplan worden de activiteiten uitgewerkt op basis van het SMART principe. SMART staat gewoonlijk voor: Specifiek - Meetbaar - Acceptabel - Realistisch - Tijdgebonden. Een aantal termen is inwisselbaar voor andere termen. Dat komt hieronder aan de orde. Een SMART-aanpak is richtinggevend: het geeft aan welke resultaten wanneer moeten worden bereikt. Door een doelstelling SMART te formuleren, is de kans groter dat de vermelde activiteiten in de praktijk gerealiseerd worden. SPECIFIEK De doelstelling van de activiteit wordt duidelijk en concreet omschreven. De betrokkenen kunnen daardoor een duidelijk verband zien tussen de doelstelling en het effect van de activiteit op de diverse partijen. Naarmate de doelstelling preciezer geformuleerd is, wordt het makkelijker er invulling aan te geven. MEETBAAR Hoeveel gaan we doen? Hoe kunnen we dat meten? Het beschrijft een getal, bedrag, percentage of ander kwantitatief gegeven dat verbonden is aan een waarneembare actie, gedrag of resultaat. ACCEPTABEL/AANWIJSBAAR/ACTIEGERICHT Is er draagvlak voor wat we doen? Is het in overeenstemming met het beleid en de doelstellingen van Platform ELFA, haar deelnemers en andere partners en stakeholders (KENNIS+DELEN, SAMEN+WERKEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN, MARKT+BEWERKEN)? Soms wordt de ‘A’ in SMART ook wel uitgelegd als ‘Aanwijsbaar’. Daarmee wordt bedoeld dat duidelijk moet zijn wie wat moet doen om het doel te bereiken. Een andere uitleg voor de ‘A’ is ‘Activerend’ of ‘Actiegericht’: de doelstelling moet uitnodigen tot actie en energie losmaken. De doelstelling moet positief geformuleerd zijn. Daarbij wordt er op gelet dat het leidt tot een concreet resultaat. 9
 10. 10. REALISTISCH/RELEVANT Is het doel haalbaar? Is er een uitvoerbaar plan met aanvaardbare inspanningen? Kunnen de betrokkenen de gevraagde resultaten daadwerkelijk beïnvloeden? Hebben ze voldoende knowhow, capaciteit, middelen en bevoegdheden? Daarnaast wordt de 'R' in SMART ook wel uitgelegd als ‘Relevant’. Een haalbare en zinvolle doelstelling is motiverend en maakt energie los. TIJDGEBONDEN Wanneer beginnen we met de activiteiten? Wanneer zijn we klaar? Wanneer is het doel bereikt? Een SMART-doelstelling heeft een duidelijke startdatum en einddatum. Met name korte termijn activiteiten kunnen SMART worden omschreven. Bij activiteiten over een langere periode of bij continue activiteiten is dat niet altijd mogelijk. AANVULLING: WAARDE In aanvulling op de SMART doelstellingen wordt ook weergegeven welke waarde de diverse activiteiten vertegenwoordigen. Deze waarde is opgebouwd uit de diverse kostenposten die nodig zijn om de activiteiten en de omschreven effectdoelstellingen te realiseren. NOTA BENE. De totale waarde van activiteiten is hoger dan wat aan deelnemersbijdragen wordt ontvangen. Voor het restant zal Platform ELFA op zoek gaan naar andere (financierings)bronnen. Uiteraard worden alle activiteiten uitgevoerd in het belang van de (deel)doelstellingen van Platform ELFA. Zo worden de deelnemersbijdragen zo goed mogelijk ingezet voor het segment MARKT+BEWERKEN. 2.2 WIJZIGINGEN TEN OPZICHTE VAN 2009 Hieronder worden de wijzigingen in activiteiten ten opzichte van het jaar 2009 weergegeven: Verwijderd - Seminars - Forum Aanvullingen - Keurmerk / Checklist / Certificaat - Promotiemateriaal - Open bijeenkomsten - Interviews 10
 11. 11. - Onafhankelijke nieuwsvoorziening - Samenwerking met boekhoudpakketten Benoemd maar niet uitgewerkt - Activiteiten en instrumenten vanuit de samenwerking met de expertgroep awareness e-factureren, in opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en gefaciliteerd door ECP-EPN. De activiteitenplanning voor 2010 is beschikbaar voor de deelnemers van Platform ELFA. - Activiteiten en instrumenten vanuit andere samenwerkingspartners. 2.3 ACTIVITEITEN EN INSTRUMENTEN IN DETAIL Hieronder worden in alfabetische volgorde de activiteiten en instrumenten in 2010 weergegeven. 11
 12. 12. 2.3.1 CONTENT WEBSITE PLATFORM ELFA Activiteit Content website Platform ELFA Omschrijving (specifiek) Het bezoekersaantal binnen het netwerk van Platform ELFA groeit elke maand. Dit komt mede door het plaatsen van nieuws- en agenda-items. Bovendien is de website van Platform ELFA geoptimaliseerd voor zoekmachines. De website richt zich op bestaande deelnemers, nieuwe deelnemers, partners van Platform ELFA en andere geïnteresseerden rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Effectdoelstelling (specifiek) Voor 2010 wordt beoogd om 150 nieuws- en 25 agenda-items toe te voegen aan de website, aangevuld met circa 200 tweets. ELFA streeft er verder naar om ook het aantal bronnen waarvan nieuwsberichten afkomstig kunnen zijn, met 10 procent te laten toenemen tot circa 130. Daarnaast wordt beoogd 130 documenten te plaatsen. Deze documenten betreffen artikelen, rapporten, maar ook presentaties. Deze documenten worden waar mogelijk weergegeven op de website door middel van SlideShare. Het doel is dat hierdoor eind 2010 de website van Platform ELFA 30% meer is bezocht dan eind 2009. Een ander doel is dat bezoekers de website in toenemende mate aanmerken als de kennisbank op het gebied van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Samenwerking/uitwerking(acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) De nieuws- en agenda-items zijn afkomstig van de deelnemers van Platform ELFA en van andere organisaties die zich bezig houden met e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Daarnaast wordt proactief gezocht in meer dan 100 andere bronnen. Het verwerken van content in de website valt in het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN, en voor een deel in het segment MARKT+BEWERKEN. Daarnaast wordt daarmee ook kennis gedeeld: KENNIS+DELEN. Haalbaarheid (realistisch) De genoemde activiteiten zijn zonder meer haalbaar. De effectdoelstelling is gebaseerd op de groei in het laatste kwartaal van 2009. Kijk voor de profielen, documenten en presentaties verderop in dit document. Datum gereed (tijdgebonden) Eind 2010, voortdurende activiteit Aantal (meetbaar) plaatsen 150 nieuwsitems, plaatsen 25 agenda-items, 200 tweets, plaatsen 130 documenten en presentaties, plaatsen 40 praktijkcases via nieuwsberichten. 12
 13. 13. 2.3.2 (OPEN)DEELNEMERSBIJEENKOMSTEN Activiteit Deelnemersbijeenkomsten Omschrijving (specifiek) Gemiddeld vier keer per jaar worden (open) deelnemersbijeenkomsten georganiseerd. Tijdens de bijeenkomsten worden de deelnemers op de hoogte gebracht van nieuwe ontwikkelingen en wordt hierover van gedachten gewisseld. De bijeenkomsten eindigen met een borrel. Effectdoelstelling (specifiek) Behalve voor de deelnemers wordt beoogd de deelnemersbijeenkomsten ook toegankelijk te maken voor anderen. Hierdoor is het mogelijk voor de deelnemers van Platform ELFA om te spreken met andere specifieke doelgroepen zoals accountants, banken en aanbieders van boekhoudpakketten. De doelstelling is om vier deelnemersbijeenkomsten te organiseren, bij voorkeur in samenwerking met bijeenkomsten van andere partijen. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Er wordt –bij het bepalen van locatie, datum en onderwerp- aansluiting gezocht met bijeenkomsten die worden georganiseerd door de andere stakeholders, zoals Ministerie van Economische Zaken en de organisaties in het stakeholdersoverleg / de expertgroep awareness e-factureren. De deelnemersbijeenkomsten vallen binnen de segmenten KENNIS+DELEN en SAMEN+WERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Elk jaar worden er gemiddeld vier bijeenkomsten (mede) door Platform ELFA georganiseerd. Zie ook eerste alinea onder ‘Samenwerking/uitwerking’ hierboven. Datum gereed (tijdgebonden) Bijvoorbeeld: maart, juni, september en december 2010. Aantal (meetbaar) 4 13
 14. 14. 2.3.3 INTERNATIONALISERING (EEIPLATFORM.COM) Activiteit Internationalisering (www.eeiplatform.com) Omschrijving (specifiek) Gelet op de rol en ontwikkeling van Platform ELFA in Nederland en gelet op de ontwikkeling van e-factureren in Europa, is het EEI Platform Europe opgericht. Effectdoelstelling (specifiek) Door ‘samen te werken’ met het EEI Platform Europe wil Platform ELFA haar deelnemers bekendheid geven op Europees niveau. Het betreft het plaatsen van nieuwsberichten vanuit haar deelnemers in de community van het EEI Platform Europe. Daarnaast wil Platform ELFA het EEI Platform Europe gebruiken om Europese ontwikkelingen zo snel mogelijk door te geven aan haar deelnemers. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Samenwerking met EEI Platform Europe. Internationalisering valt binnen de segmenten SAMEN+WERKEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) EEI Platform Europe en Platform ELFA worden beide gefaciliteerd door Factuurwijzer en maken gebruik van hetzelfde platform. Datum gereed (tijdsgebonden) Start in februari 2010 tot het einde van 2010 Aantal (meetbaar) ± 100 berichten 14
 15. 15. 2.3.4 INTERNATIONALISERING (EEIPLATFORM.BE) Activiteit Internationalisering (www.eeiplatform.be) Omschrijving (specifiek) Gelet op de rol en ontwikkeling van Platform ELFA in Nederland en gelet op de ontwikkeling van e-factureren in België, is het EEI Platform België opgericht. EEI Platform België is de Belgische variant van Platform ELFA in Nederland. Effectdoelstelling (specifiek) Door ‘samen te werken’ met het EEI Platform België wil Platform ELFA haar deelnemers bekendheid geven op de Belgische markt. Het betreft het plaatsen van nieuwsberichten vanuit haar deelnemers in de community van het EEI Platform België. Daarnaast wil Platform ELFA het EEI Platform België gebruiken om ontwikkelingen in België zo snel mogelijk door te geven aan haar deelnemers in Nederland. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Samenwerking met EEI Platform België. Internationalisering valt binnen de segmenten SAMEN+WERKEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) EEI Platform België en Platform ELFA worden beide gefaciliteerd door Factuurwijzer en maken gebruik van hetzelfde platform. Datum gereed (tijdsgebonden) Start in februari 2010 tot het einde van 2010 Aantal (meetbaar) ± 100 berichten 15
 16. 16. 2.3.5 INTERVIEWS Activiteit Interviews Omschrijving (specifiek) Interviews van deelnemers van Platform ELFA. Effectdoelstelling (specifiek) Deelnemers van Platform ELFA, EEI Platform Europe en EEI Platform België een gezicht geven. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Telefonische/ schriftelijke interviews, liefst aangevuld met video. De interviews vallen binnen de segmenten INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) EEI Platform België en Platform ELFA worden beide gefaciliteerd door Factuurwijzer en maken gebruik van hetzelfde technische platform. Datum gereed (tijdsgebonden) Start in februari 2010 tot het einde van 2010 Aantal (meetbaar) ± 100 berichten 16
 17. 17. 2.3.6 KEURMERK E-FACTUREREN + CHECKLIST E-FACTUREREN Activiteit Keurmerk E-factureren + Checklist E-factureren Omschrijving (specifiek) Het idee voor een keurmerk is ontstaan na de beslissing om e-factureren vorm en middelvrij te maken. Hierdoor is behoefte ontstaan aan betrouwbaarheid rondom de organisaties die e-factureren aanbieden of toepassen. Het Keurmerk E-factureren bevat algemene beginselen zoals bij het Thuiswinkel Waarborg. De Checklist E-factureren omvat inhoudelijke criteria, zoals beschreven in de BPA E-factureren. Effectdoelstelling (specifiek) De doelstelling is om met het Keurmerk E-factureren de huidige praktijk te beschrijven en te vatten in algemene beginselen, om daarmee een imago van betrouwbaarheid en veiligheid te versterken en waar nodig te creëren. De doelstelling van de Checklist E-factureren is om elke organisatie de mogelijkheid te bieden na te gaan in hoeverre ze voldoen aan inhoudelijke controlevoorwaarden. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Inzake het keurmerk wordt samengewerkt met de Stichting Waarborg E-factureren (i.o.). Inzake de checklist wordt waar mogelijk samengewerkt met SRA, NIVRA, ECP-EPN, Softwarepakketten.nl en Belastingdienst. Dit instrument valt binnen de segmenten SAMEN+WERKEN, KENNIS+DELEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Zowel het keurmerk als de checklist worden gevoerd door een onafhankelijke stichting, conform de voorwaarden rondom het voeren van een keurmerk. De beginselen voor het keurmerk zijn in concept gereed. Dat geldt ook voor de criteria van de checklist, waarbij de komende maanden nieuwe versies ontstaan vanwege de aanvullingen door de samenwerkingspartners. Datum gereed (tijdsgebonden) Eind mei 2010 Aantal (meetbaar) ± 50 keurmerken 17
 18. 18. 2.3.7 NIEUWSBRIEF: EXTERN Activiteit Nieuwsbrief: extern Omschrijving (specifiek) Een externe nieuwsbrief biedt overzicht van de laatste ontwikkelingen op het gebied van e-factureren. Daarin komen onder meer de persberichten en agenda-items naar voren die voor die periode (kwartaal) gelden. Verder wordt aandacht besteed aan de nieuwe presentaties, praktijkvoorbeelden, achtergronddocumenten, nieuwe en bestaande deelnemers. Effectdoelstelling (specifiek) Met de nieuwsbrieven wil Platform ELFA realiseren dat deelnemers, geïnteresseerden en betrokkenen op de hoogte kunnen blijven van de diverse ontwikkelingen rondom e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) De nieuwsbrief wordt digitaal aangeboden. Een nieuwsbrief zal voor een groot deel bestaan uit ‘User Generated Content’. Daarbij wordt gevraagd aan de deelnemers om zoveel mogelijk informatie aan te leveren. Daarnaast wordt ook informatie verwerkt die vanuit andere organisaties wordt verspreid, zoals Belastingdienst, Ministerie van Economische Zaken, Europese Commissie, et cetera. Er wordt actief gezocht naar informatie door het secretariaat aan de hand van meer dan 130 bronnen. De nieuwsbrieven zijn in 2010 voornamelijk gericht op de afnemers van e-facturen, factuurautomatisering en credit management en vallen daarmee in de segmenten INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) De hoeveelheid informatie neemt hand over hand toe. Tegelijkertijd heeft Platform ELFA steeds betere ingangen om informatie met een hoge nieuwswaarde te verzamelen en te verspreiden. Uiteraard worden deelnemers van Platform ELFA, geïnteresseerden en betrokkenen uitgenodigd om content aan te leveren (User Generated Content). Datum gereed (tijdsgebonden) Gereed Aantal (meetbaar) 2 keer per maand, ± 20 keer per jaar. 18
 19. 19. 2.3.8 NIEUWSBRIEF: INTERN Activiteit Nieuwsbrief: intern (update ontwikkelingen) Omschrijving (specifiek) Een interne nieuwsbrief biedt ook een overzicht van ontwikkelingen op het gebied van e-factureren. Het verschil met de externe nieuwsbrief is dat het eerder diepgaande informatie en rapporten vermeld. Ook gaat het in op hoe samenwerkingen verlopen, welke resultaten wanneer worden geboekt, wat het effect daarvan op deelnemers is. Het omvat ook specifieke verzoeken betreffende presentaties en praktijkvoorbeelden. Effectdoelstelling (specifiek) Met de nieuwsbrieven wil Platform ELFA realiseren dat primair de deelnemers van Platform ELFA op de hoogte kunnen blijven van belangwekkende ontwikkelingen in Nederland en in Europa (zie: internationalisering), de werkzaamheden die Platform ELFA voor de deelnemers verricht en de geboekte resultaten. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) De nieuwsbrief wordt per e-mail aangeboden in een gepersonaliseerd format. Een nieuwsbrief bestaat voor een groot deel uit door Platform ELFA verzamelde en ontvangen informatie. Daarnaast wordt ook informatie verwerkt die vanuit andere organisaties wordt verspreid, zoals Belastingdienst, Ministerie van Economische Zaken, Europese Commissie, et cetera. Er wordt actief gezocht naar informatie door het secretariaat aan de hand van meer dan 130 bronnen. De nieuwsbrieven zijn in 2010 voornamelijk gericht op de deelnemers en vallen daarmee in de segmenten KENNIS+DELEN en SAMEN+WERKEN. Haalbaarheid (realistisch) De hoeveelheid informatie neemt hand over hand toe. Tegelijkertijd heeft Platform ELFA steeds betere ingangen om informatie met een hoge nieuwswaarde te verzamelen en te verspreiden. Uiteraard worden deelnemers van Platform ELFA, geïnteresseerden en betrokkenen uitgenodigd om content aan te leveren (User Generated Content). Datum gereed (tijdsgebonden) Gereed Aantal (meetbaar) ± 1 keer per maand, 12 keer per jaar. 19
 20. 20. 2.3.9 ONAFHANKELIJKE NIEUWSVOORZIENING Activiteit Onafhankelijke nieuwsvoorziening Omschrijving (specifiek) Informatievoorziening die verder strekt dan alleen informatie over/van deelnemers en partners van Platform ELFA en van onafhankelijke derde instanties/initiatieven. Effectdoelstelling (specifiek) Creëren van een totaalbeeld van mogelijkheden in e-factureren. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Toepassing van Twitter op www.twitter.com/efactureren. Op de website blijft de focus op de informatie over/van deelnemers en partners van Platform ELFA en van onafhankelijke derde instanties/initiatieven. De onafhankelijke nieuwsvoorziening valt binnen de segmenten INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Gereed Datum gereed (tijdsgebonden) Gereed Aantal (meetbaar) Nog niet bekend 20
 21. 21. 2.3.10 ONLINE COMMUNITY Activiteit Online community Omschrijving (specifiek) Een online community bestaat uit mensen die uit diverse geledingen en met diverse behoeften samen via een online platform kunnen communiceren over een gemeenschappelijk belang, probleem of interesse. Zie voor meer informatie ‘Communicatie community Platform ELFA 2009’ waarin de functionaliteiten van de community zijn uitgewerkt. Effectdoelstelling (specifiek) Zie voor meer informatie ‘Communicatie community Platform ELFA 2009’. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Zie voor meer informatie ‘Communicatie community Platform ELFA 2010’. De online community valt in alle vier segmenten KENNIS+DELEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN, SAMEN+WERKEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Gereed. Zie voor meer informatie ‘Communicatie community Platform ELFA 2009’. Verder uitvoeren in de vorm van ‘profielen deelnemers’, ‘internationalisering’, ‘praktijkvoorbeelden’, ‘presentaties’ en ‘forum’. Datum gereed (tijdsgebonden): Gereed Aantal (meetbaar) Nog niet bekend 21
 22. 22. 2.3.11 OVERLEGSTRUCTUREN / SAMENWERKINGSVERBANDEN Activiteit Overlegstructuren / samenwerkingsverbanden Omschrijving (specifiek) Platform ELFA participeert in diverse overlegstructuren: - Stakeholdersoverleg e-factureren - Expertgroep awareness e-factureren - EEI Platform Europe - Stichting Waarborg E-factureren - Kennisplatform Administratieve Software Effectdoelstelling (specifiek) De doelstelling is om de rol van Platform ELFA in bestaande overlegstructuren in stand te houden en waar gevraagd en mogelijk, inbreng te leveren en de deelnemers van Platform ELFA zo goed mogelijk te faciliteren. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Er is een nieuwe overlegstructuur ontwikkeld. De overlegstructuren vallen voornamelijk in alle segmenten: KENNIS+DELEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN, SAMEN+WERKEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Bij de CEN eInvoice Workshop en het stakeholdersoverleg e-factureren is Platform ELFA inmiddels betrokken. Voor de deelname aan andere overlegstructuren is tijd en budget van Platform ELFA gereserveerd. Datum gereed (tijdsgebonden) Diverse data Aantal bijeenkomsten (meetbaar) 10 22
 23. 23. 2.3.12 PRAKTIJKVOORBEELDEN Activiteit Praktijkvoorbeelden Omschrijving (specifiek) Praktijkvoorbeelden van deelnemers van Platform ELFA en mogelijk interessante praktijkvoorbeelden van derde organisaties, waarbij aandacht besteed wordt aan specifieke aspecten van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. De praktijkvoorbeelden worden verwerkt op de website van Platform ELFA in de nieuwsberichten. Daarnaast worden deze praktijkvoorbeelden automatisch opgenomen in de nieuwsbrieven van Platform ELFA. Effectdoelstelling (specifiek) De praktijkvoorbeelden moeten zorgen voor een gemakkelijk overzicht als het gaat om e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Om aan te sluiten bij de behoeften en wensen van de lezers van de case studies zal worden nagestreefd om zo veel mogelijk varianten binnen e-factureren naar voren te brengen, inclusief hun mogelijkheden en voordelen. Samenwerking/uitwerking(acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Voor het realiseren van de praktijkvoorbeelden is input van de deelnemers van Platform ELFA nodig. Daarnaast zal gericht gezocht worden naar praktijkvoorbeelden van samenwerkingspartners zoals ECP.NL en Syntens. De praktijkvoorbeelden vallen voornamelijk in het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN, voor een deel in het segment SAMEN+WERKEN en voor een kleiner deel in het segment MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Afhankelijk van de informatie die door de deelnemers van Platform ELFA kan worden aangeleverd, is het realistisch om in 2010 ongeveer 40 praktijkvoorbeelden te kunnen presenteren via de nieuwsberichten. Datum gereed (tijdgebonden) Eind 2010 Aantal (meetbaar) ± 40 e 23
 24. 24. 2.3.13 PRESENTATIES Activiteit Presentaties verzamelen + publiceren van presentaties en filmpjes Omschrijving (specifiek) Presentaties tijdens bijvoorbeeld seminars, beurzen, congressen, expo’s. Effectdoelstelling (specifiek) Het doel is om bezoekers van bovenstaande evenementen te informeren over ontwikkelingen op het gebied van e-factureren, geautomatiseerde factuurverwerking en omliggende aspecten. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Er wordt samenwerking gezocht met onder meer: Heliview, IIR, Euroforum, SBO, Credit EXPO en de afzonderlijke deelnemende organisaties in het stakeholdersoverleg e-factureren en de expertgroep awareness. Daarnaast verzorgt Platform ELFA op ad hoc basis presentaties voor diverse deelnemers van Platform ELFA. De presentaties vallen binnen het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) De verwachting is dat Platform ELFA in 2010 ongeveer 8 presentaties verzorgt. Datum gereed (tijdsgebonden) 4 presentaties in de 1e helft van 2010, 4 presentaties in de 2e helft van 2010. Aantal (meetbaar) 8 24
 25. 25. 2.3.14 PROFIELEN DEELNEMERS Activiteit Profielen deelnemers Omschrijving (specifiek) De producten en diensten van de deelnemers van Platform ELFA worden in profielen gevat. De profielen maken een onderscheid tussen: markt, toepassing, financieel en overige aspecten. Effectdoelstelling (specifiek) Met de profielen wordt beoogd om voor de diverse doelgroepen van bezoekers aan de website inzichtelijk te maken wat zij van een dienstverlener en haar producten en diensten mag verwachten. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Er wordt samengewerkt met de activiteiten die worden ontplooid vanuit de expertgroep awareness. De profielen van deelnemers vallen in het segment SAMEN+WERKEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) De huidige profielen zijn gevat in het Factuurkompas, deze profielinformatie wordt verwerkt in de leveranciersprofielen die via de online community op de website van Platform ELFA staan. Datum gereed (tijdsgebonden) Gereed: www.factuurkompas.nl. 1 februari 2010: www.platformelfa.nl Aantal (meetbaar) 45 profielen 25
 26. 26. 2.3.15 PROMOTIEMATERIAAL Activiteit Promotiemateriaal Omschrijving (specifiek) Materiaal waarmee de zichtbaarheid van Platform ELFA wordt vergroot tijdens publieke evenementen, zoals (open)deelnemersbijeenkomsten. Effectdoelstelling (specifiek) Zie: omschrijving Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Platform ELFA manifesteert zich voornamelijk online. Daarnaast heeft Platform ELFA banners laten maken, waarop het logo en de URL van Platform ELFA duidelijk zichtbaar zijn. Logo’s van deelnemers worden getoond op een computer(monitor). Haalbaarheid (realistisch) Gereed Datum gereed (tijdsgebonden) Gereed Aantal (meetbaar) 3 banners 26
 27. 27. 2.3.16 PUBLICATIES Activiteit Publicaties Omschrijving (specifiek) Publicaties zijn artikelen, interviews, persberichten of andere mededelingen in tijdschriften, kranten en andere (digitale) media over e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Effectdoelstelling (specifiek) De inhoud van publicaties kan betrekking hebben op een nieuwe deelnemer, een overzicht van ontwikkelingen of een inhoudelijke mening over onderwerpen die Platform ELFA en haar deelnemers aangaan. Het doel is om daarmee de rol van Platform ELFA en haar deelnemers op het gebied van e-factureren, geautomatiseerde factuurverwerking en credit management zichtbaar te maken. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Een deel van deze publicaties vindt haar weg via de gezamenlijke online community (nieuwsbrieven en sociale netwerken) van Platform ELFA en EEI Platform Europe, EEI Platform België. Voor de persberichten kan gebruik gemaakt worden van de diverse websites die persberichten plaatsen. De vijf artikelen kunnen onder meer in de Automatiseringgids, Computable en Tijdschrift Administratie en Controllers Magazine worden geplaatst. Platform ELFA heeft contact met de betreffende redacties. De activiteiten vallen in de segmenten KENNIS+DELEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Op basis van 5 artikelen in magazines en 18 e-mail nieuwsbrieven is het haalbaar om te komen tot ten minste 15 publicaties. Verder is de verwachting dat er in de zomervakantie capaciteit beschikbaar is om diverse artikelen te schrijven. Uiteraard kunnen deelnemers de naam van Platform ELFA meedragen in artikelen die zij plaatsen. Deze staan los van het hier genoemde aantal. Datum gereed (tijdsgebonden) Aantal (meetbaar) 15 27
 28. 28. 2.3.17 SAMENWERKING MET BOEKHOUDPAKKETTEN Activiteit Samenwerking met boekhoudpakketten Omschrijving (specifiek) Boekhoudpakketten /financiële software spelen in bepaalde segmenten een belangrijke rol bij e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Samenwerking met Boekhoudpakketten financiële software vanuit Platform ELFA vergroot de adoptie en het gebruik van e-factureren en geautomatiseerde factuurverwerking. Effectdoelstelling (specifiek) Bijdragen leveren aan de doelstelling van het Kennisplatform Administratieve software, deelnemers van Platform ELFA voorzien van ter zake relevante informatie. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Samenwerking met het Kennisplatform Administratieve software opgericht. De belangrijkste doelstelling van dit platform is kennisoverdracht richting softwareleveranciers. Rekening houden met de informatiebehoefte en vragen vanuit de softwareleveranciers spelen hierbij nadrukkelijk een rol, evenals een actieve participatie van de softwareleveranciers. In eerste instantie zijn de volgende onderwerpen op de agenda van het platform gezet: 1. Digipoort (voorheen OTP): Voor het elektronisch uitwisselen van informatie tussen administratieve softwaresystemen en systemen van de overheid. Digipoort wordt gebruikt als toekomstig communicatiekanaal met de Belastingdienst als het gaat om aangiftes in XBRL-formaat, maar ook om het uitwisselen van elektronische facturen (en andere elektronische handelsdocumenten) richting de overheid. 2. SBR: Het gaat hier om het SBR-Programma van de overheid en dat van de banken, gericht op gestandaardiseerde bedrijfsrapportages (XBRL). 3. Elektronisch factureren: De overheid heeft vorig jaar als launching customer gekozen voor UBL 2.0 als standaard voor het uitwisselen van elektronische facturen. Als communicatiekanaal wordt onder meer Digipoort gebruikt. 4. Horizontaal toezicht Belastingdienst: Bij de ontwikkeling van horizontaal toezicht kijkt de belastingdienst nadrukkelijk naar compliant gedrag (willen én kunnen) en het ‘proven in control’ zijn binnen de keten van economisch handelen 28
 29. 29. tot en met het indienen van de aangiften. Horizontaal toezicht kent 3 sporen, te weten: branches, fiscaal intermediairs en software ontwikkelaars. Gericht op het 3e spoor is het doel om samen met software ontwikkelaars betrouwbare en controleerbare software te bevorderen als bijdrage in de kwaliteit van de keten van transactievastlegging tot aangifte. 5. SEPA: SEPA staat voor ‘Single Euro Payments Area’. Doelstelling is het elimineren van de lokale verschillen tussen betalingsinstrumenten en infrastructuren. Ondermeer overboekingen en automatische incasso moeten aangepast worden binnen administratieve software. Haalbaarheid (realistisch) Platform ELFA is uitgenodigd deel te nemen aan dit initiatief en doet verslag richting haar deelnemers en waar mogelijk en toegestaan, richting haar community. Datum gereed (tijdsgebonden) Start: 11 februari 2010 Aantal (meetbaar) 1 29
 30. 30. 2.3.18 SECRETARIAAT Activiteit Secretariaatswerkzaamheden Omschrijving (specifiek) Coördinerende werkzaamheden die betrekking hebben op de activiteiten die in dit activiteitenplan zijn genoemd. Effectdoelstelling (specifiek) Realiseren activiteiten. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Past binnen alle segmenten en de doelstelling van Platform ELFA. Haalbaarheid (realistisch) Capaciteit is beschikbaar. Er wordt gezocht naar extra budget, gezien de groei van Platform ELFA. Datum gereed (tijdsgebonden) nvt Aantal (meetbaar) nvt 30
 31. 31. 2.3.19 SOCIALE NETWERKEN Activiteit Sociale netwerken Omschrijving (specifiek) Platform ELFA heeft diverse sociale netwerken geïmplementeerd om de online community daadwerkelijk vorm te geven: - RSS, Twitter, LinkedIN Groep Platform ELFA, SlideShare, Nieuwsbrief en YouTube Daarnaast heeft Platform ELFA een eigen community site geopend die gekoppeld is met het EEI Platform en EEI Platform België. Ook is een aantal netwerken voortijdig geregistreerd vanuit een defensief oogpunt. Effectdoelstelling (specifiek) Het inschakelen van sociale netwerken om ontwikkelingen van e-factureren, factuurautomatisering en credit management bij deelnemers van Platform ELFA langs meer kanalen te verspreiden en daardoor meer bekendheid, vindbaarheid en herkenning te realiseren. Samenwerking/uitwerking (acceptabel/aanwijsbaar/actiegericht) Technische samenwerking met diverse netwerken voor het onderling uitwisselen van informatie. Daarbij vormt de website www.platformelfa.nl een centraal punt. Er worden handmatig en automatisch berichten geplaatst bij de Platform LinkedIN groep nieuwspagina. De activiteiten vallen in de segmenten INFORMATIE+VERSPREIDEN, SAMEN+WERKEN en MARKT+BEWERKEN. Haalbaarheid (realistisch) Koppelingen en integraties zijn gereed en worden –soms handmatig- onderhouden. Datum gereed (tijdsgebonden) Gereed Aantal netwerken (meetbaar) 8 netwerken 31
 32. 32. 3 Prioriteit en planning 3.1 PRIORITEIT De prioriteit van de activiteiten door Platform ELFA is aan het verschuiven. De kennis over en gewenning met de onderwerpen e-factureren en factuurautomatisering nemen in Nederland in rap tempo toe. De prioriteit van de activiteiten zal voornamelijk liggen op INFORMATIE+VERSPREIDEN, van MARKT+BEWERKEN (business development) en SAMEN+WERKEN (netwerken). 3.2 PLANNING De planning van de omschreven activiteiten in hoofdstuk 2 is hieronder weergegeven. NOTA BENE. Dit overzicht omvat niet alle activiteiten van anderen. Doorlopende activiteiten: - Interviews - Internationalisering - Online community - Onafhankelijke nieuwsvoorziening - Plaatsen nieuws- en agenda-items en praktijkvoorbeelden website Platform ELFA - Samenwerken/overlegstructuren - Sociale netwerken - Secretariaat Januari 2010 - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 1x Februari 2010 - Expertgroep awareness e-factureren - Kennisplatform Administratieve software - Presentatie/publicatie - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x 32
 33. 33. Maart 2010 - Deelnemersbijeenkomst - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x - Presentatie/publicatie April 2010 - Presentatie/publicatie - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x Mei 2010 - Expertgroep awareness e-factureren - Keurmerk E-factureren /Checklist E-factureren - Presentatie/publicatie - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x Juni 2010 - Deelnemersbijeenkomst - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x - Presentatie/publicatie - Seminar e-factureren Juli en augustus 2010 - Doorlopende activiteiten September 2010 - Deelnemersbijeenkomst - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x - Stakeholdersoverleg e-factureren - CEN eInvoice Phase II Workshop - Presentatie/publicatie 33
 34. 34. Oktober 2010 - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x - Presentatie/publicatie November 2010 - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x - Presentatie/publicatie - Opmerking: veel bijeenkomsten van andere organisaties December 2010 - Deelnemersbijeenkomst - Nieuwsbrief extern: 2x - Update ontwikkelingen: 2x - Stakeholdersoverleg e-factureren - Presentatie/publicatie 3.3 EXTERNE ACTIVITEITEN Diverse onderwerpen zijn voor het jaar 2010 nog niet uitgewerkt. Onder meer omdat deze activiteiten samenhangen met activiteiten van de expertgroep awareness in 2010 en met andere organisaties en initiatieven, zoals Digipoort, Logius, Syntens, et cetera. Een overzicht van activiteiten die de expertgroep awareness in 2010 heeft gepland, is als bijlage beschikbaar voor de deelnemers van Platform ELFA. 34
 35. 35. 4 Toelichting segmenten Hieronder wordt weergegeven hoe de diverse typen activiteiten (en hun waarde) zich verhouden tot de segmenten KENNIS+DELEN, SAMEN+WERKEN, INFORMATIE+VERSPREIDEN, MARKT+BEWERKEN. KENNIS+DELEN Het segment KENNIS+DELEN heeft als doel om het kennisniveau van e-factureren bij deelnemers te verhogen, door kennis met elkaar te delen. Daarbij gaat het niet om bedrijfskritische of concurrentiegevoelige kennis, maar kennis die er voor kan zorgen dat er een eenduidig beeld bestaat (of ontstaat) rondom –specifieke aspecten- van e-factureren. Het beoogde resultaat van de activiteiten binnen het segment KENNIS+DELEN is het creëren van een vraagbaak of klankbord voor de betrokkenen bij Platform ELFA, zodanig dat de penetratie van e-factureren ook vanuit de deelnemers kan worden versneld. INFORMATIE+VERSPREIDEN Het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN heeft als doel het publiek te voorzien van eenduidige informatie die bij de deelnemers beschikbaar is of via de werkgroepen tot stand is gekomen. Daarmee hebben de activiteiten vanuit het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN een externe werking en de naar hun aard op een kenniscluster betrekking hebben. Vanwege het externe karakter van de activiteiten, lijken de activiteiten naar hun aard een hoog businesscluster gehalte te hebben. De activiteiten kunnen daartoe wel als middel dienen; naar hun aard en werking is dat niet het primaire doel. Het resultaat van de activiteiten in het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN is dat het publiek de deelnemers van Platform ELFA zien als de authentieke bron van eenduidige informatie over e-factureren. SAMEN+WERKEN Net als bij het segment INFORMATIE+VERSPREIDEN, vormt het segment KENNIS+DELEN het startpunt van het segment SAMEN+WERKEN. Het verschil is echter dat het segment 35
 36. 36. SAMEN+WERKEN activiteiten omvat met een interne werking en die naar hun aard bij een businesscluster passen. Met SAMEN+WERKEN wordt beoogd om proposities van de deelnemers te versterken, te verbreden, te verdiepen, et cetera. Of partijen werken bijvoorbeeld samen om een purchase-to- pay oplossing te kunnen bieden. Het doel van deze activiteiten is om de penetratie van e-factureren te versnellen met nog meer op de markt afgestemde innovatieve producten en diensten. Uiteraard is het aan de deelnemers zelf om te bepalen of en zo ja, in welke mate de deelnemer gebruik wil maken van de activiteiten die Platform ELFA in het segment SAMEN+WERKEN faciliteert. MARKT+BEWERKEN Het segment MARKT+BEWERKEN omvat activiteiten die naar hun aard bij een business cluster passen en die een externe werking hebben. Kort en goed gaat het om commerciële, naar het publiek gerichte, activiteiten om de propositie van e-factureren als zodanig en de proposities van de deelnemers zo goed mogelijk neer te zetten. Daarmee zouden de activiteiten die Platform ELFA in het segment MARKT+BEWERKEN faciliteert, in theorie het meeste kunnen bijdragen aan door de deelnemers behaalde direct meetbare resultaten (=omzet). Aan het einde van het jaar 2010 zal worden getoetst hoe de praktijk heeft gereageerd op deze aanpak. Daarbij wordt benadrukt dat Platform ELFA faciliteert en het uiteindelijk aan de deelnemer is om met zijn of haar commerciële capaciteiten de vruchten te plukken. 36
 37. 37. 5 Bijlagen BIJLAGE 1: BUSINESS CASE PLATFORM ELFA 2010 BIJLAGE 2: ACTIVITEITENPLAN EXPERTGROEP AWARENESS 2010 BIJLAGE 3: COMMUNICATE COMMUNITY 2009 37

×