Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen

512 views

Published on

Presentatie break-out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Break-Out sessie Factuurcongres 2009 van Rex Arendsen

  1. 1. Project e-Factureren <ul><li>Break Out Sessie </li></ul><ul><li>Maandag 11 mei 2009 </li></ul><ul><li>Rex Arendsen </li></ul>
  2. 2. Menukaart <ul><li>Aanleiding EZ-project </li></ul><ul><li>Doelstellingen en realisatie </li></ul><ul><li>Eindplaatje </li></ul><ul><li>Ondersteuning in de praktijk </li></ul>
  3. 3. Waarom e-factureren aan de overheid? <ul><li>Langzame adoptie van e-factureren – EU-breed </li></ul><ul><li>Efficiency voordelen voor overheidsorganisaties </li></ul><ul><li>Overheid als launching customer </li></ul><ul><li>Besparingen bij 100% e-facturen aan de overheid: </li></ul><ul><li>10 miljoen e-facturen x €5 = € 50 miljoen per jaar administratieve lastenverlichting voor bedrijven; </li></ul><ul><li>10 miljoen e-facturen x €25 = €250 miljoen per jaar besparing op administratieve kosten aan de kant van de overheid. </li></ul>
  4. 4. Wat is elektronisch factureren?
  5. 5. EZ-project E-factureren Doelstellingen, eind 2010: <ul><li>heeft de overheid 10% van het totaal aan facturen elektronisch ontvangen en verwerkt; </li></ul><ul><li>is in de markt een onomkeerbaar proces in gang gezet. Overheden en bedrijfsleven zijn op de hoogte van besparingen van e-factureren en van acties om mee te doen; </li></ul><ul><li>zijn randvoorwaarden gerealiseerd die alle overheden in staat stellen op elektronische wijze facturen te ontvangen. </li></ul>
  6. 6. Stavaza (de)centrale overheden: <ul><li>Randstad – Centric – Drechtsteden (110.000) </li></ul><ul><li>Eneco - SAP – Utrecht (120.000) </li></ul><ul><li>Nuon – Decade / eSize- Alkmaar (30.000) </li></ul><ul><li>Randstad - SAP - Belastingdienst (200.000) </li></ul><ul><li>RIB’s – OTP – UWV (200.000) </li></ul><ul><li>RDW </li></ul><ul><li>Rijkswaterstaat </li></ul><ul><li>SZW/EZ/Defensie/Minfin/… </li></ul><ul><li>Raming: 7% </li></ul>
  7. 7. Elektronisch factureren aan de overheid UBL OTP e-mail Antwoord
  8. 8. Ondersteuning invoering <ul><li>Open overheidsstandaard is beschikbaar </li></ul><ul><li>Regelgeving Belastingdienst </li></ul><ul><li>Softwareleveranciers doen mee (Centric, SAP) </li></ul><ul><li>Vooral systeem en procesaanpassingen in de backoffice, financiële administratie (FEZ) </li></ul><ul><ul><li>Workflow </li></ul></ul><ul><ul><li>Van scannen naar elektr. ontvangen </li></ul></ul><ul><li>Gebruik van bestaande e-overheid bouwstenen (OTP, Antwoord) </li></ul><ul><li>Bestuurlijk commitment </li></ul>

×