Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Fra visjon til virkelighet – fram mot ny visjon

         Per Hasvold
 Nasjonalt senter for Samhandling og Telemed...
Nasjonalt senter for Samhandling og
      Telemedisin
●  Senter i Universitetssykehuset for Nord-Norge
  (UNN)
 ...
NSTs virksomhet
●  Forskning og utvikling av nye tjenester og
  løsninger, samt evaluering av disse
●  Rådgivning til ...
Min bakgrunn
●  Siviling, fysikk, UiT
●  Ansatt siden april 1995
●  Har jobbet med
  ●  Systemutvikling av telemedis...
Visjon 1996
●  Telemedisin er mer enn videokonferanse
●  Så snart vi kommuniserer med digitale data og
  ting som kan ...
Journalsystemet – hjertet i moderne
     helsesystemer
●  Helsearbeid er kunnskapsintensivt
  ●  Objektive data (...
Realitet 1996
●  Ingen journalsystem kunne integrere
  medisinske multimediadata
●  Få/ingen muligheter for å hente ut...
Ny visjon?
●  Samtaler med journalsystemleverandørene
  1996:
  ●  Mulighet for medisinsk multimedia i journalen om ...
Realitet
 «dersom kundene vil ha det»
       betyr
«dersom kundene vil betale for det»
Problem Utfordring
●  Disparity in work and
  benefit
  ●  Den som skal betale
    er ikke den som ser
    s...
Problem Utfordring
●  IKT-systemer i
  helsetjenesten er lukkede
  systemer (ikke friprog/åpen
  kildekode)
  ● ...
Problem Utfordring
●  Mye uutnyttet kompetanse:
  ●  NST, NSEP, KITH,
    KoKom
  ●  Regionale helseforetaks
 ...
Problem Utfordring
●  Økende
  spesialisering og
  segmentering av
  helsetjenestene
  ●  Mer vekt på
    sa...
Problem Utfordring
●  Forskning viser at
  brukernær utvikling
  synes å være viktig for
  suksess
●  Kompliserte
...
Problem Utfordring
●  Paradoks:
  ●  Teknologi push gir ofte
    løsning på let etter
    problem
  ●  Beho...
Problem Utfordring
●  Manglende mulighet
  til å påvirke løsning
●  Helsevesenet har
  ofte vært for dårlig til
  ...
Påstander
●  Dagens forretningsmodel for IKT-systemer for
  helse hindrer
  ●  Utvikling og tilpassing av systemene ...
Virkelighet 2009
●  Liten eller ingen integrasjon med medisinsk
  multimedia
●  Liten eller ingen samhandlingsfunksjon...
Ressursbruk IKT i helsetjenestene
●  DIPS, (markedsleder sykehus), omsetning 2007: 95
  mill
●  Profdoc, (markedsleder...
Ressursbruk IKT i helsetjenestene
Samlet bruker helse-Norge mer enn 295 mill per
 år bare på de grunnleggende IKT-syst...
OBS, OBS:


     Vi ønsker ikke å kritisere bedriftene!
 De er dytkige og leverer gode produkter som er i
   bruk o...
IKT-systemer sementerer strukturer
●  Det tar ofte 5-10 år før innføring av nye
  systemer har satt seg i organisasjone...
Utfordringer med utvikling av
     samhandlingsteknologi
Jonathan Grudin (1994):
•  Disparity in work and benefit
• ...
Frihetsgrader i organisering
Kakihara & Sørensen (2002)
●  Romlig
  ● Varierende geografisk avstand
●  Tidsmessig
  ...
Reinvention of healthcare
Enrico Coiera (BMJ, 2004)
●  Technical systems have social consequences
●  Social systems have...
Ny visjon – åpne løsninger
●  Vil gi mulighet for lokale ressurser til å gjøre
  tilpasninger
●  Vil gi forskningsmilj...
Ny visjon – åpne løsninger
●  OpenEHR og andre åpne journalsystem finnes
●  Standarder finnes
●  Metoder for å definere...
Takk for oppmerksomheten!

      per.hasvold@telemed.no
       www.telemed.no/ttl
19.05.09
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon

1,013 views

Published on

Per Hasvolds foredrag under GoOpen 2009

Published in: Technology
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Per Hasvold: Fra visjon til virkelighet, fram mot ny visjon

 1. 1. Fra visjon til virkelighet – fram mot ny visjon Per Hasvold Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin, Universitetssykehuset for Nord-Norge Johan Gustav Bellika Universitetet i Tromsø
 2. 2. Nasjonalt senter for Samhandling og Telemedisin ● Senter i Universitetssykehuset for Nord-Norge (UNN) ● Forskning og Innovasjon ● Kliniske systemer ● Rådgivning ● WHO Collaborating Centre ● Vertsinstitusjon for SFI Tromsø Telemedicine Laboratory (TTL)
 3. 3. NSTs virksomhet ● Forskning og utvikling av nye tjenester og løsninger, samt evaluering av disse ● Rådgivning til helsetjenestene nasjonalt og gjennom WHO ● Oppdragsforskning og -rådgivning ● Samhandlingsprosjekter ● Bestillerrolle i forhold til IKT-systemer på vegne av UNN ● Kontorsenterfunksjon - dokumenthandtering
 4. 4. Min bakgrunn ● Siviling, fysikk, UiT ● Ansatt siden april 1995 ● Har jobbet med ● Systemutvikling av telemedisinske løsninger ● Etablering av Framtidslab ● Kroppsbårne- og mobile systemer for helsearbeidere ● Metodikk for brukermedvirkning i design og utviklingsarbeid ● Undervist på UiT, Master i Telemedisin ● Tromsø Telemedicine Laboratory – Administrativ leder
 5. 5. Visjon 1996 ● Telemedisin er mer enn videokonferanse ● Så snart vi kommuniserer med digitale data og ting som kan lagres melder behovet for å integrere med journalsystemet seg ● Visjon 1996: ● Integrasjon av medisinske multimediadata inn i journalen ● Nettbasert journal – Forskning – Samhandling
 6. 6. Journalsystemet – hjertet i moderne helsesystemer ● Helsearbeid er kunnskapsintensivt ● Objektive data (vekt, temp, puls, laboratorieverdier, osv.) ● Subjektive data (smerte, følelser, osv.) ● Informasjon (data + kunnskap) er viktig del av beslutningsgrunnlaget ● Beslutninger skjer i stor grad ad-hoc og på utøvende nivå ● Pasientjournalen er et lovregulert dokument som inneholder medisinsk historie, utførte undersøkelser og resultater, viktige funn, diagnoser og planlagte handlinger + dokumentasjon av kommunikasjon, medisinering, henvisninger, osv. ● Sikkerhet og personvern er viktige elementer i
 7. 7. Realitet 1996 ● Ingen journalsystem kunne integrere medisinske multimediadata ● Få/ingen muligheter for å hente ut statistikk fra journalsystemene ● Noen journalsystemer kunne dumpe en fil med info for kommunikasjon med andre applikasjoner
 8. 8. Ny visjon? ● Samtaler med journalsystemleverandørene 1996: ● Mulighet for medisinsk multimedia i journalen om 1- 2 år ● ...avhengig av om kundene vil ha det
 9. 9. Realitet «dersom kundene vil ha det» betyr «dersom kundene vil betale for det»
 10. 10. Problem Utfordring ● Disparity in work and benefit ● Den som skal betale er ikke den som ser størst nytte (har behovet) ● Kompleksiteten i samhandling ● Nye tjenester og behov har lang vei før de blir implementert
 11. 11. Problem Utfordring ● IKT-systemer i helsetjenesten er lukkede systemer (ikke friprog/åpen kildekode) ● Bare leverandørene kan endre systemene ● Leverandørene prioriterer hva de implementerer i forhold til kapasitet og egen strategi ● «The Inmates are running the Asylum», Alan Cooper
 12. 12. Problem Utfordring ● Mye uutnyttet kompetanse: ● NST, NSEP, KITH, KoKom ● Regionale helseforetaks IKT ressurser ● Samhandling er komplekse utfordringer i komplekse organisasjoner som krever kompetanse
 13. 13. Problem Utfordring ● Økende spesialisering og segmentering av helsetjenestene ● Mer vekt på samhandling og informasjonsflyt ● Medisin er i konstant utvikling ● Fag og organisering er et «moving target»
 14. 14. Problem Utfordring ● Forskning viser at brukernær utvikling synes å være viktig for suksess ● Kompliserte beslutningsveier og forskjell mellom hvem som er bruker og hvem som er betaler ● Tradisjonelle utviklingsmetoder svikter
 15. 15. Problem Utfordring ● Paradoks: ● Teknologi push gir ofte løsning på let etter problem ● Behovsbasert utvikling kan gi morgendagens løsning på gårsdagens problem ● Eksperimentell utvikling nødvendig ● Men, det betyr mulighet for feil
 16. 16. Problem Utfordring ● Manglende mulighet til å påvirke løsning ● Helsevesenet har ofte vært for dårlig til i bestillerrollen 19.05.09
 17. 17. Påstander ● Dagens forretningsmodel for IKT-systemer for helse hindrer ● Utvikling og tilpassing av systemene i organisasjonene ● At IKT tas i bruk i helsetjenestene ● Organisasjonsutvikling ● Forskning ● Kvalitetsforbedring ● Ressursutnyttelse ● Eierskap til IKT-løsningene
 18. 18. Virkelighet 2009 ● Liten eller ingen integrasjon med medisinsk multimedia ● Liten eller ingen samhandlingsfunksjonalitet integrert med journalsystemet ● Forskerne får ikke ut viktig data om praksis og hva som skjer med pasientene ● Ressursene i forsknings- og utviklingsmiljøene utnyttes ikke
 19. 19. Ressursbruk IKT i helsetjenestene ● DIPS, (markedsleder sykehus), omsetning 2007: 95 mill ● Profdoc, (markedsleder primærhelsetjenesten) omsetning 2006, ca. 80 mill ● Anslag på kostnad for Microsoft lisenser (basert på «En kopp kaffe om dagen»-kampanjen) ● ca. 9,- per ansatt, per (arbeids)dag = ca 1800,- per år ● UNN: 5000 brukere; Helse Nord: 12500 brukere; Norge: 67000 registrerte helsearbeidere – UNN: 9 mill; HN: 22,5 mill; Norge: 120.600.000,-
 20. 20. Ressursbruk IKT i helsetjenestene Samlet bruker helse-Norge mer enn 295 mill per år bare på de grunnleggende IKT-systemene
 21. 21. OBS, OBS: Vi ønsker ikke å kritisere bedriftene! De er dytkige og leverer gode produkter som er i bruk og som er viktige i foretakene og for fastlegene! Vi stiller spørsmålstegn om forretningsmodellen er formålstjenelig for utfordringene i dagens og morgendagens helsetjenester.
 22. 22. IKT-systemer sementerer strukturer ● Det tar ofte 5-10 år før innføring av nye systemer har satt seg i organisasjonen ● Opplæring ● Tilpasning av organisasjonen ● Bugs og justeringer av systemene
 23. 23. Utfordringer med utvikling av samhandlingsteknologi Jonathan Grudin (1994): • Disparity in work and benefit • Critical mass and prisoner's dilemma problems • Disruption of social processes • Exception handling • Unobtrusive accessibility • Difficulty of evaluation • Failure of intuition 19.05.09
 24. 24. Frihetsgrader i organisering Kakihara & Sørensen (2002) ● Romlig ● Varierende geografisk avstand ● Tidsmessig ● Varierende grad av samtidighet ● Asynkron kommunikasjon ● Tidssone stafett ● Kontekstuelt 19.05.09
 25. 25. Reinvention of healthcare Enrico Coiera (BMJ, 2004) ● Technical systems have social consequences ● Social systems have technical consequences ● We don't design technology, we design sociotechnical systems ● In order to design sociotechnical systems, we need to understandhow people and technology interact 19.05.09
 26. 26. Ny visjon – åpne løsninger ● Vil gi mulighet for lokale ressurser til å gjøre tilpasninger ● Vil gi forskningsmiljøene mulighet til å komme med nye løsninger (bonus: de blir mer realitetsorientert) ● Endringskatalysator ● Våre løsninger kan bidra til internasjonale standarder ● Gjennbruk av gode ideer 19.05.09
 27. 27. Ny visjon – åpne løsninger ● OpenEHR og andre åpne journalsystem finnes ● Standarder finnes ● Metoder for å definere begreper og systemer på et medisinskfaglig nivå finnes ● Forretningsmodeller for overgangsfaser og for enkeltaktørerne må utvikles – vi må ta vare på kunnskap og erfaringer fra dagens leverandører ● Redaksjonsapparat og kvalitetssystemer for åpne løsninger i helsevesenet må utvikles 19.05.09
 28. 28. Takk for oppmerksomheten! per.hasvold@telemed.no www.telemed.no/ttl 19.05.09

×