GoOpen 2010: Knut Grimstad

447 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
447
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
4
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GoOpen 2010: Knut Grimstad

 1. 1. G o Ope n 20.04.201 0 Knut fo r å tad Klikk G rimsre dige re unde rt t lstl i male n e Euro nic s No rge
 2. 2. Euro nic s • 11 000+ butkke r i Euro pa • Euro pas s tø rst e le kto kje de i antal butkke r/land • Euro pas ne s t s tø rs te e le ktro kje de i o ms e tning • 80 butkke r i No rge • Ho ve dko ntr i Fre driks tad • Nr 3 i No rge • Kje rne ve rdie r – Lit hygge lige re – Lit me r kunns kaps rike – Lit æ rlige re
 3. 3. Euro nic s 1 990 § Be lgium § G e rmany § Italy § The Ne the rlands § S pain
 4. 4. Euro nic s 201 0 § Albanie n § Nie de rlande § Be lgie n § No rwe ge n § De uts c hland § Ös te rre ic h § Däne mark § Po le n § Es tland § Po rtugal § Finnland § Rus s land § Frankre ic h § S lo wake i § G rie c he nland § Spanien § Irland § S c hwe iz § Italie n § S c hwe de n § Kro ate n § T c he c hie n s § Let land § Ungarn § Litaue n § UK § Luxe mburg § Zype rn § Malta
 5. 5. Ko nkurrans e s ituas jo ne n i No rge • 2 e le kto kje de r har 60-70% marke ds ande l av butkke r • Eno rmt marginpre s s o g st r grad av pro fe s jo nalis e ring • På net har 2 aktø re r 70-80% marke ds ande l • Ko nkurre re r fø rs t o g fe ms t på pris • Pro dukt ne blir me r o g me r ko mplis e rt • … m ns margine ne blir lave re o g lave re e
 6. 6. Euro nic s net butkk • Euro nic s No rge gikk o ve r tl nyt ERP s yst m i 2007 • S amme år ble pro s je kt fo r lans e ring av net butkk igangs att • Net butkke n s tartt utvikling mars 2007 • Lans e rt 31 . mars 2008 • Re de s igne t no ve mbe r 2009
 7. 7. Euro nic s utgangs punkt • ”Ene st ” e le kto kje de n s o m ikke hadde lans e rt ne ttbutkk i 2007 • Be ho v fo r å utvikle no e s o m dife rans ie rt s e g fa ko nkurre nt ne , e n lø s ning me d utgangs punkt i kje rne ve rdie ne • Viktg at lø s ninge n hadde paritt me d ko nkurre nt ne s n butkke r kvalitatvt et
 8. 8. Bakgrunn – s yst me rfaring • Axapta / Dynamix AX • 2 Intanet lø s ninge r • e Z Publis h • AS /400 lø s ning
 9. 9. Pre mis s e r krav tl lø s ninge n
 10. 10. Erfaringe r valg av platfo rm
 11. 11. Erfaringe r utviklings pro s e s s e n
 12. 12. Fo re nkle t diagram- kjø ps pro s e s s
 13. 13. Erfaringe r int gras jo n me d ERP s ys te me t
 14. 14. Erfaringe r fnks jo nalite t
 15. 15. T knis k pro duktnfo rmas jo n e
 16. 16. Mo bilte le fo ne r
 17. 17. G alvanis k s kile
 18. 18. Ko nkurrans e mo dul
 19. 19. Pro duktdatabas e
 20. 20. Erfaringe r kris e håndte ring
 21. 21. Erfaringe r f rde le r / ule mpe r ve d åpe n o p gramvare ro
 22. 22. Erfaringe r e value r utviklings partne re n, ikke bare platfo rme n
 23. 23. Erfaringe r f r hve r tlpas ning s o m gjø re s o blir vi me r avhe ngig av u tvikle r
 24. 24. f rde le n me d åpe n pro gramvare o f ks ibilitt e
 25. 25. Apro po s hygge lig
 26. 26. Takk fo r me g knut@ e uro nic s .no

×