Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Open Source erfaringer i Norwegian

         Håvard Haug Hanssen
     Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative...
Hvem snakker...


•  Håvard Haug Hanssen
   –  Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative systemer
   –  Ansvarlig fo...
Spørreundersøkelse...
?
  •  Hvem har reist med Norwegian?


  •  Hvem har brukt Lavpriskalenderen?


  •  Hv...
Mer enn 200 ruter til 90 destinasjoner
Norwegian tall og fakta 1/4


 •   4. største lavprisselskap i Europa
 •   1600 ansatte og 47 fly
 •   150 ruter ...
Norwegian tall og fakta 2/4


 •  Internettrafikk
    –  90% av salget på internett
    –  opptil 4,5 millioner ...
Norwegian tall og fakta 3/4


 •  IT Systemavdeling
    –  40 personer, 5 faste ansatte + innleide konsulenter
   ...
Norwegian tall og fakta 4/4


 •  Løsningene
    –  Standard hyllevare og egenutviklede systemer
    –  Forretni...
Arkitekturen
  Privat       Bedrift    Agent/Reisebyrå  Flyplass/Stasjon    Privat/Mobil   Ekstern...
Teamerfaringer
      Portalene

•  Vurderinger                •  Eksempler
   –  Bruker ikke Ope...
Teamerfaringer
      Integrasjon

•  Vurderinger               •  Eksempler
   –  Billig i oppsta...
Teamerfaringer
  Sentraltjenester 1/2


•  Vurderinger (J2EE)         •  Eksempler
   –  Slipper lisenser ...
Teamerfaringer
  Sentraltjenester 2/2


•  Vurderinger (.NET)          •  Eksempler
   –  Bruker ikke Ope...
Teamerfaringer
     Støttesystemer


•  Vurderinger            •  Eksempler
   –  Billig og bra nok ...
Oppsummering


•  Våre systemer er forretningskritiske og leverer bra mht ytelse
  og stabilitet


•  Både lukkede ram...
Forretningsstrategi og Åpenhet


  •  Flytransport er ekstremt konkurranseutsatt
$
     –  IT er strategisk vi...
Totalkostnader


  •  I en famlende oppstart var det billig og fleksibelt å prøve seg
$
    fram med Open Sourc...
Noen suksessfaktorer...


   •  Forretningssiden er med på utviklingen
!
   •  Tynn spec og mange iterasjoner


...
Takk for oppmerksomheten!
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

GoOpen 2010: Håvard Haug Hanssen

978 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

GoOpen 2010: Håvard Haug Hanssen

 1. 1. Open Source erfaringer i Norwegian Håvard Haug Hanssen Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative systemer i Norwegian
 2. 2. Hvem snakker... • Håvard Haug Hanssen – Sjefsarkitekt, Kommersielle og Operative systemer – Ansvarlig for Norwegians internettportaler – Forretningsutvikling og Interaksjonsdesign – Prosjektleder med 40 leveranser i Norwegian – Siden 2003, startet ny E-handel plattform • Bakgrunn generelt – 20 år med IT og internettutvikling – 15 år innen reiseliv og luftfart – Løsninger innen E-handel, Luftfart, Nettbank, Telekom, Dokumenthåndtering, Utdanning
 3. 3. Spørreundersøkelse... ? • Hvem har reist med Norwegian? • Hvem har brukt Lavpriskalenderen? • Hvem vil ha internett ombord når de flyr?
 4. 4. Mer enn 200 ruter til 90 destinasjoner
 5. 5. Norwegian tall og fakta 1/4 • 4. største lavprisselskap i Europa • 1600 ansatte og 47 fly • 150 ruter til 82 destinasjoner • Over 10 millioner passasjerer i 2009 • Gjentatt høy % vekst i omsetning og trafikk % vekst i forhold til 2003 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
 6. 6. Norwegian tall og fakta 2/4 • Internettrafikk – 90% av salget på internett – opptil 4,5 millioner besøk per dag – opptil 3 millioner prissøk per dag
 7. 7. Norwegian tall og fakta 3/4 • IT Systemavdeling – 40 personer, 5 faste ansatte + innleide konsulenter – Kun Senior/Sjef nivå, flere konsulenthus, ulike miljøer – Organisert i team på ca 5 personer • 2 team bruker .NET • 2 team bruker J2EE • Resten tilpasser ferdige løsninger
 8. 8. Norwegian tall og fakta 4/4 • Løsningene – Standard hyllevare og egenutviklede systemer – Forretningsbasert, kommersielt styrt – Iterativ utvikling, ”Scrum but...” – Tjenesteorientert arkitektur – Fleksibel arkitektur, raske leveranser – Kunder er Kommersiell, Operativ og Teknisk avdeling
 9. 9. Arkitekturen Privat Bedrift Agent/Reisebyrå Flyplass/Stasjon Privat/Mobil Eksterne partnere Internettportal Bedriftsportal Agentportal Stasjonsportal Mobilportal B2B API .NET .NET .NET .NET .NET Web services J2EE/JBoss Buss Transaksjoner Buss Kø Web services BizTalk, SQL Server J2EE/JBoss IBM Websphere MQ Sentraltjenester Sentraltjenester Web services Web services .NET J2EE/JBoss
 10. 10. Teamerfaringer Portalene • Vurderinger • Eksempler – Bruker ikke Open Source – Publisering plugins – .NET dekker behovet • EPIServer EPICode – .NET er etablert hos – Logging driftsleverandør og • log4net utviklingsressurser er lett – tilgjengelig Patterns • MVC • Localisation • Erfaringer • Cache Manager – Raskt å utvikle, krever rutiner for • ... å vedlikeholde kode over tid – Bygging – Server Controller og eventer kan • Nant/CruiseControl være vanskelige å debugge – Grafisk presentasjon i Server Controller kan unntaksvis være vanskelig å overstyre • Bidrag/Forum – Søker kjente feil – Poster få spørsmål • Livet er godt
 11. 11. Teamerfaringer Integrasjon • Vurderinger • Eksempler – Billig i oppstarten – Dependency Injection – Friheten til velge/bytte verktøy • Guice – Ingen lisensbinding på servere – Caching etc • OSCache – Enkle å jobbe med – Validering – Oppgradere når man vil • OVal – Debug muligheter (brukes – Logging unntaksvis) • log4j • finne feilkilde i egen kode – Web Service eller rammeverk – • Apache CXF Åpenhet rundt feil • søke på nett – AppServer • JBoss – Bygging • Bidrag/Forum • Maven – Søker kjente feil – Testing – Poster lite spørsmål • TestNG, Mockito, – Poster ikke feilrettinger Cucumber, SoapUI – Scripting, Admin • Ruby • Erfaringer – Utviklingsverktøy – Byttet WS rammeverk • Eclipse • Raskere, enklere kode, – Versjonskontroll billigere(minne) • SubVersion, Git – Brukte umoden versjon av – Operativsystem rammeverk • Linux • Medførte begrensninger – Har ikke hatt behov for å inngå supportavtaler • Livet er godt
 12. 12. Teamerfaringer Sentraltjenester 1/2 • Vurderinger (J2EE) • Eksempler – Slipper lisenser – Rammeverk • Rask oppgradering • Spring • Billig i oppstarten – JMS (Java Messaging Service) – Bruker standarder • ActiveMQ • God dokumentasjon – WebApp – Lett å finne bugs • Struts 2 • Kan debugge kildekoden – Logging selv • log4j – Aktivt miljø – SQL Mapping • Finne kjente feil • Hibernate • Åpent roadmap – SQL Driver • JTDS – Web Service rammeverk • Erfaringer • Apache CXF – Droppet MySQL – Appserver • Hadde SQLServer/ønsket å standardisere • JBoss – Bygging • Maven • Bidrag/Forum – Utviklingsverktøy – Søker kjente feil • Eclipse – Poster lite spørsmål • Idea – Poster ikke feilrettinger – Operativsystem • Linux • Livet er godt
 13. 13. Teamerfaringer Sentraltjenester 2/2 • Vurderinger (.NET) • Eksempler – Bruker ikke Open Source – Web Service rammeverk – .NET 3.5 dekker behovet • Web Service Factory – Utviklingen går riktig vei – Logging • log4net • Erfaringer – Bygging – Tidligere brukte vi flere • Nant/CruiseControl rammeverk, erstattet av senere – Mocking versjoner av .NET • Rhino • Bidrag/Forum – Søker ofte feil – Poster lite spørsmål • Livet er godt
 14. 14. Teamerfaringer Støttesystemer • Vurderinger • Eksempler – Billig og bra nok – Informasjon/Planlegning – Mantis tungt å tilpasse • Confluence – Confluence lisensiert – Bugtracker/Oppgave • Mantis • Erfaringer – Kildekode har vært styrt av teamene • ønsker samordning
 15. 15. Oppsummering • Våre systemer er forretningskritiske og leverer bra mht ytelse og stabilitet • Både lukkede rammeverk (.NET) og Open Source rammeverk (J2EE) fungerer • Teamene har vært selvstendige – fått lov til å styre intern teknisk arkitektur • Etterhvert ser vi behov for koordinering/samkjøring – valg av løsninger – valg av rammeverk – kildekodestyring, integrert i både .NET og J2EE team – integrert oppgavesystem
 16. 16. Forretningsstrategi og Åpenhet • Flytransport er ekstremt konkurranseutsatt $ – IT er strategisk viktig for Norwegian – Forretningshemmeligheter må skjermes • IT-utviklingen er kommersielt drevet – Vi må være kosteffektiv og kan bare kjøre lønnsomme prosjekter – Lite/ingen penger til å bidra til Open Source prosjekter • Konsekvens – Vi er nok mest brukere, ikke bidragsytere  – Vi bruker standard rammeverk og lager få generelle løsninger som andre kan bruke – Egenutviklet kildekode beskriver forretning og kan ikke distribueres – Feks Lavpriskalenderen er patentert – Feks B2B API leveres kun kompilert, men har eget forum 
 17. 17. Totalkostnader • I en famlende oppstart var det billig og fleksibelt å prøve seg $ fram med Open Source rammeverk • Som etablert selskap er ikke kostnadsbildet like tydelig – Både lukkede rammeverk og Open Source modeller leverer – Men sparte Open Source lisenskostnader er forsvinnende små i $ forhold til kostnader knyttet til utviklingstimer, maskinvare, drift- og supportavtaler • Levetid – Både systemer basert på lukkede rammeverk og Open Source $ er justert eller reimplementert flere ganger – Skyldes ikke rammeverk, men nye forretningskrav og nye løsningsvalg
 18. 18. Noen suksessfaktorer... • Forretningssiden er med på utviklingen ! • Tynn spec og mange iterasjoner • Arkitekturvalg viser vei • Leverer løsninger som er ”bra nok” • Krav til forretning, fleksibilitet og leveranseevne viktigere enn tekniske diskusjoner • Lære opp utviklerne til å tenke kommersielt – Mulighetene og begrensningene sitter i hodene, ikke i rammeverkene...
 19. 19. Takk for oppmerksomheten!

×