GoOpen 2010: Gunn Helene Krogstad

675 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
675
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

GoOpen 2010: Gunn Helene Krogstad

 1. 1. M iljøbesparende E uropeisk samarbeid på skinner med O pen S ource E n å pen togreise til energiavregning G oO pen, 19.april 2010 G unn-Helene Krogstad, Jernbaneverket B jørg Lyngstad, Bouvet AS A
 2. 2. Tidtabellen • Introduksjon til E R E S S – O rganisasjon, formål og konsept – S ys temstøtte (R E S S og E R E M ) • E nergibesparelser for togselskapene • O pen S ource – Fordeler og utfordringer
 3. 3. Første stasjon: E R E S S (E uropean R ailway E nergy S ettlement S ystem) (når miljøet teller)
 4. 4. • P artnerskapsavtal e …hva er det? • IT system • O rganisasjon
 5. 5. B asic work processes for international data exchange  Energy supply remains national responsibility  Metered data is exchanged Metered data Metered data Country B Country C 2 2 UTILTS format UTILTS format Infrastructure Infrastructure Infrastructure Manager A Manager B Manager C Metered data 1 3 collects payment 3 collects payment 3 collects payment total supplies supplies supplies electricity electricity electricity Country A Country B Country C Kilde: DB Energie GmbH, Dr. Joachim Essig, Februar 5 2010
 6. 6. ERES S • E R E S S (E uropean R ailway E nergy S ettlement S ystem) • B ane E nergi er tildelt den operative driften og ansvaret for administrasjon og vedlikehold av E R E S S på vegne av partnerskapet E R E S S . – inkl. videreutvikling av systemene E R E M og R E S S • Konsulentfirmaet B ouvet AS A står for teknisk forvaltning og videreutvikling av systemene
 7. 7. Utvikling hos B ouvet • Utviklingsløpet: – S tartet opp i 2005 – E R E S S gikk i produksjon 1.1.2007 – E R E M i produksjon i høsten 2009 • E t utviklingsteam på 8 personer + litt deltid • D river forvaltning av systemet i drift • Løpende tilpassing til nye land • Andre prosjekter…
 8. 8. S ystemoversikt
 9. 9. Andre stasjon: E nergibesparelser (avstigning når forbruket går ned)
 10. 10. B evisstgjøring gir resultater •Energiforbruk varierer med opptil 30% for samme fysiske togsett, i samme rute, samme forhold og ingen forsinkelser, med unntak av forskjellig lokfører (den menneskelige faktor) Kilde: NSB AS
 11. 11. 11 NSB Powerpointmal mal 01.04.2005
 12. 12. • Togrute mellom Oslo og Halden • Lokfører markert med blått har blitt gitt opplæring i energieffektiv Kilde: NSB AS kjøring og får tilbakemeldinger gjennom systemet
 13. 13. Energiforbruk per bruttotonnkm • NSB AS har redusert 70,00 sitt energiforbruk pr tonnkm med 17,5% 60,00 mellom 2005 og 2008 50,00 • For 2008 40,00 representerer de Wh/BTKM reduserte kostnadene 30,00 en besparelse på 20,00 27 mill kr 10,00 0,00 2003     2004     2005     2006     2007 2008 Kilde: NSB AS / Jernbaneverket
 14. 14. Tredje stasjon: O pen S ource (kun påstigning med O pen S ource lisens)
 15. 15. O pen S ource • O pprinnelige ikke et krav om O pen S ource i forespørselen, men ble det under kontraktsforhandlingene pga. alle fordelene – B åde utviklingsmiljø og driftsmiljø kan være O pen S ource – Ingen bindinger til leverandører – S må organisasjoner kan ta systemene i bruk uten store kostnader til lisenser i en oppstartsperiode • S tarta opp med S pring og Hibernate
 16. 16. Utviklings teknologi • Komponentbasert, plattformuavhengig J2EE applikasjon • Teknologi-stack: • Java 1.5/J2SE 5.0 • Google Web Toolkit (GWT) • SPRING Rammeverket • Hibernate O/R mapping (støtter virtuelt alle DBMS) • Acegi Security • Quartz Scheduler • JasperReports • Støtte-stack for utvikling og testing: • Maven 2, Subversion, Eclipse, Jira/Greenhopper, JUnit, Continuum, FIT, FitNesse • Hele utviklingsmiljøet er open source • Produksjonsmiljøet kan være open source 16
 17. 17. Noen utfordringer med O pen S ource • R egime for oppgradering – Ingen effektiv måte å få varsel om sikkerhets- oppgraderinger og ny funksjonalitet • Løser det ved at vi regelmessig går gjennom en prioritert liste med O pen S ource komponenter med vekt sikkerhet • P rosjektet avgjør om vi skal oppgradere
 18. 18. S tort antall bibliotek • B ruker nærmere 80 O pen S ource bibliotek • D e viktigste mht sikkerhet overvåkes
 19. 19. Lisensjungelen • M å holde tunga rett i munnen for å skille mellom ulike former for lisensiering • E ks empel: E tablerte nytt brukergrensesnitt med G WT, hadde lyst til å bruke GX T, men det hadde en annen form for lisensiering => Kutta ut • Har kjøpt oss ut av lisensiering- problematikken ved et eksempel
 20. 20. Fordeler • Viktig å eie kildekoden til forretningskoden • D istribusjon av applikasjonene til E R E S S - partnere • E ffektivitet, vanskelig å måle, men ikke møtt på noen problemer • O pen S ource utbredt, finnes et stort forum med kompetanse
 21. 21. E kstern revisjon av Veritas • “The calculation model is flexible and meets the requirements. It takes care of foreseeable variations and changes in settlement processes.” • “[...] it is DNV's opinion that RESS makes it possible for the railway infrastructure holders to adopt a practice more in compliance with the intentions of current energy laws with regard to free market for electric energy [...].” • “The system is built on well known Java standard components and follows today's recommendations.” • “DNV is of the opinion that RESS is an application well suited for its purpose.” • “DNV have confirmed that the data representing energy consumption and generation for given metering points is exchanged correctly between the Norwegian and Swedish instances of RESS.” • “The application’s level of information security is seen by DNV as satisfactory.”
 22. 22. S iste stasjon: Takk for oss! Til de som ønsker overgang til mer informasjon, ta kontakt med: gunn-helene.krogstad@ jbv.no bjorg.lyngstad@ bouvet.no

×