SlideShare a Scribd company logo

Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Sondaj de opinie.

Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Lucrarea a cuprins o parte teoretică dar şi o parte practică. Mai exact, a fost efectuat un sondaj de opinie la care au participat 103 studenţi de la Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Specializările Administraţie Publică şi Asistenţă Managerială şi Secretariat. Această lucrare doreşte să evidenţieze relaţia dintre părinţi-studenţi. În urma sondajului efectuat, concluziile sunt următoarele: Studenţii au o relaţie strânsă cu părinţii, aceştia îi incurajează să participe la activităţi extracurriculare, voluntare dar şi să obţină performanţe. Părinţii sunt intresaţi de rezultatele şcolare dar şi de comportamentul acestora la Universitate. Patrascu Frincu Mihaela Hanelore

1 of 8
Download to read offline
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Sondaj de opinie.
Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa
universitară. Un sondaj de opinie
Frîncu Mihaea Hanelore şi Măcelaru Larisa, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Master
Administraţie Publică şi Integrare Europeană, Anul II
Coodonator Profesor Universitar Calcan Gheorghe
Cuvinte cheie : educaţie, student, familie, comportament
Introducere
O provocare a timpurilor prezente o constituie schimbarea. Această temă „Rolul
familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Studiu de caz” va
face obiectul lucrării noastre.Trăim într-o lume aflată în continuă schimbare ce
întâmpină o serie de dificultăţi şi în care simţim de multe ori că nu aparţinem. Fie că
suntem de acord sau nu, trebuie să ne împăcăm cu diversitatea de oportunităţi şi riscuri
existente în această lume. Familia şi educaţia reprezintă două „concepte cheie” în viaţa
noastră. Educaţia reprezintă o componentă fundamentală a vieţii sociale. Aceasta este
necesară pentru orice comunitate umană fiind considerată un factor de socializare şi
progres continuu comunitar.Rezultatele şcolare pozitive depinde de suportul material şi
de deschiderea culturală de care beneficiază tinerii.
Educaţia
Conceptul de educaţie „desemnează o activitate complexă prin care se asigură
transmiterea informaţiilor acumulate şi a experienţei dobândite printr-o succesiune
deevenimente exercitate în mod conştient sistematic şi organizat de către educator,
asupra educatului, în vederea trasformării acestuia într-o personalitate activă şi
creatoare, corespunzătoare condiţiilor istorico-sociale prezentă şi de perspectivă”1
.
Prin educaţie înţelegem un drept fundamental al omului, o condiţie a libertăţii lui
dar şi necesitatea de a se afirma.Educaţia are trei forme2
:
1. Educaţia formală este definită ca fiind un proces complex de trasmitere a
infomaţiilor dar şi de asimilare a acestora. Aceasta se desfăşoară într-un cadru
instituţionalizat, învăţământul de stat, particular şi de toate gradele.
2. Educaţia nonformalăpoartă denumirea şi de educaţie extraşcolarăincluzând
orice formă de instruire scolară.
1
Felicia Marian, Sciologie, Note de curs, p.183.
2
Carmen Furtună, op. cit. , p.160-161.
3. Educaţia informalăeste educaţia indirectă. Este cea care are loc în
împrejurări ce au scopuri şi structuri sociale variate : familia, grupurile
sociale, locuri de muncă etc.
Educaţia se realizează în instituţii specializate unde instutuţiile şcolare au ca
scop: formarea şi dezvoltarea personalităţii. Abandonul şcolar în ultima perioadă este în
creştere de la an la an. Cauzele fiind multiple:
- motivaţie redusă în ceea ce priveşte pregătirea şcolară;
- mijloace materiale şi financiare reduse ale familiilor din mediile
defavorizate;
- diferenţele dintre calitatea pregătirii în mediul rural şi calitatea pregătirii în
mediul urban etc.
Criticii consideră că şcolile generale asigură un standard de educaţie destul de
scăzut, deoarece nu există o recompensare a acestora, iar specializarea este destul
dedescurajată. Se apreciază adesea că elevii din mediile defavorizate sau cei din rândul
minorităţilor, consideră că „nu sunt destul de deştepţi” în comparaţie cu cei care dispun
de o situaţie financiară mai bună sau care locuiesc în mediul urban. Cu alte cuvinte, îşi
acceptă „inferioritatea” şi ajung să creadă ca nu au dreptul să spere la o cariera.
„Educaţia este un fapt social şi individual în acelaşi timp.Este ceva care se
întâmplă în jurul nostru şi în acelaşi timp se întamplă şi cu noi. De la naştere până la
moarte, fiecare dintre noi este spectatorul şi actorul acestui fapt”3
.
Scopul. Pregătim elevii sau studenţii să fie buni cetăţeni sau buni
profesionişti.Deocamdată constatăm că în orice acţiune educativă: influienţăm,
pregătim, formăm un om, un elev sau un student în vederea unui anumit scop.
Mijloacele. Educaţia se descompune într-o serie de mijloace ce au ca şi scop
final, realizarea mijloacelor. Mijloacele educative se regăsesc sub forma unei înfăţişări
speciale, având o legătură cu scopul pe care urmăresc să-l îndeplinească.
Comunitatea pedagogică. Din orice act de educaţie rezultă procesul
educativ.„Când vorbim despre educaţie în sens restrâns, ne gândim la educaţia dată
copiilor sau adolescenţilor, până la vârsta în care îşi termină pregătirea menită a-i face
să-şi câştige singuri existenţa şi a trăi pe responsabilitate proprie”4
.
Posibilitatea educaţiei. Existenţa actului educativ este ca un răspunsdat la
întrebarea de bază, aceea a posibilităţii educaţiei. Părerile legate de imposibilitatea
educaţiei, sunt spulberate în faţa rezultatelor la care educaţia poate ajunge. Constantin
Narly, afirmă în lucrarea sa „Pedagogie Generală” că „afirmarea posibilităţii educaţiei
ne apare la baza oricărei activităţi educative”.
Învăţământul superior reprezintă în epoca modernă o etapă foarte importantă în
formarea profesională şi intelectuală a personalităţii umane. Acesta s-a diversificat, s-a
specializat pe domenii tot mai variate dar şi mult mai stricte.
3
Constantin Narly, Pedagogie Generală, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, Bucureşti, 1996, p.67.
4
Ibidem, p. 70.
Familia
Familia este definită ca fiind un grup social ai cărui membrii sunt legaţi prin
raporturi cum ar fi vârsta, căsătoria şi adopţia . Legăturile de rudenie se stabilesc prin
căsătorie fie prin descendenţă. „Familia este prima formă de comunitate umană şi
ocupă, în raport cu celelalte forme de comunitate, un loc aparte, fiind caracteristică
pentru toate treptele de dezvoltare istorică a societăţii”5
. Putem spune că familia
îmbină şi un mod complex de relaţii de ordin biologic, economic, juridic dar şi spiritual.
Reglementarea socială care întâi poate fi morală şi apoi juridică, a raporturilor familiale
îi conferă familiei şi caracterul de „intuiţie socială”. Familia ocupă un rol important în
dezvoltarea culturală a societăţii. „Fiind prezentă în toate societăţile, indiferent de
gradul lor de dezvoltare, aceasta îndeplineşte importante funcţii cum ar fi : funcţia de
reproducere, funcţia economică, funcţia de socializare şi funcţia educativă”6
. Mulţi
consideră că „familia este pe cale de dispariţie”. Trebuie recâştigat sensul moral al vieţii
de familie.
Alături de şcoală, familia este unul dintre factorii cre infuienţează
educaţia omului. Din perspectiva sociologică, aceasta este considerată ca fiind o
instituţie fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei în educaţia copilului este
important din punct de vedere fizic, intelectual, moral dar şi estetic. Deseori am întalnit
expresia „cei şapte ani de-acasa”. Perioada care reuşeşte să formeze educaţia şi
caracterul psiho-social este reprezentată de copilărie. „Pentru fiecare individ, familia
reprezintă rădăcina educaţiei, părinţii fiind primii profesori din viaţa copilului”7
.
Aceasta reprezintă în mod direct, mediul care influienţează dezvoltarea educaţională a
copilului. Părinţii ar trebui să ştie că prin implicarea lor în educaţia şi formarea
copilului, aceştia îi vor ajuta să-şi construiască un viitor de succes.
Studenţii
Studenţii reprezintă o importantă categorie a tinerilor implicaţi într-un porces
formativ. „Ei se implică din dorinţa de formare profesională, având drept scop
realizarea şi împlinirea profesională” 8
.Aceştia au acces nelimitat la sursele de
documentaţie multimedia ceea ce înseamnă că pot fi influienţaţi din punct de vedere
pozitiv dar şi din punct de vedere negativ.
Un mediu care să le asigure tinerilor toate condiţiile îi va putea face pe aceştia
să-şi formeze calităţi care să le permită să-şi găsească un loc apreciat în societate. „Şi
cum suportul material depinde de statusul social-economic al familiei, iar deschiderea
5
Felicia Marian, Sociologie, Note de curs, 2003, p.123.
6
Ibidem, p.131.
7
Rolul familei în educaţia copiilor, http://unparintemaibun.ro/rolul-familiei-in-educatia-copiilor/ (accesat
pe data 23.03.2015).
8
Gheorghe Calcan, Valentina Munteanu, Momente din istoria românilor şi aspecte din didactica istoriei,
Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014, p. 350.
culturală depinde de nivelul educaţional al familiei”9
. Din nefericire, copii care au o
situaţie financiară mai bună, pot accede mult mai uşor la poziţii superioare în societate.
Inegalitatea şcolară se explică şi prin diferenţele culturale transmise de familie.Într-un
studiu disponibil pe sursele de informare electronice, cerceătoarea Raluca Bălăşoiu
realizează câteva comentarii despre problematica cu care se confruntă studenţii astăzi:
„Reuşita şcolară este determinată de următorii factori extraşcolari : situaţia
socio-economică, climatul familial, consumul cultural din familie”10
.
A fost evaluată reuşita şcolară a studenţilor ţinându-se cont de : note, medii,
burse şi restanţe, implicarea activă în procesul de învăţare dar şi dipomele obţinute.
Studenţii au fost clasificaţi astfel: slabi, mediocri, buni şi foarte buni pe baza
indicatorilor enumeraţi. Studenţii care „eşuează” din punct de vedere şcolar o fac din
cauza următorilor factori de „risc”
- Situaţia economică a familiei (dependentă de statusul socio-profesional al
părinţilor). În aceste familii, venitul este foarte foarte mic.
- Condiţiile în care este înţeleasă (mono)paretalitatea. Părinţii au o relaţie
conflictuală .
- Modul în care se implică taţii în relaţia parentală după divorţ afectează
situaţia şcolară a copiilor.
Psihologii consideră că într-o oarecare masură autoritatea parentală este
indispendabilă unei reuşite şcolare.Încazul unui „eşec şcolar” cei mai mulţi părinţi îşi
încurajează copii sa aibă încredere în forţele proprii. Alţii oferă bani pentru a rezolva
această problemă. Sunt şi studenţi care afirmă că părinţii nu-i încurajează şi că îi lasă să
se descurce singuri invocând o scuză cum ar fi că sunt mereu ocupaţi. Din nefericire,
aceştia sunt studenţii din categoria celor cu note slabe şi restanţe. Se observă faptul că o
reuşitşcolară depinde foarte mult de un stil parental caracterizat prin suport şi susţinere a
activităţii şcolare.
„Familiile din clasele mijlocii şi de sus se observă că sunt orientate către viitor,
pun accent pe reuşita şcolară a copiilor lor, şi cele din categoria de mai jos sunt
orientate către satisfacerea nevoilor, dorinţelor imediate”11
. Ca o scurtă concluzie
spunem că reuşita şcolară nu depinde doar de situaţia economică a studenţilor ci şi de
nivelul de educaţie, stabilitatea profesională a capului familiei dar şi climatul familial.
„Studentul epocii contemporane poate urma concomitet cursurile a una-două
instituţii de învăţământ superior, poate lucra part-time, full-time, sezonier pe ţară, sau
în străinătate, poate fi căsătorit”12
.
Pornind de la aceste constatări ne-am propus să realizăm un sondaj de opinie/
studiu de caz asupra studenţilor din Universitatea noastră. Am elaborat un set de nouă
întrebări cu structura următoare:
9
Raluca Bălăşoiu,Influienţa mediului sociocultural de provenienţă asupra reuşitei
şcolare,http://www.armyacademy.ro/reviste/4_2004/a22.pdf (accesat pe data 17.03.2015).
10
Idem.
11
Raluca Bălăşoiu, Influienţa mediului sociocultural de provenienţă asupra reuşitei
şcolare,http://www.armyacademy.ro/reviste/4_2004/a22.pdf(accesat pe data 18.03.2015).
12
Gheorghe Calcan, Valentina Munteanu, op.cit. , pag. 345.
1. Părinţii v-au influienţat în alegerea studiilor universitare?
Deloc Puţin Mediu Foarte mult
2. Părinţii se intresează de rezultatele obţinute la examene?
Deloc Puţin Mediu Foarte mult
3. Părinţii v-au recompensat dacă aţi avut rezultate bune sau rele?
Deloc Puţin Mediu Foarte mult
4. Părinţii v-au sancţionat când aţi obţinut rezultate nesatisfăcătoare la examene?
Deloc Puţin Mediu Foarte mult
5. Părinţii sau familia s-au intresat de prezenţa dumneavoastră la activităţile
didactice?
Deloc Puţin Mediu Foarte mult
6. Purtaţi discuţii cu familia în legătură cu prezenţa / atitudinea / comportamentul
dumneavoastră la Universitate?
Deloc Puţin Mediu Foarte mult
Ad

Recommended

Consilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrareConsilierea parintilor lucrare
Consilierea parintilor lucrareOlga Morozan
 
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaActiv metodica sect 2 16 mart 12 ileana
Activ metodica sect 2 16 mart 12 ileanaeconsiliere
 
Eseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaEseu şcoala gimnazială bălăceana
Eseu şcoala gimnazială bălăceanaRomanoButiQ
 
Familia cadru si factor al dezvoltarii psihice a copilului
Familia  cadru si factor al dezvoltarii psihice a copiluluiFamilia  cadru si factor al dezvoltarii psihice a copilului
Familia cadru si factor al dezvoltarii psihice a copiluluiMiu Alexandru
 
Violenta in mediul scolar
Violenta in mediul scolarViolenta in mediul scolar
Violenta in mediul scolarRodica B
 

More Related Content

What's hot

Rezumat lucrare de doctorat staiculescu camelia
Rezumat lucrare de doctorat staiculescu cameliaRezumat lucrare de doctorat staiculescu camelia
Rezumat lucrare de doctorat staiculescu cameliaIrina Cebuc
 
0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilieNico Risnoveanu
 
Legătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoalăLegătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoalăElena Luminita Sandu
 
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALECALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALEofelia2009
 
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8ofelia2009
 
Educatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva PpointEducatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva PpointAITC
 
Stefanet constanta 2013
Stefanet constanta 2013Stefanet constanta 2013
Stefanet constanta 2013DianaStefanet
 

What's hot (9)

Rezumat lucrare de doctorat staiculescu camelia
Rezumat lucrare de doctorat staiculescu cameliaRezumat lucrare de doctorat staiculescu camelia
Rezumat lucrare de doctorat staiculescu camelia
 
Parteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţăParteneriatul gradiniţă
Parteneriatul gradiniţă
 
0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie0 colaborarea gradinitafamilie
0 colaborarea gradinitafamilie
 
Legătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoalăLegătura dintre grădiniţă şi scoală
Legătura dintre grădiniţă şi scoală
 
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALECALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
CALITATEA EDUCATIEI FORMALE.NON SI INFORMALE
 
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
Landscapes Of Romania 1228586491315420 8
 
Educatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva PpointEducatia Incluziva Ppoint
Educatia Incluziva Ppoint
 
Stefanet constanta 2013
Stefanet constanta 2013Stefanet constanta 2013
Stefanet constanta 2013
 
Tudor Deaconu , Director Ccd Caras Severin Educatia Incluziva Intre Deziderat...
Tudor Deaconu , Director Ccd Caras Severin Educatia Incluziva Intre Deziderat...Tudor Deaconu , Director Ccd Caras Severin Educatia Incluziva Intre Deziderat...
Tudor Deaconu , Director Ccd Caras Severin Educatia Incluziva Intre Deziderat...
 

Similar to Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Sondaj de opinie.

Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.aBas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.aElena Glulenco
 
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.aBas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.aSavu Lavinia
 
Gradinita familie
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familieMANEA ANA
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarMalciu Marilena
 
Educatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevuluiEducatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevuluiSima Sorin
 
CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT
CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT
CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT AlinaBaltatu
 
Educatiaformala
EducatiaformalaEducatiaformala
EducatiaformalaBlaeSergiu
 
Prezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activismPrezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activismBiblionet
 
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.pptAlis Popa
 
170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani
170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani
170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-aniSIRBU LUMINITA
 
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...asociatiabibmd1
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxPoting Alina
 

Similar to Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Sondaj de opinie. (20)

Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.aBas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
 
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.aBas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
Bas vasile. soroca._familia-scoala-comunitatea.a
 
Slide cal.edu
Slide cal.eduSlide cal.edu
Slide cal.edu
 
Slide cal.edu
Slide cal.eduSlide cal.edu
Slide cal.edu
 
Gradinita familie
Gradinita familieGradinita familie
Gradinita familie
 
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolarPredarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
Predarea valorilor naţionale şi europene în învăţământul preșcolar
 
Educatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevuluiEducatia nutritionala a_elevului
Educatia nutritionala a_elevului
 
Referat
ReferatReferat
Referat
 
CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT
CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT
CURS PEDAGOGIE EDUCATORI TIT
 
Educatiaformala
EducatiaformalaEducatiaformala
Educatiaformala
 
Prezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activismPrezentare Campanie 10 zile de activism
Prezentare Campanie 10 zile de activism
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
Scoala-familia.docx
Scoala-familia.docxScoala-familia.docx
Scoala-familia.docx
 
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
1. ANTIBULLYING ERASMUS INCLUZIUNEA SOCIALA.ppt
 
28 dezvoltare personala
28 dezvoltare personala28 dezvoltare personala
28 dezvoltare personala
 
170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani
170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani
170290573 curriculum-pentru-copiii-sub-3-ani
 
PpP-Nr.4-53
PpP-Nr.4-53PpP-Nr.4-53
PpP-Nr.4-53
 
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
Cultura informaţiei şi instruirea de-a lungul întregii vieţi – două paradigme...
 
De ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptxDe ce venim la scoala.pptx
De ce venim la scoala.pptx
 
Inportanta familiei
Inportanta familieiInportanta familiei
Inportanta familiei
 

More from Marketing Communication Health &Medicine

Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...
Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...
Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...Marketing Communication Health &Medicine
 
Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor
Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor
Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor Marketing Communication Health &Medicine
 
Analiza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela Hanelore
Analiza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela HaneloreAnaliza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela Hanelore
Analiza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela HaneloreMarketing Communication Health &Medicine
 
Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...
Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...
Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...Marketing Communication Health &Medicine
 
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...Marketing Communication Health &Medicine
 
Mentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela Hanelore
Mentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela HaneloreMentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela Hanelore
Mentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela HaneloreMarketing Communication Health &Medicine
 

More from Marketing Communication Health &Medicine (20)

Patrascu Mihaela Hanelore Concept Baze de date
Patrascu Mihaela Hanelore Concept Baze de date Patrascu Mihaela Hanelore Concept Baze de date
Patrascu Mihaela Hanelore Concept Baze de date
 
Patrascu Mihaela Hanelore Afaceri electronice
Patrascu Mihaela Hanelore Afaceri electronice Patrascu Mihaela Hanelore Afaceri electronice
Patrascu Mihaela Hanelore Afaceri electronice
 
Patrascu Mihaela Hanelore Conceptul World Wide Web
Patrascu Mihaela Hanelore Conceptul World Wide Web Patrascu Mihaela Hanelore Conceptul World Wide Web
Patrascu Mihaela Hanelore Conceptul World Wide Web
 
Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...
Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...
Patrascu Mihaela Hanelore Usenet si transferul de fisiere. Sisteme informatio...
 
Patrascu Mihaela Hanelore Serviciul e-mail. Securitatea informatiilor
Patrascu Mihaela Hanelore Serviciul e-mail. Securitatea informatiilor Patrascu Mihaela Hanelore Serviciul e-mail. Securitatea informatiilor
Patrascu Mihaela Hanelore Serviciul e-mail. Securitatea informatiilor
 
Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor
Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor
Patrascu Mihaela Hanelore Securitatea si internetul. Securitatea informatiilor
 
Patrascu Mihaela Hanelore Gestiunea arhivelor definitive
Patrascu Mihaela Hanelore Gestiunea arhivelor definitive Patrascu Mihaela Hanelore Gestiunea arhivelor definitive
Patrascu Mihaela Hanelore Gestiunea arhivelor definitive
 
Patrascu Mihaela Hanelore Arhiva Intermediara si Istorica
Patrascu Mihaela Hanelore Arhiva Intermediara si Istorica Patrascu Mihaela Hanelore Arhiva Intermediara si Istorica
Patrascu Mihaela Hanelore Arhiva Intermediara si Istorica
 
Patrascu Mihaela Hanelore Administrarea Informatiei
Patrascu Mihaela Hanelore Administrarea Informatiei Patrascu Mihaela Hanelore Administrarea Informatiei
Patrascu Mihaela Hanelore Administrarea Informatiei
 
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela HaneloreInformatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
 
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela HaneloreInformatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
 
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela HaneloreInformatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
 
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela HaneloreInformatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
Informatica manageriala Afaceri Electronice Patrascu Mihaela Hanelore
 
Analiza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela Hanelore
Analiza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela HaneloreAnaliza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela Hanelore
Analiza statistica la nivelul regiunii sud est by Patrascu Mihaela Hanelore
 
Patrascu Mihaela Hanelore Rolul mediatorului european
Patrascu Mihaela Hanelore Rolul mediatorului europeanPatrascu Mihaela Hanelore Rolul mediatorului european
Patrascu Mihaela Hanelore Rolul mediatorului european
 
Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...
Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...
Patrascu Mihaela Hanelore Principiul subsidiaritatii. Principiul de drept na...
 
Patrascu Mihaela Hanelore - Proiect in franceza Orasul Marseille
Patrascu Mihaela Hanelore - Proiect in franceza Orasul MarseillePatrascu Mihaela Hanelore - Proiect in franceza Orasul Marseille
Patrascu Mihaela Hanelore - Proiect in franceza Orasul Marseille
 
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...
Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Prezentare Master Moralitatea publică şi Mor...
 
Gandire si mentalitate lumea antica - Patrascu Frincu Mihaela Hanelore
Gandire si mentalitate lumea antica - Patrascu Frincu Mihaela HaneloreGandire si mentalitate lumea antica - Patrascu Frincu Mihaela Hanelore
Gandire si mentalitate lumea antica - Patrascu Frincu Mihaela Hanelore
 
Mentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela Hanelore
Mentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela HaneloreMentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela Hanelore
Mentalităţi româneşti. de la comunism la democraţie - Patrascu Mihaela Hanelore
 

Patrascu Frincu Mihaela Hanelore Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Sondaj de opinie.

 • 2. Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Un sondaj de opinie Frîncu Mihaea Hanelore şi Măcelaru Larisa, Facultatea de Litere şi Ştiinţe, Master Administraţie Publică şi Integrare Europeană, Anul II Coodonator Profesor Universitar Calcan Gheorghe Cuvinte cheie : educaţie, student, familie, comportament Introducere O provocare a timpurilor prezente o constituie schimbarea. Această temă „Rolul familiei în implicarea şi activitatea studenţilor în viaţa universitară. Studiu de caz” va face obiectul lucrării noastre.Trăim într-o lume aflată în continuă schimbare ce întâmpină o serie de dificultăţi şi în care simţim de multe ori că nu aparţinem. Fie că suntem de acord sau nu, trebuie să ne împăcăm cu diversitatea de oportunităţi şi riscuri existente în această lume. Familia şi educaţia reprezintă două „concepte cheie” în viaţa noastră. Educaţia reprezintă o componentă fundamentală a vieţii sociale. Aceasta este necesară pentru orice comunitate umană fiind considerată un factor de socializare şi progres continuu comunitar.Rezultatele şcolare pozitive depinde de suportul material şi de deschiderea culturală de care beneficiază tinerii. Educaţia Conceptul de educaţie „desemnează o activitate complexă prin care se asigură transmiterea informaţiilor acumulate şi a experienţei dobândite printr-o succesiune deevenimente exercitate în mod conştient sistematic şi organizat de către educator, asupra educatului, în vederea trasformării acestuia într-o personalitate activă şi creatoare, corespunzătoare condiţiilor istorico-sociale prezentă şi de perspectivă”1 . Prin educaţie înţelegem un drept fundamental al omului, o condiţie a libertăţii lui dar şi necesitatea de a se afirma.Educaţia are trei forme2 : 1. Educaţia formală este definită ca fiind un proces complex de trasmitere a infomaţiilor dar şi de asimilare a acestora. Aceasta se desfăşoară într-un cadru instituţionalizat, învăţământul de stat, particular şi de toate gradele. 2. Educaţia nonformalăpoartă denumirea şi de educaţie extraşcolarăincluzând orice formă de instruire scolară. 1 Felicia Marian, Sciologie, Note de curs, p.183. 2 Carmen Furtună, op. cit. , p.160-161.
 • 3. 3. Educaţia informalăeste educaţia indirectă. Este cea care are loc în împrejurări ce au scopuri şi structuri sociale variate : familia, grupurile sociale, locuri de muncă etc. Educaţia se realizează în instituţii specializate unde instutuţiile şcolare au ca scop: formarea şi dezvoltarea personalităţii. Abandonul şcolar în ultima perioadă este în creştere de la an la an. Cauzele fiind multiple: - motivaţie redusă în ceea ce priveşte pregătirea şcolară; - mijloace materiale şi financiare reduse ale familiilor din mediile defavorizate; - diferenţele dintre calitatea pregătirii în mediul rural şi calitatea pregătirii în mediul urban etc. Criticii consideră că şcolile generale asigură un standard de educaţie destul de scăzut, deoarece nu există o recompensare a acestora, iar specializarea este destul dedescurajată. Se apreciază adesea că elevii din mediile defavorizate sau cei din rândul minorităţilor, consideră că „nu sunt destul de deştepţi” în comparaţie cu cei care dispun de o situaţie financiară mai bună sau care locuiesc în mediul urban. Cu alte cuvinte, îşi acceptă „inferioritatea” şi ajung să creadă ca nu au dreptul să spere la o cariera. „Educaţia este un fapt social şi individual în acelaşi timp.Este ceva care se întâmplă în jurul nostru şi în acelaşi timp se întamplă şi cu noi. De la naştere până la moarte, fiecare dintre noi este spectatorul şi actorul acestui fapt”3 . Scopul. Pregătim elevii sau studenţii să fie buni cetăţeni sau buni profesionişti.Deocamdată constatăm că în orice acţiune educativă: influienţăm, pregătim, formăm un om, un elev sau un student în vederea unui anumit scop. Mijloacele. Educaţia se descompune într-o serie de mijloace ce au ca şi scop final, realizarea mijloacelor. Mijloacele educative se regăsesc sub forma unei înfăţişări speciale, având o legătură cu scopul pe care urmăresc să-l îndeplinească. Comunitatea pedagogică. Din orice act de educaţie rezultă procesul educativ.„Când vorbim despre educaţie în sens restrâns, ne gândim la educaţia dată copiilor sau adolescenţilor, până la vârsta în care îşi termină pregătirea menită a-i face să-şi câştige singuri existenţa şi a trăi pe responsabilitate proprie”4 . Posibilitatea educaţiei. Existenţa actului educativ este ca un răspunsdat la întrebarea de bază, aceea a posibilităţii educaţiei. Părerile legate de imposibilitatea educaţiei, sunt spulberate în faţa rezultatelor la care educaţia poate ajunge. Constantin Narly, afirmă în lucrarea sa „Pedagogie Generală” că „afirmarea posibilităţii educaţiei ne apare la baza oricărei activităţi educative”. Învăţământul superior reprezintă în epoca modernă o etapă foarte importantă în formarea profesională şi intelectuală a personalităţii umane. Acesta s-a diversificat, s-a specializat pe domenii tot mai variate dar şi mult mai stricte. 3 Constantin Narly, Pedagogie Generală, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, Bucureşti, 1996, p.67. 4 Ibidem, p. 70.
 • 4. Familia Familia este definită ca fiind un grup social ai cărui membrii sunt legaţi prin raporturi cum ar fi vârsta, căsătoria şi adopţia . Legăturile de rudenie se stabilesc prin căsătorie fie prin descendenţă. „Familia este prima formă de comunitate umană şi ocupă, în raport cu celelalte forme de comunitate, un loc aparte, fiind caracteristică pentru toate treptele de dezvoltare istorică a societăţii”5 . Putem spune că familia îmbină şi un mod complex de relaţii de ordin biologic, economic, juridic dar şi spiritual. Reglementarea socială care întâi poate fi morală şi apoi juridică, a raporturilor familiale îi conferă familiei şi caracterul de „intuiţie socială”. Familia ocupă un rol important în dezvoltarea culturală a societăţii. „Fiind prezentă în toate societăţile, indiferent de gradul lor de dezvoltare, aceasta îndeplineşte importante funcţii cum ar fi : funcţia de reproducere, funcţia economică, funcţia de socializare şi funcţia educativă”6 . Mulţi consideră că „familia este pe cale de dispariţie”. Trebuie recâştigat sensul moral al vieţii de familie. Alături de şcoală, familia este unul dintre factorii cre infuienţează educaţia omului. Din perspectiva sociologică, aceasta este considerată ca fiind o instituţie fundamentală în toate societăţile. Rolul familiei în educaţia copilului este important din punct de vedere fizic, intelectual, moral dar şi estetic. Deseori am întalnit expresia „cei şapte ani de-acasa”. Perioada care reuşeşte să formeze educaţia şi caracterul psiho-social este reprezentată de copilărie. „Pentru fiecare individ, familia reprezintă rădăcina educaţiei, părinţii fiind primii profesori din viaţa copilului”7 . Aceasta reprezintă în mod direct, mediul care influienţează dezvoltarea educaţională a copilului. Părinţii ar trebui să ştie că prin implicarea lor în educaţia şi formarea copilului, aceştia îi vor ajuta să-şi construiască un viitor de succes. Studenţii Studenţii reprezintă o importantă categorie a tinerilor implicaţi într-un porces formativ. „Ei se implică din dorinţa de formare profesională, având drept scop realizarea şi împlinirea profesională” 8 .Aceştia au acces nelimitat la sursele de documentaţie multimedia ceea ce înseamnă că pot fi influienţaţi din punct de vedere pozitiv dar şi din punct de vedere negativ. Un mediu care să le asigure tinerilor toate condiţiile îi va putea face pe aceştia să-şi formeze calităţi care să le permită să-şi găsească un loc apreciat în societate. „Şi cum suportul material depinde de statusul social-economic al familiei, iar deschiderea 5 Felicia Marian, Sociologie, Note de curs, 2003, p.123. 6 Ibidem, p.131. 7 Rolul familei în educaţia copiilor, http://unparintemaibun.ro/rolul-familiei-in-educatia-copiilor/ (accesat pe data 23.03.2015). 8 Gheorghe Calcan, Valentina Munteanu, Momente din istoria românilor şi aspecte din didactica istoriei, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014, p. 350.
 • 5. culturală depinde de nivelul educaţional al familiei”9 . Din nefericire, copii care au o situaţie financiară mai bună, pot accede mult mai uşor la poziţii superioare în societate. Inegalitatea şcolară se explică şi prin diferenţele culturale transmise de familie.Într-un studiu disponibil pe sursele de informare electronice, cerceătoarea Raluca Bălăşoiu realizează câteva comentarii despre problematica cu care se confruntă studenţii astăzi: „Reuşita şcolară este determinată de următorii factori extraşcolari : situaţia socio-economică, climatul familial, consumul cultural din familie”10 . A fost evaluată reuşita şcolară a studenţilor ţinându-se cont de : note, medii, burse şi restanţe, implicarea activă în procesul de învăţare dar şi dipomele obţinute. Studenţii au fost clasificaţi astfel: slabi, mediocri, buni şi foarte buni pe baza indicatorilor enumeraţi. Studenţii care „eşuează” din punct de vedere şcolar o fac din cauza următorilor factori de „risc” - Situaţia economică a familiei (dependentă de statusul socio-profesional al părinţilor). În aceste familii, venitul este foarte foarte mic. - Condiţiile în care este înţeleasă (mono)paretalitatea. Părinţii au o relaţie conflictuală . - Modul în care se implică taţii în relaţia parentală după divorţ afectează situaţia şcolară a copiilor. Psihologii consideră că într-o oarecare masură autoritatea parentală este indispendabilă unei reuşite şcolare.Încazul unui „eşec şcolar” cei mai mulţi părinţi îşi încurajează copii sa aibă încredere în forţele proprii. Alţii oferă bani pentru a rezolva această problemă. Sunt şi studenţi care afirmă că părinţii nu-i încurajează şi că îi lasă să se descurce singuri invocând o scuză cum ar fi că sunt mereu ocupaţi. Din nefericire, aceştia sunt studenţii din categoria celor cu note slabe şi restanţe. Se observă faptul că o reuşitşcolară depinde foarte mult de un stil parental caracterizat prin suport şi susţinere a activităţii şcolare. „Familiile din clasele mijlocii şi de sus se observă că sunt orientate către viitor, pun accent pe reuşita şcolară a copiilor lor, şi cele din categoria de mai jos sunt orientate către satisfacerea nevoilor, dorinţelor imediate”11 . Ca o scurtă concluzie spunem că reuşita şcolară nu depinde doar de situaţia economică a studenţilor ci şi de nivelul de educaţie, stabilitatea profesională a capului familiei dar şi climatul familial. „Studentul epocii contemporane poate urma concomitet cursurile a una-două instituţii de învăţământ superior, poate lucra part-time, full-time, sezonier pe ţară, sau în străinătate, poate fi căsătorit”12 . Pornind de la aceste constatări ne-am propus să realizăm un sondaj de opinie/ studiu de caz asupra studenţilor din Universitatea noastră. Am elaborat un set de nouă întrebări cu structura următoare: 9 Raluca Bălăşoiu,Influienţa mediului sociocultural de provenienţă asupra reuşitei şcolare,http://www.armyacademy.ro/reviste/4_2004/a22.pdf (accesat pe data 17.03.2015). 10 Idem. 11 Raluca Bălăşoiu, Influienţa mediului sociocultural de provenienţă asupra reuşitei şcolare,http://www.armyacademy.ro/reviste/4_2004/a22.pdf(accesat pe data 18.03.2015). 12 Gheorghe Calcan, Valentina Munteanu, op.cit. , pag. 345.
 • 6. 1. Părinţii v-au influienţat în alegerea studiilor universitare? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 2. Părinţii se intresează de rezultatele obţinute la examene? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 3. Părinţii v-au recompensat dacă aţi avut rezultate bune sau rele? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 4. Părinţii v-au sancţionat când aţi obţinut rezultate nesatisfăcătoare la examene? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 5. Părinţii sau familia s-au intresat de prezenţa dumneavoastră la activităţile didactice? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 6. Purtaţi discuţii cu familia în legătură cu prezenţa / atitudinea / comportamentul dumneavoastră la Universitate? Deloc Puţin Mediu Foarte mult
 • 7. 7. Purtaţi discuţii cu părinţii / familia despre comportamentul / atitudinea colegilor dumneavoastră la Universitate? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 8. Părinţii vă încurajează în implicarea în activităţile extracurriculare ale Universităţii? Deloc Puţin Mediu Foarte mult 9. În ce măsură v-a influienţat discuţiile şi poziţia părinţilor, atitudinea şi comportamentul dumneavoastră în Universitate? Deloc Puţin Mediu Foarte mult Chestionarul a fost aplicat asupra unui număr de 100 de persoane din cadrul Facultăţii de Litere şi Ştiinţe, Domeniul Ştiinţe Administrative, Specializarea Administraţie Publică şi Asistenţa Managerială şi Secretariat. Sondajele de opinie efectuate, evidenţiază o implicare conştientă şi intresată a studenţilor în propria lor formare. Concluzionăm ca factorii luaţi în considerare pentru efectuarea acestui sondaj de opinie au fost: climatul familial, consumul cultural, atitudinea părinţilor faţă de copii şi situaţia socio-economică. Toate acestea determină aspiraţiile sociale, şcolare dar şi orientarea comportamentală a tinerilor. Totuşi, este important de ştiut că familia rămâne cel mai important element în educaţia tinerilor.
 • 8. Bibliografie Calcan Gheorghe, Munteanu Valentina Momente din istoria românilor şi aspecte în didactica istoriei, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti, 2014. Furtună Carmen, Sociologie Generală, Editura Fundaţiei Române de mâine, Bucureşti, 2005. Marian Felicia, Sociologie, Note de curs. Narly Constantin, Pedagogie Generală, Editura Didactică şi Pedagogică R.A, Bucureşti, 1996. * * * Bălăşoiu Raluca, Influienţa mediului sociocultural de provenienţă asupra reuşitei şcolare, http://www.armyacademy.ro/reviste/4_2004/a22.pdf Rolul familei în educaţia copiilor, http://unparintemaibun.ro/rolul-familiei-in-educatia- copiilor/