Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Frincu Mihaela Hanelore

6,906 views

Published on

Published in: Technology
0 Comments
2 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
6,906
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
8
Actions
Shares
0
Downloads
29
Comments
0
Likes
2
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Noi tendinte in activitatea de birotica Proiect de Licenta Frincu Mihaela Hanelore

 1. 1. CUPRINS INTRODUCERE....................................................................................................................5 CAPITOLUL 1.Tehnologia modernă IT............................................................................. 6 1.1. Sistemul informaț ional birotic şi sprijinul implementării IT...............................7 1.2. Sistemul informaț ional al firmei moderne............................................................ 9 1.3. Sisteme economice...............................................................................................10 1.4. Tendinț e ale dezvoltării informatice.................................................................... 13 CAPITOLUL 2. Internetul şi noile tehnologii informaț ionale.Configuraț ia unui birou modern................................................................................................................................... 16 2.1. Noile Tehnologii.................................................................................................. 17 2.2. Poşta electronică .................................................................................................. 21 2.3. Teleconferinț a....................................................................................................... 28 2.4. Arhiva electronică ................................................................................................ 31 2.5. Sisteme de recunoaştere a vocii........................................................................... 34 2.6. Voce e-mail.......................................................................................................... 37 2.7. Telefonia mobilă.................................................................................................. 38 CAPITOLUL 3. Rolul ergonomiei în activitatea de birotică...........................................47 3.1. Ergonomia............................................................................................................ 47 3.2. Munca de birou.................................................................................................... 50 3.3. Proiectarea şi îmbunăţirea factorilor de ambianţă................................................ 55 3.4. Simptomele stresului vizual................................................................................. 56 3.4. Factorii care influienț ează stresul vizual.............................................................. 58 3.5. Măsuri pentru prevenirea stresului vizual............................................................ 59 CONCLUZII..........................................................................................................................62 BIBLIOGRAFIE...................................................................................................................63
 2. 2. 5 INTRODUCERE Am ales această temă deoarece pentru Asistent Managersunt necesare noţiunile prezentate de mine în această licenţă. Lucrarea de faţă doreşte să prezinte noţiuni legate de birotică şi despre noile tehnologii apărute, toateacestea fiind necesare pentru îndeplinirea muncii de birou. Birotica reprezintă un mod de utilizare al calculatoarelor aceasta fiind posibilă odată cu apariţia şi răspândirea pe scară largă a microcalculatoarelor care, prin costul lor relativ redus şi accesabilitatea utilizărilor, au putut ajunge în orice birou sporind considerabil productivitatea şi calitatea muncii administrative. În general, birotica este văzută ca fiind un ansamblu de tehnici pentru informaţii şi comunicaţii între organizaţii. Se fac apel la tehnicile informaticii şi ale comunicaţiilor de date şi asigură mijloace electronice, funcţii de clasare şi ordonare, organizarea în pagină a textelor, pregătirea documentelor, a corespondenţei electronice, analiză şi simulare, interogare şi cosultare la distanţă, vizualizare grafică şi alte funcţii de gestiune a datelor. Din etimologia cuvântului birotică rezultă că domeniul său principal îl constituie biroul, iar obiectivul său îl reprezintă automatizarea acestuia prin utilizarea tehnicii electronice şi informatice de prelucrare, memorare şi transmitere a informaţiei.Pentru evidenţierea aspectelor specifice acestei licenţe : ,, Noi tendinţe în activitatea de birotică şi secretariat’’, lucrarea mea a fost structurată în 3 capitole unde ideile se conturează pornind de la importanţă unui sistem informaţional, a Internetului în zilele noastre,a configuraţiei unui birou modern dar şi a Ergonomiei. Astfel, Capitolul 1 abordează aspecte legate de tehnologia informaţiei şi noţiuni ale sistemului informaţional. Conceptul de sistem informaţional este definit ca fiind procesarea şi prelucrarea unui ansamblu de date, informaţii şi fluxuri informaţionale. Capitolul 2 prezintă câteva noţiuni despre Internet şi evoluţia acestuia dar şi despre configuraţia unui birou modern începând cu: noile tehnologii, poşta electronică, teleconferinţa şi videoconferinţa, arhiva electronică, sisteme de recunoaştere a vocii, voce e-mail şi telefonie
 3. 3. 6 mobilă. Aici sunt prezentate toate echipamentele şi instalaţiile telefonice dar şi echipamentele de transmisie folosite în comunicaţia scrisă şi orală. Toate acestea ocupând un loc important în cadrul biroticii.Subiectul abordat în Capitolul 3 este Ergonomia, o ştiinţă nouă, acesta avândca scop creşterea productivităţii muncii în condiţiile reducerii oboselii dar şi a stresului.
 4. 4. 7 CAPITOLUL 1 TEHNOLOGIA MODERNĂ IT Societatea informaţională reprezintă o nouă formă a civilizaţiei umane în care accesul la informaţie, contribuie de o dezoltare social- economică durabilă. Informaţia a devenit un factor major al procesului de producere. Societatea informaţională situează creşterea complexităţii sistemelor economico-sociale, accentuarea necesităţilor de cunoaştere şi intervenţie inteligentă asupra acestora, reflectate în cerinţe fără precedent, în materie de comunicare şi prelucrare a informaţiilor dar şi a cunoştinţelor.1 Pâna în 1970, tehnologiile computerizate şi tehnologiile de telecomunicaţie erau considerate ca fiind destul de diferite.Cu toate acestea, schimbări tehnolologice puternice în microelectronică, software, optică şi integrarea continuă creştere a telecomunicaţiilor cu tehnologiile informatice au facut această distincţie din ce în ce mai puţin semnificativă. Tehnologia microelectronică a reprezentat baza comună atât pentru dezvoltarea rapidă cât şi pentru convergenţa tehnologiilor de telecomunicaţii cu cele informatice. Trecerea de la tehnologiile analogice la cele digitale în domeniul telecomunicaţiilor a dus la sisteme de comutare şi transmisie care seamănă tot mai mult cu computerele şi încorporează o cantitate tot mai mare de software.Majoritatea mijloacelor de comunicare sunt, în prezent, asemănătoare computerelor cu utilizări speciale.Începând cu dezvoltarea tehnologiei reţelelor,comunicaţiile între computere s-au modernizat enorm.Aceste aceste schimbări au estompat distincţiile tradiţiionale dintre telecomunicaţii şi tehnologiile informatice şi au dat naştere la definirea contemporană a tehnologiei informatiei.2 IT optimiza manipularea ș i dezvoltarea comunicării informaț iilor. 1 Daniela Enachescu, Informatică Generală, Editura Universităţii din Ploieşti, 2005, p.3 2 Dezvoltarea rapidă a tehnologiei informaţiei în secolul XX , http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un- dpadm/unpan044156.pdf, (accesat pe 18/11/2012, ora 14:21)
 5. 5. 8 Oferă posibilitatea de a acț iona pe baza informaț iilor ș i generează o mai mare conştientizare si inteligenţă, acoperind toate domeniile de experienț ă umană. Ele sunt peste tot ș i continuă să modifice domeniile de experienț ă de zi cu zi: de lucru, formele de studii, metode de cumparare si vanzare, proceduri, învăț are ș i accesul la sănătate, printre altele. Un astfel de instrumentde învăț are îl reprezintă utilizarea de tehnologii multimedia ș i Internet pentru a îmbunătăț i calitatea învăț ării, fiind accesibil pentru persoanele care nu sunt aproape de instituț iile de învăț ământ. 1.1.Sistemul Informaţional birotic şi sprijinul implementării IT Un sistem informaţional se poate definii ca fiind ansamblul de elemente implicate în procesul de colectare, de transmisie, prelucrare de informaţie, informaţiei revenindu-i rolul central din sistem.În cadrul sistemului informaţional se regăsesc : informaţia vehiculată, documentele purtătoare de informaţii, personalul, mijloace de cumunicare, sisteme de prelucrare a informaţiei, etc.Printre posibilele activităţi desfaşurate în cadrul acestui sistem, pot fi enumerate : achiziţia de informaţii din sistemul de bază, completarea documentelor şi transferul acestora între diferite compartimente, centralizarea datelor etc.În sensul larg, un sistem informaţional se referă la diversele interacţiuni dintre oameni, procese, date şi tehnologii; termenul nu se referă numai la aspectele legate de TIC pe care o organizaţie le utilizează, cât şi la modul în care oamenii interacţionează cu tehnologia în scopul de a oferi suport pentru procesele de afacere.Sistemul informaţional reprezintă un întreg de fluxuri şi circuite informaţionale organizate într-o concepţie asemănătoare.În orice domeniu de activitate economică sau socială se află un flux informaţional pe baza căruia se desfaşoară orice activitate.3 În cadrul unui sistem, putem pune în evidenţă două tipuri de activităţi: cea de bază şi cea auxiliară, de natură informaţională. Separând elementele care participă la activitatea informaţională de cele care participă la activitatea de bază, vom obţine două sisteme: sistemul de bază şi cel informaţional. Dacă ţinem cont de evoluţia nivelului tehnologic se poate defini sistemul informaţional ca un instrument indispensabil, constituit din mijloace, metode şi oameni prin care se asigură desfaşurarea activităţilor specifice procesul informaţional: 3 Sistemul informaţional şi sistemul informatic, http://www.zota.ase.ro/simp/Sistem%20informational.pdf(accesat pe 24/11/2012, ora 10:18)
 6. 6. 9 înregistrarea, transmiterea, prelucrarea,selecţionarea şi pastrarea informaţiilor despre resursele existente,despre eventualele perturbaţii şi abateri de la traiectoria fixată. Se poate spune că sistemul informaţional este un întreg de fluxuri şi circuite informaţionale organizate într-o concepţie unitară, care utilizează modele, proceduri, resurse umane şi materiale pentru adunarea, înregistrarea sau transmiterea datelor şi a informaţiilor prin intermediul cărora se asigură interconexiunile dintre sistemul de conducere şi sistemul condus, dintre mecanismul social-economic având ca şi ultim scop realizarea obiectivelor proprii unitaţii economice în condiţii de maxima eficienţă.4 Un sistem informaţional trebuie să asigure:  Acurateţe şi realitate : informaţia realizată trebuie să reflecte cât mai fidel realitatea printr-o evaluare corectă;  Concizie : informaţia trebuie să ofere plusul de cunoaştere la obiect, succint, evitându-se elementele nerelevante;  Relevanţa : informaţia trebuie să ofere acele elemente de cunoaştere de care decidentul are nevoie pentru soluţionarea unei probleme;  Consistenţa : informaţia trebuie să fie densă, lipsită de elemente needificatoare pentru problema studiată;  Oportunitate: informaţia trebuie să parvină utilizatorului în timp util pentru a-i servi la fundamentarea deciziei sale;  Accesibilitatea : vizează consecinţa obţinerii informaţiei dorite, cu limitările impuse de gradul de confidenţialitate şi drepturile de acces ale utilizatorului;  Forma de prezentare adecvată : informaţia trebuie oferită utilizatorului într-o manieră relevantă astfel încât acesta să o recepteze rapid şi corect. Indicatorii pot fi prezentaţi în marimi absolute sau relative, în dinamica prin utilizarea reprezentarilor;  Cost corespunzator în raport cu valoarea acesteia Sistemul informaţional reprezintă o latura dinamică a sistemului managerial, făcând regula între sistemul conducător şi cel condus în cadrul unităţii economice, dar şi mediul în care-şi desfăşoară activitatea.În cadrul sistemului informaţional, o serie de activităţi se defăşoară automat, cu ajutorul tehnicii de calcul. 4 Sistemul Infomaţional al managementului, http://www.e-referate.ro/referate/Sistemul_informational_al_managementului2007-03-06.html (accesat pe 01/02/2013, ora 19:15)
 7. 7. 10 1.2. Sistemul informaţional al firmei moderne Înteprinderea trebuie să-şi desfăşoare activitatea astfel încât să-şi atingă obiectivele şi să obţină profit în diferite forme. În momentul de faţă,există o mulţime de factori ce impun inteprinderii un comportament specific pentru supravieţuire economică.Printre aceşti factori se regăsesc: tehnologiile informaţionale, schimbările politice, schimbările din mentalitatea clienţilor, interesele diferitelor organisme profesionale şi sindicale, terorismul internaţional etc.În drumul spre modernitate inteprinderea actuală constituie o desfăşurare a operaţiilor de tranziţie către viitoarea societate global informaţională. Tehnologiile informaţionale, înainte de a fi aplicate în practică, trec succesiv prin stadiile de implementare şi cercetare, ori înainte de toate cercetarea necesitatăţii de fonduri care provin în esenţă din sectorul productiv al ţarilor angrenate în acest fenomen.Există şi situaţii activitatea de cercetare aduce fonduri în urma vânzării rezultatelor cercetării inteprinderilor din domeniul productiv.Cu alte cuvinte, observăm o spirală evoluţionistă a cercetării şi aplicării tehnologiilor informatice. Dacă interpinderile moderne trebuie să accepte să reziste în acest mediu global informaţional, este important de ştiut care sunt caracteristicile pe care trebuie să le aibă, pentru ca procesul de modernizare să fie eficient.În urma studierii atente ale unui volum însemnat de inteprinderi.Majoritatea inteprinderilor trebuie să facă faţă unei reorgranizări a unei afacerii structurate astfel: exploatarea eficientă la nivel local; integrarea internă a diferitelor aplicaţii specifice sistemului informaţional; reproiectarea proceselor economice; reproiectarea reţelelor de afaceri; redefinirea scopului afacerii; Tehnologii informaţionale care conduc inteprinderile spre modernitate:Internetul ș i aplicaţiile sale: Intranetul, Extranetul, groupware-ul, EDI Internet, Poşta electronică, e- marking, e-learning, discuţii de pe internet, chat, comerţ electronic, comunităţi virtuale, conectări la distanţă, telefonie, videoconferinţe, capătare de programe radio-tv; Recunoştere optică a caracterelor;Bancomatele;Sisteme electronice de realizare a întâlnirilor;Gestiunea electronică a documentului şi lucrul în medii colaboriste;Inteligenţa artificială şi aplicaţiile ei şiSisteme multimedia şi alte tehnologii îmformaţionale;5 5 Sistema Informatico, http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informatico (accesat pe 1/02/2013, ora 19:23)
 8. 8. 11 1.3. Sisteme economice Economia este sistemul care este compus din elemente ca inteprinderi, gospodării casnice, organe de stat, instituţii sociale.Inteprinderea poate fi denumită ca ,,un sistem alcătuit dintr-o mulţime de elemente, între care există o serie de relaţii tehnologice, sociale, economice, informaţional decizionale etc. şi care au ca obiect predeterminat realizarea unor produse sau servicii a căror desfacere trebuie să asigure obţinerea unui profit ce trebuie să obţină valoarea maximă.În cadrul unui sistem pot să existe atât conexiuni cu caracter intern între subsisteme, care să reliefeze aspecte tehnologice, informaţional-decizionale, financiar- contabile etc, cât şi conexiuni cu caracter extern care se manifestă între subsisteme şi mediul sistemului. Sistemul informaţional reprezintă un ansamblu de resurse umane şi de parte financiară investite într-o unitate economică în vederea colectării şi prelucrării datelor necesare producerii informaţiilor, care vor fi folosite la toate nivelurile decizionale ale conducerii şi controlului activităţii organizaţiei.Acest sistem cuprinde urmatoarele elemente:Modul de organizare şi culegere a datelor;Sistemul de indicatori;Clasificare produselor şi activităţilor;Metodologia de calcul a indicatorilor;Purtătorii de informaţii;Modul şi reţeaua de transmitere a datelor;Modul de prelucrare a informaţilor;Mijloacele si modul de stocare a datelor;Caile de valorificare a informaţiilor; Fig. 1.1 Funcţii ale sistemului informaţional
 9. 9. 12 http://www.scritube.com/stiinta/informatica/INTREPRINDEREA-MODERNA-IN-CONT73948.php#_ftnref Generarea informaţiilor- se creeaza în condiţiile necesare unei bune preluări,memorări a informaţiilorrelevante, în funcţie de specificul organizaţiei;Memorarea informaţiilor – are un rol central, deoarece fără memorie nu există nici învăţare, nici inteligenţă; Comunicarea şi difuzarea informaţiei – sistemul informaţional asigură schimburile informaţiilor intre sistemul de conducere şi cel operativ; Execuţia prelucrărilor(transferul informaţiilor în ceea ce priveşte forma).6 Tehnicile care sunt folosite pentru perfecţionare continuă a activităţii, sunt dintre cele mai diverse.Unul dintre mijloacele prin care activitatea economicăeste automatizată este dat de sistemele informatice de gestiune economică.Atunci când domeniul activităţilor ce fac obiectul sistemului informatic este cel economic, avem de-a face cu un sistem economic de gestiune.Sistemele informatice economice reprezintă sistemeprin caresunt automatizate activităţile informaţionale din cadrul unei unităţi economice. Aceste sisteme informatice de gestiune economică sunt definite astfel: plecând de la informaţie şi de la suportul acesteiaşi plecând de la funcţia pe care sistemul informatic de gestiune trebuie să o realizeze. Sistemele informatice de gestiune reprezintă totalitatea informaţiilor utilizate în cadrul firmelor, a mijloacelor şi a proceselor de indentificare, culegere, stocare şi prelucrare a informaţiilor. Cea de-a doua abordare a definirii acestor sisteme se porneşte de la scopul acestuia, şi anume oferirea informaţiei solicitate de utilizator în forma dorită şi la momentul oportun în vederea fundamentării deciziilor. Sistemele informatice la nivel operaţional (Operational Level System) permit culegerea, stocarea şi prelucrarea datelor referitoare la tranzacţiile şi procesele economice derulate. Sisteme de gestiune a cunoaşterii în cadrul firmei (Knowledge Systems) permit promovarea noilor tehnologii şi cunoştinţe în cadrul firmei.Aceste sisteme generează rapoarte periodice, a căror structură este prestabilită oferind informaţia necesară decidentului în conformitate cu domeniul sau de respondabilitate.7 6 Inteprinderea modernă în contextul trecerii la societatea modernă,http://www.scritube.com/stiinta/informatica/INTREPRINDEREA- MODERNA-IN-CONT73948.php#_ftnref1 (accesat pe 7/01/2013, ora 18:26) 7 Sistema Informatico, http://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_informativo (accesat pe 16/02/2013, ora 13:33)
 10. 10. 13 Sisteme informatice destinate conducerii curente asigură derularea activităţilor de control şi petermen scurt. Sisteme informatice destinate conducerii curente asigură derularea activităţilor de control şi pe termen scurt. Sistemele informatice destinate conducerii strategice permit echipei manageriale ,,de vârf’’ să realizeze planificarea activităţii firmei pe termen lung în vederea atingerii obiectivelor strategice fixate. Structura sistemului informatic al firmei cuprinde deci atât componentele definite după criterii funcţionale cât şi cele rezultate din luarea în considerare a nivelelor de decizie şi operaţionale din cadrul firmei. Clasificarea sistemelor informatice utilizate în cadrul firmei, pornind de la criteriul naturii prelucrărilor realizate prin intermediul lor: Sisteme pentru prelucrarea tranzacţiilor (TPS- Transaction Processing Systems) sunt specializate în prelucrarea şi stocarea datelor privitoare la tranzacţiile zilnice de rutină. Se caracterizează prin gradul lor de repetabilitate şi prin volumul mare de date procesat şi servesc nivelul operaţional. În această categorie se includ sistemul informatic privind gestiunea producţiei, sistemul informatic privind evidenţa vânzărilor, sistemul informatic al contabilităţii financiare, sistemul informatic privind gestiunea stocurilor, sistemul informatic bancar privind operaţiunile de cont curent, sistemele informatice de gestiune a produselor bancare (depozite,credite,certificate de depozit etc). Sisteme destinate activităţii de birotică (OAS Office Automation Systems) destinate în principal personalului care face parte din procesul prelucrării informaţiei (contabili, funcţionari, secretari etc) dar şi managerilor. Această categorie cuprinde: procesoare de texte, procesoare de tabele, sisteme de poştă electronică etc. Sisteme informatice destinate conducerii (MIS Management Informaţion System) destinate asigurării rapoartelor sintetice de rutina necesare în procesul fundamentării deciziilor curente, controlului şi planificării pe termen scurt. În vederea oferirii unei informări relevante ele permit generarea de rapoarte privind abaterile înregistrate precum şi consultarea on-line a informaţiilor referitoare la perioadele anterioare de gestiune (în vederea determinării trendului indicatorilor). Sisteme suport de decizie (DSSDecision Support Systems) oferă managerilor modele complexe şi aprofundate de analiză în vederea fundamentării deciziilor. Ele valorifică informaţii interne oferite de TPS şi MIS alături de informaţii provenite din mediul economic exterior (curs valutar, preţul produselor fabricate de firmele concurente, preţul de piaţă al materiilor prime etc) şi utilizatorilor flexibilitate deosebită la cerinţele formulate returnând rapid raspunsurile solicitate. În această categorie de sisteme se pot include sistemele expert
 11. 11. 14 caracterizate prin stocarea cunoştinţelor unui expert uman, sub formă de fapte şi intr-o bază de cunoştinţe utilizată în reducerea de concluzii prin derularea de raţionamente automate. Sistemele suport ale executivului (ESS – Executive Suport Systems) reprezintă sisteme informatice destinate conducerii strategice şi permit luarea unor decizii, altele decât cele de rutină. Ele nu au fost gândite să servească la soluţionarea unei anumite probleme, ci să ofere facilităţi generalizate de calcul şi comunicaţii. Utilizează mai exact date referitoare la mediul exterior al firmei, dar şi date sintetizate oferite de MIS şi DSS precum şi cele mai avansate produse software grafice. Sistemul informatic economic asigură obinerea şi furnizarea informaţiei solicitate de utilizator, folosind mijloacele IT, pentru fundamentarea deciziilor privind un anumit domeniu din cadul firmei.8 1.4. Tendinţe ale dezvoltării sistemelor informatice Sisteme Integrate. Pe parcursul evoluţiei lor, diferitele componente ale sistemelor au tendinţa de a se organiza în sisteme tot mai complicate de unde rezultă, ca pe lânga principiul ordinii şi organizării sistemice, există şi un principiu al integrării universale. Se poate spune, ca orice sistem tinde să organizeze maximul de organizare, concomitent cu o cât mai puternică integrare în sistemul superior. Adrian Restian, arată că, principiul integrii universale derivă din pricipiul ordinii şi organizării: „dacă diferitele elemente au tendinţa de a se organiza în sisteme, iar sistemele, la rândul lor, au tendinţa de a se organiza în alte sisteme, din ce în ce mai complexeînseamnă că pe lângă organizare fenomenele tind şi spre o integrare din ce în ce mai complexă.”9 În Univers, nu există sisteme închise sau sisteme izolate, orice sistem fiind un un subsistem al unui sistem mai mare. Întegritatea este atât de necesară, încât unele subsisteme nu pot fi concepute în afara sistemului. Este firesc pentru un sistem integrat ca elementele sale să fie într-o strânsă interdependenţă şi, cu cât se specializează mai mult în îndeplinirea unor funcţii, dependenţa lor devine mai mare. Consecinţa specializării se va concretiza într-o şi mai mare colaborare între elemente. La sistemele foarte complexe,influenţarea reciprocă nu este 8 Sisteme suport pentru decizii.Utilizare.Tehnologie.Construire, http://www.racai.ro/Referate/referat_1_Bizoi_web.pdf (accesat pe 16/02/2013, ora 18:49) 9 Adrian Restian, op.cit. http://www.scritube.com/stiinta/informatica/INTREPRINDEREA-MODERNA-IN-CONT73948.php#_ftnref1 (accesat pe 16/02/2013 ora 19:30)
 12. 12. 15 suficientă pentru coordonarea activităţii tuturor elementelor, situaţie în care apare că este necesară constituirea unor sisteme specializate, cu rol de realizare, coordonare şi integrare a tuturor elementelor într-un subsistem.In cadul unui sistem informatic pot exista mai multe apicaţii care folosesc aceleaşi informaţii sau informaţii generate de alte aplicaţii. În astfel de situaţii, pentru a evita introducerea repetată a informaţiilot comune, se apelează la integrarea sistemului. Un sistem informatic integrat asigură preluarea unică a fiecarei informaţii şi difuzarea acesteia tuturor aplicaţiilor pe care o solicită. Sistemele inteligente la începutul noului mileniu. Inteligenţa artificială este domeniul care a atras din ce în ce mai mult atenţia economiştilor, managerilor şi tuturor celorlalte profesii, deoarece sistemele bazate pe cunoştinţe, sistemele expert, sistemele bazate pe calcului evolutiv (algoritmi genetici, strategiile evolutive şi programarea genetică), sistemele fuzzy, sistemele conexioniste şi sistemele hibride sunt sisteme inteligente pe cale de a ocupa un loc din ce în ce mai important în viaţa lor profesională, datorită potenţialului aplicativ şi posibilităţilor de integrare cu produse informatice convenţionale. Obiectivul lor constituie în dezvoltarea sistemelor informaţionale inteligente şi este din ce în ce mai vizibil datorită fluxului de publicaţii de informatică economică şi de gestiune. Predicţiile despre evoluţia inteligenţei artificiale în primul secol din mileniul în care tocmai am intrat se pot sintetiza astfel:Succesul aplicaţiilor tehnologice inteligente va creşte datorită încorporării software-ului de acest fel în produsele informatice convenţionale, în care inteligenţa artificială va deveni componenta de bază; Sistemele inteligente autonome, din ce în ce mai comune în viitor vor fi întalnite sub formă oarecare comercializată în sistemele informatice din produsele de rutină;Asemănările şi deosebirile dintre sistemele neuronale şi sistemele expert, devenite clasice vor fi mai mult educative;Sistemele neuronale împreună cu sistemele bazate pe algoritmi genetici şi sistemele hibride vor înregistra o renaştere considerabilă, în timp ce sistemele expert vor deveni din ce în ce mai mult tehnologia comună în zilele noastre;Se va resimţi în continuare nevoia obţinerii unor soluţii tehnice viabile care să fie folosite de către un utilizator potenţial: din afara domeniului, standardul pare să fie focalizat pe utilizator; din interiorul domeniului, standardele par să fie orientate pe proiecte focalizate pe problemă;Deoarece cercetătorii au identificat limite ale sistemelor inteligente ca urmare a complexităţii asociate problemelor care trebuiesc soluţionate din realitatea economică, se caută şi se vor căuta şi în viitor modalităţi de hibridizare a acestor tehnoogii;Este imposibil ca o singură tehnologie inteligentă să poată acoperii întregul spectru al cunoaşterii umane şi procesării informaţiei, aşa cum se întamplă şi cu tehnologiile convenţionale.
 13. 13. 16 Cercetătorii au identificat deja, pentru fiecare tip de sistem inteligent, avantaje şi dezavantaje determinate de complexitatea lor asociată cu problemele specifice lumii reale de modelat. În multe aplicaţii, găsirea unor soluţii la problemele concrete este dificilă tocmai datorită complexităţii acestor tehnologii inteligente.
 14. 14. 17 CAPITOLUL 2 INTERNETUL Ș I NOILE TEHNOLOGII INFORMAŢIONALE. CONFIGURAŢIA UNUI BIROU MODERN Acest capitol face referire la Internet, noile tehnologii informaţionale şi de comunicaţie numite şi tehnologii IT. Internetul face parte din acest proces deoarece desemneaza o reţea unitară, mondiala de calculatoare şi alte adrese computerizate interconectate conform regulilor de comunicaţie ,,Transmission Control Protocol ” şi ,,Internet Protocol”. Reţeaua de internet din zilele noastre, a cuprins întregul glob pământesc fiind una dintre principalele modaliăţi de comunicare şi informare a lumii moderne. Numărul de utilizare a reţelelor de internet se apropie de stabilizare în ţările dezavoltate şi creşte într-un ritm susţinut în ţările în curs de dezvoltare. ,,Internet nu reprezintă un nou tip de reţea fizică, ci o metodă de interconectare a reţelelor fizice împreună, o metodă de transport a datelor împreună cu ansamblul de convenţii de utilizare a ansamblului reţelelor legate, care permit interoperarea staţiilor de lucru şi a terminalelor de la care utilizatorii au acces la acest mediu .”10 Tehnologia IT constituie un set de resurse necesare pentru a manipula informaţii: calculatoare, software şi reţele necesare pentru a coverti, stoca, gestiona, trasmite şi a găsi. Această tehnologie se poate clasifica astfel : reţele, terminale şi servicii.Un birou modern este locul în care informaţiile primite sunt procesate în scopul de a furniza datele necesare pentru administrare. Acest lucru va ajuta ca operatiunile si activităţile companiei să fie mai eficiente. În ultimii ani, dezvoltarea omenirii a fost marcată de un flux continuu de rezultate în noile tehnologii ale informaț iei ș i Internet, datorită căruia astăzi manipulează cu uș urinț ă volume de informaț ii surprinzătoare, atât pentru a efectua sarcini mai complexe în orice activitate profesională cât şi pentru a face mai simplă luarea deciziilor în viaț a de zi cu zi. Varietatea ș i impactul acestor rezultate au fost atât de ample ș i profunde, încât în câț iva 10 Daniela Enăchescu,,Informatică Generală’’, Editura Universităţii, Ploieşti, 2005, p.5
 15. 15. 18 ani s-a dat naș tere la economia bazată pe cunoaș tere, cu un tip corespunzător de societate: societatea bazată pe informaț ie ș i cunoaș tere.11 2.1.Noile tehnologii PDA - Este calculator mic, de ţinut în mână care a fost iniţial proiectat să fie agendă personală electronică. Dispune de mai multe întrebunţări: calculator aritmetic, ceas cu alarmă, agendă caracteristică, permite accesul la Internet şi web, trasmite şi primeşte e-mail-uri, înregistrare video, editare de documente de tip text, agende electronice de contacte, receptor radio, redare a fişierelor multumedia şi dispozitiv de coordonate georgrafice bazat pe GPS. Fig. 2.1 PDA: Asistent Personal Digital http://atouchoflove.net/?p=12 NoteBook–In traducere acesta înseamna laptop. Tehnologia a avansat între laptop şi notebook fără să mai existe o mare diferenţă între ele. Este portabil, are dimensiuni mici şi dispune cam de aceleasi caracteristici la fel ca şi un PC. MacBook Pro–Are multe caracteristici noi şi puternice. Noul procesor încorporat are o performanţă de 60% mai bună. Este foarte eficient iar bateria este foarte rezistentă. 11 Tecnologías de la información y la comunicación, http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADas_de_la_informaci%C3%B3n_y_la_comunicaci%C3%B3n (accesat pe 17/03/2013, ora 10:47)
 16. 16. 19 Tehnologia Thunderbolt permite conectarea perifericelor de înaltă performanţă şi oferă caracteristici fără precedent. Are incorporată o cameră FaceTime HD de înaltă definiţie. Cu Trackpad-ul Multi- Touch este un mod foarte natural de a interaţiona cu ceea ce este pe ecran. MacBook Pro are o baterie de lungă durată. Identifică în mod automat toate reţelele disponibile şi permit rapid conectarea la acestea. La cea mai nouă tehnologie wireless oferă cea mai bună performanţă la distanţe maxime. Scrie DVD-uri foarte rapid. Fig.2.2 Samsung NoteBook http://edigokilz.blogspot.ro/2013/01/daftar-harga-laptop-samsung-2013-terbaru.html Fig.2.2 MacBook Pro Apple https://www.apple.com/ro/macbook-pro/features
 17. 17. 20 Tab-Book - Este o tabletă hibridă cu Windows 8. Este echipată cu o tastatură QWERTY de dimensiuni confortabile cu ecran touch. Este creată pentru activităţi multumedia, are un ecran de bună calitate. Are o putere mare de procesare. Are o memorie mare în care o parte este rezervată sistemului de operare şi aplicaţiilor instalate. Mai cumprinde un set de difuzoare stereo, webcam de 2 MP, interfaţă de reţea WiFi, şi doi contectori USB. Fig.2.3 LG Tab-Book H160 – O tabletă hibridă cu Windows 8 http://storage0.dms.mpinteractiv.ro/media/2/84/23046/10435122/9/h160-g-av3wk-f3-2g.jpg Calculator Tableta. Este un calculator potabil, mai este numit şi ,,o invenţie ingenioasă’’, este conectat fără fir la reţeaua mobilă GSM, făcând parte din clasa dispozitivelor de Internet mobile. Are un ecran tactil (touchsreen), nu are nevoie de o tastatură, este afişată pe ecran o tastatură virtuală. Nu dispune de nici un tip de unitate. Conectivitate fără fir la Internet prin WiFi. Unele tablete folosesc tehnologia 4G sau conectivitate printr-un cablu la un ruter Internet unde utilizatorul se poate conecta la reţele de socializare. Un anumit tip de tablete oferă acces la sistemul de operare şi la tot software-ul instalat, la fel ca şi un PC normal. Posibilităţi restrânse de conectare prin fir la diverse aparate. Sunt modele de tablete care dispun de una sau două camere de luat vederi. Poate dispune şi de un sistem de operare Android. 12 Cel mai popular calculator tabletă este iPad-ul produs de firma Apple. 12 Calculator Tabletă, http://ro.wikipedia.org/wiki/Calculator_tablet%C4%83 (accesat pe 17/03/2013, ora 11:00)
 18. 18. 21 Din punct de vedere al posibilităţilor şi al funcţiunilor se situează între PDA şi Notebook. Foloseşte acelaşi sistem de operare iOS la fel ca şi iPhone-ul. Au fost disponibile două modele de bază : WiFi şi 3G. Alţi producători de calculatoare au scos pe piaţă calculatoare asemănătoare cu iPad-ul numite ,,tablete’’. Firma producătoare a scos pe piaţă şi un iPad mini. Fig.2.4 iPad mini http://www.engadget.com/2012/10/23/apple-ipad-mini/ Fig.2.5 Acer Iconia A-810 – Tabletă Android http://www.go4it.ro/tablete/acer-iconia-a1-810-android-4.2-pe-un-ecran-43-de-79-10719418/
 19. 19. 22 iMac – Tehnologie ultraperfomantă, produsă de Apple. Este un conputer all-in-one, elegant care este în aceaşi măsură o operă tehnologică şi de artă. iMac are cel mai avansat şi cel mai strălucit ecran de desktop şi este dotat cu cele mai recente tehnologii de înaltă performanţă. Are o margine de doar 5 mm şi un volum cu până la 40% mai mic decât generaţia anterioară.Pentru a fi realizate toate aceste lucruri, a fost nevoie de inovaţii tehnologice fără precedent şi de multă imaginaţie.13 Este un software nou, care poate fi folosit cu uşurinţă. Este simplu şi intuitiv dar foarte puternic, deoarece beneficiază de cel mai puternic sistem de operare din lume : OS X Lion. Mac este un sistem eficient energetic, nu conţine substanţe toxice şi are un grad ridicat de reciclabilitate. Rulează Microsoft Office şi acceptă toate fişierele utilizatorului. Este compatibil cu toate dispozitivele : USB, cablu audio sau tehnologie wireless, Buetooth. Securitatea este binenţeles deja încorporată. Grafica este puternică iar capacităţile WiFi 820.11 oferă conectivitate wireless rapidă. Poate fi instalat Windows-ul pe Mac pentru a rula respectiva aplicaţie de care este nevoie. De asemenea, fiecare Mac include Safari care este cel mai rapid browser din lume dar mai pot fi folosite şi versiuni Firefox, Opera şi altele. Fiecre Mac este livrat împreună cu iChat, aplicaţia de instant messaiging de la Apple.14 2.2. Poşta electronică Poşta electronică sau e-mail-ul face parte din aplicaţiile consacrate ale reţelelor de calculatoare, fiind utilizată din ce în ce mai mult de un număr mare de persoane de aproape trei decenii. Poşta electronică s-a dovedit recent a fi mult mai eficientă decat cea clasică: mesajele electronice ajung foarte repede la destinaţie, şi în plus, permit transmit unor informaţii de tipuri diverse. Astăzi, numărul mesajelor de poştă electronică îl depăşeşte cu mult pe cel al scrisorilor clasice şi asigură o comunicare mai eficientă între persoane, indiferent de localizarea lor geografică. Acest schimb de idei constituie o premisă importantă pentru colaborarea între mai mult persoane aflate la distanţă şi s-a dovedit extrem de util atât în cercetare şi educaţie, cât şi în industrie sau comerţ. Primul sistem de poştă electronică este 13 Am progresat imens,http://www.apple.com/ro/imac/design/ (accesat pe 17/03/2013, ora 12:05) 14 Cel mai bun upgrade la un Mac, http://www.apple.com/ro/why-mac/ (accesat pe 17/03/2013, ora 12:27)
 20. 20. 23 alcătuit din protocoale de transfer de fişiere, cu convenţia că prima linie a fiecărui mesaj, alcătuit dintr-un fişier text simplu, să conţină adresa receptorului. Dezavantajele erau: Transmiterea complicată adresate grupurilor de persoane care este deseori necesară; Mesajele nu aveau structură externă, ceea ce le făcea greu de preluat automat; transmiţătorul unui mesaj nu ştia dacă aceasta a ajuns sau nu;În lipsa temporară a unei persoane, era destul de dificil ca poşta primită să fie preluată în acest timp de către o altă persoană; Mesajele nu puteau conţine combinaţii de text, sunete, desene. Odata cu trecerea timpului au apărut şi sisteme mai complexe de poştă electronică, care au rezolvat toate problemele anterior rezolvate şi s-au adoptat ca standarde în Internet.15 E-mail. Scurtă abreviere pentru poşta electronică. Este un serviciu de reţea pentru a permite utilizatorilor să trimită şi să primească mesaje prin sisteme electronice de comunicare. Prin e-mail nu poţi trimite numai text, ci şi diferite documente.16 Windows Live. Sunt reunite mai multe servicii oferite de compania Microsoft (este o companie americană, cea mai mare producătoare de software din lume; acesta domină piaţa cu pachetul de software birotic Microsoft Office)sub această denumire. Acestea sunt redefiniri cu un design nou al interfeţelor unor vechi servicii care făceau parte din MSN. Acest MSN este acronimul pentru Microsoft Network. Reţeaua include servicii bazate pe web. MSN oferă o gamă largă de servicii, inclusiv ştiri, motoare de căutare, mesagerie instantanee, e-mail, precum şi servicii de conectare la internet. Utilizatorii Microsoft Windows sunt capabili de a sincroniza sistemul lor de calculator cu serviciile online oferite ca o metodă de organizare la nivel central şi la gestionarea sarcinilor. Fig.2.6 Suprafaţa windows Live Messenger http://ro.wikipedia.org/wiki/Fi%C8%99ier:Windows_Live_ro.png 15 Poşta electronică,http://www.euro.ubbcluj.ro/~alina/cursuri/internet-teorie/6.htm (accesat pe 25/03/2013, ora 20:00) 16 Glosario E-mail, http://www.pergaminovirtual.com.ar/definicion/E-mail.html (accesat pe 25/02/2013, ora 20:07)
 21. 21. 24 Windows Live Messnger este un serviciu de poştă electronică dezvoltat de Microsoft, dezvoltat sub numele de cod Kahuna şi care se va înlocui în timp cu denumirea de Hotmail. Hotmail (oficial Microsoft Hotmail, anterior Windows Live Hotmail si MSN Hotmail) a fost un serviciu gratuit de poştă electronică bazat pe site-ul Microsoft şi care face parte din Windows Live. A fost unul dintre primele servicii e-mail bazate pe web si de asemenea a fost printre primele oferite gratuite. Versiunea actuala a fost realizată în 2011. Hotmail oferă spaţiu de depozitare cu măsuri de securitate bravetate, 4 tehnologii Ajax(este o tehnică de programare pentru crearea de aplicaț ii web interactive) şi integrare cu mesageria instantanee (Windows Live Messenger), calendar (Hotmail Calendar), servicii de găzduire ale fişierelor ( SkyDrive) si contacte. Hotmail este cel mai mare serviciu de e-mail din lume, fiind urmat apoi de Gmail şi Yahoo mail. Este disponibil în 36 de limbi diferite începând cu data de 31 iulie 2012. Fig.2.7 Suprafaţa nouă Hotmail http://www.pcactual.com/articulo/actualidad/noticias/9598/hotmail_renueva_con_una_gestion_del_correo_mas_eficaz.html Gmail. Mai este numit în alte ţări şi Google Mai. Este o aplicaţie Web de e-mail cu posibilităţi POP3 (Protocolul Post-Office – Versiunea 3 care este unul din protocoalele utilizate de un calculator gazdă pentru recepț ionarea poș tei electronice) şi IMAP (Protocolul de acces la Internet, în engleză fiind denumit: Internet Message Acces Protocol
 22. 22. 25 care permite accesul la mesaje din foldere de e-mail de pe un server), gratuit oferit de Google.17 Gmail, a captat atenţia mass-mediei prin inovaţiile sale tehnologice, prin capacitatea şi prin unele avertizări care anunţau încălcarea vieţii private a utilizatorilor. Acesta mai cumprinde: Google Calendar, Google Drive sau Google Docs, Google Talk, Alerte Google, AdSense, Google Play, Blogger, iGoogle, Google+, Google Friend Connect, YouTube, Istoric Web, Google Carţi, Picasa Web Albums. Google Voice. Toţi cei care deţin un cont pe Gmail, pot efectua un apel direct de pe calculator către orice număr de fix sau mobil din lume folosind Google Voice. Tarifele Google Voice pentru România sunt razonabile. Pentru utilizarea Google Voice este necesară instalarea chat-ului vocal şi video. Clienț ii Sprint acumîşi pot permite fără probleme Google Voice de pe telefonul mobil, fără a avea pentru a obț ine un număr nou sau alege pentru a afiș a numărul Google Voice atunci când se face apeluri de pe telefonul lor mobil. Se poate profita de toate caracteristicile de Google Voice, fără schimbarea numărului de telefon cu Number Porting. Fig.2.8 Efectuarea unui apel prin Google Voice http://www.google.com/chat/voice/ Google Voice pentru iPhone. Face apeluri la numărul utilizatorului Google Voice, pentru a primi tarife ieftine pentru apeluri internaț ionale, trimite mesaje gratuite la numere 17 Gmail, http://es.wikipedia.org/wiki/Gmail (accesat pe 30/03/2013, ora 07:28)
 23. 23. 26 din SUA ș i primeşte notificări.New Voice of Google Voice.Atunci când utilizatorul îşi apeleaza numărul Google Voice pentru a asculta mesajele vocale sau a face un apel, va fi întâmpinat de o voce nouă. Do Not Disturb, Google Voice acum permite să fie setată contului opţiunea "Nu deranjaț i" pentru o perioadă predeterminată de timp. In acest timp, apelurile către numărulGoogle va merge direct la mesageria vocală.Trimiterea de SMS-uri către mai mulț i destinatari. Acum se poate trimite un singur mesaj SMS de până la 5 destinatari. Extensie pentru Google Chrome. Extensia Google Voice oferă acces uș or la mesageria vocală, apel, ș i mesaje text - toate de la un buton de pe browser. În plus, pentru a primi notificări de mesaje vocale noi ș i pur ș i simplu se face clic-pentru-apel atunci când un număr de telefon este publicat pe un site web. Mesageria vocală Google pentru numărul existent. Acum se poate utiliza Google Voice cu numărul de telefon mobil existent. Nu se va primi toate functionalitatile pe care un număr de Google vă aduce, dar se va obț ine Voicemail Google, apeluri internaț ionale la preț uri scăzute ș i multe alte caracteristici utile. Play voicemails within Gmail. Se activează un player-ul Google Voice ș i e-mailurile de notificare vocală va include un player încorporat, astfel încât să se poatasculta mesajele, fără a părăsi Inbox-ul.A primi si a raspunde la mesaje SMS prin e-mail. Cu transmiterea SMS-uri, se poate primi mesaje text prin e-mail. Google Voice Mobile App. Aplicaț ia Google Voice pentru Blackberry ș i telefoanele Android permite efectuarea de apeluri outbound de la numărul Google, cititrea transcrierilor mesajelor vocale, efectuarea de apeluri internaț ionale la preț uri scăzute ș i trimiterea de SMS-uri gratuite. Schimbarea numărului Google. Cu această opţiune se poate schimba numărul Google, numărul vechi ca rămâne activ timp de 3 luni astfel încât toate lumea să afle acest lucru.Comenzi rapide de la tastatură. Scurtaturile de la tastatura Google Voice, permit să se facă sarcinile comune (cum ar fi a efectua un apel sau trimite un mesaj text), cu doar câteva curse cheie. Există şi o lista completă a scurtăturilor de la tastatură.18 Yahoo!Mail(Y!MAIL) este un serviciu de poştă electronică oferit de Yahoo, gratuit dar şi comercial. Este unul dintre cele mai mari servicii de poştă electronică online, având milioane de utilizatori. Printre cei mai mari competitori ai săi se afla: Windows Live Hotmail, Gmail, AOL Mail( este un seviciu webmail, acronimul AOL înseamna AOL Instant Messenger – mesagerie instantanee , este un serviciu gratuit care oferă posibilitatea de a crea propriul domeniu).19 18 What's new in Google Voice,http://www.google.com/googlevoice/whatsnew.html (accesat pe 31/03/2013, ora 08:00) 19 AOL Mail, http://es.wikipedia.org/wiki/AOL_Mail (accesat pe 31/03/2013, ora 08.12)
 24. 24. 27 Fig.2.9 Noua Interfaţă Gmai https://mail.google.com/mail/u/0/?tab=Xm#inbox Potrivit unui raport efectuat în 2012, Yahoo!Mail continuă să fie serviciul cu cei mai mulţi utilizatori din Statele Unite chiar dacă se află într-o concurenţă strânsă cu Gmail şi Outlook. La nivel mondial, se află pe locul al treilea cu cei mai mulţi utilizaori după Gmail şi Outlook. Fig.2.10 Interfaţa Yahoo!Mail http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=42dhp9caqni3h Servicii deţinute de Yahoo : Yahoo! Avdertising, Yahoo! Answers, Yahoo! Avatars, Yahoo! Autos, Yahoo! Assistant, Yahoo! Briefcase, Yahoo! Buzz Log, Yahoo! Developer
 25. 25. 28 Network, Yahoo! Directory, Yahoo! Finance, Yahoo! Grups, Yahoo! Local, Yahoo! Maps, Yahoo! Messenger, Yahoo! Mobile, Yahoo! Search, Yahoo! Tech, Yahoo! Travel, Yahoo! Video, Yahoo! Shopping, Yahoo! Widgets. Outlook.com este un serviciu de mesagerie electronică (WebMail)oferit deMicrosoft care înlocuieşte în cele din urmă Hotmail în 18 februarie 2013. Acest serviciu poate fi oferit utilizatorilor noi dar şi utilizatorilor care au deja cont un pe Hotmail şi care pot alege să faca un upgrade la interfaţa Outlook.com. Acest serviciu oferă un limbaj de design Metro (de Microsoft) , utilizat de Windows 8 şi care imită într-o anumită măsură interfaţa grafică a ecranului programului Outlook, dar mai simplificat. Este important de remarcat, că acest program este gratuit şi complet independent de Microsoft Outlook Tradiţional. Permite utilizatorilor să interacț ioneze direct cu conț inutul ș i funcț ionalitatea în adresa de email. De exemplu, orice fotografie care a fost ataș ată e-mail-ul poate fi vizualizată direct folosind vizualizarea activă. De asemenea, Outlook.com oferă o platformă pentru adăugare pentru a vizualiza conț inutul ș i funcț ionalitatea site-urilor populare, cum ar fi YouTube, Flickr, LinkedInchiar ș i serviciul poș tal din Statele Unite. Fig.2.11 Interfaţa Outlook Mail https://dub123.mail.live.com/default.aspx?id=64855&owa=1&owasuffix=owa%2f Outlook.com aduce aplicatiile integrate Office Web care permit să vizualizarea ș i editarea în Microsoft Word, Excel ș i PowerPoint, care au fost anexate, în mesajul de e- mail.
 26. 26. 29 Utilizatorii pot deschide fiș iere ataș ate Office direct din browser, care pot fi salvate pe SkyDrive. De asemenea, este posibilă editarea unui document Office primit dar ș i de a răspunde expeditoruluicu versiunea editată a documentului. Utilizatorii pot trimite până la 25 GB de documente Office (până la 50MB fiecare). Fig.2.12 Outlook.com:Editarea în Microsoft Word https://skydrive.live.com/edit.aspx?cid=94963951568f3e3d&resid=94963951568F3E3D!120&id=documents 2.3. Teleconferinţa Teleconferinţa este o tehnologie care permite schimbul direct de informaţii între mai multe persoane şi maşini de la distanţă printr-un sistem de telecomunicaţii. Termeni şi condiţii cum ar fi conferinţele audio, apelul conferinţă şi apelul de tip conferinţă sunt foloside de- asemenea pentru a desemna teleconferinţe. Acest sistem permite schimbul de audio, video şi/sau servicii de transmisie de date cum ar fi telefon, telegraf, radio şi televiziune. Exisită cinci servicii diferite de teleconferinţă: Multiconferinţa.Permite stabilirea unei comunicări telefonice între doi sau mai mulţi utilizatori care din punct de vedere geografic se află unul la distanţă de celălalt. Este un serviciu uşor de utilizat, se poate alege orice telefon fix sau mobil pentru a se efectua apelul şi astfel începe conferinţa.
 27. 27. 30 Audioconferinţa. Este serviciul care oferă posibilitateaconectării unui numar specificat de participanţi la aceeaşi convorbire telefonica, utilizând reţeaua telefonică comutată. Un numar de participanţi situaţi la distanţă, în locaţii diferite, pot fi conectaţi (de un operator) şi pot comunica simultan prin intermediul reţelei telefonice comutate. Prin acest tip de serviciu, operatorul are posibilitatea de a stabili conexiuni simultane cu mai mulţi participanţi, folosind mixarea digitală a canalelor individuale. Numarul maxim de participanţi la o audioconferinţa, care pot fi localizaţi oriunde, este de 28. Toate echipamentele terminale sunt proprietatea clientului. Funcţionalitatea de bază a serviciului constă în realizarea unei comunicaţii telefonice simultane între participanţii la conferinţă. Apelurile sunt bidirecţionale, ceea ce înseamnă că fiecare participant poate asculta şi vorbi ori de câte ori doreşte să intervină în conversaţie.Acest serviciu conferă oamenilor puterea de a comunica şi elimina pierderile de timp, bani şi inconvenienţa deplasărilor catre diferite destinaţii într-un timp scurt.20 2.13Sistem de audio-conferinţă http://www.emag.ro/sistem-de-audio-conferinta-polycom-sound-station-vtx-1000-2200-07300- 122/pd/E3HLDBBBM/?ref=list_p1_l8 Teleconferinţa audiographică. Prezintă îmbunătăţiri în favoarea audioconferinţei, permite comunicarea prin voce şi de înaltă calitate cu alte facilităţi suplimentare simultan; reţeaua care suportă acest tip de serviciu este o reţea digitală de servicii integrate folosind un 20 Audioconferinţa, http://www.romtelecom.ro/solutii-business/voce/servicii-avansate/audioconferinta/ (accesat pe 01/04/2013, ora 07:14)
 28. 28. 31 terminal specific (terminal de teleconferinţă audiographică).Un terminal de teleconferinţă audiografică este defapt o cameră cu echipamente audio, echipamente pentru schimbul de mesaje, un alt calaculator pentru schimbul de imagini, fax etc. Videoconferinţa. Calculatoarele participanţilor preiau imaginea şi sunetul prin intermediul unei camere de luat vederi şi a unui microfon. Odată prelucrate, aceste semnale sunt compactate pe baza unor algoritmi complecşi şi apoi trimise pe liniile telefonice către ceilalţi participanţi la videoconferinţă, unde are loc procesul de decodificare şi de afişare pe ecran. Dezavantajul unui astfel de sistem este suportul folosit pentru transferul datelor între calculatoare, şi anume linia telefonică. De viteza acesteia depinde calitatea pe care o vor avea sunetul şi imaginile. În cele din urmă s-a apelat la serviciile liniilor telefonice digitale (Integrated Services Digital Network – ISDN).21 Telefonia Video. Este un serviciu audiovizual, bidirecţional care permitea comunicarea de la persoană la persoană prin intermediul voci, al imaginilor dar şi transmiterea datelor într- un timp real. Aceasta poate fi de doua tipuri : Punct la Punct si Multipunct. Fig.2.14Telefonia Video Punct la Punct http://www.videotelefonia.com/site.php?idp=35 21 Adina Berciu-Drăghicescu ,,Manual de Secretariat şi Asistenţă Managerială”http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/4-2.htm (accesat pe 01/04/2013, ora 08:01)
 29. 29. 32 Fig.2.15Telefonia Video Multipunct http://www.videotelefonia.com/site.php?idp=35unct Serviciu de telefonie digitală cu videofon. Serviciile de telefonie digitală acceptate de reț eaua IP însaşi utilizează o tehnologie de ultimă oră pentru a vă aduce evolutia viitoare înapeluri la preţuri scăzute. Acest serviciu inovator vă oferă economii semnificative prin trimiterea apelurilor prin Internet, solicită ș i oferă apeluri de voce ș i video nelimitat pentru clienț ii de servicii Unified Communications video fonie la nivel mondial. Cu toate facilităţile obişnuite şi caracteristici suplimentare video şi audio, difuzoare şi e-mail extern, acestea vor schimba modul în care va fi folosit telefonul. 2.4. Arhiva Electronică Documentele unei ahrive electronice sunt un set de date care sunt stocate sunt un anumit format; pot fi salvate pe hard-disk-ul unui computer sau pe orice alte medii de stocare cum ar fi dischete, CD-uri, unitate ZIP etc.Iniţial, orice fişier sau întregistrare a fost privit ca fiind ceva privat, atunci existând un destinatar final iar suportul fiind scris sau efectuat pe hârtie. Cu toate acestea, dezvoltarea reţelelor de calculatoare au modificat acestă situaţie a destinatarilor dar şi ale documentelor care acum sunt citite pe un suport diferit.
 30. 30. 33 Fig. 2.16 Documente Stocate pe CD-uri http://www.jorgebotella.com/scanner.html Documentul electronic. Este un document al cărui suport material este un fel de dispozitiv electronic în care conţinutul este codificat folosind un fel de cod digital care poate fi citit sau reprodus cu ajutorul detectoarelor de magnetizare. Cum sunt indentificate aceste documente electronice: permite gestionarea fişierelor, extensia acestora indică formatul, tipul de date conţinute şi programul cerut de calculator pentru editare sau vizualizare. Arhivele electronice sunt utilizate de către: firme, instituţii educative, de sănătate, biblioteci, fiind transformate resursele tipărite sau întregistrate în documente electronice. Astăzi, documentele electronice au devenit mai mult decât un moft, o necesitate. Utilizarea principală a arhivelor electronice reprezintă econimisirea unei mari cantităţi de hârtie şi renunţarea la ceea ce numim depozit de documente. Importanţa ahrivelor se întelege din următorul citat : ,,Arhivele înregistreaza acţiuni, decizii şi memorii. Ele constituie un patrimoniu unic şi de neînlocuit, care este transmis din generaţie în generaţie. Documentele sunt păstrate de la origine pentru a se păstra valoarea şi semnificaţia acestora. Acestea sunt surse şi informaţii de încredere pentru a asigura securitatea şi transparenţa acţiunilor administrative ale organizaţiilor. Fişierele joacă un rol esenţial în dezvoltarea societăţii şi contribuie la creara şi menţinerea de memorie individuală şi colectivă. Accesul liber ral arhivelor ne îmbogăţeşte cunoaşterea societăţii, promovează democraţia, apără drepturile cetătenilor şi îmbogăţeşte calitatea vieţii”22 22 ,,Declaración Universal sobre los Archivos”, http://www.archivonacional.go.cr/boletin_archivese/2010/1_trimestre_2010.pdf (accesat pe 03/04/2013, ora 11:45)
 31. 31. 34 Fig.2.17 Arhivare Electronică http://archivisticaysociedad.blogspot.ro/2009/02/ifai-publica-recomendacion-para.html Informatizarea de înregistrări este un termen folosit pentru a desemna cu o mai mare precizie aplicarea tehnologiei informaţiei pentru dezvoltarea administrativă şi de managementul documentelor în arhive, automatizată în cât mai multe sarcinii şi procese posibile. Managementul documentelor de astăzi se concentrează pe dezvoltarea de metode şi proceduri eficiente pentru stocarea şi recuperarea de informaţii. Conservarea datelor trebuie să se bazeze pe combaterea viruşilor externi din mediul ambient şi a viruşilor informatici. Accesul la informaţie este garantat de utilizarea corectă şi cosecventă a tehnologiilor dar şi aplicabilităţii lor în managementul de documente digitale, în manipularea diferitelor registre sau formate cu scopul de a accesa sau asigura operarea de documente electronice de- alungul timpului. Identificarea şi cunoştinţele dobândite cu procesul de lucru al fişierelor digitale care permit buna execuţie a profesiei cu viziune la schimbarile noilor tehnologii de comunicare.23 Programul propus pentru arhivele de documente electronice: 1.Planul de conservare conţine instrucţiuni pentru:Planificarea şi crearea de depozite în conformitate cu orientările şi standardele internaţionale de conservare; Un regulament pentru utilizarea documentelor; Planul de urgenţa pentru a acţiona în caz de foc şi de inundaţii; Măsuri de siguranţă în privinţă furtului împiedicând ca acestea să fie extinse ș i la sistemele 23 Miguel Ángel Esteban ,,Los Archivos de Documentos Digitales’’http://infonautica.net/docs/infomag/infodigital/contenidos/textos/Esteban_2.pdf (accesat pe 06/04/2013, ora 07:42)
 32. 32. 35 de securitate informatice împotriva intervenț iilor neautorizate carepoate modifica documentele. 2.Masurile de conservare acţionează pe trei fronturi: Protecţia agenţilor fizici şi birotici de deteriorare; Aparea conţinutului de viruşi de calculator; Reproducerea de documente astfel încât să dispunem de copii de siguranţă; 3.Studiul de strategii şi de tehnici adecvate pentru a duce la sfârşit reproducerea masivă şi continuă de documente electronice este o prioritate. Există patru tipuri de soluţii care sunt cele mai răspândite în timpul procesului de copiere: Protejarea versiunilor formatelor împreună cu documentele; Eliminarea dependenţelor care nu sunt esenţiale documentelor cu programe ale căror aplicaţii sunt create pentru a facilita recuperarea de tehnologie standard; Dezvoltarea de aplicaţii informatice care stimulează funcţionarea de hardware şi software învechit.24 2.5. Sisteme de recunoaştere a vocii În ultimii ani, s-a dezoltat o un nou tip de interfaţă om-calculator care combină diferite tehnologii în mai multe limbi, pentru a permite accesul şi transferul de informaţii prin intermediul vorbirii. Aceste interfeţe implică în principal două tehnologii : de recunoaştere şi sinteză a vocii. Sinteza vocii este un procesul de transformare a textului într-o succesiune de sunete. Recunoaşterea vorbirii este un proces de convertire a limbii într-o formă scrisă sau într-o forma similară. Caracteristicile principale ale unui recunoscător de voce care are ca suport Java Speech API sunt:  O singură limbă specificată.  Procesează un singur stream audio la intrare.  Se poate opţional să adapteze vocea la toţi useri.  Gramatica poate fi updadată dinamic.  Are un mic set definit de proprietăţi a unor aplicaţii controlabile. Paşii unui recunoscător de voce sunt: Designul vocii. O gramatică trebuie să fie activată şi creată de un recunoscător pentru a şti ce să asculte pentru streamul audio. 24 Esteban Navarro, Miguel Ángel. “Los archivos de documentos electrónicos”. En: El profesional de la información, 2001, diciembre, v. 10, n. 12, p.42.
 33. 33. 36 Procesarea semnalului. Analizarea caracteristicilor frecvenţelor unui semnal audio. Recunoaşterea foneticii reprezintă compararea modelului spectrumului cu modelul foneticii a limbii care trebuie recunoscută. Recunoaşterea cuvântului. Comparară secvenţa de fonetici cu cuvinte şi modele specificate de gramatica activă. Generarea rezultatului. Rezultatul informaţiei este întotdeauna dat după ce recunoaşterea propoziţiei este completă. Acest rezultat mai poate fi dat şi în timpul procesului de recunoaştere a vocii. Majoritatea proceselor motorului de vorbire sunt automate şi sunt controlate de creatorul aplicaţiei. Plasarea microfonului, zgomotul de fond, perfomanţele sistemului, calitatea plăcii de sunet, puterea procesorului, sistemul de sunet folosit, afectează performanţa recunoscătorului de vorbire care este peste controlul aplicaţiei.25 Recunoaşterea automatică a vorbirii sau recunoaşterea automatică a vocii face parte din Inteligenţa artificială (în informatică, este definită ca fiind o sarcină similară în utilizarea calculatoarelor pentru a înţelege inteligenţa umană, inteligenţa artificială nu trebuie să se limiteze la metodele care sunt biologic conservabile)26 care are ca obiectiv permiterea unei conversaţii între om şi calculator. Garmin este un un sistem de navigare portabil de recunoaştere a vocii. Design-ul interfeţei este unul elegant. Dispune de o multitudine de funcţii destinate securităţii şi confortului. Tehnologia sa de recunoaştere a vocii stabilieşte un nou standard pentru utilizarea intuitivă şi simplă. Se ajustează un dispozitiv push-to-talk wireless la volan, folosit pentru activarea comenzilor vocale, nefiind nesesară altă setare. Fiind activat, utilizatorul poate folosi fără efort comenzile, pronuntând cuvinte ce corespund tastelor afişate pe touchscreen. Recunoaşterea vocală poate fi folosită pentru a căuta adrese fără ajutorul mâinilor. Această funcţie este disponibilă pentru engleza americană şi britanică, franceza, spaniola, germana, olandeza şi italiana. Orice sarcină poate fi dusă la îndeplinire fără ca dispozitivul să fie atins. De asemena, acesta dispune şi de tehnologia wireless Bluetooth pentru efectuarea de apeluri handsfree prin intermediul telefoanelor compatibile. Folosind tehnologia de recunoastere a vocii, utilizatorii pot forma şi găsi numere de telefon şi de asemena se pot informa în legătura cu multe alte subiecte.27 25 Tehnologia Vorbirii, http://jspr.3x.ro/capitole/cap1_prezenatre.htm (accesat pe 07/04/2013, ora 07:44) 26 Jhon McCarthy, What is artificial inteligence, Computer Science Departament, Stanford University, 2001, p.2 27 Comanda-i verbal navigatorului tau: Garmin nüvi 860, http://yourmoney.wall-street.ro/articol/124085/Comanda-i-verbal-navigatorului- tau-Garmin-n-vi-860.html (accesat pe 08/04/2013, ora 07:27)
 34. 34. 37 Fig. 2.18 Garmin nüvi 860 http://yourmoney.wall-street.ro/articol/124085/Comanda-i-verbal-navigatorului-tau-Garmin-n-vi-860.html Apple Siri. Permite utilizarea vocii pentru a trimite mesaje, programa întâlniri, apeluri telefonice pe loc ș i de a face lucruri în timp ce se vorbeşte. Siri este de uș or de utilizat ș i util în multe situaţii.Ii se poate vorbi sau comanda la fel ca unei persoane. Indeplineşte sarcinile de zi cu zi şi găseşte răspunsuri la întrebările utilizatorilor. Tot ce trebuie este ca utilizatorii să ceară iar Apple Siri indeplineşte cerinţele acestora. Iată un alt mod uimitor de a se obț ine lucruri : se foloseşte doar vocea şi în loc de a tasta, se apăsă pictograma microfon de pe tastatură. Siri ascultă iar cuvintele sunt convertite în text. Se poate utiliza dictare pentru a scrie mesaje, lua notiț e, căutare pe web ș i mai mult. De asemenea, Apple Siri poate fi utilizat si în reţelele sociale ale utilizatorului. Este dispobibil pe iPhone, iPad, PC Apple. Fig.2.19 Apple Siri disponibil pe iPad şi iPhone http://www.apple.com/ios/siri
 35. 35. 38 Sistem de recunoaştere a vocii Nexux One. Este un sistem de recunoaştere a vocii care pare afi un pic mai ieftin. Defectul acestuia este că nu suporta cuvinte care nu sunt bine pronunţate sau care nu se aud bine. Se spune că acest lucru se datoarează faptului ca ori din cenzura pe care o suferă Google în China ori pur şi simplu din cauza tehnologiei pe care o foloseşte sistemul de recunoaştere a vocii. In momentul în care sistemul detecteaza un cuvant care nu se aude bine sau nu este bine pronunţat apare simbolul ####### pe ecran.28 Fig.2.20 Sistem de recunoaştere a vocii Nexux One http://www.movilzona.es/2010/01/25/nexus-one-el-sistema-de-reconocimiento-de-android-es-un-poco-pedante/ 2.6. Voce mail Este de asemenea cunoscut sub denumirea de mesagerie vocală. Este un sistem bazat pe calculator ce permite utilizatorilor şi abonaţilor să facă schimb de mesaje vocale personale şi de a furniza informaţii prin voce, precum şi pentru a procesa tranzacţiile referitoare la persoane fizice dar şi produse şi servicii prin intermediul unui telefon obişnuit. Termenul este de asemenea folosit în sens mai larg pentru a indica orice sistem de transport al mesajelor vocale stocate de telecomunicaţii inclusiv cu ajutorul unui robot telefonic. Voce Mail este proiectat pentru a transmite mesajul audio înregistrat al apelantului. Mesageria Vocală permite utilizatorilor de a fi în contact permanent cu cei care îl apelează: 28 Nexus One : el sistema de reconocimiento de Android es un poco pedante, http://www.movilzona.es/2010/01/25/nexus-one-el-sistema-de- reconocimiento-de-android-es-un-poco-pedante/ (accesat pe 09/04/2013, ora 07:01)
 36. 36. 39 În timp ce telefonul este închis sau nu se află în aria de acoperire; atunci când utilizatorul nu doreşte să răspundă; când utilizatorul este angajat într-o conversaţie şi nu doreşte să răspundă. Acest serviciu oferă posibilitatea de a primi: mesaje vocale în căsuţa vocală şi de a le asculta; mesaje fax în căsuţa vocală şi de a le redirecţiona într-un aparat fax; o notificare pentru fiecare mesaj vocal sau fax nou. De asemenea se poate redirecţiona toate mesajele către căsuţa vocală. In această situaţie, toate apelurile vor fi redirecţionate către căsuţa vocală chiar şi atunci când telefonul este deschis. Mi există şi o serie de parametrii care pot fi setaţi încă de la primul apel efectuat în reţea, şi pe care ulterior, îi poţi modifica : codul secret, mesaje de întâmpinare personală, metode de notificare, dezactivarea/activarea acestui serviciu, limba de comunicare. Se mai poate seta şi numărul predefinit pentru transferul fax- urilor recepţionate.29 2.7. Telefonia Mobilă Un telefon mobil este un dispozitiv electronic portabil care funcț ionează fără fir (prin radio) pe baza reț elei GSM. Acesta este folosit în general pentru comunicaț ii personale la distanț ă mare. Telefoanele portabile care nu se bazează pe reț eaua GSM nu trebuie numite „mobile”. În zilele noastre telefoanele mobile dispun de o serie întreagă de funcț iuni suplimentare, ca de exemplu: dictafon, aparat de fotografiat ș i filmat, aparat de accesat Internetul ș i webul, GPS, radio ș i multe altele, astfel rezultând un nou gen de telefon mobil, foarte „inteligent”, numit smartphone. Au mai trecut 35 de ani până când telefoanele mobile au început să fie folosite pe scară largă, de oamenii obiș nuiț i. În ziua de astăzi, telefonia mobilă se bazează pe standardul de comunicaț ii ș i reț eaua GSM. Prin contrast, există ș i sisteme de telefonie fără fir care nu se numesc „mobile”, deș i ș i ele continuă să funcț ioneze dacă utilizatorul se deplasează: sisteme DECT - pentru distanț e mici de până la cca 30 metri, în locuinț ă sau la locul de muncă, sisteme bazate pe benzi speciale radio, sisteme instalate de exemplu pe avioane ș i vapoare care pentru radiotelefonie folosesc 29 Mesageria Vocală, http://www.orange.ro/services/mvstd-ro.html (accesat pe 12/04/2013, ora 06:40)
 37. 37. 40 sateliț i de telecomunicaț ii şi sisteme speciale militare ș i de poliț ie.30 Odată cu apariț ia telefoniei mobile digitale, a fost posibilă accesarea de site-uri special concepute pentru telefoanele mobile, cunoscut sub numele de WAP. Conexiunile au fost efectuate prin intermediul unui apel telefonic la un număr de operator de prin care datele sunt transmise într-un mod similar ca a şi când fi un modem PC. GPRS a permis accesul la Internet. Utilizarea software-ului de drept poate fi accesat de pe un terminal mobil, la servicii cum ar fi FTP, mesagerie instant, e-mail, folosind aceleaș i protocoale ca ș i un computer convenț ional.Mai mult decât atât, aceste telefoane se pot conecta la baze de date WiFi 3G pentru a oferi acces la Internet pentru o reț ea fără fir. Fig.2.21 Modem USB pentru internet mobil http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/HuaweiE220.JPG GSM: Sistemul global de telefonie mobilă. Este un sistem standard, royalty-free de telefonie mobilă digitală. Un client GSM se poate conecta prin intermediul telefonului la computer si binenţeles poate trimite şi primi e-mailuri şi fax-uri. GSM este considerat prin viteza sa de transmisie şi alte caracteristici, un standard de a doua generaţie (2G). UMTS: Universal Mobile Telecomunications System. Este unul dintre standardele generaţiei a treia de radio comunicaţie mobilă 3G. 30 Telefon Mobil, http://ro.wikipedia.org/wiki/Telefon_mobil (accesat pe 13/04/2013, ora 07:29))
 38. 38. 41 Telefonia mobilă 3G. Este prescurtarea de la a treia generaţie de transmisie de voce şi date prin intermediul telefoanelor mobile de către Universal Mobile Telecommunicaţion System. Telefonia mobilă 4G. În domeniul telecomunicaţiilor, 4G este un acronim folosit pentru a desemna a patra generaţie de tehnologie pentru telefoanele mobile. Acesta este succesorul tehnologiilor 2G şi 3G. Se bazează în întregime pe protocolul IP fiind un sistem de sisteme şi o reţea de reţele care se realizează prin convergenţa reţelelor cu fir şi fără fir. Această tehnologie poate fi folosită prentru modemuri Wireless, telefoane inteligente şi alte dispozitive mobile. Principala diferenţă faţă de tehnologiile anterioare va fi capacitatea de a oferi viteze mai mari de acces de 100 Mbit/ secundă în mişcare şi 1 Gbit/ secundă în repaus, menţinând o calitate de servicii de la un capăt la altul de înaltă securitate, care va oferi servicii de orice fel, în orice moment, oriunde, la cel mai mic cost posibil. Fig.2.22 Modem 4G Telia Samsung http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/de/Samsung_4G_LTE_modem-4.jpg Un smartfone, este un telefon mobil multimedia funcţional conectat la o reţea GSM sau UMTS. Dispune de o stastatură virtuală sau reală, oferă funcţionalităţi de PDA, agendă, caldendar, navigare GPS, eventual şi e-mail, minicalculator, aparat foto, aparat de filmat şi altele. În general, dispune de un dispozitiv sensitiv la atingere de tip touchsreen. Cea mai impresionantă aplicaţie realizată pentru majoritatea modelelor de smartphone este conexiunea
 39. 39. 42 la Internet. Smartphone-ul mai necesită şi de o aplicaţie browser specială. Funcţiile smartphone-ului care lucreaza sub un sistem de operare specific. 31 Cele mai cunoscute sisteme de operare sunt: Symbian OS – Este un sistem de operare destinat telefoanelor mobile, este structurat la fel ca multe alte sisteme de operare multitasking, multihearding, memory protection. Avantajul cel mai mare al sistemelor de operare este acela că sistemul de operare Symbian este faptul că a fost realizat pentru dispozitive mobile, cu resurse limitate. Fig.2.23 Noile telefoane Nokia E7 şi E6 cu sistem de operare Symbian http://www.connect.ro/2011/04/12/nokia-x7-si-nokia-e6-distractie-si-business-cu-noul-symbian/ iOs – desemnează sistemul de operare de la compania americană Apple Inc. Din categoria telefoanelor mobile, aici de încadrează iPhone-ul. iPhone. Este un telefon mobil de tip smartphone, are un sistem push e-mail(este folosit de sistemele e-mail pentru a susţine o sincronizare rapidă a clientului de e-mail cu serverul), telefonie SMS, GSM Şi navigare web. Este dotat cu cu ecran touchscreen, include funcţii găsite la playerele media de tip iPod şi utilizează o variantă a sistemului de operare Mac OS Xnumită iOS. Aceasta este un sistem de operare comercializat şi vandut de firma Apple. Mac OS X este succesorul sistemului de operare Mac OS X sau ,,classic’’, care a fost sistemul de operare principal al companiei Apple Computers. Capacităţile iOS sunt un avantaj deoarece 31 Smartphone, http://ro.wikipedia.org/wiki/Smartphone (accesat pe 14/04/2013, ora 09:00)
 40. 40. 43 iPhone este cel mai vândut gadget până în prezent. Fiind un telefon de generaţie este echipat cu Wi-Fi(este numele comercial pentru tehnologiile construite pe bază de comunicaţie utilizate pentru realizarea de reţele locale de comunicaţie, fără fir la viteze echivalente cu cel al reţelelor cu fir electric. Suportul pentru Wi-Fi este furnizat de diferite dispozitive hardware ș i de aproape toate sistemele de operare moderne pentru calculatoarele personale (PC), rutere dar şi telefoane mobile) şi Bluetooth precum şi o cameră photo. Are un suport pentru rotirea automată a imaginii pe verticală sau orizontală. Nu dispune de o tastatură normală, introducerea informaţiei realizându-se prin intermediu interfeţei software de tip grafic, implementată cu ajutorul ecranului tactil. Fig.2.24 Noul iPhone5 http://iphone5kopen.nl/ Android - Android este singurul sistem de operare mobil creat de Google. Vă transformă dispozitivul mobil într-un computer personal de buzunar. Android este echipat cu un browser Web complet şi capacităţi de navigare pe Internet, acces la peste 80.000 de aplicaţii prin Android Market, inclusiv Gmail şi reţele de socializare plus capacitatea de a trimite mesaje de tip SMS şi de a efectua apeluri de pe telefonul dvs. Android este un software open source, ceea ce înseamnă că oricine poate face sistemul de operare mai bun. În acest fel, beneficiaţi nu numai de cunoştinţele dezvoltatorilor Google, ci şi de cele ale dezvoltatorilor terţă-parte.
 41. 41. 44 Fig. 2.25 Samsung Galaxy Note 3 dotat cu sistem de operare Android http://crackerpie.com/wp-content/uploads/2013/04/samsung-galaxy-note-3.png Windows Phone 8. Microsoft a prezentat Windows Phone 8 pe 29 octombrie 2012. Sunt prezentate periodic actualizări pentru Windows Phone 8 pentru a adăuga noi caracteristici care maximizează performanț a telefonului. Numărul de actualizare se referă la sistemul de operare Windows Phone. Actualizările la Windows Phone 8 sunt cumulative mai exact de când se instalează cea mai recentă actualizare, se va obţine, de asemenea, toate actualizările anterioare (în cazul în care telefonul nu le are deja). Actualizările care se aplică doar la telefon vor fi descărcate ș i instalate. Este a doua generaț ie a sistemului de operare Windows Phone care înlocuieș te Windows Phone 7. Microsoft se pregăteşte să lanseze Windows Blue, un update pentru Windows 8. Americanii lucrează la versiunea Windows Blue şi pentru telefon mobil. Asta ar putea să însemne că Microsoft incearcă unificarea tuturorsistemelor de operare sub un singur nume. O astefel de intercompatibilitate ar putea să crească popularitatea sistemelor de operare.Nokia a lansat, la Mobile Wolrd Congress 2013, două noi terminale Lumia pe bază de Windows Phone 8.32 Windows Blue este indicat drept viitorul sistem de operarede la Microsoft şi, conform ultimelor informaţii, ar fi actualizarea pe care o aduce producătorulpentru telefoanele cu Windows Phone 8. Există posibilitatea ca Windows Blue să fie o actualizare a întregului ecosistem Microsoft. 32 Windows Phone ar putea deveni cel mai popular sistem de operare,http://adevarul.ro/tech/mobile/directorul-nokia-windows-phone-deveni- mai-popular-sistem-operare-1_5134a0b500f5182b85c95410/index.html (accesat pe 14/04/2013, ora 09:59)
 42. 42. 45 Fig.2.26 Nokia Lumia Windows Phone 8 http://www.windowsphone.com/en-us/phones Fig.2.27 HTC Windows Phone 8X http://www.anandtech.com/show/6310/the-windows-phone-8x-and-8s-by-htc BlackBerry OS. Research in Motion (RIM) este numele unei companii de origine fiind lider proiectant, comerciant şi producător de solutii wireless inovatoare pentru piaț a de comunicaț ii mobile la nivel mondial. Prin dezvoltarea pachetelor integrate hardware, software ș i servicii compatibile cu multiple standarde de reț ea fără fir, RIM asigura platforme si soluț ii pentru acces direct la informaț ii sensibile la timp, inclusiv e-mail,
 43. 43. 46 telefon, mesaje SMS, Internet ș i aplicaț ii intranet.33 RIM prevede un sistem de operare pentru multitasking BlackBerry, care permite o utilizare intensă a dispozitivelor de intrare disponibile pe telefoanele, în special rotiț ă de derulare (1999-2010) ș i trackpad-ul (septembrie 2009-prezent).Este un sistem de operare ce ofera suport pentru Java MIDP 1.0 ș i WAP 2.0. Versiunile anterioare au permis sincronizarea wireless cu Microsoft Exchange Server(face parte din familia Microsoft Server si este un software ce permite colaborarea între utilizatori) pentru e-mail ș i calendar, precum ș i cu Lotus Domino de e-mail. Sistemul de operare actual ofera un subset al MIDP 2.0 ș i permite activarea completă fără fir ș i sincronizarea cu e-mail Exchange, calendar, activităț i, note ș i contacte. În 2013, una dintre primele decizii care au fost luate de brand-ul RIM au fost de a înlocui imaginea publică a companiei. "BlackBerry" va deveni numele noii companii. Include suport nativ pentru reț elele sociale sau mesaje e-mail, plus că utilizatorul poate intra ș i posta actualizări de oriunde.Interfaț a cu utilizatorul variază în funcț ie de model; BlackBerry dispune de o tastatură QWERTY dar mai nou si-a făcut apariţia pe piaţă un BlackBerry ce se bazează pe un ecran multi-touch si tastatura virtuala numit BlackBerry® Z10. Acest smartphone este o experienţă noua în care aplicaţiile şi funţiile se completează nemijlocit şi interacţionează cu utilizatorul. Fig.2.28 BlackBerry® Z10 http://s2.stabroeknews.com/images/2013/02/blackberry-z10.jpg 33 Reasearch in motion, http://ro.wikipedia.org/wiki/Research_In_Motion (accesat pe 15/04/2013, ora 15:38)
 44. 44. 47 Un BlackBerry poate înregistra un videoclip, face fotografii, reda muzică ș i efectua funcț ii online, cum ar fi web-browsing si email. De asemenea, se pot trimite ș i primi mesaje de e-mail ș i menț inând în acelaș i timp un nivel ridicat de securitate prin criptare de mesaj de pe un dispozitiv, fiind proiectat să funcț ioneze în calitate de asistent personal digital. Dispozitivele BlackBerry suportă o mare varietate de caracteristici de mesagerie instant, cu cele mai populare fiind proprietar serviciul BlackBerry Messenger. Serviciul de consum BlackBerry Internet este disponibil în 91 de ț ări din întreaga lume privind peste 500 de operatorii de servicii mobile care utilizează diverse tehnologii mobile. BlackBerry, iPhone, Android ș i Windows Phone sunt considerate cele mai importante branduri de smartphone-uri. Fig 2.29 BlackBerry® Bold™ 9900 http://rdp.blog52.fc2.com/blog-entry-4236.html
 45. 45. 48 CAPITOLUL 3 ROLUL EGRONOMIEI ÎN ACTIVITATEA DE BIROTICĂ Se poate spune fără a se comite erori că ergonomia este o ştiinţă multidisciplinară în care originile sale tehnice se definesc în mod diferit. Ergonomia se aplică întrergului mediu de oameni şi anume: acasă, la locul de muncă, în mijloacele de transport etc. Atunci când aceasta se referă în mod special zonei de lucru, este definită ca fiind umanizarea locului de muncă şi a confortului de lucru.Putem spune că ergonomia este responsabilă de modul în care oamenii se adaptează. Atunci când ne referim în mod special la adaptatarea de la locul de muncă ne referim în esenţă la urmatoarele subiecte : analiza şi crearea locurilor de muncă şi a mediului de lucru(maşini, echipamente, instrumente etc); analiza şi modelarea mediului(zgomot, vibraţii, iluminat, climă etc); analiza şi modelarea organizării muncii(sarcini de lucru, ritm de lucru etc); analiza şi producţia mediului(efecte nocive aspura individului pe termen lung şi scurt etc). Adaptarea la locul de muncă este dată de: planificarea personalului(se ţine cont de vârsta, sexul, fizicul şi de starea de sănătate a angajaţilor); formarea şi experienţa pentru îndeplinirea sarcinilor.34 3.1. Ergonomia Profesorul Petre Burloiu consideră că ergonomia este o parte componentă a managementului resurselor umane. Managementul resurselor umane ar putea fi definit astfel :”Managementul resurselor umane reprezintă un complex de măsuri concepute interdisciplinar, cu privire la recrutarea personalului, selecţia, încadrarea, utilizarea prin organizare ergonomică a muncii, stimularea materială şi morală, până în momentul încetării contractului de muncă.“35 34 José Luis Melo, ERGONOMÍA PRÁCTICA, Primera Edición, 2009, p.13-14 35 Burloiu P. Managementul Resurselor Umane, Bucureşti, Lumia Lex, 1997, p.41
 46. 46. 49 Termenul de ergonomie vine din limba greacă(ergos = muncă şi nomos = lege, normă). Maurice Montmollin defineşte ergonomia ca fiind: “tehnologia comunicaţiilor în sistemele om-maşină.” Ergonomia nu se preocupă numai de relaţiile om-maşină ci şi deperfecţionarea acestor relaţii.O definiţie completă a ergonomiei, este formulată de profesorul Petre Burloiu în lucrarea sa Managementul resurselor umane : “Ergonomia este o ştiinţă cu caracter federativ care pe baza interdiscuplinarităţii – care este legea sa fundamentală – intergrează aportul tehnicii, fiziologiei, psihologiei, sociologiei, economiei, şi a alor ştiinţe sociale, având ca obiect orientarea creării tehnicii contemporane la nivelul posibilităţilor psihofiziologice normale ale omului şi utilizarea raţională ale acestor posibilităţi , în condiţii de mediu, sociale şi culturale cele mai favorabile care pot fi asigurate de societate, în vederea realizării reproducţiei forţei de muncă de la o zi la alta.”36 Această ştiinţă sintetizează anumite principii ale unor ştiinţe precum: ştiinţe medicale, tehnice, economice, tehnice, antropometrice, psihologia muncii şi sociologia muncii. Ergonomia nu trebuie confundată cu nici una din ştiinţele care o cumpun. Fig. 3.1 Stiinţele participante la constituirea ergonomiei http://adrianagiju.wikispaces.com/.../ERGONOMIA+lucrului+la+calculator.doc...%E2%80%8E?responseToken=0b5376be41ce8ac64c690d 4b692dcca56 Obiectul de studiu al Ergonomiei îl constituie “organizarea activităţii umane în procesul muncii prin optimizarea relaţiei din sistemul om-maşină, având drept scop creşterea eficienţei tehnico-economice, optimizarea condiţiilor satisfacţiei, motivaţiei şi rezultatele 36 Burloiu Petre, Managementul Resurselor Umane, Bucureşti, Lumia Lex, 1997, p.642
 47. 47. 50 muncii, concomitent cu menţinerea bunei stări fiziologice şi favorizarea dezvoltării personalităţii”.37 Relaţia om-maşină-mediu trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:  Orientarea şi selecţia mai strictă a factorului uman;  Reorientare profesională;  Proiectarea echipamentelor în echivalenţă cu posibilităţile umane;  Crearea unui ansamblu de circumstanţe care să asigure siguranţă şi confort;  Distribuirea raţională a sarcinilor;  Economia energetică a organismului uman; În birou, ergonomia constituie studierea elementelor umane şi materiale ale procesului de muncă în complexitatea şi în interdependenţa lor, aptitudinile umane şi modul cum acestea pot fi folosite în mod optim, pe întregul fond de timp de muncă; gradul de complexitate al echipamentul şi mobilierului, precum şi procedurile tehnice de lărgire a ariei de activitate a lucrătorilor, în condiţiile de reducere a stresului şi a oboselii; condiţiile mediului şi mijloacele de reducere a influienţei lor negative. Organizarea ergonomica şi perfecţionarea activităţii de birou trebuie să ţina cont de următoarele aspecte:  Selecţia, încadrarea, recrutarea, promovarea personalului după aptitudini, pregătire şi performanţe;  Stabilirea dimensiunii optime a colectivelor de muncă;  Stabilirea unor forme specifice de stimulare în muncă şi aplicarea acestora;  Reducerea efortului fizic şi intelectual prin achiziţionarea unor echipamente informatice moderne;  Înzestrarea bunurilor şi a serviciilor cu mobilier adecvat şi potrivit caracteristicilor apometrice ale lucrătorilor, poziţiei acestora în timpul muncii, sarcinilor de îndeplinit şi locul zonei de muncă;  Analizarea microclimatului, în scopul creării unui echilibru favorabil între om şi mediul său de lucru, reducerii efortului senzorial şi creşterea posibilităţilor de concentrare în executarea sarcinilor; 37 Moldovan Maria, Ergonomie, Bucureşti, EDM, 1997, p.14
 48. 48. 51 3.2. Munca de birou Acţiunea de proiectare ergonomică a locurilor de muncă în birou necesită parcurgerea anumitor etape: informarea amănunţită în vederea proiectării noilor locuri de muncă; realizarea unor noi studii de fezabilitate în scopul restructurării locurilor de muncă existente; cercetarea statistică a situaţiei existente pe baza informaţiilor strânse la locul de muncă supus reproiectării; proiectarea variantelor de structurare a locului de muncă, calculul eficienţei şi alegerea variantei adecvate; Părintele managementului ştiinţific este Frederic Winslow Tylor. În lucrarea sa Principiile Managementului Ştiinţific, Tylor arată că “pentru a realiza un management ştiinţific este nevoie să fie stabilite o serie de reguli, legi şi formule care să înlocuiască judecata fiecărui individ în parte, dar care pot fi folosite efectiv numai după ce au fost consemnate oficial”.38 Tylor expune în lucrarea sa o serie de principii ale organizării ştiinţifice muncii: Acumularea într-un singur loc a experienţei tradiţionale, care să fie clasificată, structurată pe categorii şi transpusă în reguli, în legi şi în formule pentru a-i ajuta pe lucrători în activitatea lor zilnică; enunţarea unor metode ştiinţifice pentru fiecare element din activitatea unui om care să le înlocuiască pe cele empirice; lucrătorul să fie selectat, instruit şi promovat pe baze ştiinţifice; cooperarea cu lucrătorii pentru a garanta că munca este făcută conform principiilor ştiinţifice formulate; îndeplinirea unei diviziuni a muncii şi responsabilităţii egală între lucrători şi între manageri, astfel încât aceştia să efectueze activităţile pentru care sunt cel mai bine pregătiţi. Principii ale economiei mişcării în timpul raţionalizării operaţiilor efectuate în timpul muncii(numai cele care îşi găsesc aplicabilitate în organizarea ergonomică a muncii de birou): 1. Principii ale economiei corpului omenesc: mâinile să înceapă şi să termine mişcările în acelaşi timp; mâinile să nu rămână inactive cu excepţia perioadelor de odihnă; mişcările braţelor să fie efectuate în acelaşi timp, în sens opus şi simetric; mişcările curbe, continui şi linie a mâinilor sunt preferabile mişcărilor rectilinii; munca să fie în aşa fel organizată încât să permită un rim uşor şi natural, oriunde este posibil; fixările ochilor să fie pe cât posibil mai puţine şi de durate cât mai scurte. 2. Principii ale economiei mişcării aplicabile în organizarea locului de muncă: pe suprafaţa de lucru să se păstreze numai materialele necesare în ziua respectivă; să 38 Tylor Frederic Winslow, Principles of Scientific Management, New York: Harper @ Row, 1941, p.41
 49. 49. 52 existe un loc special şi definit pentru toate materialele; materialele să se afle aproape de punctul de utilizare; să ofere condiţii corespunzătoare de vedere. Iluminatul potrivit reprezintă o primă cerinţă pentru o bună percepere vizuală; să se asigure muncitorilor un scaun de un tip şi o înălţime potrivită care să le permită poziţia potrivită la locul de muncă; 3. Principii ale economiei mişcării aplicabile în proiectarea echipamentelor: materialele şi obiectele să fie din nou poziţionate ori de câte ori se poate; mâinile să fie degajate de orice activitate care ar putea fi realizată mai uşor de un echipament; în cazul în care fiecare deget execută o mişcare specială, sarcina să fie împărţită potrivit capacităţilor specifice ale degetelor; Cercetările ergonomiei în birouri pot fi susţinute în prin intermediul unor caracteristici proprii muncii, cum ar fi : caracterul muncii, gradul scăzut de dotare tehnică şi existenţa unor multiple solicitări de efort psihic şi fizic în muncă; amplificarea factorilor de stres şi oboseală; varietatea şi complexitatea operaţiilor pe care trebuie să le execute cmuncitorii, relaţiile cu clienţii, răspunderea materială şi morală; folosirea neraţională a potenţialului uman, calitatea şi structura acestuia; Munca de birou este reprerzentată în general ca o muncă psihică ce solicită din partea personalului un efort intelectual destul de intens, însă pot exista şi activităţi fizice care pot necesita şi un efort fizic intens.Referitor la personalul secretarelor apar alte tipuri cauze care pot determina efortul fizic şi anume : gradul de algomeraţie şi multitudinea informaţiilor solicitate. În cadul relaţiilor cu publicul sau în secretariate exită elemente care au o contribuţie importantă la creşterea efortului fizic. S-a demonstrat că în serviciile de relaţii cu publicul există o serie de cauze care conduc de regulă la suprasolicitare. În prima categorie se regăseşte gradul de oboseală al muncitorilor; solicitarea neuropsihică a angajaţilor din serviciile de relaţii cu publicul şi a celor din secretariate; factorii de mediu (temperatura, zgomotul, umiditate şi lumină).39 Proiectarea ergonomică a locurilor de muncă. Se consideră necesară atunci când se asigură condiţiile necesare cu cele mai reduse consumuri de muncă şi de efort fara mişcări inutile sau incomode. Este necesară asigurarea unor condiţii de muncă ergonomice în care munca să se desfăşoare cu un consum de energie cât mai mic şi fără pericol de îmblonăvire sau de accidente. “Există şi reguli care se referă la amanejarea locurilor de muncă: - Totalitatea obiectelor şi materialelor utilizate, trebuie să aibă un loc bine definit şi stabil; 39 Ionel ENACHE, Organizarea Ergonomică A Muncii de Birou, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/enache/2.htm (accesat pe 25/05/2013, ora 09:42)
 50. 50. 53 - Obiectele muncii şi materialele trebuie să se afle cât mai aproape de execută munca; - Aşsezarea materialelor în ordinea utilizării lor în timpul lucrului şi în funcţie de frecvenţa utilizării lor”40 . Ergonomia a obţinut un rol important în amenajarea birourilor, acestea pot fi individuale, într-o zona liniştită care să permită întreruperea şi reluare lucrului, un spaţiu favorabil pentru relaţiile exterioare, conversaţii şi vizite. Poziţia şezănd este mult mai obositoare decât cea ortostatică: suprafaţ de sprijin este mult mai mare fiind reprezentată de feţele posterioare ale coapselor şi de feţele plantare ale membrelor inferioare în cazul în care sunt sprijinite de sol; centrul de greutate al corpului este mai aproape de suprafaţa de sprijin sau de baza de susţinere şi este proiectat de limita superioară a acestuia; solicitarea energetică a acestuia este mai mică; activitatea aparatului cardiovascular este mai uşoară; efortul muscular pentru menţinerea stabilităţii corpului sau echilibrului este mai mic; Munca efectuată în poziţia aşezat are şi unele incoveniente:  Slăbirea tonuslui muscular, în special muşchilor abdomenului  Anumite implicaţii asupra aparatului locomotor, deoarece coloana are tendinţa spre poziţii curbe înclinate, tersionate care aduc modificarea staticii organismului;  Presiune mare asupra unor organe interne datorată aplecării în faţa trunchiului;  Dureri în ceafă şi în umeri, dureri de spate, dureri de braţe, în încheieturi şi în umeri; Fig 3.2 Poziţia Ergonomică la calculator http://aeb-totalfacilitymanagementsolutions.co.uk/our-services/ergonomic-evaluation/ Folosind corect scaunele ergonomice se pot elimina anumite dificultăţi din cele menţionate: evitarea poziţiilor nenaturale ale corpului, încordate sau prea înclinate, poziţia uşor înclinată frontal, solicită cel mai mic efort de susţinere şi este cea mai comodă; evitarea 40 D. Purdea,op. cit. Economia şi Organizarea Ergonomică a muncii, Cluj: Facultatea de Ştiinţe Economice, 1998, p. 163
 51. 51. 54 înclinaţiilor laterale ale trunchiului şi capului; evitarea menţinerii braţului în poziţia întinsă, suspendat frontal sau lateral, deoarece aceste poziţii obosesc, reduc precizia şi dexteritatea braţelor şi mâinilor; poziţia corpului la masa de lucru sau la calculator trebuie să fie: spatele drept, capul ridicat, umeri relaxaţi şi uşor coborâţi; Chiar dacă poziţia corpului este corectă, în timp ea poate produce în mod inevitabil o senzaţie de oboseală şi de aceea se recomandă: întreruperea periodică a lucrului prin executarea de mişcări active; executarea unor mişcări de gimnastică; mişcări de relaxare a degetelor şi încheieturilor; Proiectarea ergonomică a mobilierului de birou. Există câteva cerinţe pentru un loc de muncă la birou care are în vedere mobilierul: - Amplasarea şi combinarea adecvată a mobilierului, din punct de vedere estetic şi funcţional; -Mobilierul să fie simplu şi să asigure poziţia corectă a părţilor corpului în timpul executării operaţiilor şi să corespundă cerinţelor ergonomice şi estetice; Alegerea mobilierului de birou ocupă un loc important asupra moralului personalul şi de asemena, poate asigura creşterea eficienţei la locul de muncă. Mobilierul unui birou modern trebuie să beneficieze de aparatură electronică şi trebuie să fie proiectat astfel încât să poată adapta la necesităţile personalului care utilizează aceste echipamente. Pentru construcţia unui mobilier de birou pot fi folosite mai multe materiale: lemn, plastic şi metal. Cea mai importantă piesă de mobilier este scaunul. Alegerea scaunului la locul de muncă a devenit un subiect important pentru specialiştii în ergonomie. Pentru cele mai multe persoane calculatorul este cel mai important echipament de birou. Majoritatea persoanelor care efectuează o muncă la birou petrec în jur de opt la locul de muncă şi de aceea se consideră că scaunul este o piesă importantă în mobilierul de birou. Prea mult timp petrecut pe un scaun la birou poate avea şi consecinţe neplăcute cum ar fi : dureri ale picioarelor, dureri de spate, ale muşchilor şi ale coloanei. Scaunul ergonomic trebuie să ofere spatelui un suport. Sparul scaunului trebuie să permită o ajustare pe verticală pentru a se adapta lungimii spatelui lucrătorilor deşi această soluţie nu rezolvă durerea problemelor de spate. Specialişti afirmă că este necesară o ajustare înainte a spătarului pentru a reduce durerile de spate, proiectarea unor tastaturi pentru calculatoare care beneficiază de un sistem care să poată permite schimbarea unghiului de lucru. De asemenea, scaunul trebuie să ofere si oamenilor mai scunzi să se poată sprijinii de podea cu picioarele. Rolul unui spătar amplu este de a asigura muşchilor mari ai spatelui echilibrul pentru întreaga greutate a corpului pe zona pelviană. Dacă nu ar exista acest suport,
 52. 52. 55 muşchii ar face un efort continuu pentru menţinerea stabilităţii şi de aceea pot apărea dureri ale muşchilor spatelui. Un lucru foarte important este ca întalţimea scaunului să poată fi reglată. Majoritatea scaunelor ergonomice au intervalul de ajustabilitate de 5 inch adică 12, 7 cm care este suficient. Un scaun bun ergonomic trebuie să permită modificarea ajustării atât in privinţa înclinării pe spate cât şi adâncimea platformei. “British Standard ofera următoarele standarde:  Înălţimea scaunului de la pământ 393,7 – 495, 3 mm  Lăţimea scaunului să nu fie mai mică de 330,2 mm  Lungimea scaunului 406,1 şi 431,8 mm  Înălţimea spătarului de la nivelul platformei între 203,2 mm şi 301,8 mm  Adâncimea spătarului între 127 mm şi 152,4 mm  Lărgimea spătarului – nu mai mare de 304,8 mm Aceste dimensiuni sunt proiectate să asigure poziţia confortabilă pe scaun cu spatele rezemat de spătar şi cu picioarele sprijinite pe podea. Totuşi ele nu trebuie considerate ca un etalon deoarece sunt valabile numai în condiţiile antropometrice specifice ţării respective.”41 Fig. 3.3 Biroul Ergonomic în zilele noastre http://www.bnos.com/ro,ergonomia,17,4.html 41 Ionel ENACHE, Organizarea Ergonomică a muncii de birou, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/enache/23.htm#_ftnref4 (accesat pe 05/06/2013, ora 09:35)
 53. 53. 56 3.3. Proiectarea şi îmbunătăţirea factorilor de ambianţă Ambianţa fizică este o componenta importantă care face parte din procesul de proiectare ergonomică a locului de muncă. Factori de ambianţă fizică sunt: Iluminatul – reprezintă unul dintre factorii care efectuează o influienţă importantă asupra productivităţii lucrătorilor şi asupra gradului de oboseală al acestora. O iluminare necorespunzătoare poate duce la cauzarea unui disconfort vizual la fel şi o poziţie nenaturală a corpului. Iluminarea poate afecta confortul fizic nu doar pe cel vizual. “La locul de munca iluminatul se imparte în câteva categorii: Iluminarea ambientală este dată de obicei de o sursă de lumină montată în tavan. Uneori este singura sursă de lumină la locul de muncă. Iluminarea cu ajutorul lămpilor de birou. Acest tip de iluminare este absent în cele mai multe locuri de muncă. Iluminarea este direcţionată de obicei asigurate de suse de lumină orientate în jos. Este folosită pentru iluminatul anumitor obiecte sau pentru creşterea nivelului de intensitate. Iluminarea natură provine prin geamuri, uşi sau pereţi de sticlă. Are un efect pozitiv asupra omului, dar nu este disponibilă permanent.”42 Cromatica. Este un factor de ambianţă fizică important asupra capacităţii vizuale. Este o senzaţie produsă de razele de lumină în organele vizuale, un fenomen fizico-chimic în care fiecare culoare depinde de lungimea sa de undă. Principalele efecte ale culorilor sunt prezentate în Tabelul 3.1 . Zgomotul. Un factor care provoacă scăderea concentrării la locul de muncă este zgomotul. Intensitatea zgomotului trebuie să fie de maxim 55-65 decibeli. Microclimatul. Temperatura birourilor în care de lucrează nu poate fi mai mică de 18 grade. Umiditatea trebuie să fie de cel putin 40 %43 . 42 Adina Berciu-Drăghicescu, Manual de Asistenţă Managerială şi Secretariat, http://ebooks.unibuc.ro/StiinteADM/secretariat/5-4-1.htm (accesat pe 06/06/2013, ora 10:08) 43 Biroul Ergonomic, http://www.bnos.com/ro,ergonomia,17,4.html (accesat pe 06/06/2013, ora 11:03)

×