Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Een algemene beschouwing Milieu-problematiek Philippe Geurts Presenteert
Indeling milieuproblematiek <ul><li>Vervuiling </li></ul><ul><li>Uitputting </li></ul><ul><li>Aantasting </li></ul>
Vervuiling <ul><li>Definitie: De vervuiling van het milieu door stoffen die niet in het milieu thuishoren. </li></ul>
 
Luchtvervuiling Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die ...
Watervervuiling Watervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater o...
Bodemverontreiniging Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of ma...
Aantasting <ul><li>Definitie: Ingrijpen in de natuur Vb.: aantasting van het landschap, genetische manipulatie </li></ul>
 
Aantasting van het landschap Aantasting van het landschap is het veranderen van het natuurlijke landschap door menselijke ...
Genetische manipulatie Genetische manipulatie (doorgaans in negatieve context) of genetische modificatie (doorgaans in ...
Uitputting <ul><li>Definitie: Het overmatige gebruik van natuurlijke hulpbronnen </li></ul>
 
Uitputting fossiele brandstoffen <ul><li>Fossiele brandstoffen zijn eindig, de olievoorraden raken langzaam maar zeker op....
Ontbossing <ul><li>Er wordt vaak sneller ontbost dan de bomen groeien zodat gigantische wouden uitgeput raken. </li></ul>
Het einde <ul><li>Bedankt voor uw aandacht! </li></ul>
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Milieu P&O 2008

1,024 views

Published on

Milieu-problematiek

Published in: Technology
 • Be the first to comment

Milieu P&O 2008

 1. 1. Een algemene beschouwing Milieu-problematiek Philippe Geurts Presenteert
 2. 2. Indeling milieuproblematiek <ul><li>Vervuiling </li></ul><ul><li>Uitputting </li></ul><ul><li>Aantasting </li></ul>
 3. 3. Vervuiling <ul><li>Definitie: De vervuiling van het milieu door stoffen die niet in het milieu thuishoren. </li></ul>
 4. 5. Luchtvervuiling Luchtvervuiling is het verschijnsel waarbij de ons omringende lucht wordt verontreinigd door stoffen die daar van oorsprong niet in voorkomen. Deze stoffen kunnen afkomstig zijn van natuurlijke bronnen of van menselijke bronnen.
 5. 6. Watervervuiling Watervervuiling omvat alle menselijke of natuurlijke activiteiten die de kwaliteit van oppervlaktewater of grondwater in negatieve zin aantasten.
 6. 7. Bodemverontreiniging Bodemverontreiniging is de term die wordt gegeven aan door de mens aan- of ingebrachte stoffen of materialen die van nature niet in de bodem of het grondwater voorkomen en leiden of kunnen leiden tot schade aan het ecosysteem.
 7. 8. Aantasting <ul><li>Definitie: Ingrijpen in de natuur Vb.: aantasting van het landschap, genetische manipulatie </li></ul>
 8. 10. Aantasting van het landschap Aantasting van het landschap is het veranderen van het natuurlijke landschap door menselijke factoren zodanig dat het ecosysteem en het uitzicht grondig verstoord wordt.
 9. 11. Genetische manipulatie Genetische manipulatie (doorgaans in negatieve context) of genetische modificatie (doorgaans in neutrale context), (GM) is het door de mens handmatig en gericht veranderen van de genen van een organisme en is een onderdeel van de gentechnologie.  Fluorescerende biggen
 10. 12. Uitputting <ul><li>Definitie: Het overmatige gebruik van natuurlijke hulpbronnen </li></ul>
 11. 14. Uitputting fossiele brandstoffen <ul><li>Fossiele brandstoffen zijn eindig, de olievoorraden raken langzaam maar zeker op. </li></ul>
 12. 15. Ontbossing <ul><li>Er wordt vaak sneller ontbost dan de bomen groeien zodat gigantische wouden uitgeput raken. </li></ul>
 13. 16. Het einde <ul><li>Bedankt voor uw aandacht! </li></ul>

×