Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Cum ai putut face asta?

1,545 views

Published on

Să nu uităm de drama cumplită prin care trec animalele de lângă noi.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Cum ai putut face asta?

 1. 1. Când eram pui te distram cu tumbele mele şi te făceam să râzi.
 2. 2. Mă numeai “copilul tău”, deşi am ros mulţi pantofi, fără a pune la socoteală picioarele de la scaune şi mese. Repede, am devenit prietenul tău cel mai bun.
 3. 3. De fiecare dată când făceam o prostieDe fiecare dată când făceam o prostie,, agitai un deget şi mă întrebai:agitai un deget şi mă întrebai: ““Cum ai putut face asta?”,Cum ai putut face asta?”, dar mă iertai repededar mă iertai repede şi mă mângâiaişi mă mângâiai..
 4. 4. Mi-a trebuit ceva timp să învăţ să mă îngrijesc singur pentru că tu erai foarteMi-a trebuit ceva timp să învăţ să mă îngrijesc singur pentru că tu erai foarte ocupatocupat.. Îmi amintesc de nopţile când eram lângă tineÎmi amintesc de nopţile când eram lângă tine,, în patul tău, unde îţiîn patul tău, unde îţi ascultam destăinurile şi visurile tale cele mai secreteascultam destăinurile şi visurile tale cele mai secrete şi credeam că viaţa nuşi credeam că viaţa nu poate fi mai bunăpoate fi mai bună..
 5. 5. Am făcut plimbări lungi şi ne-am jucat în pădureAm făcut plimbări lungi şi ne-am jucat în pădure,, mergeam cu maşinamergeam cu maşina,, făceamfăceam pauze pentru a mânca o îngheţatăpauze pentru a mânca o îngheţată ((eu nu aveam dreptul decât la uneu nu aveam dreptul decât la un biscuitbiscuit,, pentru că îngheţata nu este bună pentru câini aşa cum spuneaipentru că îngheţata nu este bună pentru câini aşa cum spuneai))......
 6. 6. ...şi stătem la soare aşteptând să vii acasă.
 7. 7. Încet, încet, ai început să stai mai mult la serviciu şi, în plus, de la o vreme, ai început să îţi cauţi companie.
 8. 8. Eu eram răbdător, te aşteptam cuminte acasă. Te consolam când erai decepţionat, când aveai inima frântă, n-am mârâit niciodată când ai luat decizii greşite şi te înveselam când veneai acasă ! La fel şi când te-ai îndrăgostit.
 9. 9. Şi acumŞi acum,, soţieisoţiei tatalele nu-i plac câiniinu-i plac câinii –– cu toate că am primit-o în casa noastrăcu toate că am primit-o în casa noastră,, amam încercat să fiu amabil cu eaîncercat să fiu amabil cu ea şi să o ascultşi să o ascult.. Eram fericit pentru că erai fericitEram fericit pentru că erai fericit..
 10. 10. Apoi, când au apărut copiii, ţi-am împărtăşit bucuria. Ei m-au fermecat, erau roz, aveau un miros deosebit şi voiam să fiu şi eu mama lor.
 11. 11. Numai că Ea şi cu tine vă temeaţi că le pot face vreun rău şi, în cea mai mare parte a timpului, eram pedepsit şi trimis în altă cameră sau în coteţul meu. Ah ! cum aş fi vrut să-i iubesc, dar devenisem prizonierul iubirii.
 12. 12. Când au început să creascăCând au început să crească,, am devenit prietenul loram devenit prietenul lor.. Se agăţau de blana meaSe agăţau de blana mea şi se ajutau de mine pentru a se ridicaşi se ajutau de mine pentru a se ridica pe picioarele lorpe picioarele lor instabinstabiilele......
 13. 13. ...îmi băgau degetele în ochi...îmi băgau degetele în ochi,, îmi cercetau în profunzime urechileîmi cercetau în profunzime urechile şi mă strângeau de bot.şi mă strângeau de bot.
 14. 14. Îi adoram pe amândoi atunci când mă mângâiau pentru că tu o făceai foarte rar şi i-aş fi apărat cu preţul vieţii mele dacă ar fi fost cazul.
 15. 15. Mă urcam pe ascuns în patul lor şi împărtăşeam cu ei necazurile şi visurile lor secrete;
 16. 16. Împreună, îţi aşteptam venirea cu maşina.
 17. 17. Altădată, când prietenii te întrebau dacă ai un câine, scoteai din portofel o fotografie de-a mea şi le povesteai isprăvile mele. În ultimii ani, tu răspundeai doar “da” şi schimbai subiectul. Nu mai eram câinele tău, devenisem “un câine”...
 18. 18. ...şi începuse să îţi pară rău după banii cheltuiţi cu mine.
 19. 19. AcumAcum, tu, tu ai ocazia să avansezi în carieră în alt oraşai ocazia să avansezi în carieră în alt oraş.. Tu şi ei veţi locui într-un apartament dintr-un blocTu şi ei veţi locui într-un apartament dintr-un bloc în care nu este voie cu câiniîn care nu este voie cu câini.. Ai luat decizia bună pentru familia taAi luat decizia bună pentru familia ta,, dar ai uitat că a fost o vreme când eu eram singura tadar ai uitat că a fost o vreme când eu eram singura ta familiefamilie.. Am fost fericit când m-ai urcat în maşinăAm fost fericit când m-ai urcat în maşină,, până înpână în mometul cândmometul când……
 20. 20. ...am ajuns la adăpost...am ajuns la adăpost;; adulmecam câini şi pisiciadulmecam câini şi pisici,, teamăteamă,, disperaredisperare..
 21. 21. Ai completat un formular şi le-ai spus că eşti sigur că îmi vor găsi un stăpân bun. Doamnele de acolo au ridicat din umeri şi te-au privit cu tristeţe.
 22. 22. Ele ştiau tristul adevăr: greutatea de a plasa un câine care nu mai este tânăr, chiar dacă avea toate actele în regulă.
 23. 23. Ai fost obligat să descleştezi degetele fiului tău, care rămăseseră agăţate de zgarda mea, în timp ce el striga : ‘Nu, tată, te rog, nu-i lăsa să-mi ia câinele !'
 24. 24. M-am temut pentru elM-am temut pentru el,, pentrupentru lecţia pe care i-o dădeailecţia pe care i-o dădeai despre prietenie şi loialitatedespre prietenie şi loialitate,, dragoste şi responsabilităţidragoste şi responsabilităţi,, respectarea vieţiirespectarea vieţii,, respectarearespectarea tuturor vieţilortuturor vieţilor.. M-ai bătut uşor pe capM-ai bătut uşor pe cap în semnîn semn de despărţirede despărţire,, evitând săevitând să……
 25. 25. …să mă priveşti în ochi. Ai refuzat să-mi iei zgarda şi m-ai lăsat. Erai în întârziere… aveai o întâlnire, dar şi eu aveam una.
 26. 26. După ce ai plecatDupă ce ai plecat,, cele două doamne au ziscele două doamne au zis că tu ştii căcă tu ştii că,, după câteva lunidupă câteva luni,, dacă nu se găseşte cineva să mă adopte, trebuie sădacă nu se găseşte cineva să mă adopte, trebuie să cauţi o altă familie,cauţi o altă familie, dar n-ai făcut-odar n-ai făcut-o.. Ele au dat din cap şi s-au întrebatEle au dat din cap şi s-au întrebat:: «« Cum a putut face astaCum a putut face asta? »? »
 27. 27. Aici, la adăpost, ele ne tratează bine (pe cât este posibil)Aici, la adăpost, ele ne tratează bine (pe cât este posibil),, ţinând cont de câtăţinând cont de câtă muncă au de făcut.muncă au de făcut. Sigur că ne hrănescSigur că ne hrănesc,, dar, după câteva ziledar, după câteva zile,, nu mi-a mai fost foamenu mi-a mai fost foame.. La începutLa început,, când cineva trecea prin faţa cuştii mele,când cineva trecea prin faţa cuştii mele, ridicam capulridicam capul,, cu speranţa că te vădcu speranţa că te văd –– gândindu-mă că ţi-ai schimbat intenţiagândindu-mă că ţi-ai schimbat intenţia..
 28. 28. Speram că va fi cineva care mă va plăcea, care să aibă grijă de mine, care să mă salveze. Când am realizat că nu voi putea rivaliza cu câinii tineri atât de fericiţi, cărora nu le păsa de soarta lor, m-am retras în fundul cuştii şi am aşteptat… I-am auzit paşii când ea a venit la sfârşitul zilei să mă caute...
 29. 29. Am urmat-o ascultător într-o cameră. O cameră curată, liniştită.
 30. 30. Ea m-a pus pe o masă, mi-a frecat urechile, m-a liniştit, mi-a spus să nu fiu speriat. Inima îmi bătea tot mai tare gândindu-mă la ce se va întâmpla, dar aveam, de asemenea, un sentiment de uşurare. Simţeam că o mare presiune apasă asupra ei, o ştiam, aşa cum, de multe ori, ghiceam în ce dipoziţie se află oamenii.
 31. 31. Cu blândeţeCu blândeţe,, ea mi-a pus un garou în jurul labeiea mi-a pus un garou în jurul labei,, o lacrimă i-a curs pe obrazo lacrimă i-a curs pe obraz.. I-am lins mânaI-am lins mâna ca să o consolezca să o consolez,, aşa cum făceam şi altădatăaşa cum făceam şi altădată.. Cu îndemânare, ea mi-a înfipt acul în venă.
 32. 32. Când am simţit înţepătura şi lichidul rece care îmi pătrundea în corp, m-am întins, am privit-o în ochii ei atât de prietenoşi şi am murmurat: ‘Cum ai putut face asta?’ Poate pentru că înţelegea limbajul câinilorPoate pentru că înţelegea limbajul câinilor,, ea mi-a spusea mi-a spus:: ‘Sincer, îmi pare rău’‘Sincer, îmi pare rău’.. Ea m-a mângâiat şi mi-a explicat repedeEa m-a mângâiat şi mi-a explicat repede că este de datoria ei să ajung într-uncă este de datoria ei să ajung într-un loc mai bun, unde nu voi fi nici ignorat,loc mai bun, unde nu voi fi nici ignorat, nici abuzat, nici abandonat, unde mănici abuzat, nici abandonat, unde mă voi putea apăra singur.voi putea apăra singur.
 33. 33. Un loc unde este lumină, dragoste, cu totul altfel decât pe Pământ.
 34. 34. Cu ultimele mele puteri, am încercat, dând din coadă, să-i dau să înţeleagă că n-am vrut să-i spun ei ‘Cum ai putut face asta?’
 35. 35. La tine, Stăpânul meu adorat, mă gândeam. Mă gândeam la tine, aşteptându-te mereu. Cum de toţi cei din anturajul tău continuă să-ţi fie fideli şi să-ţi arate atât devotament...! Jim Willis
 36. 36. Nota autorului Dacă « Cum ai putut face asta?" v-a adus lacrimi în ochi citind, aşa cum mi s-a întâmplat mie când am scris-o, este pentru că aceasta este povestea a milioane de animale de companie care mor în fiecare an în adăposturile pentru animale. Spuneţi tuturor că hotărârea de a lua un animal de companie este o decizie importantă în viaţă, că animalele merită dragostea şi grija noastră, că găsirea unei alte locuinţe potrivită pentru animalul vostru este responsabilitatea lor şi că orice viaţă este preţioasă. Vă rog, aduceţi-vă contribuţia pentru a opri omorârea animalelor şi încurajaţi campaniile de apărare a animalelor, înainte ca altele dintre ele să fie executate.
 37. 37. Dacă trimiţi această prezentareDacă trimiţi această prezentare,, poate vom reuşipoate vom reuşi să înduioşăm inimilesă înduioşăm inimile,, chiar şi cele mai recichiar şi cele mai reci…… A avea un animal este o responsabilitate; pentru respectarea vieţii, a tuturor vieţilor, trimite aceasta celor pe care îi cunoşti pentru a contribui, chiar cu puţin, la deşteptarea conştiinţelor că orice animal este o fiinţă vie, plină de dragoste, de prietenie, de loialitate, că nu este nici jucărie, nici obiect. Fă-o pentru copiii şi nepoţii tăi, iar dacă nu ai, poate vei avea într-o zi… Mulţumesc!

×