Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Cluj-Napoca
claudiopolis  klausenburg  kolozsvár
Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României
TUDOR, OCTAVIAN
Pictori români uita]i / Tudor Octavian.
Bucure[ti: NOI M...
Cluj-Napoca
claudiopolis  klausenburg  kolozsvár
Clujul, în a doua jum`tate a secolului al XIX-lea
Vedere general`, dup` o gravur` de M. Kolb, K. Gungen, L. Rohbock [i
mul...
Cuprins     Contents
  Scurt istoric    Short history
          8


Via]a cultural`     The cul...
8
Scurt istoric                   A short history
  Ora[ul Cluj-Napoca este situat în nord-     ...
Harta Transilvaniei (Abraham
Ortelius, 1566)

Map of Transylvania (Abraham
Ortelius, 1566)


               ...
Clujul la 1617             roman` din anii 107-108 a. Chr.). Localitatea  mention of the Roman settlement of...
workshop for moulding fibulae, coin treasures,
   ceramics, weapons etc. In the surrounding area
   research work was ...
Pagina anterioar`:            cercetate [i identificate a[ez`ri rurale [i
 Biserica Calvaria, detaliu
    ...
Cluj (castrum Cluj). Numele a[ez`rii deriv`     Count of Cluj, is attested, and in 1213 the
             ...
ora[ului se va schimba, preponderen]i fiind    as a Saxon city till the 16th century. In the
             ...
Deschiderea Dietei Transilvaniei din
1841 la Cluj
Dup` litografia lui Carol Pop de
Szatmary. Sala se afl` în Palatul Redut...
Strada Regele Ferdinand la nceputul
secolului al XX-lea

King Ferdinand Street at the
beginning of 20th century
   ...
Intersec]ia dintre strada Regele
Fredinand [i bulevardul 21
Decembrie, foto 1904
Biserica Evanghelic` este opera
arhitectu...
Bulevardul Eroilor, cu Biserica
Minori]ilor, foto 1914
Biserica ini]ial`, ridicat` dup` 1724, a
fost ref`cut` în stil baro...
Bastionul Croitorilor – singurul      Cluj. Între 1795 [i 1796 s-a ridicat prima     Emperor  Joseph  II  c...
Bastionul Croitorilor, foto 1890   româneasc`, Economul, a fost înfiin]at` în   financial and credit granting instit...
Pia]a central` a ora[ului cu
   Catedrala Sfântul Mihail
   În prima jum`tate a secolului al
   XIX-lea (sus) [i dup...
Pia]a Unirii cu Catedrala Sfântul
Mihail
În perioada interbelic`, dup`
amplasarea statuii ecvestre a lui
Matei Corvin (în ...
24
Podul peste Some[ construit în 1834
                      În dreapta, Palatul Babo[. Cl`dire de col],...
Fântâna artezian` [i chio[cul din   circula de la gar` pân` la Prim`rie, apoi la  1893 a train started to run from the ...
Parcul ora[ului, 1906

The city park, 1906
Fântâna artezian` [i chio[cul din
parcul ora[ului, 1914
Fântâna a fost proi...
Palatul Reduta
În secolul al XVII-lea, ad`postea hanul
or`[enesc Calul B`lan. În secolul al
XVIII-lea edificiul a fost sup...
Biserica reformat`
S-a construit între 1821 [i 1859 de c`tre
arhitectul Georg Winkler. Fa]ada
neoclasic` este flancat` de ...
Hotelul Continental              domina]iei maghiare [i începea alta nou`, de   as Cluj became a symbol of...
Sinagoga neolog`
Edificiu construit dup` proiectul
inginerului Izidor Hegner [i inaugurat
la 4 septembrie 1887. În tratare...
construite  noi  cartiere  de  locuinte:    The post-war time and the newly set up
               ...
Colegiul Academic, azi Casa
Universitarilor
Cl`direa a fost construit` între 1935 [i
1937, pe baza planurilor arhitectului...
Dreapta, sus:
                Catedrala Ortodox`
            Vedere din perioada interbelic`.

...
35
36
Via]a cultural`                   The cultural life
  Clujul a fost [i este un ora[ prin excelen]...
Liceul Brassai [i Biserica Unitarian`
Liceul Brassai a fost ridicat dup`
planurile arhitectului Ludovic Pákei.
Cl`direa a ...
Teatrul Maghiar de Stat
Prima companie maghiar` de teatru a
fost înfiin]at` în urm` cu mai bine de
200 de ani. Actualul se...
40
theatre gave performances in Hungarian as
                                        ...
Universitatea Babe[-Bolyai
Construit` între anii 1893-1902, dup`
planurile arhitectului Carol Meixner.
Edificiu de form` r...
Teatrul Na]ional [i Opera Român`.
                                            ...
Palatul Bánffy                     Banffy Palace
Construirea cl`dirii a avut loc între anii 1774 [i  ...
Palatul Bánffy, detaliu    Pe lâng` universit`]i [i institute de       The older museum collections developed
Ban...
Palatul Bánffy, detaliu
Balustrada de la baza acoperi[ului
împodobit` cu statui [i urne.

Banffy Palace, detail
The roof p...
Casa Hintz
Nucleul ini]ial al edificiului dateaz` din
secolul al XV-lea. Transform`rile de la
mijlocul secolului al XVIII-...
Cl`direa libr`riei universit`]ii
                  speologie au dat na[tere în timp Muzeului de   ...
Biblioteca Central` Universitar`          În Cluj î[i mai desf`[oar` activitatea      Museum, the Heltai Gas...
Biserica Piari[tilor
   Construit` între 1718 [i 1724 de c`tre
   ordinul iezuit. Este prima cl`dire de cult
   ridi...
Biserica Ortodox` din Deal
L`ca[ul, numit [i Biserica Sfânta Treime
  din Deal, a fost ridicat între 1795 [i
 1796, cu ...
54
Peisaj citadin                   Cityscape
  Trec`torul ce-[i plimb` pa[ii pe str`zile     Th...
Casa Matei Corvin, portal

   Matthias Corvinus House, the portal
56
Pl`cu]` comemorativ` pe Casa
                                               ...
Cet`]uia
Pe dealul „Cet`]uia”, în centrul
ora[ului, s-a ridicat între 1700-1735 o
cetate austriac` tip Vauban. Aici, în
ti...
Bastionul Croitorilor [i statuia lui
Baba Novac
Construc]ia face parte din incinta de
ap`rare a ora[ului pe latura de sud-...
60
Biserica Romano-Catolic` Sfântul
Mihail
Monument de arhitectur` gotic`, ridicat
între anii 1350 [i 1486. Biseric` tip hal`...
Statuia ecvestr` a lui Matei Corvin
Oper` a sculptorului clujean Iános
Fadrusz, dezvelit` în anul 1902. Grupul
statuar est...
64
Pagina anterioar`:
Cl`direa statusului Romano-
Catolic
Edificiile au fost construite de
c`tre Alpár Ignac în 1898 în stil
...
Palatul Bánffy [i cl`dirile
   Statusului Romano-Catolic

   Bánffy palace and the buildings of
   the Roman-Catholi...
Biserica [i M`n`stirea Franciscanilor   mai p`streaz` portalul de la intrare [i     portals and the windows decorat...
Biserica Calvaria
Pe platoul de deasupra Some[ului Mic s-
au descoperit urmele unei fortifica]ii de
lemn [i p`mânt, din se...
Biserica Reformat`
Monument gotic, având contraforturi
puternice. Construc]ia bisericii (ini]ial
catolic`) a început în 14...
Biserica Sfântul Petru                    The Saint Peter Church
A fost construit` între 1848 [i 1850,...
Statuia ecvestr` a Sfântului
Gheorghe omorând balaurul
În fa]a bisericii gotice se afl` copia în
bronz a statuii Sfântului...
Palatul Babo[
   Cl`dire de col] ridicat` la sfâr[itul
   secolului al XIX-lea. Decor bogat în stil
   eclectic.

 ...
Bulevardul Eroilor
çn fundal, Biserica Minori]ilor

The Boulevard of the Heroes
In the background, the Minorite Church...
Edificii ridicate la capetele podului
   peste Some[
   În stânga, Palatul Széky în stil neogotic;
   în dreapta, Pa...
Curtea de Apel                 La mijlocul secolului al XIX-lea, în     George  Barracks (1834-1837...
Cl`dire în stil Secession, de la
   începutul secolului al XX-lea

   Early 20th century Sezession style
   building...
Fa]ad` Secession, detaliu
Cariatide în stil Secession, începutul
         secolului al XX-lea.

      Sezess...
Prim`ria municipiului Cluj-Napoca
Edificiu proiectat de Igna]iu Alpár, la
sfâr[itul secolului al XIX-lea, cu o fa]ad`
ce f...
Prefectura jude]ului Cluj          Prefect’s Office in Cluj County
Cl`direa a fost ridicat` în 1910 de c`tre  Th...
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár

3,237 views

Published on

Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár - an information booklet in Romanian and English

Published in: Travel, Business
 • Be the first to comment

Cluj-Napoca, Claudiopolis, Klausenburg, Kolozsvár

 1. 1. Cluj-Napoca claudiopolis klausenburg kolozsvár
 2. 2. Descrierea CIP a Bibliotecii Na]ionale a României TUDOR, OCTAVIAN Pictori români uita]i / Tudor Octavian. Bucure[ti: NOI Media Print, 2003 ISBN 973-7959-02-7 75(498)
 3. 3. Cluj-Napoca claudiopolis klausenburg kolozsvár
 4. 4. Clujul, în a doua jum`tate a secolului al XIX-lea Vedere general`, dup` o gravur` de M. Kolb, K. Gungen, L. Rohbock [i multiplicat` la Darmstadt în 1864. Cluj in the second half of the 19th century General view after an engraving by M. Kolb, K. Gungen, L. Rohbock, printed in Darmstadt, in 1864.
 5. 5. Cuprins Contents Scurt istoric Short history 8 Via]a cultural` The cultural life 36 Peisaj citadin Cityscape 54 Parcuri, gr`dini Parks, gardens 92
 6. 6. 8
 7. 7. Scurt istoric A short history Ora[ul Cluj-Napoca este situat în nord- The city of Cluj-Napoca is situated in vestul României, la hotarul dintre Mun]ii north-western Romania on the border Apuseni, Podi[ul Some[an [i Câmpia separating the Apuseni Mountains, the Transilvaniei. Cu o popula]ie de 334 543 Somesan Plateau and the Transylvanian Plain. locuitori în anul 2000, ora[ul se num`r` One can say that the city lying on the banks printre cele mai mari localit`]i din ]ar`. of the Some[ul Mic River attracts visitors by its Se poate spune c` ora[ul de pe Some[ul peculiar features that come from the Mic atrage printr-un specific aparte, izvorât picturesque blend of cultures and religious din amestecul pitoresc de culturi [i faiths having existed in this place for centuries. confesiuni sedimentate de secole în aceste As Mircea Zaciu put it too, this city is “a locuri. Cum afirma [i Mircea Zaciu, acest historical reality made up of three distinct ora[ este „o realitate istoric` format` pe trei ethnic groups: Romanian, Hungarian and trunchiuri distincte: românesc, unguresc [i Germanic”, a fact that gives it its individuality germanic”, ceea ce-i d` individualitatea [i în and, at the same time, is “a phenomenon which acela[i timp reprezint` „un fenomen de dou` is interesting from two points of view: the ori interesant prin paralelismul valorilor [i parallelism of values and their interaction.” prin interac]iunea lor…” The oldest proofs testifying to the fact that Cele mai vechi urme de locuire de pe people lived in the territory of the city of Cluj- teritoriul municipiului Cluj-Napoca apar]in Napoca can be traced back to the Middle paleoliticului mijlociu (120 000-35 000 a.Chr.) Palaeolithic (120.000-35.000 B.C.) and are to be [i se g`sesc la Calvaria (Cluj-M`n`[tur), found in the Calvaria fortification (in the T`ietura Turcului [i în cartierul Cordo[. district of Manastur), in the street called Descoperirile arheologice atest` o populare Taietura Turcului and in the Cordos district. dens` [i o via]` neîntrerupt` începând din Archaeological discoveries attest to the fact that neolitic (6 500-2 700 a. Chr.), continuând cu this territory had a numerous population that epoca bronzului [i cu prima vârst` a fierului. uninterruptedly lived here, starting in the Bogatele vestigii descoperite în vatra Neolithic Age (6.500-2.700 B.C.) and going on 9
 8. 8. Harta Transilvaniei (Abraham Ortelius, 1566) Map of Transylvania (Abraham Ortelius, 1566) ora[ului (zona central`, cartierele into the Bronze Age and the First Iron Age. The Grigorescu [i M`n`[tur), ca [i cele din numerous vestiges discovered in the precincts împrejurimi (Gura Baciului) se afl` în of the city (the central area, the Grigorescu and patrimoniul Muzeului Na]ional de Istorie a Manastur districts) as well as those discovered Transilvaniei din Cluj-Napoca. in the surroundings (Gura Baciului) are now to În epoca dacic`, pe teritoriul be found at the National Museum of municipiului s-a dezvoltat o important` Transylvania’s History in Cluj-Napoca. a[ezare autohton`, iar numele dacic al In the Dacian age an important indigenous acestei localit`]i, Napoca (sau Napuca) va fi settlement developed in the territory of the p`strat [i în timpul st`pânirii romane. Prima present-day city and the Dacian name of this men]ionare a a[ez`rii romane Napoca se place, Napoca (or Napuca), will be preserved at g`se[te pe un milliarium (born` kilometric` the time of the Roman rule too. The first 10
 9. 9. Clujul la 1617 roman` din anii 107-108 a. Chr.). Localitatea mention of the Roman settlement of Napoca is Gravur` de Georg Houfnagel dup` va fi un important centru civil, to be found on a milliarium (a Roman milestone pictura lui Egidius Van der Rhye. me[te[ug`resc [i administrativ primind în dating back to 108-107 B.C.). The above- Cluj in 1617 124 p. Chr. titlul de municipium [i apoi, la mentioned settlement will be an important An engraving by Georg Houfnagel after sfâr[itul secolului al II-lea p. Chr., va fi civil, handicraft and administrative centre a painting by Egidius Van der Rhye. ridicat` la rangul de colonia. S`p`turile which was given the title of a municipium in arheologice au dezvelit chiar în centrul A.D. 124 and then, in the late second century, it ora[ului urme ale vechiului ora[ roman: will be raised to the rank of a colonia. edificii publice, construc]ii din piatr` cu Archaeological excavations revealed traces of sisteme de înc`lzire, inscrip]ii, un atelier the old Roman city in the very centre of Cluj- pentru turnarea fibulelor, tezaure monetare, Napoca: public buildings, stone houses ceramic`, arme etc. În împrejurimi au fost equipped with heating systems, inscriptions, a 11
 10. 10. workshop for moulding fibulae, coin treasures, ceramics, weapons etc. In the surrounding area research work was carried out, and rural settlements and villae rusticae (agricultural farms) were discovered at Dezmir, Apahida, Floresti and Chinteni. After the Romans left the province of Dacia at the time of Emperor Aurelian (A.D. 271), Napoca visibly turned rural. Roman traditions can especially be seen in the funerary rites. The vestiges of the Dacian-Roman population were found at Manastur-Gradini and at Floresti. The time of the migrations (the 4th-9th centuries AD), which was characterized by deep- going turmoil, left traces consisting in treasures of precious metals (at Apahida and Someseni they found Ostrogothic vestiges and at Cordos, vestiges left behind by the Gepidae). The tombs in the necropolis at Someseni belong to a Slavic population that lived together with the native Dacian-Roman one. The fortifications at Cluj- Manastur and Dabaca date back to the final period of the Romanians’ ethno-genesis. They are attributed to the Romanian population organized in cnezats and voivodats such as Gelu’s voivodat, who is supposed to have ruled over the aforementioned fortifications too. The beginnings of the mediaeval Cluj are connected to the fortification in the Manastur district (Calvaria, the 9th century) and the civil settlement in the centre of the city, which partially covered the ruins of the Roman city. The first documentary mentions are to be found in 1173, when Thomas Comes Clusiensis, 12
 11. 11. Pagina anterioar`: cercetate [i identificate a[ez`ri rurale [i Biserica Calvaria, detaliu villae rusticae (ferme agricole) la Dezmir, Previous page: Apahida, Flore[ti [i Chinteni. Calvaria Church, detail Dup` abandonarea provinciei Dacia, în timpul împ`ratului Aurelian (271 p. Chr.), Napoca a suferit un proces vizibil de ruralizare, persisten]a tradi]iilor romane putând fi urm`rit` mai ales în ritul funerar. Vestigiile popula]iei daco-romane s-au g`sit la M`n`[tur-Gr`dini [i în localitatea Flore[ti. Fr`mântata perioad` a migra]iilor (secolele IV-IX p. Chr.) a l`sat urme constând în tezaure din metal pre]ios (la Apahida [i Some[eni, vestigii ostrogote, iar la Cordo[, gepide). Mormintele din necropola de la Some[eni apar]in unei popula]ii slave care a convie]uit cu cea autohton`, daco-roman`. Din perioada final` a etnogenezei românilor dateaz` fortifica]iile de la Cluj-M`n`[tur [i D`bâca. Ele sunt atribuite popula]iei române[ti organizat` în cnezate [i voievodate, cum a fost [i voievodatul lui Gelu, despre care se presupune c` avea în st`pânire [i fortifica]iile men]ionate. Începuturile Clujului medieval sunt legate de fortifica]ia de la Cluj-M`n`[tur (Calvaria, secolul al IX-lea) [i a[ezarea civil` din centrul ora[ului, suprapus` par]ial peste ruinele ora[ului roman. Primele men]iuni documentare le avem începând cu 1173, când este atestat Thomas Vitraliu de la biserica Sfântul Mihail Comes Clusiensis, comite de Cluj, iar în Stained glass in the St. Michael Church 1213 este men]ionat` documentar [i cetatea 13
 12. 12. Cluj (castrum Cluj). Numele a[ez`rii deriv` Count of Cluj, is attested, and in 1213 the din latinescul clausa-clusa (loc închis). citadel of Cluj is mentioned in a document Dup` n`v`lirea t`tarilor în 1241, în aceste under the name of castrum Cluj. The name of locuri s-au a[ezat „oaspe]ii sa[i”, primind o this settlement derives from the Latin word serie de privilegii. Ca r`splat` a credin]ei lor, clausa-clusa meaning an enclosed place. After la 19 august 1316, a[ezarea rural` a fost the Tartar invasion in 1241 the “Saxon guests” ridicat` la rangul de ora[ civitas prin settled here and were given a number of privilegiul acordat de regele Carol Robert de privileges. As a reward for their loyalty, on Anjou. August 19, 1316 the rural settlement was raised Popula]ia ora[ului a fost la început to the rank of civitas through the privilege preponderent german` [i toate dreg`toriile granted by King Charles Robert of Anjou. erau ocupate de sa[i, pân` la sfâr[itul In the beginning the population of the city secolului al XV-lea. Al`turi de ei tr`iau was mostly German and all the high offices were Clujul în secolul al XVII-lea maghiari [i români. Dup` m`rturiile held by the Saxons till the end of the 16th Vedere general`. contemporanilor, Clujul a fost considerat un century. Hungarians and Romanians used to th Cluj in the 17 century ora[ s`sesc pân` în secolul al XVI-lea. În live side by side with them. According to some General view. veacurile urm`toare, componen]a etnic` a contemporaries’ testimony, Cluj was regarded 14
 13. 13. ora[ului se va schimba, preponderen]i fiind as a Saxon city till the 16th century. In the maghiarii. Localitatea se extinde; noii veni]i, centuries to come the ethnic structure of the în special români [i maghiari, se vor a[eza city will change and the Hungarians would mai ales în suburbii. Ora[ul se va dezvolta become the most numerous ones. The economic, în 1367 fiind men]ionat` prima settlement expands; the newcomers, especially breasl`, cea a bl`narilor, iar în secolul al Romanians and Hungarians, will settle XVI-lea num`rul lor ajunge la peste 30. În a especially on the outskirts. The city will develop doua jum`tate a secolului al XVI-lea, Clujul economically. The first guild, the one of the a atins apogeul dezvolt`rii sale sub toate furriers, is mentioned in 1367 and their number aspectele, fiind supranumit „ora[ul will exceed 30 in the 16th century. In the second comoar`”. half of the 16th century Cluj reached the acme of Schimb`ri importante în via]a ora[ului its development under all aspects and was a adus [i reforma religioas`. Primele idei dubbed the “treasure city”. Clujul în secolul al XVII-lea reformatoare ale luteranismului au p`truns The Reformation too brought about Dup` o gravur` de J. Peeters din Anvers. începând cu 1530-1540, iar anul 1556 este important changes in the city’s life. The first th Cluj in the 17 century considerat anul victoriei luteranismului. reforming ideas of Lutheranism appeared here After an engraving by J. Peeters of Anvers. R`spândirea calvinismului [i apoi a in 1530-1540 and the year 1556 is considered 15
 14. 14. Deschiderea Dietei Transilvaniei din 1841 la Cluj Dup` litografia lui Carol Pop de Szatmary. Sala se afl` în Palatul Reduta. Opening of the 1841 Transylvanian Diet in Cluj After a lithograph by Carol Pop de Szatmary. The hall is part of the Reduta Palace. unitarianismului va antrena popula]ia în noi the year when Lutheranism got the upper hand. dispute religioase. Dieta de la Turda accept` The spread of Calvinism and Unitarianism will noile religii: luteranismul [i calvinismul în make the population get involved in religious 1563, iar unitarianismul în 1571. disputes. The Diet in Turda accepts the new Un alt moment însemnat din istoria religions: Lutheranism and Calvinism in 1563 ora[ului este legat de intrarea domnitorului and Unitarianism in 1571. Mihai Viteazul în Transilvania. Acesta a Another important moment in the history manifestat fa]` de Cluj mult` simpatie, poate of this city refers to Prince Michael the Brave [i pentru faptul c` fiul s`u, P`tra[cu, a entering Transylvania. He was very fond of Cluj studiat la Colegiul Iezuit de aici. A reînnoit and this may also be accounted for by the fact câteva privilegii pentru ora[ [i i-a d`ruit that his son, Patrascu, attended the Jesuit câteva sate. Dup` biruin]a de la Gurusl`u, College here. He renewed a few privileges for 16
 15. 15. Strada Regele Ferdinand la nceputul secolului al XX-lea King Ferdinand Street at the beginning of 20th century 17
 16. 16. Intersec]ia dintre strada Regele Fredinand [i bulevardul 21 Decembrie, foto 1904 Biserica Evanghelic` este opera arhitectului Georg Winkler [i a fost ridicat` între 1816 [i 1829. Edificiul îmbin` armonios elementele barocului cu cele neoclasice. Intersection between King Ferdinand Street and 21 December Boulevard, photo 1904 The Evangelical Church was designed by architect Georg Winkler and was erected between 1816 and 1829. The building combines Baroque and Neo-Classical elements. Palatul de Justi]ie Edificiu ridicat în anul 1902. Prezint` un bogat decor eclectic, realizat din teracot`, cu figuri alegorice [i frize cu motive vegetale. The Palace of Justice This building erected in 1902 features rich eclectic decorations, in terracotta, with allegorical figures and friezes with vegetal motifs. 18
 17. 17. Bulevardul Eroilor, cu Biserica Minori]ilor, foto 1914 Biserica ini]ial`, ridicat` dup` 1724, a fost ref`cut` în stil baroc începând cu 1779, de c`re arhitectul Johann Eberhardt Blaumann. çn prezent, Catedrala Greco-Catolic` din Cluj. The Boulevard of the Heroes and the Minorite Church, photo 1914 Starting in 1779, architect Johann Eberhardt Blaumann retouched, in Baroque style, the initial church erected after 1724. Now the abode is the Greek- Catholic Cathedral of Cluj. Mihai Viteazul va vizita Clujul la 3 august the city and gave it a few villages as a gift. After 1601, aducând un pios omagiu fostului s`u the victory at Guruslau Michael the Brave will c`pitan, Baba Novac. visit Cluj on August 3, 1601, when he paid a Dup` transformarea Transilvaniei în pious homage to his former captain Baba provincie austriac` pe baza diplomei Novac. împ`ratului Leopold I în 1691, Clujului i-a After Transylvania turned into an Austrian revenit un rol de frunte, aici func]ionând province on the basis of the Leopoldine „guberniul”, „Tabla Regal`” [i ]inându-se mai Diploma in 1691, Cluj came to play a most multe diete. În 1786 a devenit centrul important part as the headquarters of the districtului ce îngloba patru comitate. government was here and several diets were Românii se afirm` mai hot`rât în secolul held here too. In 1786 it became the centre of al XVIII-lea, în lupta pentru ob]inerea the district including four counties. drepturilor lor legitime. Politica de toleran]` The Romanians assert themselves with religioas` [i na]ional` promovat` de more firmness in the 18th century in the împ`ratul Iosif al II-lea a creat un cadru struggle for their legitimate rights. The policy favorabil pentru comunitatea româneasc` din of religious and national tolerance promoted by 19
 18. 18. Bastionul Croitorilor – singurul Cluj. Între 1795 [i 1796 s-a ridicat prima Emperor Joseph II created favourable p`strat integral din vechea cetate – [i o biseric` ortodox`, iar cea greco-catolic` între circumstances for the Romanian community in parte din zidul medieval anii 1800-1803. Cluj. The first Orthodox church was built The Tailors’ Bastion – the only fully Secolul al XIX-lea a adus schimb`ri between 1795 and 1796 and the first Greek preserved bastion of the former citadel – profunde în via]a economic`, socio-politic` [i Catholic one in 1800-1803. and part of the medieval wall cultural` a Clujului. Înfiin]area în 1851 a The 19th century brought about deep-going Camerei de Comer] [i Industrie a dus la changes in the economic, socio-political and stimularea economiei, astfel încât în anul cultural life of Cluj. The setting up of the 1910 Clujul avea 42 de întreprinderi, iar Chamber of Commerce and Industry in 1851 crearea unor institu]ii financiare [i de credit a stimulated economy so that in 1910 there were contribuit la dezvoltarea lor. Prima banc` 42 companies in Cluj and the creation of some 20
 19. 19. Bastionul Croitorilor, foto 1890 româneasc`, Economul, a fost înfiin]at` în financial and credit granting institutions In fundal se poate observa Biserica 1886. contributed to their development. The first Reformat`. În 1868 începe construirea c`ilor ferate Romanian bank, Economul, was founded in The Tailors’ Bastion, photo 1890 în jurul Clujului, iar la 7 septembrie 1870 1886. In the background, the Reformed are loc inaugurarea g`rii ora[ului, prin In 1868 they start building railways around Church. intrarea primului tren ce venea de la Oradea. Cluj and on September 7, 1870, the railway Clujul era integrat în sistemul de po[talion, station of the city is opened by the first train sta]ia de diligen]e Biasini fiind pe Calea coming from Oradea. Cluj was integrated into Turzii, o dat` cu amenajarea drumului the mail coach system (the Biasini stagecoach Feleacului între anii 1823 [i 1827. În toamna stand was on Calea Turzii) when the Feleac road anului 1893 s-a introdus în ora[ un tren care was built between 1823 and 1827. In autumn 21
 20. 20. Pia]a central` a ora[ului cu Catedrala Sfântul Mihail În prima jum`tate a secolului al XIX-lea (sus) [i dup` ad`ugarea, pe latura de nord, a turnului în stil neogotic, terminat în 1860 (jos). The central city plaza with the Saint Michael Cathedral In the first half of the 19th century (top); with a neo-Gothic style addition to the northern side of the tower, finished in 1860 (bottom). 22
 21. 21. Pia]a Unirii cu Catedrala Sfântul Mihail În perioada interbelic`, dup` amplasarea statuii ecvestre a lui Matei Corvin (în 1902) [i a monumentului Lupa Capitolina (în 1921) . Unirii Square The Saint Michael Cathedral From the inter-war period, after the erection of the Matthias Corvinus statue (1902,) and of the Lupa capitolina Monument (1921). 23
 22. 22. 24
 23. 23. Podul peste Some[ construit în 1834 În dreapta, Palatul Babo[. Cl`dire de col], ridicat` la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Decor bogat, în stil eclectic. The bridge across the Somes, built in 1834 On the right, the Babos Palace, a corner Zi de târg în Pia]a Central`, 1887 edifice in eclectic style with rich În fundal, Hotel Pannonia, devenit decorations, erected in the late 19th Central [i apoi Melody. century. Fair day in the Central Plaza, 1887 In the background, Hotel Pannonia, later Central, and today Melody. 25
 24. 24. Fântâna artezian` [i chio[cul din circula de la gar` pân` la Prim`rie, apoi la 1893 a train started to run from the railway parc, 1905 M`n`[tur [i pe Bulevardul 21 Decembrie station to the City Hall and from there, crossing The artesian fountain and the kiosk 1989 pân` la biserica Sfântul Petru. În 1890 Manastur and going along the 21 Decembrie in the park, 1905 au ap`rut în Cluj primele biciclete. 1989 Boulevard, it reached the St. Peter’s Clujul secolului al XIX-lea a fost un Church. In 1890 the first bicycles appeared in remarcant centru politic [i cultural în care Cluj. mi[carea româneasc` a avut un rol deosebit, Nineteenth-century Cluj was a remarkable manifestându-se pregnant în epoca liberal`, political and cultural centre in which the instituit` dup` 1860. Momentul culminant l- Romanian movement played a special part and a atins în anul 1894 când, la 7 mai, în sala was particularly active in the liberal period that „Reduta” a avut loc procesul frunta[ilor was instituted after 1860. The peak moment was memorandi[ti. Dezbaterile procesului, la in 1894 when, on May 7, they heard the trial of 26
 25. 25. Parcul ora[ului, 1906 The city park, 1906 Fântâna artezian` [i chio[cul din parcul ora[ului, 1914 Fântâna a fost proiectat` de Mátray Lajos. The artesian fountain and the kiosk in the city park, 1914 The foundation was designed by Matray Lajos. 27
 26. 26. Palatul Reduta În secolul al XVII-lea, ad`postea hanul or`[enesc Calul B`lan. În secolul al XVIII-lea edificiul a fost supraetajat, primind o fa]ad` în stil neoclasic [i devenind Palatul Reduta. Ast`zi este sediul Muzeului Etnografic al Transilvaniei. The Reduta Palace In the 17th century it housed the Towhead Horse City Inn. In the 18th century another floor and a Neo-Classic facade were added to what became the Reduta Palace. Today, it shelters the Ethnographic Museum of Transylvania. care au asistat români din întreaga the leaders of the memorandum petitioners in Transilvanie, [i în special pledoariile de the Reduta room. The debates during the trial, înalt` ]inut` [i demnitate na]ional` ale lui which was attended by Romanians coming from Ioan Ra]iu, Iuliu Coroianu, Vasile Lucaciu, all over Transylvania, and especially the pleas au eviden]iat juste]ea demersului românilor revealing high national dignity made by Ion [i adeziunea întregii na]iuni la aceast` Ratiu, Iuliu Coroianu and Vasile Lucaciu cauz`. pointed to the justness of the steps taken by the În toamna anului 1918, Clujul a devenit Romanians and the entire nation supporting centrul unor ac]iuni hot`râte organizate de this cause. c`tre Senatul Na]ional Român din Ardeal, In autumn 1918 Cluj was the centre of participând al`turi de Consiliul Na]ional some firm actions organized by the Romanian Român Central [i g`rzile na]ionale National Senate in Transylvania. The Romanian 28
 27. 27. Biserica reformat` S-a construit între 1821 [i 1859 de c`tre arhitectul Georg Winkler. Fa]ada neoclasic` este flancat` de dou` turnuri. În planul al doilea se vede una din por]ile ora[ului. Gravura a fost realizat` de A. Rottmann, L. Rohbock [i multiplicat` la Darmstadt în 1864. The Reformed Church It was built between 1821 and 1859 by architect Georg Winkler. The Neo- Classical facade is flanked by two towers. In the background, one of the city gates. The engraving was made by A. Rottmann and L. Rohbock, and printed in Darmstadt in 1864. române[ti la organizarea Marii Adun`ri national guards took part in the organization of Na]ionale de la Alba-Iulia. Delega]ii din Cluj the Great National Assembly in Alba-Iulia au votat al`turi de ceilal]i participan]i unirea together with the Central Romanian National Transilvaniei cu România. Council. The delegates from Cluj voted for the În 21 decembrie 1918, trupele române union of Transylvania with Romania together au intrat în ora[, iar în ianuarie 1919 au fost with the other participants. numi]i primii reprezentan]i ai administra]iei On December 21, 1918 the Romanian române. Marea Unire [i integrarea troops entered the city and in January 1919 the Transilvaniei în cadrul României a dat o first representatives of the Romanian nou` dimensiune vie]ii ora[ului, acesta administration were appointed. The Great devenind un simbol al prefacerilor societ`]ii Union and Transylvania’s integration into transilv`nene. Se încheia o epoc`, cea a Romania gave a new dimension to the city’s life 29
 28. 28. Hotelul Continental domina]iei maghiare [i începea alta nou`, de as Cluj became a symbol of the changes in the Hotelul Na]ional, o cl`dire în stil românizare [i de dezvoltare a regiunii ca Transylvanian society. An age, the one of the clasicist aflat pe acest loc, a fost demolat în anul 1894, ridicându-se în locul s`u parte integrant` a României. Crearea Hungarian rule, came to an end and another hotelul New York, azi Continental, un institu]iilor române[ti (universitate, teatru, new one began, the age of giving a Romanian edificiu de col] în stil eclectic. oper` etc.) a constituit o prioritate pentru character to and developing the above- The Continental Hotel noile autorit`]i ale ora[ului. Clujul mentioned region as an integrant part of The National Hotel. The building in interbelic a devenit un important municipiu, Romania. The setting up of the Romanian classical style, which was situated on re[edin]` administrativ` în care tr`iau institutions (university, theatre, opera house, this spot, was demolished in 1894, and the New York Hotel, today Continental, români, maghiari, germani [i evrei, dar [i etc) was a priority for the city’s new authorities. a corner building in eclectic style, was centru economic [i, mai ales, cultural al Interwar Cluj became an important city, an built instead. Transilvaniei. administrative seat where Romanians, 30
 29. 29. Sinagoga neolog` Edificiu construit dup` proiectul inginerului Izidor Hegner [i inaugurat la 4 septembrie 1887. În tratarea fa]adei se folosesc, pe lâng` elementele tradi]ionale, [i cele de inspira]ie oriental`. The synagogue This building erected according to the designs of engineer Izidor Hegner was inaugurated on September 4, 1887. The ornamental work of the facade exhibits both traditional and oriental elements. Rupt vremelnic din trupul ]`rii prin Hungarians, Germans and Jews lived together, Dictatul de la Viena din august 1940, ora[ul but also an economic and especially cultural va cunoa[te timp de patru ani ororile centre of Transylvania. ocupa]iei str`ine, întreaga via]` româneasc` Snatched away for a time from the native fiind zdruncinat` din temelii. A fost eliberat country by the Vienna Diktat in August 1940, la 11 octombrie 1944 de sub domina]ia this city will experience the horrors of the horthyst`, iar la 13 martie 1945 a revenit foreign occupation for four years, and the entire oficial la patria mam`. Romanian life was badly shaken. It was freed Perioada postbelic` [i noul regim from under the Horthyist domination on comunist instaurat [i-au pus amprenta [i October 11, 1944 and on March 13, 1945 it asupra dezvolt`rii ora[ului. Au fost officially came back to the mother country. 31
 30. 30. construite noi cartiere de locuinte: The post-war time and the newly set up M`n`[tur, M`r`[ti, Grigorescu, care practic communist regime left their imprint on the au dublat popula]ia ora[ului. În 1974 city’s development too. New residential districts Clujului i s-a ad`ugat numele de Napoca. În were built: Manastur, Marasti, Grigorescu, and decembrie 1989, Clujul a avut parte de they practically doubled the number of the represiunea manifesta]iilor anticomuniste. city’s population. In 1974, the name of Napoca Au fost eroi, au fost jertfe umane. În prezent was added to the name of Cluj. ora[ul manifest` o mare deschidere c`tre In December 1989 Cluj witnessed the Palatul Bánffy Europa, c`tre întreaga lume, între]inând repression of the anticommunist demon- Fotografie din perioada interbelic`. rela]ii cu alte ora[e de pe toate continentele. strations. There were heroes, there were The Banffy Palace human sacrifices. Inter-bella photo. 32
 31. 31. Colegiul Academic, azi Casa Universitarilor Cl`direa a fost construit` între 1935 [i 1937, pe baza planurilor arhitectului George Cristinel. Edificiu compus din pavilioane diverse [i are dou` cur]i cu arcade. Fa]ada este simpl`. Gr`dina a fost acoperit` în anul 2002 cu o structur` din metal [i sticl`, în form` de piramid`. The Academic College, today the Academe House The building was erected between 1935 and 1937 according to the designs of architect George Cristinel. It is composed of various pavilions and it has two yards with arcades. The facade is simple. In 2002, the garden was covered with a metal-and-glass pyramidal structure. 33
 32. 32. Dreapta, sus: Catedrala Ortodox` Vedere din perioada interbelic`. Right, up: The Orthodox Cathedral Inter-bella photograph. Stânga [i dreapta, jos: Teatrul Na]ional [i Opera Român` Vedere din perioada interbelic`. Left and right, down: The National Theater and the Romanian Opera House Inter-bella photograph. 34
 33. 33. 35
 34. 34. 36
 35. 35. Via]a cultural` The cultural life Clujul a fost [i este un ora[ prin excelen]` Cluj has been and still is a pre- cultural, fiind considerat capitala spiritual` a eminently cultural city and is considered the Transilvaniei. În Cluj, cultura este spiritual capital of Transylvania. In Cluj reprezentat` de un num`r mare de institu]ii, cultural life is represented by a large number care desf`[oar` o prestigioas` activitate. of institutions carrying on a prestigious Institu]ia care a conferit ora[ului o dimensiune activity. The institution that conferred an important` [i a avut o importan]` deosebit` în important dimension on the city and had a definirea caracterului s`u a fost Universitatea. special importance in defining the character Întorcându-ne în timp, înc` din 1557 s-au pus of the city was the university. Going back in bazele unui colegiu, iar în 1579 c`lug`rii time, one can learn that, as early as 1557, iezui]i au înfiin]at un colegiu universitar cu they laid the foundations of a college and in trei facult`]i: Teologie, Filosofie [i Drept. În 1579 the Jesuit monks set up a university 1701, colegiul a fost ridicat la rangul de college with three faculties: theology, Academie, iar în 1753 devine Colegiu Academic philosophy and law. In 1701 the college was Universitar. La Colegiul Piarist au studiat raised to the rank of an academy and in 1753 mul]i tineri români, care au jucat un rol it became the University Academic College. important în via]a cultural` [i politic` a vremii. The Piarist College was attended by many În 1872 se va înfiin]a Universitatea „Franz Romanian young men, who played an Joseph”, cu o catedr` de limba român`. La 3 important part in the cultural and political noiembrie 1919 [i-a deschis por]ile noua life of that time. In 1872 they founded the universitate româneasc`, avându-l ca prim Franz Joseph University, which would rector pe Sextil Pu[cariu. Universitatea Daciei include a Romanian language chair. On Superioare, cum era numit` în epoc`, avea November 3, 1919 the new Romanian patru facult`]i: Litere [i Filosofie, Medicin`, university came into being, with Sextil ßtiin]` [i Drept, cu un str`lucit corp Pu[cariu as its first chancellor. The profesoral. Universitatea s-a dezvoltat de-a University of Upper Dacia, as it was called at 37
 36. 36. Liceul Brassai [i Biserica Unitarian` Liceul Brassai a fost ridicat dup` planurile arhitectului Ludovic Pákei. Cl`direa a fost inaugurat` în anul 1901. Edificiu realizat cu elemente neorenascentiste [i neoclasice. Fa]ada are o compozi]ie eclectic`. Biserica a fost ridicat` între anii 1792 [i 1796, dup` proiectul lui Anton Türk în stil baroc târziu. Fa]ada este dominat` de un turn cu dou` etaje, pila[trii au capiteluri, iar stucaturile sunt decorate în stil neoclasic. The Brassai High School and The Unitarian Church The Brassai High School was built on the designs of architect Ludovic Pakei. The building, with Neo-Renaissance and Neo-Classic elements, was inaugurated in 1901. The facade is eclectic. The church was erected between 1792 and 1796, on the designs of Anton Turk, in late Baroque style. A two-storied tower dominates the facade, the pilasters have capitals, and the stucco is decorated in Neo-Classic style. lungul anilor, ajungând în prezent la peste that time, included four faculties: letters and 40.000 de studen]i, care înva]` în cele 20 de philosophy, medicine, science and law. It had facult`]i, cu 125 specialit`]i. a remarkable teaching staff. The university Centrul universitar clujean cuprinde developed in years and came now to offer ast`zi patru universit`]i mari: Universitatea tuition to more than 40.000 students who Babe[-Bolyai, Universitatea de Medicin` [i learn in the 20 faculties with 125 specialties. Farmacie Iuliu Ha]ieganu, Universitatea Present-day Cluj has four important Tehnic` [i Universitatea de ßtiin]e Agricole [i universities: the Babes-Bolyai University, the Medicin` Veterinar`. Acestora li se adaug` [i Iuliu Hatieganu University of Medicine and dou` academii: Academia de Muzic` Gheorghe Pharmacy, the Technical University and the Dima [i Academia de Arte Vizuale Ion University of Farming Sciences and Andreescu, precum [i universit`]ile Veterinary Medicine. To all these one could 38
 37. 37. Teatrul Maghiar de Stat Prima companie maghiar` de teatru a fost înfiin]at` în urm` cu mai bine de 200 de ani. Actualul sediu a fost construit între 1909 [i 1910 dup` planurile lui Markus Géza [i ale lui Spiegel Frigyes. Întreaga cl`dire v`de[te influen]a Secession-ului vienez, îmbinat cu elemente baroce. În 1960, fa]ada a fost transformat` complet, iar interiorul par]ial. The Hungarian State Theater The first Hungarian theater company was established more than 200 years ago. Markus Géza and Spiegel Frigyes designed the present building between 1909 and 1910. The whole construction evinces Viennese Sezession and Baroque influences. In 1960 the façade was completely remodeled and the interior was partly refurbished. particulare: Dimitrie Cantemir, Avram Iancu, add two academies (the Gheorghe Dima Bogdan Vod` [i Sapien]a, cea din urm` cu Academy of Music and the Ion Andreescu predare în limba maghiar`. Procesul de Academy of Visual Arts) as well as the reform` se manifest` tot mai pregnant în following private universities: Dimitrie cadrul universitar, ducând la un înv`]`mânt Cantemir, Avram Iancu, Bogdan Voda and performant, cu largi deschideri spre valorile Sapienta, this last one with tuition in europene. Hungarian. The reform process is more and Un factor important de cultur` sunt more obvious in universities and leads to a teatrul [i opera. Primul teatru a func]ionat în first-class education with a wide opening to limba maghiar` înc` din secolul al XVIII-lea, în European values. înc`perile Palatului Rhédey, apoi într-o cl`dire The theatre and the opera house make din strada Kog`lniceanu, pe locul actualei Case up an important cultural factor. The first 39
 38. 38. 40
 39. 39. theatre gave performances in Hungarian as early as the 18th century in the rooms of the Rhedey Palace, and later in a building in the Kogalniceanu Street, on the site of the present-day Academics’ House. The Romanian audience had the opportunity to see performances in Romanian given by various troupes. The inauguration in 1906 of the new building (of the present-day theatre) opened up new prospects to theatrical life. On May 14, 1919 the building was taken over by the Romanian State, with the well-known actor Zaharia Barsan as its managing director. The first performance was given on December 1, 1919. They played Zaharia Barsan’s The Day Is Breaking and The Poem of the Union. The solemn inauguration took place on the occasion of the great national festivals on February 1, 1920. Being managed by great actors, the theatre staged a remarkable national and international repertoire along the years. The Romanian Opera House was founded by Tiberiu Liceul teoretic ßtefan Bathory a Universitarilor. Publicul românesc avea Brediceanu and Constantin Pavel, the latter Edificiu construit în stil neoclasic între posibilitatea s` asiste la spectacolele în limba was its first managing director. It was anii 1817-1821, de Friederich Thallinger. român`, sus]inute de c`tre diferite trupe. inaugurated on May 21, 1920, with Giuseppe The Stefan Bathory High School Inaugurarea, în 1906, a noii cl`diri (a teatrului Verdi’s Aida being performed on that This is edifice erected in Neo-Classical de azi) a deschis noi perspective în via]a occasion. style between 1817 and 1821 by Friederich Thallinger. teatral`. În 14 mai 1919 cl`direa a fost preluat` The Hungarian Theatre and Opera de c`tre statul român, avându-l ca director pe House continued their activity in a new cunoscutul actor Zaharia Bârsan. Prima building that was made between 1909 and reprezenta]ie a avut loc la 1 decembrie 1919 cu 1910 on the site of an open-air theatre. Both piesele: Se face ziu` [i Poemul Unirii de institutions carry on a remarkable activity, Zaharia Bârsan, iar inaugurarea solemn` a which is appreciated by the spectators. 41
 40. 40. Universitatea Babe[-Bolyai Construit` între anii 1893-1902, dup` planurile arhitectului Carol Meixner. Edificiu de form` rectangular`, grupat în jurul a dou` cur]i dreptunghiulare. Pere]ii din c`r`mid` aparent` prezint` deschiz`turi pentru ferestre [i portaluri. Fa]ada principal` e dominat` de un fronton sus]inut de pila[tri. The Babes-Bolyai University The edifice was built between 1893 and 1902, on the designs of architect Carol Meixner. It is rectangular, grouped around two rectangular yards. Its walls in exposed bricks feature window and portal openings. The principal facade is dominated by a fronton supported by pillars. avut loc cu ocazia marilor serb`ri na]ionale din Besides these institutions other ones 1 februarie 1920. Sub conducerea unor mari asserted themselves: the Transilvania State arti[ti, teatrul a pus în scen` de-a lungul anilor Philharmonic, which was founded in 1955, un str`lucit repertoriu na]ional [i the Puppet Theatre, with sections in interna]ional. Opera Român` i-a avut ca Romanian and Hungarian, and the Puck întemeietori pe Tiberiu Brediceanu [i Puppet Theatre. Constantin Pavel, acesta din urm` fiind primul Besides universities and research director. La 21 mai 1920 a avut loc institutes, as far back as the interwar years inaugurarea cu opera Aida de G. Verdi. there were big libraries, which developed Teatrul [i Opera Maghiar` [i-au continuat and turned into genuine cultural centres: activitatea în cadrul unei noi cl`diri construit` the Central University Library, the Academy 42
 41. 41. Teatrul Na]ional [i Opera Român`. Edificiu construit între anii 1904-1906 de c`tre firma austriac` Fellner [i Helmer, pe locul fostei pie]e de lemne a ora[ului. Este unul dintre cele mai reprezentative monumente ale stilului Secession. Fa]ada principal` este flancat` de dou` turnuri încununate de câte o cvadrig` tras` de lei [i purtând personaje simbolice. Elementele decorative ale s`lii [i mobilierul sunt specifice anului 1900. The National Theatre and the Romanian Opera House This building was erected between 1904 and 1906 by the Austrian firm Fellner and Helmer, on the site of the former timber market of the city. It is one of the most representative monuments in Sezession style. The facade is flanked by two towers, each crowned by a quadriga pulled by lions carrying symbolic characters. The decorative elements of the hall and the furniture are characteristic of the year 1900. între anii 1909-1910, pe locul unui teatru de Library, the Octavian Goga County Library var`. Ambele institu]ii desf`[oar` o activitate and a few other libraries of the research prodigioas`, apreciat` de c`tre publicul institutes. In this city too, especially within spectator. Al`turi de aceste institu]ii s-au impus the cultural centres or the ones guided by the Filarmonica de Stat Transilvania, înfiin]at` în Babe[-Bolyai University, there are several anul 1955, Teatrul de P`pu[i cu sec]ii în limba libraries (American, British, German, French, român` [i maghiar` [i Teatrul de P`pu[i Puck. Italian, Jewish, Finnish, Portuguese, Spanish). 44
 42. 42. Palatul Bánffy Banffy Palace Construirea cl`dirii a avut loc între anii 1774 [i The building was put up between 1774 and 1785, 1785, dup` planul lui Johann Eberhardt according to the designs of Johann Eberhardt Blaumann. Este o construc]ie în stil baroc, în jurul Blaumann. This Baroque construction is grouped unei cur]i patrulatere, cu foi[oare [i cu arcade la around a square yard, and features turrets, arcades on parter, coloane [i arhitrave la etaj. Fa]ada the ground floor, columns and architraves on the first principal` are o loggie la etaj, cu coloane ionice, floor. On the main facade, there is a loggia on the first decor sculptural al ancadramentelor ferestrelor, iar floor, with Ionic columns, and sculpted decoration of balustrada de la baza acoperi[ului are statui [i the window frames, while the roof parapet is adorned urne. Statuile au fost realizate de A. Schuchbauer. with statues and urns. A. Schuchbauer was the author Edificiul a fost re[edin]a guvernatorului of the sculptures. The building was the residence of Transilvaniei. Ast`zi este sediul Muzeului the Governor of Transylvania, and today is houses the Na]ional de Art`. National Art Museum. 46
 43. 43. Palatul Bánffy, detaliu Pe lâng` universit`]i [i institute de The older museum collections developed Banffy Palace, detail cercetare, înc` din perioada interbelic` au into big museums coming today to be real func]ionat biblioteci mari, care s-au centres preserving and turning to account dezvoltat devenind adev`rate centre the national patrimony and the one of culturale: Biblioteca Central` Universitar`, scientific research. The collections of the Biblioteca Academiei, Biblioteca Jude]ean` Transylvanian Museum as well as those of the Octavian Goga [i alte câteva biblioteci ale old Antique Museum made up the patrimony institutelor de cercetare [tiin]ific`. Tot în of the National Museum of Transylvania’s ora[, mai ales în cadrul centrelor culturale History, which has over 200.000 exhibits sau patronate de Universitatea Babe[-Bolyai today. The Virgil Cioflec art collection was func]ioneaz` mai multe biblioteci: the basis of the future National Museum of american`, britanic`, german`, francez`, Art, which was founded in 1952. 47
 44. 44. Palatul Bánffy, detaliu Balustrada de la baza acoperi[ului împodobit` cu statui [i urne. Banffy Palace, detail The roof parapet adorned with statues and urns. italian`, iudaic`, finlandez`, portughez` [i In 1922, under the management of spaniol`. Romulus Vuia, they laid the foundations of Colec]iile muzeale mai vechi s-au Transylvania’s Ethnographic Museum in a dezvoltat constituindu-se cu timpul în mari building in the Central Park and the open-air muzee [i ajungând ast`zi adev`rate centre de museum in the Hoia forest was arranged. p`strare [i valorificare a patrimoniului Now the Ethnographic Museum is located in na]ional [i de cercetare [tiin]ific`. Colec]iile the well-known building Reduta on the Muzeului Ardelean, ca [i cele ale vechiului Memorandum Street. Muzeu de Antichit`]i, au constituit The medical scientific collections patrimoniul Muzeului Na]ional de Istorie a formed the basis of the Museum of the Transilvaniei având ast`zi peste 200 000 de History of Pharmacy (today it is a section of piese. Colec]ia de art` „Virgil Cioflec” a stat la the History Museum) and the zoological and 48
 45. 45. Casa Hintz Nucleul ini]ial al edificiului dateaz` din secolul al XV-lea. Transform`rile de la mijlocul secolului al XVIII-lea i-au schimbat înf`]i[area, devenind un monument caracteristic barocului. Aici a func]ionat prima farmacie din ora[. Ast`zi ad`poste[te Colec]ia de Istorie a Farmaciei din cadrul Muzeului Na]ional de Istorie a Transilvaniei. The Hintz House The original nucleus of the house dates to the 15th century. In the mid 18th century its looks were altered to become a characteristic Baroque building. It once housed the first chemist’s shop in the city, and now it hosts the History of Pharmacy Collection within the National Museum of Transylvania. baza viitorului Muzeu Na]ional de Art` fondat speleological ones gave birth, in time, to the în 1952. Zoology Museum that is located in the Emil În anul 1922, sub conducerea lui Romulus Racovita Speleological Institute. Besides all Vuia, s-au pus bazele Muzeului Etnografic al these museums mention should also be Transilvaniei, într-o cl`dire din Parcul Central made of the Museum of Romanian al ora[ului [i a fost amenajat muzeul în aer Literature, the Museum of the University, liber de la Hoia. Ast`zi, Muzeul Etnografic the Mineralogical Museum, the Emil Isac func]ioneaz` în cunoscuta cl`dire „Reduta” de Memorial Museum, the Firemen’s Museum pe strada Memorandumului. and the Waters Museum. Colec]iile [tiin]ifice medicale au stat la baza Quite famous have always been the Muzeului de Istorie a Farmaciei (azi o sec]ie a Botanical Gardens and Museum, which were Muzeului de Istorie), iar cele de zoologie [i founded by Professor Alexandru Borza in 49
 46. 46. Cl`direa libr`riei universit`]ii speologie au dat na[tere în timp Muzeului de 1920. Covering 14 ha in greenhouses and in Zoologie aflat în incinta Institutului de the open, the gardens include thousands of Speologie Emil Racovi]`. Al`turi de acestea, se varieties of plants coming from all over the g`sesc Muzeul Limbii Române, Muzeul world. Universit`]ii, Muzeul Mineralogic, Muzeul In Cluj there are also societies of Memorial Emil Isac, Muzeul Pompierilor [i writers, fine artists, composers and several Muzeul Apelor. foundations of the civil society: the Vatra De o mare faim` s-au bucurat Gr`dina [i Romaneasca Cultural and Patriotic Society, Muzeul Botanic, fondate de profesorul the Avram Iancu Cultural and Patriotic Alexandru Borza în anul 1920. Întins` pe 14 Society, the Lucian Blaga Cultural Society, hectare în sere [i în aer liber, gr`dina cuprinde the Dragos Voda Pro Maramures Society, mii de variet`]i de plante de pe întreaga planet`. ASTRA, the Society of the Transylvanian 50
 47. 47. Biblioteca Central` Universitar` În Cluj î[i mai desf`[oar` activitatea Museum, the Heltai Gaspar Cultural Society, Lucian Blaga societ`]i de crea]ie ale scriitorilor, arti[tilor the Pro Basarabia Cultural Society and so Edificiu ridicat între anii 1906-1908 de c`tre Gergely Kálmán [i Korb Flavis plastici [i compozitorilor [i mai multe funda]ii on. Nándor. Construc]ie inspirat` de ale societ`]ii civile: Societatea Cultural- National and international cultural Secession-ul austriac. Decorul fa]adei red` în c`r`mid` motive geometrice de inspira]ie Patriotic` Vatra Româneasc`, Societatea events took place here, and some of them popular`. cultural-patriotic` Avram Iancu, Societatea turned traditional: the Golden Peacock Cultural` Lucian Blaga, Societatea Pro International Folklore Festival, the Festivals The Lucian Blaga Central University Library Maramure[ Drago[-Vod`, ASTRA, Societatea of the Latin World, the Gala of National An edifice built between 1906 and 1908 by Muzeului Ardelean, Societatea cultural` Heltai Theatres, the Lucian Blaga Literary Festival, Gergely Kalman and Korb Flavis Nandor, the Library evinces Austrian Sezession Gáspar, Asocia]ia cultural` Pro Basarabia the Gheorghe Dima International Creation influences. The decorative brick work on the [.a.m.d. and Performance Competition, the Nicolae facade uses geometrical motifs of folk Manifest`ri culturale na]ionale [i Bretan International Singing Competition, inspiration. 51
 48. 48. Biserica Piari[tilor Construit` între 1718 [i 1724 de c`tre ordinul iezuit. Este prima cl`dire de cult ridicat` dup` victoria Reformei în Transilvavia. Cl`direa introduce tipul nou, specific barocului: o fa]ad` cu dou` turnuri [i un interior cu capele. În 1776 este preluat` de piari[ti. Portalul [i interiorul prezint` decora]ii de influen]` baroc austriac`. The Piarist Church Built between 1718 and 1724 by the Jesuit Order, it was the first religious abode erected in Transylvania after the triumph of the Reformation. It introduced the Baroque in the two-tower facade and the interior separated into chapels. In 1776, it was taken over by the Piarists. The portal and the interior evince Austrian Baroque influences. 52
 49. 49. Biserica Ortodox` din Deal L`ca[ul, numit [i Biserica Sfânta Treime din Deal, a fost ridicat între 1795 [i 1796, cu sprijinul negustorilor români din Bra[ov. Patrimoniul bisericii cuprinde manuscrise [i c`r]i religioase, icoane [i obiecte de cult, tip`rituri de mare valoare (unul dintre acestea este Liturghierul tip`rit în 1797 la Bucure[ti). çn perioada 1919-1932 edificiul a devenit catedrala Episcopiei reînfiin]ate a Vadului [i Feleacului. The Orthodox Church on the Hill Erected between 1795 and 1796 with the help of the Romanian merchants of Brasov, the abode is also called the Holy Trinity of the Hill. The church heritage includes religious manuscripts and books, icons and religious items, highly valuable printings (one of them is the Missal issued in 1797, in Bucharest. Between 1919-1932 the edifice became the cathedral of the reinstated bishopric of Vad and Feleac. Biserica Bob interna]ionale s-au desf`[urat în ora[, unele the Contemporary Music Festival, etc. In A fost ridicat` datorit` episcopului Ioan devenind tradi]ionale: Festivalul Interna]ional Cluj there are several publishing houses and Bob, f`r` aprobarea autorit`]ilor habsburgice, între 1800 [i 1803. de Folclor „P`unul de Aur”, „Serb`rile numerous daily and periodical publications Construit` în stil baroc dup` planurile Latinit`]ii”, Gala Teatrelor Na]ionale, are issued. arhitectului Joseph Leder, prezint` o structur` asem`n`toare cu cea a Bisericii Festivalul Literar „Lucian Blaga”, Concursul Ortodoxe din Deal. Interna]ional de Crea]ie [i Interpretare „Gheorghe Dima”, Concursul Interna]ional de The Bob Church The building was erected thanks to Interpretare Vocal` „Nicolae Bretan”, bishop Ioan Bob, without the approval of Festivalul Interna]ional de Film Transilvania the authorities, between 1800-1803. etc. În Cluj î[i desf`[oar` activitatea mai multe Built in baroque style on the designs of architect Joseph Leder, the church has a edituri [i apar numeroase publica]ii cotidiene structure similar to that of the Romanian [i periodice. Orthodox Church on the Hill. 53
 50. 50. 54
 51. 51. Peisaj citadin Cityscape Trec`torul ce-[i plimb` pa[ii pe str`zile The passer-by walking in the streets of this ora[ului, observ` imediat arhitectura city is sure to notice immediately the eclectic eclectic` [i patina vechilor cl`diri, mai ales a architecture and the patina of the old buildings, celor baroce. Ici [i colo au ap`rut [i noile especially of the baroque ones. Here and there edificii din beton [i sticl`, amprente ale one can see the new edifices made of concrete modernit`]ii imediate. and glass, imprints of the present-day reality. Ora[ul antic, dezv`luit în bun` parte de The ancient city, which was largely c`tre arheologi, avea un perimetru de cca. 32 discovered by archaeologists, covered an area of ha, fiind înconjurat de un zid de incint` [i 32 ha, was surrounded by a ring wall and cuprindea Pia]a Unirii, Pia]a Muzeului, included the Unirii Square, the Muzeului strada Regele Ferdinand, parcul I.L. Square, the Regele Ferdinand Street, the I.L. Caragiale, strada Emil Zola, strada Victor Caragiale Park, the Emil Zola Street, the Victor Deleu, iar în afara zidurilor se aflau Deleu Street. Outside the walls there were the necropolele ora[ului. În vatra vechiului ora[ city’s necropolises. The mediaeval city partly antic s-a ridicat în parte ora[ul medieval, appeared on the precincts of the old ancient având pentru început centrul în Pia]a city. Initially its centre was in the present-day Muzeului de ast`zi. Prima incint` fortificat` Muzeului Square. The first fortified precincts of a Clujului a fost construit`, probabil, la Cluj were probably built in the late 14th century sfâr[itul secolului al XIV-lea, iar cea de-a and the second ones, in 1405. The centre of the doua s-a ridicat în 1405. Centrul a[ez`rii s-a settlement moved to the present-day central mutat în actuala pia]` central`: Pia]a Unirii. square, the Unirii Square. The houses were Casele s-au aliniat dup` principiul stradal aligned according to the western street occidental. Str`zile au fost podite cu grinzi principle. The streets were paved with beams [i scânduri. and planks. În secolul al XVI-lea s-au construit In the 16th century they built stone bridges poduri de piatr` peste Some[ [i conducte de across the Somes River and wooden pipes for lemn pentru ap` potabil`. Din perioada drinking water. The Gothic times gave us a few 55
 52. 52. Casa Matei Corvin, portal Matthias Corvinus House, the portal 56
 53. 53. Pl`cu]` comemorativ` pe Casa Matei Corvin Commemorative plaque on the Matthias Corvinus House Casa Matei Corvin The Matthias Corvinus House În aceast` cl`dire, datând din veacul al Matthias Corvinus, the future king of XV-lea, s-a n`scut Matei Corvin, Hungary, was born in this 15th-century viitorul rege al Ungariei. Se mai house. Some Gothic doorways can still be p`streaz` în interior câteva cadre de u[i seen inside. Today the house is the seat of în stil gotic. Azi este sediul Academiei de the Ion Andreescu Academy of Visual Arte Vizuale Ion Andreescu. Arts. 57
 54. 54. Cet`]uia Pe dealul „Cet`]uia”, în centrul ora[ului, s-a ridicat între 1700-1735 o cetate austriac` tip Vauban. Aici, în timpul Revolu]iei din 1848 a fost închis [i apoi executat cunoscutul lupt`tor [i umanist ßtefan Ludwig Roth. gotic` au r`mas câteva opere arhitecturale remarkable works of architecture: St Michael’s remarcabile: biserica Sfântul Mihail [i Church and the Dominican cloistered precinct, claustrul dominican, statuia ecvestr` a St George’s equestrian statue. In 1486 they Sfântului Gheorghe. În 1486 s-a început started building the Gothic church and construc]ia bisericii [i m`n`stirii gotice din monastery in the Mihail Kog`lniceanu Street, strada Mihail Kog`lniceanu, destinate ini]ial which were initially meant for the Minorite ordinului minorit [i transferate apoi order and then transferred to the Reformed reforma]ilor. Singura cas` din secolul al XV- faith. The only 15th-century house that is still lea r`mas` în picioare este casa în care s-a standing is the house in which Mathias n`scut Matei Corvin. Cl`direa a fost un han Corvinus was born. The house was an inn built construit înainte de 1440 [i care a suferit în before 1440, which underwent visible changes secolele urm`toare transform`ri vizibile. Se in the centuries that followed. The entrance 58
 55. 55. Bastionul Croitorilor [i statuia lui Baba Novac Construc]ia face parte din incinta de ap`rare a ora[ului pe latura de sud-est. Ridicarea sa a început în anul 1475. Statuia a fost ridicat` în memoria c`pitanului lui Mihai Viteazul, Baba Novac, care a fost executat în Pia]a Central` a ora[ului, din porunca lui Sigismund Bathory [i apoi tras în ]eap` lâng` Bastionul Croitorilor. Statuia a fost executat` de c`tre sculptorul Virgil Fulicea în anul 1975. The Tailors’ Bastion and the Statue of Baba Novac The structure belongs to the city’s southeastern defense enclosure. Its construction began in 1475. The statue was erected in memory of a captain of Michael the Brave’s, Baba Novac, who was executed in the central square of the city on orders from Sigismund Bathory, and then impaled near the Tailors’ Bastion. The statue is the creation of sculptor Virgil Fulicea, and dates to 1975. 59
 56. 56. 60
 57. 57. Biserica Romano-Catolic` Sfântul Mihail Monument de arhitectur` gotic`, ridicat între anii 1350 [i 1486. Biseric` tip hal`, cu bol]i în form` de stea, sprijinite de stâlpi puternic reliefa]i. Partea cea mai veche o constituie altarul, terminat la cca 1390. În interior se afl` portalul de la sacristie, în stil rena[centist, datat 1528, având în lunet` portretul ctitorului, Johannes Clyn. Pe latura vestic`, intrarea are un portal gotic deasupra c`ruia se afl` statuia Arhanghelului Mihail, iar amvonul, în stil baroc, este opera sculptorilor Nachtigal [i Schuchbauer. Pe latura nordic` a fost adosat turnul în stil neogotic, terminat în anul 1860. The St. Michael’s Roman Catholic Church A monument of Gothic architecture built between 1350 and 1486, it is a religious abode of the hall type, with star-shaped vaults supported by powerful pillars. The oldest part is the altar, finished round 1390. The entrance on the west side features a Gothic portal on top of which stands a statue of Archangel Michael and the Baroque pulpit is the work of sculptors Nachtigal and Schuchbauer. In 1860 a tower in Neo-Gothic style was attached to the northern side. Biserica Sfântul Mihail, nava central` The Saint Michael Church, the central nave
 58. 58. Statuia ecvestr` a lui Matei Corvin Oper` a sculptorului clujean Iános Fadrusz, dezvelit` în anul 1902. Grupul statuar este compus din statuia ecvestr` a regelui, plasat` pe un piedestal de piatr`, în fa]a c`ruia sunt dispuse statuile lui Blasiu Magyar, conduc`tor de o[ti, Pavel Chinezu, banul Timi[oarei, ßtefan Zápolya, palatinul Ungariei [i ßtefan Báthory, voievodul Transilvaniei. The equestrian statue of Matthias Corvinus This work by the Cluj-born sculptor Janos Fadrusz was unveiled in 1902. The statuary group is composed of the equestrian statue of the king, placed on a stone pedestal, in front of which rise the statues of Blasiu Magyar, army commander, Pavel Chinezu, High Steward of Timisoara, Stefan Zapolya, Palatine of Hungary, and Stefan Bathory, Prince of Transylvania. 63
 59. 59. 64
 60. 60. Pagina anterioar`: Cl`direa statusului Romano- Catolic Edificiile au fost construite de c`tre Alpár Ignac în 1898 în stil eclectic. Previous page: The building of the Roman- Catholic Station Alpar Ignac designed the edifices in 1898, in eclectic style Hotelul Continental The Continental Hotel 65
 61. 61. Palatul Bánffy [i cl`dirile Statusului Romano-Catolic Bánffy palace and the buildings of the Roman-Catholic Station 66
 62. 62. Biserica [i M`n`stirea Franciscanilor mai p`streaz` portalul de la intrare [i portals and the windows decorated in a Constituie unul dintre cele mai vechi ferestrele decorate în manier` renascentist`. Renaissance manner are still in place. In the ansambluri arhitecturale, datând din 1728-1745. M`n`stirea, realizat` în stil În secolul al XVI-lea s-au ridicat o serie de 16th century a number of edifices were built in a gotic cu sprijinul lui Iancu de edificii în stil renascentist, dintre care Renaissance manner and only few of them went Hunedoara, a fost ridicat` pe locul unei unchanged in the centuries that followed. Many pu]ine au r`mas netransformate în secolele vechi biserici construite în 1272. urm`toare. Multe elemente rezultate din elements deriving from the subsequent The Franciscan Church and Monastery transform`rile ulterioare se p`streaz` în changes are kept in the mediaeval stone These are among the oldest architectural lapidarul medieval de la Muzeul Na]ional de collection at the National Museum of ensembles of the place, dating back Transylvania’s History in Cluj. Istorie a Transilvaniei din Cluj. to1728-1745. The monastery, in Gothic În secolul al XVII-lea s-au construit în In the 17th century the city witnessed the style, was erected with the support or Iancu of Hunedoara (Hunyadi or ora[ numeroase palate nobiliare [i s-au building of numerous aristocratic palaces and Huniades) on the place of an older ref`cut edificii mai vechi. În veacul urm`tor older buildings were restored. In the next church dating to 1272. 67
 63. 63. Biserica Calvaria Pe platoul de deasupra Some[ului Mic s- au descoperit urmele unei fortifica]ii de lemn [i p`mânt, din secolul al IX-lea, apar]inând voievodului Gelu. În interiorul ei s-a ridicat ini]ial o biseric` în stil romanic [i apoi în stil gotic, la sfâr[itul secolului al XV-lea. Aici, în cadrul Conventului, a avut loc în]elegerea dintre r`scula]i [i nobilime, în cursul r`scoalei de la Bobâlna din 1437. The Calvaria Church On the plateau above the Somesul Mic River traces of a wood and earth fortification were dug out, dating to the 9th century, and most likely belonging to voivode Gelu. Initially, a Roman-style church was erected in its stead, and then a Gothic one towards the close of the 15th century. It was here, in the Convent that the understanding between the rebels and the nobility was concluded during the Revolt of 1437. 68
 64. 64. Biserica Reformat` Monument gotic, având contraforturi puternice. Construc]ia bisericii (ini]ial catolic`) a început în 1486 cu sprijinul regelui Matei Corvin, fiind terminat` în 1494, iar m`n`stirea a fost finalizat` în 1516. Amvonul este sculptat în lemn de c`tre Elias Nicolai, reprezentant de seam` al Rena[terii transilv`nene. Mobilierul din lemn a fost executat de c`tre me[terii bistri]eni la sfâr[itul secolului al XV-lea. Pe lâng` m`n`stire func]iona [i un Colegiu Universitar la care a înv`]at între 1595 [i 1600 Nicolae P`tra[cu, fiul lui Mihai Viteazul. The Reformed Church A Gothic monument with strong buttresses, its construction began in 1486, and was finished in 1494. The monastery was terminated in 1516. Elias Nicolai, an important representative of the Transylvanian Renaissance, carved the pulpit in wood. The wooden furniture was manufactured by Bistrita craftsmen at the end of the 15th century. ora[ul s-a îmbog`]it cu adev`rate capodopere century the city acquired genuine masterpieces ale stilului baroc: Biserica Piari[tilor (1718- of the baroque style: the Piarist church (1718- 1724); Biserica Unitarian` (1792-1796); 1724), the Unitarian church (1792-1796), the Biserica Minori]ilor (1799); Casa Hintz, Casa Minorite church (1799), the Hintz House, the Bolyai, Palatul Bánffy (1774-1785); Palatul Bolyai House, the Banffy Palace (1774-1785), Teleki (1790-1795). the Teleki Palace (1790-1795). În arhitectura Clujului, trecerea de la In the architecture of Cluj there was a stilul baroc se face treptat, vechiul stil gradual passage from the baroque style as the l`sându-[i amprenta: Palatul Rhédey (1796); influence of the old style was to be felt for a long Palatul Tholdalagi-Korda (1801-1807); time to come: the Rhedey Palace (1796), the Biserica Ortodox` (1795-1796); Biserica Tholdalagi-Korda Palace (1801-1807), the Greco-Catolic` Bob (1800-1803). Cl`dirile Orthodox Church (1795-1796), the Bob Greek 69
 65. 65. Biserica Sfântul Petru The Saint Peter Church A fost construit` între 1848 [i 1850, în stil neogotic. Built between 1848 and 1850, the church is in Neo- În fa]a bisericii se afl` portalul Sfântul Mihail, executat Gothic style. In front sits the Saint Michael portal, de Johann König între 1743-1747, ca ex-voto dup` work of Johann König, between 1743 and 1747, an valul de epidemii din anii 1738-1742 [i adus adus ex-voto after the epidemics of 1738-1742, brought aici în 1957-1960, când a avut loc restaurarea here during the 1957-1960 restoration works. Behind bisericii. În spatele altarului se afl` statuia Mariei the altar there is the statue of the Protective Virgin Protectoare, executat` de sculptorul Anton by sculptor Anton Schuchbauer, dating to 1744. Schuchbauer în 1744. Ini]ial, locul statuii era în Initially, the statue stood in the central part of partea central` a str`zii Universit`]ii, alc`tuind University Street. Together with the Piarist Church împreun` cu Biserica Piari[tilor [i celelalte cl`diri un and the other surrounding buildings it made up an ansamblu arhitectonic caracteristic barocului architectural complex specific for the early Baroque. incipient. 70
 66. 66. Statuia ecvestr` a Sfântului Gheorghe omorând balaurul În fa]a bisericii gotice se afl` copia în bronz a statuii Sfântului Gheorghe, realizat` în 1373 de c`tre Martin [i Gheorghe, fiii pictorului Nicolae. Statuia original` a fost comandat` de c`tre regele Carol al IV-lea al Cehiei [i se afl` în curtea Palatului Regal din Praga, pe Hradcin. Statuia se înscrie printre lucr`rile Rena[terii timpurii. The equestrian statue of St George killing the dragon In front of the Gothic church there is a bronze copy of St George’s statue made in 1373 by Martin and Gheorghe, the sons of painter Nicolae. King Charles IV of Bohemia commissioned the original statue, which is now to be found in the courtyard of the Royal Palace in Prague, in Hradcany. The statue is an early Renaissance work. 71
 67. 67. Palatul Babo[ Cl`dire de col] ridicat` la sfâr[itul secolului al XIX-lea. Decor bogat în stil eclectic. The Babos Palace A corner building, the palace was constructed in the late 19th century, and features eclectic decoration. 72
 68. 68. Bulevardul Eroilor çn fundal, Biserica Minori]ilor The Boulevard of the Heroes In the background, the Minorite Church neoclasice se caracterizeaz` prin simplitatea Catholic church (1800-1803). The neo- organiz`rii [i prin folosirea unor elemente classical buildings are characterized by the decorative de inspira]ie antic` (pila[tri [i simplicity of organization and by the use of coloane cu capiteluri, compozite, frunze de some decorative elements inspired by the acant): Colegiul Reformat; azi liceul ancient times (pilasters and columns with Gheorghe ßincai (1801); Biserica capitals, composites, acanthus leaves): the Evanghelic` (1816-1829); Biserica Reformed College, nowadays the Gheorghe Reformat` (1821-1859); Liceul Academic Sincai High School (1801), the Evangelical Piarist; azi liceul Báthory István (1817- church (1816-1829), the Reformed church 1821); Palatul Jósika, Cazarma Sfântul (1821-1859), the Piarist Academic High Gheorghe (1834-1837); Palatul Reduta School, nowadays the Bathory Istvan High (1810). School (1817-1821), the Josika Palace, the St 73
 69. 69. Edificii ridicate la capetele podului peste Some[ În stânga, Palatul Széky în stil neogotic; în dreapta, Palatul Elian în stil eclectic, 1891 Buildings erected at both ends of the bridge over the Somes On the left, the Szeky Palace in Neo- Gothic style, on the right the Elian Palace in eclectic style, in 1891 Edificiul fostei B`nci Austro-Ungare, ridicat în 1890 Stil eclectic. Din 1990 este sediul B`ncii Dacia Felix, iar în prezent al B`ncii Euocom. The building of the former Austro- Hungarian Bank, built in 1890 Eclectic style. From 1990, it has housed for a time the Dacia Felix Bank, and today the Euocom Bank. 74
 70. 70. Curtea de Apel La mijlocul secolului al XIX-lea, în George Barracks (1834-1837), the Reduta Edificiu ridicat în anul 1902. Prezint` arhitectura Clujului motivele antice vor fi Palace (1810). un bogat decor eclectic, realizat din teracot`, cu figuri alegorice [i frize cu înlocuite cu forme inspirate din tradi]iile In the mid 19th century the ancient motifs motive vegetale. Rena[terii la început [i apoi din cele gotice, in the architecture of Cluj will be replaced with stilul din urm` fiind frecvent imitat de c`tre forms inspired by the traditions of the The Court of Appeal This building erected in 1902 features arhitec]ii ora[ului: Palatul Prim`riei (1843- Renaissance in the beginning and then by the rich eclectic decorations, in terracotta, 1846); Palatul Prefecturii, azi Prim`ria Gothic ones. This latter style was more often with allegorical figures and friezes with ora[ului, Biserica Sfântul Petru (1848-1850); imitated by the architects of the city: the City vegetal motifs. Turnul neogotic al Bisericii Sfântul Mihail Hall Palace (1843-1846), the Prefecture Palace, (1834-1860). Sunt înl`turate vestigiile today the City Hall of Cluj, St Peter’s Church medievale, care [i-au pierdut rostul lor (1848-1850), the neo-Gothic tower of St strategic, constituind [i o piedic` în calea Michael’s Church (1834-1860). The mediaeval 75
 71. 71. Cl`dire în stil Secession, de la începutul secolului al XX-lea Early 20th century Sezession style building 76
 72. 72. Fa]ad` Secession, detaliu Cariatide în stil Secession, începutul secolului al XX-lea. Sezession facade, detail Caryatids in Sezession style from the early 20th century. extinderii centrului. Ora[ul medieval se va vestiges were removed as they lost their p`stra doar în jurul casei Matei Corvinul [i strategic justification and were an obstacle in Biserica Franciscanilor, iar din sistemul de the way of the city’s expansion. The mediaeval fortifica]ii s-a p`strat integral Bastionul city will be only preserved around the house of Croitorilor, iar Bastionul S`punarilor s-a Mathias Corvinus and the Franciscan church. transformat în Turnul Pompierilor. Only the Tailors’ Bastion was entirely preserved Fragmente din zidul de ap`rare se mai pot of the fortification system, and the Soap vedea [i pe strada Potaissa. Makers’ Bastion turned into the Firemen’s O febr` a construc]iilor s-a manifestat în Tower. Fragments of the defence wall can still ultimul deceniu al secolului al XIX-lea [i în be seen in the Potaissa Street too. primul deceniu al veacului urm`tor. Are loc A rush to build was quite obvious in the degajarea [i modernizarea Pie]ei Centrale, a last decade of the 19th century and in the first 77
 73. 73. Prim`ria municipiului Cluj-Napoca Edificiu proiectat de Igna]iu Alpár, la sfâr[itul secolului al XIX-lea, cu o fa]ad` ce folose[te formele barocului [i cu un turn dezaxat, având un bogat decor eclectic. Toate confer` cl`dirii un aspect monumental. În interior este de remarcat sala de sticl`. The City Hall of Cluj-Napoca Municipality The building was designed by Ignatiu Alpár, at the end of the 19th century with a Baroque facade and an off-axis tower richly decorated with eclectic elements. All this endows the building with a monumental air. Inside, the glass hall is absolutely outstanding.
 74. 74. Prefectura jude]ului Cluj Prefect’s Office in Cluj County Cl`direa a fost ridicat` în 1910 de c`tre The building was erected by Hubert Hubert Jósef, ca sediu al Camerei de Jósef in 1910 as the headquarters of the Industrie [i Comer]. Compozi]ie de mare Chamber of Commerce and Industry. A plasticitate, cl`direa îmbin` elementele remarkable construction, it blends folk de inspira]ie popular` cu cele de factur` art, and Moresque elements, with gotic`, Rena[tere maur` [i Secession. Renaissance and Sezession touches. 79

×