Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Tuula Lehtinen: Taide Vuoreksessa

585 views

Published on

Tuula Lehtisen (Frei Zimmer) Vuoreksen taiteen ja tulevien taideajatusten esittely.

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Tuula Lehtinen: Taide Vuoreksessa

 1. 1. TAIDE VUOREKSESSA -SEMINAARI 18.9.2013
 2. 2. • Valtakunnallinen julkisen taiteen toteutuskonsultti" • Perustettu vuonna 2007" " • Toiminnan pääkonseptina julkisten taidetetosten kokonaisvaltainen toteuttaminen erityyppisiin rakennus- ja ympäristökokonaisuuksiin one-step -konseptilla" " • Yrityksen perustajaosakkaat professori, taiteilija Tuula Lehtinen ja arkkitehti SAFA Lasse Kosunen" • Tuottajana toimivat Heini Orell ja Matti Koistinen" Frei Zimmer"
 3. 3. Mitä on julkinen taide?" ¤  Toteutuksessa voidaan käyttää kaikkia kuvataiteen menetelmiä, performanssia, videota, musiikkia ja uutta teknologiaa mukaan lukien valo." ¤  Teoksen on oltava yleisön tavoitettavissa." ¤  Teos on tiettyyn tilaan ja ajankohtaan erityisesti suunniteltu. " ¤  Tila voi olla joko sisä- tai ulkotila, kaupunki- tai maaseutumiljöö, julkinen kulkuväline, puisto tai vesistö." ¤  Julkinen teos tai taideprojekti voi olla joko pysyvä tai väliaikainen. Teos voi olla jälkeenpäin tilaan tuotu tai se voi olla integroitu osaksi arkkitehtuuria. toiminnallisia elementtejä.! !
 4. 4. Vuoreksen taideohjelman syntyvaiheet Vuores - mahdollisuus taiteelle 2005" "- työryhmä: Taideteollinen korkeakoulu, Pirkanmaan taidetoimikunta, Tampereen taiteilijaseura, TTVO, Tampereen kaupungin suunnittelupalvelut, kulttuuri- ja museotoimi
 - taiteilijapankki syntyy" Vuoreksen taideohjelma 2006! !- tekijöinä Jaakko Himanen ja Laura Uimonen
 - taideyhteistyön koordinointimallin kehittely ja rahoituskanavien määrittely" Osmo Rauhalan taideohjelma 2006! !- pääpaino maataiteessa ja maamassojen hyödyntämisessä
 - asukkaiden mukanaolo, tieteen ja elinkeinoelämän kanssa tehtävä
 yhteistyö
 5. 5. VUOREKSEN TAIDEOHJELMA ! -hankesuunnitelma 30.09.2007! • on osa Vuoreksen kaupunginosan" suunnittelua " " • laadittu Vuores-projektin tilauksesta ja" siihen on osallistunut taideasiantuntijana" kuvataideintendentti Sirpa Joenniemi" " • ohjelman laatiminen on rahoitettu osana " Luova Tampere –ohjelmaa"
 6. 6. Taidekoordinoinnin ! !päämäärät! • toteutuskelpoinen ja realistinen " hankesuunnitelma" • hyvin organisoitu ja hallittu " yhteistyö eri osallistujatahojen " välillä" • taiteen saumaton kytkeytyminen " kaupunkirakentamiseen" • pääpaino rakentamiseen " integroidussa taiteessa" VUOREKSEN TAIDEOHJELMA
 7. 7. Taiteen päämäärät! " • tekijöinä taiteen ammattilaisia" • taiteilijoiden laaja alueellinen, " sukupuoli- ja ikäjakauma" • monipuoliset toteutustavat" • toteutuksen elinkaarikestävyys" • sisällöllinen kestävyys" • taide mukana rakentamassa" nykyaikaista elinympäristöä " " VUOREKSEN TAIDEOHJELMA
 8. 8. Alueella toimineet konsultit" kilpailutus koordinoinnista yleisen hankintalain mukaan " " ¤  Frei Zimmer" ¤  WSP" ¤  Tampereen kaupunki / taidemuseo"
 9. 9. Konsultin rooli" ¤  etsii mahdollisuuksia taiteelle julkisessa ympäristössä" ¤  neuvottelee tilaajan kanssa taiteen ja taiteilijan roolista ja rahoituksesta" ¤  on vastuussa sopimuksen, kokouspöytäkirjojen, tarvittavien lupien ja muiden virallisten dokumenttien valmistamisesta" ¤  konsultoi taiteilijaa teoksen teknisessä toteutuksessa" ¤  huolehtii kaikkien osapuolien tiedottamisesta hankkeen edetessä" ¤  vastaa taiteellisen työskentelyprosessin aikatauluttamisesta suhteessa rakentamisen aikatauluun" ¤  avustaa / valmistaa esittelymateriaalin ja hankkeen dokumentoinnin "
 10. 10. 
 Kuinka taidekonsultointi käynnistyy? "" 1. tapaaminen 
 "- rakennusyhtiöyhtiö + arkkitehti 
 "- taiteen paikka, budjetti, materiaalit ja menetelmät" 2. tapaaminen! "- 3-5 taiteilijaehdotusta" "- lopullisen päätöksen tekee tilaaja " "- konsultti raportoi Vuores -projektille" " 3. tapaaminen! "- taiteilija mukana / hankkeeseen perehdyttäminen " "- työ käynnistyy luonnossopimuksen tekemisellä"
 11. 11. Sopimuskäytännöt ¤  Luonnossopimus" " - 1-3 vaihtoehtoista luonnosta
 - budjetti
 - kuvaus toteutustavoista ja materiaaleista
 - luonnospalkkio on osa lopullista hintaa johtaessaan tilaukseen" ¤  Toimeksiantosopimus! - tarkka kuvaus teoksesta
 - vastuualueiden jako" - toteutuksen aikataulu " - maksuaikataulu" ¤  Huoltokirja! - teoksen puhdistukseen, ylläpitoon ja korjauksiin liittyvät ohjeet" - teosta ja taiteilijaa koskevat tiedot ja dokumentointi"
 12. 12. Vuoreksen taiteilijoiden sukupuolijakauma" 57 %43 %
 13. 13. Taiteilijoiden ikäjakauma"
 14. 14. Onko tekijä ammattitaiteilija?"
 15. 15. Kuinka taiteilija mukaan hankkeeseen? 14%
 16. 16. Taiteilijoiden alueellinen jakauma" 57%
 17. 17. Taiteen budjetti"
 18. 18. Taiteen hankinnan käytännöt ¤  Päämääränä selkeä ohjeistus rakennuttajille" ¤  Taiteen oikea ajoitus rakennushankkeissa" ¤  Hyvien toimintatapojen vakiinnuttaminen" ¤  Selkeä ohjeistus budjeteista" ¤  Käytäntöjen luominen myös koskien muuta rakentamista Tampereella"
 19. 19. Taideohjelman päivitys ¤  Taiteen teemojen päivittäminen koskien koko Vuoresta" ¤  Katu-, puisto- ja muut julkiset alueet osana suunnitelmaa" ¤  Valaistus ja valo osana taideohjelmaa" ¤  Vuoreksen taiteen ympärille liittyvät aktiviteetit " ¤  Taiteilijapankin toimivuuden ja käytettävyyden kehittäminen"
 20. 20. Isokuusi / Puun ja betonin liitto" ¤  Päämääränä yhdistää puutuote– ja betoniteollisuus, taiteilijat ja rakentajaryhmät" ¤  Tekniikoiden ja taideteeman kehittely taiteilijoiden ryhmätyönä" ¤  Ohjelmaan kuuluu työpajoja ja mahdollisuus yhteistyöhön ja kokeiluihin materiaalin valmistajien kanssa" ¤  Lopputuloksena taiteen lisäksi uudenlaisia tapoja käyttää materiaaleja"
 21. 21. KIITOS Frei Zimmer Oy Tuula Lehtinen, taiteilija * matkapuhelin +358-(0)50-3772555 * tuula.lehtinen@freizimmer.fi Lasse Kosunen, arkkitehti SAFA * matkapuhelin +358-(0)400-624405 * lasse.kosunen@freizimmer.fi Matti Koistinen, tuottaja * matkapuhelin +358-(0)44-5959177 * matti.koistinen@freizimmer.fi Heini Orell, tuottaja * matkapuhelin +358-(0)44-9715158 * heini.orell@freizimmer.fi

×