Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Rantatunnelin taideohjelma

165 views

Published on

Väylät & Liikenne -seminaari 7.9.2016

Published in: Art & Photos
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Rantatunnelin taideohjelma

 1. 1. RANTATUNNELIN  TAIDEOHJELMA ”Väylät  &  Liikenne”    7.9.2016      /  Tuula  Lehtinen
 2. 2. Taideohjelman  tavoitteet ▫ Tampereen   kaupunki  ja  Pirkanmaan  Ely-­ keskus tilasivat  Frei Zimmer Oy:ltä   yleissuunnitelman   Rantatunnelin   taiteesta  ja  väyläestetiikasta  keväällä   2014   ▫ Tärkeä  tietaiteen   ja  estetiikan  tavoite  on   viestiä  Tampereesta   nykyaikaisena   kulttuurikaupunkina   ja  tehdä  siten   tunnelin   käytöstä  sisällöltään   positiivinen   kokemus   ▫ Yleissuunnitelman   tavoitteena   oli,  että   taide-­elementit   yhdistyvät  saumattomasti   osaksi  muuta  rakentamista   ▫ Rantatunnelin   taideohjelma   tehtiin   tiiviissä  yhteistyössä  muiden   suunnittelijoiden,   rakentajien,   Taidemuseon,   Ely-­keskuksen sekä   kaupunkisuunnittelun   edustajien  kanssa.   2
 3. 3. Rantatunnelin  taidekohteet IIV-­TORNIT Taidekilpailu NAISTENLAHDEN   SUUAUKKO Valo-­ ja  lasiteos TUNNELI Valoteos  kosken   kohdalle HÄIKÄISYSUOJAT Värisuunnitelma MELUSEINÄT Tamperelaisen  taiteen   galleria  eri  tekniikoilla ERIKOISVALAISTUS Sillat,  teokset  ja   kaiteet 3
 4. 4. Melutaidegalleria ▫ Meluseinissä  kuuden  tamperelaisten   taiteilijan   kuvakielestä  muodostuva   teoskokonaisuus. ▫ Melutaidegallerian   taiteilijat   Teija-­ Tuulia  Ahola,  Sauli  Iso-­Lähteenmäki,   Soile  Jääskeläinen,  Mikko  Kallio,   Kaisa  Soini  ja  Ilkka  Väätti valittiin   yhteistyössä  Tampereen   taidemuseon   kanssa.   ▫ Tavoitteena   oli  ilmaisutavoiltaan   ja   kuvakieleltään   rikas  ja   monivivahteinen   kokonaisuus.   4
 5. 5. ▫ Taiteilijat   tuottivat  omaa  tuotantoaan   referoivaa  kuvamateriaalia,   josta   koostettiin  yhteinen  teoskokonaisuus.   ▫ Meluseinissä  on  vaihtelua  harmaan   betonipinnan,   umbra-­käsittelyn  ja   taideaiheiden   välillä. ▫ Toteutustapoina   pintahidaste,   betonimaali   ja  reliefit.   5
 6. 6. ▫ Melutaidegalleria  toteutettiin  Parman Kangasalan  tehtaalla  betonisiin   meluelementteihin  käyttäen  erilaisia   reliefitekniikoita,  pintahidasteita  ja   betonimaaleja.   ▫ Tekninen  toteutus  räätälöitiin  kunkin   taiteilijan   ilmaisukieltä  ajatellen   yhteistyössä  Macasiini  oy:n  assistentti-­ työryhmän  kanssa.   ▫ Työryhmä  toteutti  Laura  Lehtisen   johdolla  suunnitelman  mukaisen   kuvamaailman  vuosien  2015-­2016   aikana.   ▫ Elementtien  asennus  käynnistyi   elokuussa  2015  ja  valmistui  elokuussa   2016. 7
 7. 7. 2.9.2016 8
 8. 8. Taiteilijat: Teija-­Tuulia   Ahola Sauli  Iso-­Lähteenmäki Kaisa  Soini Mikko  Kallio Soile  Jääskeläinen Tuotanto   ja  assistentit: Tuula  Lehtinen Laura  Lehtinen Tiina  Lähteenmäki Varpu  Baraev David  Stordahl Ilya Baraev Aku  Jyrkinen Eeva  Tamminen Taidekoordinointi: Frei Zimmer oy Betonitehdas   Parma oy 9
 9. 9. ILMANVAIHTOPIIPPUJEN  TAIDEKILPAILU ▫ Taidekilpailun  järjestäjänä  toimi   Tampereen  Taidemuseo  Taiteen   edistämiskeskuksen  osallistuessa   kilpailun  kustannuksiin.   ▫ Kaksiosaisen  kilpailun  voitti  Jan-­Erik   Andersson  ehdotuksellaan  Tuli  ja  Sade ▫ Santalahden  piipun  lämpimänpunainen   värityksen  lähtökohtana  on  tuli  ja   teollisuusarkkitehtuuri.  Naistenlahden   sinisävyisen  kuvaidean  lähtökohtana   on  puolestaan  vesi  ja  järvimaisemat. ▫ Ilmanvaihtopiiput  asennettiin   paikoilleen  marraskuussa  2015. 10
 10. 10. TULI  JA  VESI 11
 11. 11. FALLS ▫ Teoksen  suunnitteluun   osallistui  taiteilija   Tuula  Lehtisen  lisäksi  arkkitehti  Hanna   Aitoaho  ja  insinööri  Jukka-­Pekka  Kataja  A-­ Insinöörit suunnittelu   Oy:stä.     Valaistussuunnitelman   on  tehnyt  Annukka   Larsen /  ALD  Larsen ja  elementit   valmisti   Kalajoen   teräs.  Hanketta  koordinoi  Heini   Orell  Frei  Zimmer Oy:stä. ▫ Teoksessa  on    kuvattuna  Tammerkosken   voimalan  vesiputous  ja  se  ilmentää   tunnelin   reittiä  kosken  alitse.   ▫ Seinämään   nojaavien   7:n  pylvään  yläosien   valoelementtien   sisällä  on  ledvalaistus.   Valoelementtien   sisällä,  takimmaisissa   lasipinnoissa  on  keraamisilla   pigmenteillä   painettuna   vesiaihe.   ▫ Lasien  edessä  olevat  akryylitangot  ja  – putket  blurraavat kuvan  ja  syntyy  vaikutelma   liikkuvasta  vedestä.   12
 12. 12. 13
 13. 13. HÄIKÄISYSUOJAT ▫ Santalahden   puoleiseen   tunnelin   suuaukon  häikäisysuojien   suunnitteluun   osallistui  taiteilija   Lars  Holmström.   ▫ Tässä  taidekohteessa  taiteilijan   ilmaisukieltä   ja  ammattitaitoa   hyödynnettiin   häikäisysuojien  värityksen   ja  väriskaalassa  tapahtuvan   liikkeen   suunnittelussa.   ▫ Väritapahtuma   elää  sen  mukaan  mistä   suunnasta  tunnelia  lähestytään  ja  se   ottaa  huomioon   valon  määrän   lisääntymisen  tunnelista   ulos  tultaessa. 14
 14. 14. TAMMERKOSKI ▫ Tampereen   rantatunneli   kulkee   kaupungin   keskustan  läpi  ja  alittaa  myös   kosken  Finlaysonin  ja  Tampellan   historiallisten   teollisuusalueiden   kohdalla.   ▫ Tämä  kosken  alitus  merkitään  tunneliin   sinisävyisellä  valolla  toteutetulla   vesiaiheella.   ▫ Valoaiheen   suunnittelun   takana  on   työryhmä  jossa  on  ollut  mukana  taiteilija   Tuula  Lehtinen   ja  tuottaja  Heini  Orell  Frei   Zimmer Oy:stä  sekä  Hanna  Aitoaho  A-­ insinöörit  Suunnittelu   Oy:stä.   Valaistussuunnittelusta   on  vastannut   Annukka  Larsen /  ALD  Larsen ja  gobojen suunnittelusta   ja  teknisestä  toteutuksesta   Arto  Heiskanen  ja  Joonas  Saaranen   WhiteNight Lighting Oy:stä.     15
 15. 15. 2.9.2016 16 Tammerkoski-­valoteoksen   valaisimien  asennus  ja  gridi gobot
 16. 16. SILTOJEN  ERITYISVALAISTUS ▫ Tunnelin   suuaukkojen  yhteydessä   olevien  siltojen  estetiikka  ja  niiden   visuaalinen   liittyminen   osaksi  alueiden   muita  taide-­elementtejä   tehdään   niihin   suunnitellulla   erityisvalaistuksella.   ▫ Santalahden   valaistus  jatkaa   melugallerian,   ilmanvaihtopiippujen   ja   häikäisysuojien  lämmintä   väriskaalaa  ja   vastaavasti   ▫ Naistenlahdessa  on  väriskaala  sininen.   ▫ Valaistussuunnitelman   on  tehnyt   Annukka  Larsen /  ALD  Larsen. 17 S6  sillan  visualisointi  /  ALD  Larsen
 17. 17. 2.9.2016 18 ”Kun  puhutaan  ympäristöstä,  olisi  hankala  käydä   vastustamaan  kauneutta  ja  vaatia  lisää  rumuutta.” Oiva  Kuisma,  2010 KIITOS! www.freizimmer.fi

×