Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Pertti Kukkonen: Variksen peli

453 views

Published on

Kuvanveistäjä Pertti Kukkosen Variksen peli teoksen esittely ja rakennusprojektin etenemisen kuvaaminen taiteilijan näkökulmasta.

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Pertti Kukkonen: Variksen peli

  1. 1. Per$  Kukkonen          VARIKSEN  PELI  
  2. 2.     Teos  koostuu  betoniin  valetuista   värillisistä   varisveistoksista,   jotka   on   sijoite>u   seinustalle   kahteen     pystyriviin.   Yksi   varis   on  lennähtänyt  paikoiltaan.   Vaikka   teos   on   yksinkertainen   s u o     s e   r a j a > o m a s E   mahdollisuuksia   tulkita   varisten   välisiä   suhteita   riippuen   katsojan   kulloisestakin   mielen-­‐   ja  elämänElanteesta.   VARIKSEN  PELI   Veistos   koostuu   säänkestävään   v ä r i b e t o n i i n   v a l e t u i s t a   ”variksista”   jotka   on   kiinnite>y   RST-­‐tankojen  varaan.     Niiden   taustalla   Eiliseinään   piirtyy  hienovaraisesE  ympyrä.  Se   on   toteute>u   esim.   käy>ämällä   ympyrän   alueella   Eilen   väristä   saumalaasEa   ja/tai   nostamalla   hieman   Eilipintaa   ulos.   Muitakin   mahdollisuuksia   on   kuten   jyrsiä   Eileen   ympyräviiva   tai   kääntää   Eilet  pystyasentoon.   Valaistaa n   rä ystää n   all e   sijoitetuilla  valaisimilla.   Kustannusarvio:   Varisten  muotoilu,  muoEt  ja  valut        8  000  RST-­‐kiinnikkeet  2  000  Taiteilijapalkkio,  työnohjaus  7  500  Yhteensä  (sis.  alv.  9  %)   17  500   VARIKSEN  PELI   V a r i k s e t   o n   r a u d o i t e > u   j a   p u l t a > u   R S T -­‐ tankoihin.   Tangot   o n   i n j e k t o i t u   taustavaluun  kiinni.  
  3. 3. Tilaaja:Tampereen  VuokratalosääEö   ArkkitehE:  Juha  Saarijärvi   Rakentaja:  YIT   Insinöörisuunni>elu:  A-­‐insinöörit   Taidekoordinaa>ori:  Freizimmer    
  4. 4. 1   2   3   4   5   6   7   8   Varisten  asennus     Kiinnitetään  lukitusmu>ereilla   orressa  olevaan  reikään.  Ei  liian   Eukalle  jo>a  betoniin  ei  tulisi   puristusta.  Katkotaan   ylimääräinen  kierretanko  pois.     Tirpat  on  numeroitu  kuvan   mukaisesE.     Orteen  nro  kolme  ei  kiinnitetä   yhtään.   Orteen  nro  kuusi  kiinnitetään   kaksi  varista  joista  parvekkeen   puolelle  pienempi  nokka   ulospäin  ja    isompi  nokka  seinään   päin.    Kaikki  muut  tulevat  siis   nokka  ulospäin  paitsi  orren  kuusi   toinen  varis.     Varo>ava  erityisesE  kolhimasta   nokkaa,  se  ei  sisällä  raudoitusta.       Per$  Kukkonen  040-­‐5823183    
  5. 5. 5 0 0   keskimi>a   150   0,15  x  0,15  x  0,50  =  11,25  litraa  x  2,3  kg   =  25  kg  +  raudat  5  kg   Missään  tapauksessa   paino  ei  ylitä  40  kg.   Orren  etäisyys   Eilipinnasta  200  mm  

×