Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Andre de Waal - Hoe bouw je een high performance organisatie

2,661 views

Published on

Published in: Business

Andre de Waal - Hoe bouw je een high performance organisatie

 1. 1. High Performance!O r g a n i s a t i e!A n d r é d e Wa a l!!# f r e e l u n c h!
 2. 2. •  Slides!•  Video!•  Deelnemers & hoofdstukken!•  Chatvenster / vragen stellen!•  Moderators!•  Polls &Tickertape!Wat zie je?!
 3. 3. !"!"!POLL!"!"!a.  1e%keer%b.  2*5%keer%c.  6*10%keer%d.  10+%keer%‘Hoe%vaak%heb%je%al%aan%een%%Online%Seminar%deelgenomen%voor%opleiding%en/of%training?’!
 4. 4. Freelunch,*6*juni*2013*!HOE!BOUW!JE!EEN!HIGH!PERFORMANCE!ORGANISATIE?!!!DR.!ANDRÉ!DE!WAAL!MBA!
 5. 5. !2!Hoe!definieer!jij!een!HPO?!
 6. 6. !3!Een!High!Performance!OrganizaHon!(HPO)!is!een!organisaHe!die!significant!betere!resultaten!behaalt!dan!vergelijkbare!organisaHes,!over!een!periode!van!tenminste!5!jaar!…!‘Peer’ groepHPOWat!is!een!HPO?!…!door!zich!op!een!gedisciplineerde!manier!te!concentreren!op!datgene!dat!echt!belangrijk!is!voor!de!organisaHe!!!
 7. 7. © HPO Center!© HPO Center!Maar!…!hoe!bouw!je!een!HPO?!
 8. 8. © HPO Center!© HPO Center!• !Arbeidsvoorwaarden!verbeteren?!• !Processen!met!ICT!beter!inrichten?!• !Betere!doorgroeimogelijkheden!creëren?!• !Vertrouwen!in!de!leiding!verbeteren?!• !Andere!organisaHestructuur!kiezen?!• !CompetenHemanagement!invoeren?!• !Sneller!acteren?!• !Betere!informaHe?!• !Minder!vriendjespoliHek?!• !Werkdruk!verlagen?!• !Meer!communicaHe!naar!medewerkers?!• !Slechte!mensen!nu!echt!eens!ontslaan?!• !Duidelijker!strategie!neerzeZen?!• !Klantgerichter!werken?!• !Meer!waardering!geven?!!• !Beter!beloes!nakomen?!• !Beter!luisteren?!!• !….!Maar!…!hoe!bouw!je!een!HPO?!
 9. 9. !6!! RegelmaHg!bonussen!uitkeren!! Niet]presteerders!direkt!ontslaan.!! Persoonlijke!Ontwikkel!Plannen!!invoeren.!! Medewerkers!empoweren.!! Veel!met!medwerkers!communiceren.!! Dit!moet!allemaal!gedaan!worden!!! Niets!van!dit!alles!moet!gedaan!worden!!!Poll:!Welke!hiervan!helpt!het!meest!om!een!HPO!te!worden?!
 10. 10. !7!Uniek!onderzoek!•  Onderzoek niet alleen in hetWesten maar ook in Azië, Afrikaen Zuid Amerika•  Geen selectie vooraf vanorganisaties•  HPO-raamwerk voortdurendgeëvalueerd in de praktijk•  Resultaten van onderzoekregelmatig academischgepresenteerd en gepubliceerd
 11. 11. !8!5!factoren!en!35!aspecten:!samen!het!vliegwiel!voor!verbeteren!!
 12. 12. !9!De!HPO]factoren!Integriteit,!!vertrouwwekkend,!inspirerend,!rolmodel,!coaching,!snelle!besluitvorming!en!acHe!nemen,!resultaatgericht!
 13. 13. !10!De!HPO]factoren!Flexibel,!vasthoudend,!complementair,!divers,!goede!samenwerkers!
 14. 14. !11!De!HPO]factoren!Unieke!strategie,!conHnue!verbetering!van!processen,!goede!rapportage,!innovaHe!van!kerncompetenHes!/!diensten!/!produkten!
 15. 15. !12!De!HPO]factoren!Kennis!delen,!mensen!betrekken,!dialoog!voeren!
 16. 16. !13!De!HPO]factoren!Klant!is!alHjd!no.!1,!uitstekende!relaHes!met!stakeholders,!loyaliteit!van!mensen,!veilige!werkomgeving,!promoHe!van!binnenuit!
 17. 17. !14!De!HPO]factoren!Integriteit,!!vertrouwwekkend,!inspirerend,!rolmodel,!coaching,!snelle!besluitvorming!en!acHe!nemen,!resultaatgericht!Flexibel,!vasthoudend,!complementair,!divers,!goede!samenwerkers!Unieke!strategie,!conHnue!verbetering!van!processen,!goede!rapportage,!innovaHe!van!kerncompetenHes!/!diensten!/!produkten!Kennis!delen,!mensen!betrekken,!dialoog!voeren!Klant!is!alHjd!no.!1,!uitstekende!relaHes!met!stakeholders,!loyaliteit!van!mensen,!veilig!werkomgeving,!promoHe!van!binnenuit!
 18. 18. !15!! Managementkwaliteit!! Medewerkerskwaliteit!! ConHnue!verbetering!&!vernieuwing!! Openheid!en!acHegerichtheid!! Langetermijngerichtheid!Poll:!Welke!HPO]factor!is!het!belangrijkst?!
 19. 19. !16!FocusDe!HPO!Diagnosis!gee!organisaHes!specifieke!aanwijzingen!waar!management!meer!of!juist!minder!Hjd!moet!besteden!PrakHsche!toepasbaarheid!HPO kennis-workshopHPO diagnose: HPO-vragenlijst,analyse, interviews & MT-workshop(s)HPOmedewerkerworkshopHPOafdelings-workshopHPOCoachesprogrammaTweede HPO diagnose(door de HPO coaches)
 20. 20. © HPO Center!© HPO Center!Effect!!van!het!HPO]raamwerk!tijdGroeiResultatenHPO score"  Innovatiever"  Beter in verbeteren"  Positievere en betere mentaliteit"  Meer openheid in de organisatie"  Meer focus en discipline"  Meer vertrouwen tussen partners"  Betere samenwerking"  Uniekere strategie"  Betere reputatie"  Makkelijker om nieuwe klanten enpersoneel te krijgen."  Hernieuwde spirit"  Verhoogde winstgevendheid"  Verhoogde productiviteit"  Groter markaandeel
 21. 21. © HPO Center!© HPO Center!Meer informatie:•  Websites: www.hpocenter.nl en www.hpocenter.com•  Twitter: HPOcenter (@hpocenter)•  LinkedIn Group:High Performance Organizations (HPO Center)•  Facebook: High Performance Organization (HPO) center•  App: HPO Leadership Toolbox iPhone AppGratis !!
 22. 22. BEDANKT VOORJE DEELNAME!!!#freelunch @HPOcenter!

×