Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ดูติงต๊อง

140 views

Published on

เรื่องราวฟรีการ์ตูนวิดีโอและหน้าสีสำหรับเด็ก - www.freekidstories.org

Published in: Spiritual
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ดูติงต๊อง

  1. 1. ดูติงต๊อง เพื่อนสนิทคนหนึ่งของฉันตัดสินใจหัดเล่นเทนนิส เธอ ซื้ออุปกรณ์ครบชุด จัดตารางเรียนครั้งแรก และบ่าย หน้าไปสนามเทนนิส แต่เมื่อไปถึงที่นั่น เธอตระหนักทันทีว่ามีคนอื่นอยู่แถว นั้น มีเด็กที่สนามเด็กเล่น มีคนพาน้องหมามาเดินเล่น มีคนกลุ่มหนึ่งดูเกมเบสบอลอยู่ใกล้ๆ ถึงแม้ว่าไม่มีใคร มองดูเธอ การที่มีคนอยู่รอบๆ ทาให้เธอรู้สึกขวยเขิน เธอเริ่มหัดเล่น แต่เธอแทบจะตีลูกไม่ถูก เพราะความ ประหม่า เธอคอยกวาดตามองรอบๆ ว่ามีใครดูเธอไหม เธอรู้สึกเงอะงะ ซุ่มซ่าม และงี่เง่าที่พยายามหัดเล่น ในที่สุดครูฝึกนั่งคุยกับเธอ “คุณรู้ไหมว่า” เขากล่าว “ไม่ มีใครเคยประสบความสาเร็จอะไร นอกเสียจากว่าเขา ยอมที่จะดูงี่เง่าตอนแรกๆ” เขาอธิบายว่า จนกว่าเธอจะเลิกนึกถึงตัวเอง และ ลักษณะท่าทางในสนาม สรุปได้ว่า จนกว่าเธอยอมดูงี่ เง่า เธอคงไม่มีทางคืบหน้ากับการหัดเล่นเทนนิส
  2. 2. เมื่อเพื่อนเล่าเรื่องนี้ให้ฉันฟัง ฉันฉุกคิดว่าบ่อยครั้งที่ฉันทา เหมือนกันเลย ไม่ใช่แค่เรื่องกีฬา ฉันนึกสงสัยว่าพลาดอะไรไปบ้าง เพียงเพราะฉันกลัวความ ล้มเหลว และกลัวที่จะดูติงต๊อง ข้อสาคัญยิ่งกว่านั้น พระ เจ้าอาจจะมีแผนการใหญ่สาหรับฉัน ซึ่งฉันพลาดไปเพราะ เหตุผลเดียวกัน บางทีอาจไม่ดูเหมือนว่าเป็นเรื่องใหญ่ เมื่อบุคคลนั้น บรรลุผลตามเป้าหมาย ทว่าไม่มีใครเริ่มต้นด้วยการเป็น วีรบุรุษเลย ทุกคนต่างก็ต้องยอมเสี่ยงที่จะดูติงต๊อง เพื่อ บรรลุผลบางอย่างที่ยิ่งใหญ่
  3. 3. ดาวิดเข้าข่ายน้อยที่สุดแน่นอนที่จะได้รับเลือกให้ ประจันหน้ากับยักษ์โกไลแอต เขาไม่เคยฝึกใช้อาวุธ ไม่มี ทักษะการต่อสู้ ไม่มีประวัติการต่อสู้กับยักษ์ หนาซ้าเขาเป็น แค่วัยรุ่นผอมกะหร่อง ทว่าเขาปล่อยให้สิ่งเหล่านั้นหยุดยั้งเขาหรือ เปล่าเลย เขา ล้มเลิกใช่ไหม เมื่อผู้คนหัวเราะเยาะที่เขาอาสาสู้กับโกไล แอต เขาล้มเลิกหรือเปล่า เมื่อโกไลแอตหัวเราะเยาะเขา เปล่าเลย ไม่มีวัน เขาไม่ยอมให้อะไรขัดขวางเขาจากลิขิตที่ ขีดไว้ เขาก้าวออกไป เขาดูติงต๊อง แต่เขาล้มยักษ์ได้2 พระคัมภีร์บอกว่าฉันทา “ทุกสิ่งได้โดยพระเยซูคริสต์ผู้มอบ กาลังแก่ฉัน”4 ไม่ใช่ว่า “ทุกอย่างสมบูรณ์แบบ ปราศจาก ความผิดพลาด” หรือ “ทุกสิ่งง่ายดาย โดยที่ไม่ต้องดูงี่เง่า” ถ้าเป็นเช่นนั้น ฉันก็ไม่ต้องมีพระองค์ช่วยมอบพละกาลังให้ ฉัน ฉันคงดาเนินชีวิตอย่างง่ายดาย ต้องอาศัยพละกาลังเพื่อยอมเสี่ยงที่จะดูโง่เง่า ต้องอาศัย พละกาลังที่จะล้มเหลว และพยายามต่อไป ต้องอาศัย พละกาลังที่จะลองทาบางสิ่งที่ดูบ้าบอ หรือเป็นความหวัง ลมๆ แล้งๆ แต่นั่นคือพละกาลังที่พระเจ้าสัญญาว่าจะมอบ ให้เรา Adapted from My Wonder Studio. Featured on www.freekidstories.org

×