Successfully reported this slideshow.
Your SlideShare is downloading. ×

พระเยซูรักษาชายที่ถูกผีชั่วสิง

Ad

พระเยซูรักษาชายที่ถูกผีชั่วสิง
พระเยซูกับเหล่าสาวกข้ามทะเลสาบไปยังดินแดนเก-ราซา เมื่อพระองค์ขึ้นจากเรือ มีชายคนหนึ่งที่มีว...

Ad

เมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้า
มาก้มกราบพระองค์ แล้วร้อง
ตะโกนสุดเสียงว่า “เยซู บุตรของ
พระเจ้าสูงสุด มายุ่งกับข้าทาไ...

Ad

ขณะนั้นมีหมูฝูงใหญ่ที่กาลังหากินอยู่บนเชิง
เขาแห่งหนึ่ง พวกมารอ้อนวอนพระองค์ว่า
“โปรดส่งพวกเราเข้าในฝูงหมูเถิด เราจะได้
เข...

Ad

Ad

Ad

Ad

Check these out next

1 of 7 Ad
1 of 7 Ad

พระเยซูรักษาชายที่ถูกผีชั่วสิง

Download to read offline

นิทาน หนังสือ อีบุ๊ก วิดีโอ ชั้นเรียน และหน้าระบายสีสำหรับเด็กฟรี - www.freekidstories.org

นิทาน หนังสือ อีบุ๊ก วิดีโอ ชั้นเรียน และหน้าระบายสีสำหรับเด็กฟรี - www.freekidstories.org

Advertisement
Advertisement

More Related Content

Advertisement

พระเยซูรักษาชายที่ถูกผีชั่วสิง

  1. 1. พระเยซูรักษาชายที่ถูกผีชั่วสิง พระเยซูกับเหล่าสาวกข้ามทะเลสาบไปยังดินแดนเก-ราซา เมื่อพระองค์ขึ้นจากเรือ มีชายคนหนึ่งที่มีวิญญาณร้ายสิงอยู่ออกมาจากถ้าเก็บศพ ได้มาพบพระองค์ทันที
  2. 2. เมื่อเขาเห็นพระเยซูแต่ไกลก็วิ่งเข้า มาก้มกราบพระองค์ แล้วร้อง ตะโกนสุดเสียงว่า “เยซู บุตรของ พระเจ้าสูงสุด มายุ่งกับข้าทาไม ช่วยสัญญาต่อพระเจ้าหน่อยว่าจะ ไม่ทรมานข้า” ผีพูดอย่างนี้เพราะ พระเยซูบอกมันว่า “ไอ้ผีชั่ว ออก จากคนนั้นซะ” พระเยซูถามมันว่า “เอ็งชื่ออะไร” มันตอบว่า “ชื่อกอง เพราะเรามีกัน หลายตนอยู่ในร่างนี้” มันได้อ้อน วอนพระองค์ครั้งแล้วครั้งเล่า ไม่ให้ พระองค์ไล่มันไปจากบริเวณนั้น
  3. 3. ขณะนั้นมีหมูฝูงใหญ่ที่กาลังหากินอยู่บนเชิง เขาแห่งหนึ่ง พวกมารอ้อนวอนพระองค์ว่า “โปรดส่งพวกเราเข้าในฝูงหมูเถิด เราจะได้ เข้าสิงมัน” พระองค์ก็อนุญาต เหล่าวิญญาณร้ายจึง ออกจากตัวของชายคนนั้น แล้วเข้าสิงในตัว หมู และทั้งฝูงก็เตลิดลงจากหน้าผาชันสู่ ทะเลสาบ หมูทั้ง 2,000 ตัวพากันจมน้าตาย ในทะเลสาบ
  4. 4. พวกคนเลี้ยงหมูก็วิ่งหนีไปบอกเรื่องทั้งในเมืองและชนบท และผู้คนจึงมาดูกันว่าได้เกิดอะไรขึ้น พวกเขามาหาพระเยซูและสารวจดูชายที่เคยมีมาร สิงนุ่งห่มเสื้อผ้ามีสติดี ที่กาลังนั่งลงเป็นบุคคลคนเดียวกับที่เคยมีเลเกโอนสิง คนเหล่านั้นจึงพากันกลัว พวกที่ได้เห็นเหตุการณ์ก็บรรยายให้พวกเขาฟังว่า เกิดอะไรขึ้นกับชายที่ถูกมารสิงและเกี่ยวกับฝูงหมูด้วย แล้วพวกเขาก็เริ่มอ้อนวอนให้พระองค์ ออกไปเสียจากดินแดนของเขา
  5. 5. ขณะพระเยซูจะเสด็จลงเรือ คนที่เคยถูกผีสิงนั้นอ้อนวอนขอไปกับ พระองค์ พระเยซูไม่ทรงอนุญาต แต่ตรัสว่า “จงกลับบ้านไปหา ครอบครัวของท่าน และบอกพวกเขาว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงกระทา การเพื่อท่านมากเพียงใดและทรงเมตตาต่อท่านอย่างไร”
  6. 6. เขาจึงทูลลาไปป่าวประกาศในแคว้นเดคาโปลิสว่าพระเยซูทรงกระทา การเพื่อเขามากเพียงไร คนทั้งปวงก็ประหลาดใจ
  7. 7. www.freekidstories.org Background images designed by brgfx via Freepik, macrovector via Freepik and kjpargeter via Freepik. Foreground images adapted from Pixabay Text from the Bible, Mark 5:1-20

×