Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

หน้าระบายสีในพระคัมภีร์ - เรื่องอีสเตอร์

100 views

Published on

เรื่องราวฟรีหนังสือวิดีโอและหน้าสีสำหรับเด็ก - www.freekidstories.org

Published in: Spiritual
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

หน้าระบายสีในพระคัมภีร์ - เรื่องอีสเตอร์

 1. 1. หน้าระบายสีในพระคัมภีร์ เรื่องอีสเตอร์
 2. 2. ใน​ตอน​เย็น มี​เศรษฐี​คน​หนึ่ง​จาก​เมือง​อาริมาเธีย​ชื่อ โยเซฟ เขา​เป็น​ศิษย์​ของ​พระ​เยซู โยเซฟ​ได้​ไป​หา​ปีลาต​เพื่อ​ ขอ​ศพ​พระ​เยซู
 3. 3. โยเซฟ​ได้​นา​ศพ​พระ​เยซู​ไป และ​เอา​ผ้า​ลินิน​สะอาด​พัน​ศพ​ไว้เขา​นา​ศพ​ไป​ไว้​ที่​อุโมงค์​ฝัง​ศพ​ใหม่​ของ​เขา​เอง ซึ่ง​เขา​ได้​ขุด​เข้า​ไป​ ใน​หิน วัน​นั้น​เป็น​วัน​ศุกร์ ซึ่ง​เป็น​วัน​จัด​เตรียม​และ​วัน​หยุด​ทาง​ศาสนา ก็​ใกล้​จะ​เริ่มต้น​แล้ว ฝังศพ​พระ​เยซู
 4. 4. ส่วน​พวก​ผู้หญิง​ที่​ติด​ตาม​พระ​เยซู​มา​จาก​แคว้น​กาลิลี​ก็​ตาม​โยเซฟ​ไป​ที่​อุโมงค์ และ​เห็น​ว่า​เขา​วาง​ศพ​ ไว้​ยัง​ไง​ใน​อุโมงค์​นั้น
 5. 5. หลัง​จาก​นั้น พวก​เขา​ก็​กลับ​บ้าน​ไป​เตรียม​เครื่อง​หอม​กับ​น้ามัน​หอม​ไว้​อาบ​ศพ​พระองค์ แล้ว​ใน​วัน​หยุด​ทาง​ ศาสนา พวก​เขา​ก็​หยุด​พักผ่อน​ตาม​ที่​กฎ​ของ​โมเสส​สั่ง
 6. 6. เหล่าบรรดาพวกยิวที่ไม่เชื่อได้กล่าวกับปิลาตเจ้าผู้ครองนครว่า“เยซูเจ้าคนลวงโลกนั้น บอกไว้ว่าเขาเองจะเป็นขึ้นมาจากความตายหลังจากนั้นอีกสามวันเราต้องให้บางคนไป เฝ้าอุโมงค์ฝังศพเพื่อเป็นการทาให้แน่ใจว่าเหล่าบรรดาสาวกของเขาจะไม่มาขโมยศพไปและอ้างว่าพระเยซูได้เป็นขึ้นมาแล้ว” ปิลาตจึงมีรับสั่งกับพวกยิวนั้นว่า”ให้นาทหารจานวนหนึ่งไปอารักขาที่อุโมงค์นั้นเท่าที่จะทาได้” ดังนั้นเหล่าทหารได้ทาการปิดก้อนหินที่ปากอุโมงค์อย่างแน่นหนาและมีการ เข้าเวรยามทหารเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครเข้ามาขโมยพระศพออกไปได้
 7. 7. ตอน​เช้าตรู่​ของ​วัน​อาทิตย์ พวก​ผู้หญิง​ก็​พา​กัน​เอา​เครื่อง​หอม​ที่​ได้​เตรียม​ไว้​ไป​ที่​อุโมงค์ แล้ว​พบ​ว่า​หิน​ที่​ปิด​ปาก​อุโมงค์​นั้น​ถูก​ กลิ้ง​เปิด​ออก​แล้ว พวก​นาง​ก็​งง​ว่า​เกิด​อะไร​ขึ้น ทัน​ใด​นั้น ก็​มี​ชาย​สอง​คน​ใส่​เสื้อผ้า​สีขาว​เป็น​ประกาย​มา​ยืน​อยู่​ข้างๆ และ​ชาย​ทั้ง​ สอง​ก็​พูด​ว่า "พระ​เยซู​ไม่​ได้​อยู่​ที่​นี่​แล้ว พระองค์​ฟื้น​ขึ้น​มา​แล้ว!" ข่าว​พระ​เยซู​ฟื้น​คืน​ชีพ
 8. 8. เช้าตรู่วันต้นสัปดาห์เมื่อพระเยซูทรงเป็นขึ้น พระองค์ทรงปรากฏแก่มารีย์ชาวมักดาลาเป็นคนแรก
 9. 9. มารีย์ชาวมักดาลาจึงไปแจ้งข่าวแก่เหล่าสาวกว่า “ข้าพเจ้าได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้ว!” และเล่าถึงสิ่งที่ พระองค์ได้ตรัสกับนาง
 10. 10. Authored, illustrated,and designedby Didier Martin. Copyright 2020 © by Didier Martin. Used by permission. ขณะพวกเขากาลังพูดเรื่องนี้อยู่ พระเยซูเองทรงมายืนอยู่ท่ามกลางพวกเขาและตรัสว่า “สันติสุขจงดารงอยู่กับ ท่านทั้งหลาย” เมื่อเหล่าสาวกเห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็ชื่นชมยินดีเป็นล้นพ้น!
 11. 11. E a s t e r D i o r a m a s Mini scenes depicting the events of Easter As well as reading this story of Easter depicted in these coloring pages, you can also create 3D mini scenes of the scenes depicted in this coloring book with the two sets of dioramas. The dioramas include backgrounds, the main characters from the stories, and a variety of extra details to enhance your scenery. Included with the sets are simple instructions to help you through the steps to create your dioramas. These are fun projects to work on with your children in preparation for Easter. They are easy to build with just scissors and white glue. Included as a BONUS, along with the color version is a black and white version that your children can color. Finished dimensions of each background diorama are approximately 20 cm by 8 cm. Visit the website at: https://www.mylittlehouse.org/dioramas.html

×