Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

สังหารมังกร! - Slay the Dragon

141 views

Published on

เรื่องราวสองภาษาการนำเสนอหนังสือวิดีโอและสมุดระบายสีสำหรับเด็ก - www.freekidstories.org

Published in: Self Improvement
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

สังหารมังกร! - Slay the Dragon

  1. 1. ลักษณะตัวละครบวกสำหรับเด็ก / CharacterValuesfor Children
  2. 2. If we have a dream, waiting will not help us achieve it. Telling ourselves that tomorrow is better for X reason is usually just an excuse. We’re afraid, and instead of admitting it and taking the chance of a step toward that dream, we talk ourselves out of it and then justify our lack of action. We have to take the first step. Often, the longer we wait, the more nervous we get. We get used to things the way they are, and change becomes harder and scarier and more uncomfortable. ถ้าเรามีความฝัน การรอคอยจะไม่ช่วยเราให้บรรลุผลตามนั้น การบอก ตัวเองว่า พรุ่งนี้ดีกว่า ด้วยเหตุผลต่างๆ มักจะเป็นเพียงข้ออ้าง เรา หวาดหวั่น แทนที่จะยอมรับเช่นนั้น และกล้าเสี่ยงเพื่อก้าวไปสู่ความฝัน เราก็โน้มน้าวให้ตัวเองผลัดไว้ก่อน แล้วก็แก้ตัวที่เราไม่ลงมือทา เราต้องย่างก้าวแรก บ่อยครั้งยิ่งคอยนานเท่าไร เราก็ยิ่งขยาดมากขึ้น เรา คุ้นกับสิ่งต่างๆ อย่างที่เป็นอยู่ และการเปลี่ยนแปลงก็จะยากขึ้น น่า หวาดหวั่นยิ่งขึ้น และทาให้ไม่สะดวกสบายมากขึ้น
  3. 3. An important aspect of getting out of your comfort zone has to do with starting before you feel ready. If you wait until you feel like you’re “ready”… well, we know what that leads to—procrastination, distraction, perfectionism, and sadly, often total inaction. But if you can muster up the courage to just start, you’ll be miles ahead. The sooner we take the plunge, the sooner we’ll get past that scary stage and start to have a lot more success. แง่มุมที่สาคัญของการก้าวออกมาจากบ่วงความสบาย มีส่วน เกี่ยวข้องกับการเริ่มต้นก่อนที่คุณจะรู้สึกพร้อม ถ้าคุณคอยจนกว่าจะ รู้สึกเหมือนว่าคุณ“พร้อม” ... เราก็รู้ดีว่านั่นจะนาไปสู่การ ผลัดวันประกันพรุ่ง ความวอกแวก ความเพียบพร้อม และน่าเศร้า ที่ว่าบ่อยครั้งก็ไม่ได้ลงมือทาอะไรเลย ที่จริงแล้วคุณคงไม่มีวันรู้สึกว่า พร้อม แต่ถ้าคุณรวบรวมความกล้าเพื่อเริ่มต้นเท่านั้น ถึงแม้คุณไม่ รู้สึกว่าพร้อม คุณก็จะคืบหน้าไปไกล ยิ่งคุณเริ่มต้นเร็วเท่าไร และทนความไม่สะดวกสบายกับการย่างก้าว แรกๆ เราก็จะผ่านพ้นขั้นที่น่าหวาดหวั่นไปได้เร็วขึ้น และเริ่มประสบ ความสาเร็จมากขึ้นอีกหลายเท่า
  4. 4. Also, if you’re embarking on a new project or challenge that makes you feel uneasy and scared, it helps if you give yourself permission to be awkward and to stumble and to not be perfect. Realize and accept that you’re not going to be good in the beginning. In fact, you might fail at first, and that’s okay. There’s nothing wrong with being awkward while you’re getting the hang of something new, so go ahead with whatever the challenge is and just say to yourself, It’s perfectly fine that I’m not very good at this yet. I’ll get better. I’m going through the steps to greatness. นอกจากนี้ถ้าคุณเริ่มต้นโครงการหรือความท้าทายใหม่ๆ ซึ่งทาให้คุณรู้สึก อึดอัดและหวาดหวั่น ก็มีส่วนช่วยได้ถ้าคุณให้ตัวเองรู้สึกเคอะเขิน พลาด พลั้ง และไม่เพียบพร้อม ขอให้ตระหนักและยอมรับว่าคุณจะทาได้ไม่ดีนัก ในระยะเริ่มต้น อันที่จริงแล้ว ตอนแรกๆ คุณอาจล้มเหลว นั่นไม่เป็นไร หรอก ไม่มีอะไรผิดกับการรู้สึกเคอะเขิน ขณะที่คุณค่อยๆ คุ้นกับสิ่งใหม่ ดังนั้น ขอให้ลงมือทาตามความท้าทายอะไรก็ตาม เพียงบอกตัวเองว่า ไม่เป็นไร ถ้าฉันยังไม่ค่อยเก่งในเรื่องนี้ฉันจะเก่งขึ้น ฉันจะก้าวไปตามขั้นตอนสู่ ความยิ่งใหญ่
  5. 5. The next biggest test comes in persisting. When you’re not good at something, you encounter a lot of seeming “failure.” But if you keep doing it over and over, and learning from the reactions you get, pretty soon you’ll be good and then great. A new challenge can be very awkward, even scary at first. But if we deliberately put ourselves out there and do the very thing that we’re afraid of, it becomes easier and we get better at it. Eventually we will no longer be afraid. That is conquering our fears! Text courtesy of Activated magazine. Cover art designed by Freepik, all other art © TFI. Featured on www.freekidstories.org บททดสอบใหญ่ที่สุดอันดับต่อมา คือความหมั่นเพียร เมื่อคุณทาอะไร ไม่เก่ง คุณจะประสบกับสิ่งที่ดูเหมือน“ความล้มเหลว”มากมาย แต่ถ้า คุณทาต่อไป ครั้งแล้วครั้งเล่า และเรียนรู้จากปฏิกิริยาตอบรับ ไม่นาน นักคุณก็จะเก่ง แล้วก็ทาได้ยอดเยี่ยม ความท้าทายใหม่อาจน่าอึดอัดมาก แม้แต่น่าหวาดหวั่นในตอนแรก แต่ถ้าเราตั้งใจก้าวออกไปทาสิ่งที่น่าหวาดหวั่น ก็จะกลายเป็นเรื่อง ง่ายขึ้น และเราจะทาได้ดีขึ้น ในที่สุดเราจะไม่กลัวอีกต่อไป นั่นคือการ พิชิตความกลัว!

×